Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Gminy
   Dane podstawowe409917
   Godziny urzędowania14571
   Regulamin organizacyjny11867
   Struktura organizacyjna54874
     Referat Finansowo-Podatkowy (FP)16940
     Referat Gospodarki Przestrzennej (ZP)16845
     Referat Ochrony Środowiska (ZS)7834
     Referat Gospodarki Komunalnej (ZG)4895
     Referat Organizacyjny (OA)4721
     Referat Strategii, Funduszy Zewnętrznych (RS)3977
     Referat Inwestycji (RI)17990
     Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Nieruchomościami (KGN)11492
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)3010
     Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (SO)2336
     Inspektor Ochrony Danych (IOD)1748
     Audytor wewnętrzny (AUD)1091
   Wójt12214
   Zastępca wójta2366
   Sekretarz9798
   Skarbnik9089
Rada Gminy
   Rada Gminy31484
     Kontakt2223
     Przewodniczący Rady5990
     Skład Rady14866
     Sesje21390
    ›    Planowane sesje Rady Gminy - harmonogram roczny9066
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20066898
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20075152
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20086044
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20095840
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20105757
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20116148
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20124217
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20134474
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20143837
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20154018
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20162250
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20173480
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20182797
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 202213519
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20192725
    ›     Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20202140
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20212245
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20221096
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 2021741
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 2020712
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 2019589
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 2018242
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2023679
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 2023905
    ›    Najbliższa sesja - rok 2024282
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 202420
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 202473
     Uchwały Rady Gminy9360
     Apele Rady Gminy1658
    ›    Kadencja 2014-20181118
    ›    Kadencja 2018-20231226
     Interpelacje i zapytania Radnych2553
    ›    Kadencja 2018-20233823
     Raporty o stanie Gminy 1819
     Nadawanie tytułu Honorowy Obywatel Gminy Żabia Wola oraz Zasłużony dla Gminy Żabia Wola448
    ›    Złożone wnioski o nadanie tytułu513
   Komisje Rady21642
    ›    Komisja Rewizyjna3841
    ›    Komisja budżetu, rozwoju i przedsiębiorczości, ochrony środowiska3869
    ›    Komisja oświaty, spraw socjalnych i kultury, sportu i rekreacji 5293
    ›    Komisja planowania przestrzennego i inwestycji 1149
    ›    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji1045
     Komisje Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencja4119
    ›    Terminy wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola lata 2005-201834555
    ›    Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji19759
     Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola7761
     Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola13988
    ›    20051854
    ›    20063762
    ›    2006 /kadencja 2006-2010/2126
    ›    20074434
    ›    20084465
    ›    20094150
    ›    20104767
    ›    2010 /kadencja 2010-2014/1781
    ›    20113876
    ›    20123331
    ›    20133125
    ›    20142904
    ›    20153449
    ›    20162213
    ›    20172137
    ›    20181821
    ›    20192363
    ›    20202290
    ›    20212470
    ›    20221745
    ›    20231357
    ›    2024107
Prawo Lokalne
   Statut9615
   Zarządzenia Wójta10208
     2024529
     20237013
     20228218
     20219906
     202010959
     201915258
     20185279
     20175872
     20169114
     201522534
     201416151
     201312172
     201214150
     201117461
     201017568
     200912108
     200810735
     200713026
     200614514
     20042160
     20051972
    ›    ZARZĄDZENIE NR 36/2007 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok1073
    ›    ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA NR 27/2008 z dnia 13 listopada 2008 r.w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2009 rok 1274
    ›    ZARZĄDZENIE NR 29/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola na 2010 rok1157
     Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej1958
    ›    ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2011 rok1085
    ›    ZARZĄDZENIE NR 48/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2012 rok1043
    ›    ZARZĄDZENIE NR 52/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2013 rok1042
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 20141002
    ›    Rok 2005962
    ›    Rok 20061101
    ›    Rok 20071170
    ›    Rok 2008951
    ›    Rok 2009971
    ›    Rok 2010836
    ›    Rok 20111080
    ›    Rok 20121179
    ›    Uchwała Nr 2/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 (+ załączniki)1705
    ›    Uchwała nr 78/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na 2005 rok (+ załączniki)1445
