Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Gminy
   Dane podstawowe371847
   Godziny urzędowania13553
   Regulamin organizacyjny10413
   Struktura organizacyjna50088
     Referat Finansowo-Podatkowy (FP)14379
     Referat Gospodarki Przestrzennej (ZP)13534
     Referat Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy (ZS)5021
     Referat Gospodarki Komunalnej (ZG)1880
     Referat Organizacyjny (OA)3237
     Referat Strategii, Funduszy Zewnętrznych i Informatyki (RS)2915
     Referat Inwestycji (RI)15682
     Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Nieruchomościami (KGN)10132
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)1869
     Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (SO)1464
     Inspektor Ochrony Danych (IOD)1153
     Audytor wewnętrzny (AUD)498
   Wójt11241
   Zastępca wójta1598
   Sekretarz8503
   Skarbnik7352
Rada Gminy
   Rada Gminy26526
     Kontakt1391
     Przewodniczący Rady5386
     Skład Rady13277
     Sesje17431
    ›    Planowane sesje Rady Gminy - harmonogram roczny7889
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20066348
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20074738
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20085478
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20095272
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20105184
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20115605
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20123791
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20134064
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20143415
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20153436
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20161779
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20172867
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20182291
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola10194
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20192086
    ›     Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20201498
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20211163
    ›    Najbliższa sesja - rok 2022903
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2022278
     Uchwały Rady Gminy8003
     Apele Rady Gminy1353
    ›    Kadencja 2014-2018877
    ›    Kadencja 2018-2023848
     Interpelacje i zapytania Radnych2083
    ›    Kadencja 2018-20232690
     Raporty o stanie Gminy 1198
     Nadawanie tytułu Honorowy Obywatel Gminy Żabia Wola oraz Zasłużony dla Gminy Żabia Wola163
    ›    Złożone wnioski o nadanie tytułu192
   Komisje Rady18991
    ›    Komisja Rewizyjna3473
    ›    Komisja budżetu, rozwoju i przedsiębiorczości, ochrony środowiska3499
    ›    Komisja oświaty, spraw socjalnych i kultury, sportu i rekreacji 4903
    ›    Komisja planowania przestrzennego i inwestycji 795
    ›    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji728
     Komisje Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencja3007
    ›    Terminy wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola lata 2005-201831808
    ›    Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji12844
     Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola5547
     Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola11983
    ›    20051574
    ›    20063341
    ›    2006 /kadencja 2006-2010/1915
    ›    20074016
    ›    20084060
    ›    20093732
    ›    20104362
    ›    2010 /kadencja 2010-2014/1572
    ›    20113312
    ›    20122931
    ›    20132749
    ›    20142511
    ›    20152866
    ›    20161767
    ›    20171728
    ›    20181370
    ›    20191915
    ›    20201686
    ›    20211526
    ›    2022436
Prawo Lokalne
   Statut9128
   Zarządzenia Wójta7501
     20223741
     20216962
     20208517
     201912361
     20184159
     20174531
     20167203
     201520187
     201414189
     201310759
     201212850
     201116227
     201016307
     200911194
     20089845
     200711800
     200613445
     20041957
     20051768
    ›    ZARZĄDZENIE NR 36/2007 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok909
    ›    ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA NR 27/2008 z dnia 13 listopada 2008 r.w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2009 rok 1125
    ›    ZARZĄDZENIE NR 29/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola na 2010 rok1003
     Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej1857
    ›    ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2011 rok935
    ›    ZARZĄDZENIE NR 48/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2012 rok887
    ›    ZARZĄDZENIE NR 52/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2013 rok889
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2014841
    ›    Rok 2005816
    ›    Rok 2006950
    ›    Rok 20071024
    ›    Rok 2008807
    ›    Rok 2009824
    ›    Rok 2010690
    ›    Rok 2011893
    ›    Rok 20121034
    ›    Uchwała Nr 2/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 (+ załączniki)1541
    ›    Uchwała nr 78/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na 2005 rok (+ załączniki)1290
    ›    Uchwała Nr 62/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2006.1521
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2007.1546
    ›    UCHWAŁA Nr 85/XIII/2007 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 20081217
    ›    - - - UCHWAŁA Nr 56/XXIV/2008 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2009943
     Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu3029
