artykuł nr 1

ZS.271.2.41.2022 Ogłoszenie o zamówieniu

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Osowiec i Józefina , gmina Żabia Wola.W ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa ul. Szkolnej relacji Józefina – Osowiec  w zakresie budowy chodnika”.
Oferty należy składać do 14.11.2022 do godziny 10.00 za pośrednictwem formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP oraz miniPortalu.

Dostępne kategorie:
2022
2021