    ›    Uchwała Nr 62/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2006.1672
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2007.1702
    ›    UCHWAŁA Nr 85/XIII/2007 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 20081378
    ›    - - - UCHWAŁA Nr 56/XXIV/2008 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 20091101
     Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu3219
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2010 Nr 67/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r.1223
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2011 Nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010 r.1027
    ›    UCHWAŁA NR 9/IV/2010 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 - 20201118
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2012 Nr 81/XV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2011 r.1277
    ›    UCHWAŁA NR 80/XV/2011 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.1154
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2013 Nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r.1162
    ›    UCHWAŁA NR 65/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola1013
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2014 Nr 82/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r.1141
    ›    UCHWAŁA NR 81/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabia Wola.971
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2015 Nr 2/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r.1025
    ›    UCHWAŁA NR 1/IV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola938
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2016 Nr 143/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 r.596
    ›    UCHWAŁA NR 142/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola711
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2017 Nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r.786
    ›    UCHWAŁA NR 97/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola798
   Projekty uchwał8260
   Uchwały41277
     2024125
     20232580
     20223095
     20214007
     20205177
     20194706
     20183860
     20173137
     20162605
    ›    styczeń1255
    ›    marzec1344
    ›    kwiecień1420
    ›    czerwiec1646
    ›    grudzień1396
    ›    wrzesień912
    ›    październik1254
    ›    listopad1065
     20153027
    ›    styczeń1389
    ›    luty1330
    ›    marzec1524
    ›    kwiecień1095
    ›    maj1373
    ›    wrzesień1428
    ›    październik2166
    ›    listopad1526
    ›    grudzień1803
    ›    czerwiec1535
    ›    sierpień1090
     2014 /kadencja 2014-2018/1448
    ›    grudzień1718
     20142085
    ›    styczeń1302
    ›    marzec1533
    ›    kwiecień1329
    ›    czerwiec1512
    ›    wrzesień1222
    ›    październik1426
    ›    sierpień1243
     20132669
    ›    grudzień1561
    ›    listopad1357
    ›    październik1428
    ›    wrzesień1378
    ›    czerwiec1729
    ›    kwiecień1431
    ›    marzec1596
    ›    styczeń1697
    ›    maj1353
     20122680
    ›    luty1380
    ›    kwiecień1900
    ›    czerwiec1456
    ›    wrzesień1441
    ›    październik1367
    ›    listopad1410
    ›    grudzień2248
    ›    lipiec1169
     20112771
    ›    styczeń1839
    ›    marzec1660
    ›    kwiecień1481
    ›    czerwiec1448
    ›    wrzesień1636
    ›    październik1444
    ›    listopad1720
    ›    grudzień1539
    ›    maj1316
    ›    sierpień1261
     2010 /kadencja 2010-2014/1809
    ›    grudzień2209
     20102813
    ›    luty1813
    ›    marzec1437
    ›    kwiecień1439
    ›    czerwiec1727
    ›    wrzesień1575
    ›    październik1932
    ›    maj1474
    ›    sierpień1304
     20093013
    ›    luty1656
    ›    marzec1362
    ›    kwiecień1380
    ›    maj1246
    ›    czerwiec1689
    ›    wrzesień1868
    ›    sierpień1355
    ›    październik1398
    ›    listopad1527
    ›    grudzień1748
     20083203
    ›    styczeń1683
    ›    marzec1574
    ›    kwiecień1762
    ›    czerwiec1496
    ›    wrzesień1409
    ›    październik1554
    ›    listopad1896
    ›    grudzień1789
    ›    maj1283
    ›    sierpień1361
     20073377
    ›    luty1812
    ›    marzec1919
    ›    kwiecień1467
    ›    maj1340
    ›    czerwiec1597
    ›    lipiec1647
    ›    wrzesień1411
    ›    październik1438
    ›    listopad1630
    ›    grudzień1529
     2006 /kadencja 2006-2010/2027
    ›    listopad1382
    ›    grudzień2020
     20062603
    ›    styczeń1567
    ›    luty1588
    ›    kwiecień1614
    ›    czerwiec1463
    ›    wrzesień /06.09.2006/1440
    ›    wrzesień /28.09.2006/1458
    ›    październik1722
     20052790
    ›    luty1735
    ›    marzec1944
    ›    kwiecień1433
    ›    czerwiec1617
    ›    sierpień2040
    ›    wrzesień1554
    ›    listopad2185
    ›    grudzień1534
     20043113
    ›    styczeń5165
    ›    luty1934
    ›    marzec1583
    ›    kwiecień1707
    ›    czerwiec1892
    ›    lipiec1429
    ›    sierpień1717
    ›    wrzesień1854
    ›    listopad1915
    ›    grudzień1862
     20032174
    ›    I Kwartał1784
    ›    II Kwartał1471
    ›    III Kwartał1724
    ›    IV Kwartał1762
    ›    Rok 2005924
    ›    Rok 2006821
Ogłoszenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia73891
     20242442
     202314046
     202215097
     202114842
     202015187
     201910872
     201813382
     20177072
     201615844
     201517151
     201410547
     201310825
     201212755
     201112795
     201015674
     200928245
     200815493
     20079999
     200611603
     20053843
     20042745