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2010 Nr 67/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r.1069
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2011 Nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010 r.866
    ›    UCHWAŁA NR 9/IV/2010 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 - 2020960
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2012 Nr 81/XV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2011 r.1128
    ›    UCHWAŁA NR 80/XV/2011 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.1008
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2013 Nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r.1010
    ›    UCHWAŁA NR 65/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola866
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2014 Nr 82/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r.981
    ›    UCHWAŁA NR 81/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabia Wola.826
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2015 Nr 2/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r.866
    ›    UCHWAŁA NR 1/IV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola778
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2016 Nr 143/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 r.431
    ›    UCHWAŁA NR 142/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola546
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2017 Nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r.622
    ›    UCHWAŁA NR 97/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola636
   Projekty uchwał7249
   Uchwały38107
     2022969
     20212935
     20204202
     20194171
     20183358
     20172767
     20162392
    ›    styczeń1029
    ›    marzec1128
    ›    kwiecień1162
    ›    czerwiec1339
    ›    grudzień1151
    ›    wrzesień707
    ›    październik1035
    ›    listopad864
     20152856
    ›    styczeń1208
    ›    luty1145
    ›    marzec1325
    ›    kwiecień908
    ›    maj1170
    ›    wrzesień1255
    ›    październik1886
    ›    listopad1348
    ›    grudzień1587
    ›    czerwiec1348
    ›    sierpień880
     2014 /kadencja 2014-2018/1249
    ›    grudzień1519
     20141900
    ›    styczeń1106
    ›    marzec1342
    ›    kwiecień1125
    ›    czerwiec1230
    ›    wrzesień1021
    ›    październik1217
    ›    sierpień1051
     20132510
    ›    grudzień1372
    ›    listopad1133
    ›    październik1207
    ›    wrzesień1140
    ›    czerwiec1522
    ›    kwiecień1222
    ›    marzec1402
    ›    styczeń1502
    ›    maj1157
     20122521
    ›    luty1196
    ›    kwiecień1689
    ›    czerwiec1282
    ›    wrzesień1251
    ›    październik1179
    ›    listopad1225
    ›    grudzień2052
    ›    lipiec991
     20112600
    ›    styczeń1642
    ›    marzec1473
    ›    kwiecień1283
    ›    czerwiec1261
    ›    wrzesień1454
    ›    październik1238
    ›    listopad1527
    ›    grudzień1357
    ›    maj1134
    ›    sierpień1079
     2010 /kadencja 2010-2014/1633
    ›    grudzień2017
     20102605
    ›    luty1623
    ›    marzec1259
    ›    kwiecień1255
    ›    czerwiec1486
    ›    wrzesień1387
    ›    październik1687
    ›    maj1272
    ›    sierpień1117
     20092861
    ›    luty1471
    ›    marzec1176
    ›    kwiecień1197
    ›    maj1051
    ›    czerwiec1503
    ›    wrzesień1669
    ›    sierpień1154
    ›    październik1212
    ›    listopad1319
    ›    grudzień1562
     20083012
    ›    styczeń1497
    ›    marzec1376
    ›    kwiecień1579
    ›    czerwiec1276
    ›    wrzesień1219
    ›    październik1361
    ›    listopad1722
    ›    grudzień1589
    ›    maj1093
    ›    sierpień1165
     20073197
    ›    luty1629
    ›    marzec1753
    ›    kwiecień1293
    ›    maj1155
    ›    czerwiec1410
    ›    lipiec1470
    ›    wrzesień1206
    ›    październik1253
    ›    listopad1455
    ›    grudzień1350
     2006 /kadencja 2006-2010/1865
    ›    listopad1200
    ›    grudzień1806
     20062441
    ›    styczeń1388
    ›    luty1399
    ›    kwiecień1437
    ›    czerwiec1294
    ›    wrzesień /06.09.2006/1250
    ›    wrzesień /28.09.2006/1288
    ›    październik1525
     20052616
    ›    luty1539
    ›    marzec1710
    ›    kwiecień1259
    ›    czerwiec1440
    ›    sierpień1843
    ›    wrzesień1366
    ›    listopad1935
    ›    grudzień1337
     20042917
    ›    styczeń4851
    ›    luty1733
    ›    marzec1396
    ›    kwiecień1490
    ›    czerwiec1694
    ›    lipiec1233
    ›    sierpień1524
    ›    wrzesień1619
    ›    listopad1681
    ›    grudzień1575
     20032009
    ›    I Kwartał1609
    ›    II Kwartał1274
    ›    III Kwartał1530
    ›    IV Kwartał1577
    ›    Rok 2005782
    ›    Rok 2006684
Ogłoszenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia61996
     20226922
     202113221
     202013942
     201910089
     201811759
     20175974
     201614902
     201516210
     20149706
     201310195
     201211954
     201112206
     201014745
     200926816
     200814608
     20079366
     200611097
     20053501
     20042526
   Ogłoszenia o naborze pracowników79782
     20225474
     20216708
     202011515
     201920781
     201811555
     20177074
     20166863
     20158389
     20146937
     20138944
   Zgromadzenia1826
     202228
     20161354
   Emisja obligacji1751
   Obwieszczenia i zawiadomienia (archiwalne, do roku 2007)3697
     Rok 200712734
     Rok 20065250
     Rok 20055613
     Rok 20041112