   Ogłoszenia o naborze pracowników88283
     2024219
     20238898
     20228805
     20217165
     202012121
     201921479
     201812448
     20177684
     20167277
     20158574
     20147106
     20139254
   Zgromadzenia2185
     2022193
     20161657
   Obwieszczenia i zawiadomienia (archiwalne, do roku 2007)4019
     Rok 200713012
     Rok 20065532
     Rok 20055979
     Rok 20041267
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia od 130 tys. złotych137459
     2024868
     202315043
     202229789
     202137277
   Zamówienia poniżej 130 tys. złotych33600
     20237341
     20229553
     202126241
   Plany postępowań o udzielenie zamówień5706
   Archiwum1563
    ›    201828437
    ›    201944057
    ›    202034358
     Zamówienia powyżej 30 tys. Euro1102
    ›    201822040
    ›    201930721
    ›    202018715
     Zamówienia poniżej 30 tys. Euro539
     20240
    ›    WYNIKI WYBORÓW22
Finanse
   Sprawozdania z wykonania budżetu4614
     2023 rok531
     2022 rok937
     2021 rok1143
    ›    2003 rok1260
    ›    2004 rok1304
    ›    2005 rok1703
    ›    2006 rok1990
    ›    2007 rok2219
    ›    2008 rok2049
    ›    2009 rok1686
    ›    2010 rok1745
    ›    2011 rok1796
    ›    2012 rok1567
    ›    2013 rok1499
    ›    2014 rok1389
    ›    2015 rok1356
    ›    2016 rok1285
    ›    2017 rok1085
    ›    2018 rok1986
    ›    2019 rok1854
    ›    2020 rok1750
     2003-2020453
   Opinie RIO1294
   Podatki i opłaty lokalne9108
    ›    Osoby fizyczne17725
    ›    Osoby prawne5663
     Podatek od nieruchomości12521
    ›    Osoby prawne2878
    ›    Osoby fizyczne3209
     Podatek rolny3122
    ›    Osoby fizyczne2039
    ›    Osoby prawne1510
     Podatek leśny1348
     Podatek od środków transportowych4724
     Wysokość stawek podatkowych9622
     Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 2772
     Wykaz udzielonych ulg2395
     Zaświadczenia 5676
     Zwrot podatku akcyzowego1053
     Archiwum wzorów deklaracji i informacji podatkowych wraz z uchwałami1446
   Emisja obligacji4397
   Mienie gminy37451
Gospodarka Komunalna
   Gospodarka wodno-ściekowa1167
     Taryfy ( woda, ścieki)6325
   Gospodarka odpadami1422
     Analizy620
   Gospodarka mieszkaniowa698
Załatwianie Spraw
   Procedury, e-Urząd36852
     Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami14855
    ›    Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego15208
    ›    Podział nieruchomości5658
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości3286
    ›    Zmiana przeznaczenia gruntów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego5438
    ›    Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2824
    ›    Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego4828
    ›    Zmiana przeznaczenia gruntów w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego3522
    ›    Ustalanie numerów porządkowych /adresowych/5049
    ›    Zaświadczenie o rewitalizacji3643
    ›    Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP859
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego2042
    ›    Nadawanie nazw ulicom i placom1829
    ›    Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości484
     Ochrona środowiska6372
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów14690
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia4422
     Urząd Stanu Cywilnego6729
    ›    Zgłoszenie urodzenia dziecka2274
    ›    Zgłoszenie zgonu1508
    ›    Uznanie ojcostwa1415
    ›    Zmiana imienia lub nazwiska 1660
    ›    Zawarcie i rejestracja małżeństwa 2132
    ›    Sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, ustalenie treści aktu1423
    ›    Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego1549
    ›    Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego3212
    ›    Rejestracja Stanu Cywilnego - wiadomości ogólne3394
    ›    Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego828
     Ewidencja ludności, Wybory4754
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące 6533
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały2715
    ›    Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności6760
    ›    Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)2539
    ›    Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL1933
    ›    Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy351
    ›    Centralny Rejestr Wyborców155
    ›    Zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL28
     Dowody osobiste11650
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej854
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym741
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem766
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste791
    ›    Podział nieruchomości1281
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości902
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania1774
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania1286
     Działalność gospodarcza3524
     Zezwolenia i decyzje9605
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów4341
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej4055
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych2507
    ›    Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych na terenie gminy imprez2005
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym5712
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami4203
    ›    Warunki wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną1729
    ›    Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu6078
    ›    Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną2966