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia od 130 tys. złotych124589
     202215533
     202133320
   Zamówienia poniżej 130 tys. złotych30005
     20225217
     202121794
   Plany postępowań o udzielenie zamówień4181
   Archiwum1037
    ›    201427878
    ›    201541562
    ›    201635247
    ›    201725919
    ›    201827207
    ›    201941883
    ›    202032167
     Zamówienia powyżej 30 tys. Euro759
    ›    201423442
    ›    201533932
    ›    201641230
    ›    201717219
    ›    201821082
    ›    201929421
    ›    202018287
     Zamówienia poniżej 30 tys. Euro326
Finanse
   Sprawozdania z wykonania budżetu3795
     2022 rok171
     2021 rok670
    ›    2003 rok1064
    ›    2004 rok1124
    ›    2005 rok1518
    ›    2006 rok1812
    ›    2007 rok2003
    ›    2008 rok1863
    ›    2009 rok1519
    ›    2010 rok1557
    ›    2011 rok1583
    ›    2012 rok1360
    ›    2013 rok1326
    ›    2014 rok1212
    ›    2015 rok1173
    ›    2016 rok1090
    ›    2017 rok870
    ›    2018 rok1607
    ›    2019 rok1494
    ›    2020 rok1302
     2003-2020232
   Opinie RIO236
   Podatki i opłaty lokalne7809
    ›    Osoby fizyczne15328
    ›    Osoby prawne4713
     Podatek od nieruchomości9998
    ›    Osoby prawne2526
    ›    Osoby fizyczne2766
     Podatek rolny2523
    ›    Osoby fizyczne1755
    ›    Osoby prawne1265
     Podatek leśny1060
     Podatek od środków transportowych3988
     Wysokość stawek podatkowych7387
     Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 2499
     Wykaz udzielonych ulg1934
     Zaświadczenia 4957
     Zwrot podatku akcyzowego788
     Archiwum wzorów deklaracji i informacji podatkowych wraz z uchwałami1111
   Mienie gminy36323
Gospodarka Komunalna
   Gospodarka wodno-ściekowa545
     Taryfy ( woda, ścieki)5551
   Gospodarka odpadami683
     Analizy233
   Gospodarka mieszkaniowa303
Załatwianie Spraw
     Urząd Stanu Cywilnego (USC)8360
   Procedury, e-Urząd34664
     Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami13290
    ›    Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego12933
    ›    Podział nieruchomości4916
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości2955
    ›    Zmiana przeznaczenia gruntów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego4521
    ›    Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2496
    ›    Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego4356
    ›    Zmiana przeznaczenia gruntów w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego3016
    ›    Ustalanie numerów porządkowych /adresowych/4039
    ›    Zaświadczenie o rewitalizacji2567
    ›    Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP556
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego1237
    ›    Nadawanie nazw ulicom i placom1010
    ›    Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości164
     Ochrona środowiska5838
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów12690
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia4036
     Urząd Stanu Cywilnego5359
    ›    Zgłoszenie urodzenia dziecka1796
    ›    Zgłoszenie zgonu1242
    ›    Uznanie ojcostwa1099
    ›    Zmiana imienia lub nazwiska 1252
    ›    Zawarcie i rejestracja małżeństwa 1664
    ›    Sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, ustalenie treści aktu1130
    ›    Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego1153
    ›    Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego2553
    ›    Rejestracja Stanu Cywilnego - wiadomości ogólne1634
    ›    Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego595
     Ewidencja ludności, Wybory4356
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące 5634
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały2396
    ›    Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności5112
    ›    Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)2141
    ›    Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL1608
    ›    Rejestr Wyborców965
    ›    Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy89
     Dowody osobiste10422
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego476
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę393
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego426
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego450
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę390
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej689
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym593
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem613
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste639
    ›    Podział nieruchomości1035
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości733
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania1400
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania976
     Działalność gospodarcza3178
     Zezwolenia i decyzje8769
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów3747
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej3625
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych2136
    ›    Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych na terenie gminy imprez1781
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym4946
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami3567
    ›    Warunki wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną1502
    ›    Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu5252
    ›    Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną2500
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska1167
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i odławianie zwierząt 2316
    ›    Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym1796
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego963
     Podatki i opłaty lokalne7628
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego448
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku404
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego383
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych432
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych642
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej419
     Wodociągi/ Kanalizacja9239
    ›    Warunki dostawy wody do nieruchomości z sieci wodociągowej9560
    ›    Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej14919
    ›    Budowa sieci wodociągowej12300
    ›    Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego6253
    ›    Rozwiązanie umowy na dostawę wody108
    ›    Budowa sieci kanalizacyjnej214
    ›    Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego107
    ›    Zawarcie umowy na odbiór ścieków123
    ›    Rozwiązanie umowy na odbiór ścieków65
    ›    Warunki montażu wodomierza dodatkowego129
    ›    Oświadczenie - zgoda na posadowienie urządzeń wodno-kanalizacyjnych155
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości1563
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych1785
     Gospodarka odpadami3141
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola3423
    ›    Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest1435
    ›    Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny971
    ›    Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny1088
     Zgromadzenia953
Ochrona środowiska
   Wykaz danych o środowisku6195
   Program Ochrony Środowiska1806
Organizacje pozarządowe
   Programy współpracy1360
     Programy współpracy803
     Sprawozdania600
   Konkursy2583
     Rok 20221126
     Rok 2021408
     Rok 202038798
     Rok 20198316
     Rok 201815299
     Rok 201620434
   Oferty złożone w trybie art. 19a907
     Rok 202245
     Rok 2021174
     Rok 2020203
     Rok 2018399
   Informacje1852
     Pozostałe informacje770
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne938
   Inspektor Ochrony Danych870
Informacja publiczna
   Informacja publiczna7359
   Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji975
     2020632
     2019482
   Centralny Rejestr Umów i Zleceń2197
     202246
     20211030
     2020570
     2019478
Kontrole
   Kontrole wewnętrzne1142
     2019646
   Kontrole zewnętrzne451
Dostępność
   Dostępność389
     Zakres działalności Urzędu141
     Procedury obsługi142
     Deklaracja Dostępności175
     Koordynator do spraw dostępności238
     Wnioski o zapewnienie dostępności163
     Raporty o stanie zapewniania dostępności200
     Plan działania113
Inne
     Zrealizowane inwestycje2535
     Planowane inwestycje5748
     Oferty inwestycyjne12673
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę1198
    ›    Stan elektryfikacji1134
    ›    Stan telefonizacji1068
    ›    Stan gospodarki komunalnej1104
     Informacje ogólne2246
     Projekty zgłoszone (planowane do zgłoszenia) do Funduszy Strukturalnych4340
     Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej4802
     Oferty - sprzedaż nieruchomości, wynajem lokali użytkowych69691
   WYBORY12319
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 8 (2020/ 2021)1448
    ›    Zarządzenie Nr 330 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola386
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego253
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy275
    ›    VADEMECUM WYBORCY199
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli427
    ›    Obwodowa Komisja Wyborcza 302
    ›    Zarządzenie nr 423 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola461
    ›    Zarządzenie nr 489 Wojewody Mazowieckiego 23 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola197
    ›    Zarządzenie Nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola253
    ›    Zarządzenie Nr 166 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola133
    ›    Zarządzenie Nr 186 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola161
    ›    WYNIKI WYBORÓW524
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 9 (2020)670
    ›    Zarządzenie Nr 248 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola318
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego260
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy436
    ›     Gminna Komisja Wyborcza531
    ›    Obwodowa Komisja Wyborcza285
    ›    VADEMECUM WYBORCY197
    ›    Wyniki Wyborów358
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020)1991
    ›    Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej331
    ›    Obwieszczenia wyborcze528
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze1215
    ›    Kandydaci495
    ›    Vademecum wyborcy525
    ›    Wyniki wyborów732
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2020)967
    ›    Zarządzenie Nr 52 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola436
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego374
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy452
    ›    Gminna Komisja Wyborcza651
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze648
    ›    Kandydaci417
    ›    Vademecum wyborcy277
    ›    Zarządzenie Nr 140 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola316
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2019)1516
    ›    KOMUNIKATY888
    ›    VADEMECUM WYBORCY856
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1256
    ›    WYNIKI WYBORÓW756
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2019)2600
    ›    Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola726
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego889
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy535
    ›    VADEMECUM WYBORCY353
    ›    Gminna Komisja Wyborcza456
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze492
    ›    Kandydaci449
    ›    WYNIKI WYBORÓW813
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020- 2023360
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2019)1692
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)1971
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego484
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1304
    ›    VADEMECUM WYBORCY1033
    ›    OBWIESZCZENIA WYBORCZE581
    ›    KANDYDACI1021
    ›    WYNIKI WYBORÓW386
     Wybory sołeckie (2019-2023)4951
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2018)14636
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 556
    ›    PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA1922
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW465
    ›    KOMITETY WYBORCZE 1651
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY1054
    ›    VADEMECUM WYBORCY1276
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1885
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA1568
    ›    KANDYDACI3487
    ›    WYNIKI WYBORÓW (I tura)4355
    ›    II tura wyborów WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA2938
    ›    WYNIKI WYBORÓW (II tura)2241
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015)1473
    ›    KOMUNIKATY872
    ›    VADEMECUM WYBORCY1281
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1124
    ›    WYNIKI WYBORÓW865
     REFERENDUM Ogólnokrajowe 20151051
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY776
    ›    OBWODOWE KOMISJE DO SPRAW REFERENDUM1660
    ›    VADEMECUM WYBORCY1073
    ›    WYNIKI REFERENDUM542
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 20192828
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015)973
    ›    Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych688
    ›    INFORMACJE DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU ROLNICZEGO941
    ›    WYNIKI WYBORÓW564
     Wybory sołeckie (2015-2019)3010
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015)1571
    ›    VADEMECUM WYBORCY1720
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1324
    ›    WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ707
    ›    WYNIKI WYBORÓW1164
    ›    POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej705
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY834
    ›    OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.664
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2014)7635
    ›    PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl 1791
    ›    PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA2874
    ›    PODZIAŁ POWIATU GRODZISKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE3161
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 996
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY1586
    ›    VADEMECUM WYBORCY2046
    ›    PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE1615
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA W ŻABIEJ WOLI2968
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE3700
    ›    WIZUALIZACJA WYBORÓW1290
    ›    KANDYDACI2020
    ›    WYNIKI WYBORÓW6164
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)1221
    ›    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego653
    ›    KOMUNIKATY787
    ›    VADEMECUM WYBORCY1664
    ›    ***PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ***677
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1172
    ›    WYNIKI WYBORÓW2442
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011)1561
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ889
    ›    KOMUNIKATY1623
    ›    VADEMECUM WYBORCY2255
    ›    ---PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ---972
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1527
    ›    WYNIKI WYBORÓW889
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 20151541
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011)2672
     Wybory sołeckie (2011-2015)3355
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2010)3567
    ›    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 marca 2010 r.1313
    ›    Uchwała Nr 272/XLII/10 RADY POWIATU GRODZISKIGO z dnia 29 kwietnia 2010 r.997
    ›    Komitety Wyborcze2124
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast1154
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY --- 2226
    ›    Obwieszczenia - podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice, liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedziba komisji wyborczej2112
    ›    ------ PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl -------1007
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli3157
    ›    Informacje dla kandydatów na radnych oraz Wójta1771
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze2308
    ›    OBWIESZCZENIE WÓJTA Gminy ŻABIA WOLA z dnia 20 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych1159
    ›    Geografia wyborcza1498
    ›    Kandydaci 1994
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010)1282
    ›    --- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r. 1004
    ›    --- Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.1098
    ›    --- Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów957
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl ---2103
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY - informacje dotyczące spisów wyborców oraz rejestru wyborców1549
    ›    Wykaz obwodów głosowania1086
    ›    Informacja o zasadach powoływania obwodowych komisji wyborczych, miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 1150
    ›    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.1026
    ›    Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.896
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych870
    ›    Zarządzenie Nr 23 / 2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.1012
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.1015
    ›    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r.1050
    ›    Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.1020
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. - II tura978
    ›    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r.1010
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009)1632
    ›    Wykaz lokalizacji przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych992
    ›    Informacje dotyczące rejestrów, spisów wyborców1850
    ›    Wykaz obwodów głosowania1132
    ›    Upoważnienie do otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania1663
    ›    Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych1011
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12.05.2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r.1018
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych1060
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl ---1138
    ›    Zestawienie zbiorcze wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Żabia Wola1827
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007)1340
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 20111415
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/1647
     Wybory sołeckie /2007 r./2631
     Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./2174
     Wybory samorządowe 20064173
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005)3658
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005)4974
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004)4604
   Jednostki organizacyjne9318
     Dom Kultury w Żabiej Woli3017
     Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli3256
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej11663
     Placówki Oświatowe w Gminie Żabia Wola2685
   Jednostki pomocnicze4946
     Sołectwa7125
    ›    Statut Sołectw1815
   Rejestry i ewidencje8935
     Centralny Rejestr Umów i Zleceń875
     Rejestr instytucji kultury Gminy Żabia Wola991
   Oświadczenia majątkowe18889
     Oświadczenia majątkowe za rok 2021766
    ›    Wójt726
    ›    Zastępca Wójta338
    ›    Sekretarz295
    ›    Skarbnik297
    ›    Radni442
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych431
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe426
     Oświadczenia majątkowe za rok 20201639
    ›    Wójt703
    ›    Zastępca wójta767
    ›    Sekretarz566
    ›    Skarbnik708
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1061
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe970
    ›    Radni817
     Oświadczenia majątkowe za rok 20191076
    ›    Wójt474
    ›    Zastępca Wójta351
    ›    Sekretarz324
    ›    Skarbnik482
    ›    Radni560
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych728
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe662
     Oświadczenia majątkowe za rok 2018 (oraz na koniec/początek kadencji 2019)2045
    ›    Radni1070
    ›    Wójt1408
    ›    Zastępca Wójta712
    ›    Sekretarz722
    ›    Skarbnik974
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1175
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1045
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2018-2023/1995
    ›    Wójt1438
    ›    Radni2173
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2014-2018/1028
    ›    Wójt1208
    ›    Radni742
     Oświadczenia majątkowe za rok 20171684
    ›    Wójt934
    ›    Sekretarz741
    ›    Skarbnik676
    ›    Radni698
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1162
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1229
     Oświadczenia majątkowe za rok 20161655
    ›    Wójt1114
    ›    Sekretarz690
    ›    Skarbnik620
    ›    Radni1089
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1537
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1211
     Oświadczenia majątkowe za rok 20151229
    ›    Wójt736
    ›    Sekretarz598
    ›    Radni1010
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1368
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1442
    ›    Skarbnik638
     Oświadczenia majątkowe za rok 20141434
    ›    Wójt908
    ›    Sekretarz859
    ›    Skarbnik845
    ›    Radni942
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1475
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1169
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2014-2018/1274
    ›    Wójt953
    ›    Radni1271
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2010-2014/1011
    ›    Wójt766
    ›    Radni920
   Pomoc prawna1438
   Redakcja Biuletynu4799
Łączna liczba odwiedzin:3623822