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska1378
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i odławianie zwierząt 2710
    ›    Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym2329
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego1239
     Podatki i opłaty lokalne8240
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego577
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku540
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego519
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych575
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych777
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej546
     Wodociągi/ Kanalizacja10256
    ›    Warunki dostawy wody do nieruchomości z sieci wodociągowej11032
    ›    Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej18641
    ›    Budowa sieci wodociągowej14393
    ›    Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego7743
    ›    Rozwiązanie umowy na dostawę wody425
    ›    Budowa sieci kanalizacyjnej689
    ›    Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego408
    ›    Zawarcie umowy na odbiór ścieków563
    ›    Rozwiązanie umowy na odbiór ścieków273
    ›    Warunki montażu wodomierza dodatkowego452
    ›    Oświadczenie - zgoda na posadowienie urządzeń wodno-kanalizacyjnych598
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości1759
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych2147
     Gospodarka odpadami3543
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola3860
    ›    Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest1745
    ›    Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny1200
    ›    Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny1323
     Zgromadzenia1222
Ochrona środowiska
   Wykaz danych o środowisku6730
   Program Ochrony Środowiska2217
Organizacje pozarządowe
   Programy współpracy1690
     Programy współpracy1002
     Sprawozdania781
   Konkursy3114
     Rok 2024180
     Rok 20231262
     Rok 20222721
     Rok 2021560
     Rok 202041848
     Rok 20198452
     Rok 201815434
     Rok 201620596
   Oferty złożone w trybie art. 19a1276
     Rok 2023 193
     Rok 2022236
     Rok 2021305
     Rok 2020354
     Rok 2018564
   Informacje2179
     Pozostałe informacje946
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne1277
   Inspektor Ochrony Danych1176
Informacja publiczna
   Informacja publiczna8220
   Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji1397
     2020857
     2019667
   Centralny Rejestr Umów i Zleceń3041
     202419
     2023375
     2022353
     20211195
     2020719
     2019651
Kontrole
   Kontrole wewnętrzne1505
     2019829
   Kontrole zewnętrzne933
Dostępność
   Dostępność972
     Zakres działalności Urzędu384
     Procedury obsługi324
     Deklaracja Dostępności349
     Koordynator do spraw dostępności530
     Wnioski o zapewnienie dostępności425
     Raporty o stanie zapewniania dostępności386
     Plan działania289
Inne
     Zrealizowane inwestycje2667
     Planowane inwestycje5989
     Oferty inwestycyjne12795
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę1346
    ›    Stan elektryfikacji1281
    ›    Stan telefonizacji1212
    ›    Stan gospodarki komunalnej1242
     Informacje ogólne2360
     Projekty zgłoszone (planowane do zgłoszenia) do Funduszy Strukturalnych4442
     Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej4946
     Oferty - sprzedaż nieruchomości, wynajem lokali użytkowych70047
   WYBORY14448
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2024)975
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW61
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE LICZBY RADNYCH55
    ›    PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA584
    ›    VADEMECUM WYBORCY146
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA234
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE162
    ›    KOMITETY WYBORCZE607
     REFERENDUM Ogólnokrajowe (2023)231
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2023)1707
    ›    VADEMECUM WYBORCY509
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE976
    ›    OBWIESZCZENIA WYBORCZE431
    ›    KANDYDACI775
    ›    WYNIKI WYBORÓW480
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2023)341
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2024- 2027265
     Wybory sołeckie (2023-2027)2381
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 15 (2023)841
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola240
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola183
    ›    Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłoszeń na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli197
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli519
    ›    Obwodowa Komisja Wyborcza309
    ›    VADEMECUM WYBORCY202
    ›    Wyniki wyborów319
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 8 (2020/ 2021)1685
    ›    Zarządzenie Nr 330 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola568
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego424
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy482
    ›    VADEMECUM WYBORCY366
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli747
    ›    Obwodowa Komisja Wyborcza 517
    ›    Zarządzenie nr 423 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola635
    ›    Zarządzenie nr 489 Wojewody Mazowieckiego 23 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola372
    ›    Zarządzenie Nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola444
    ›    Zarządzenie Nr 166 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola314
    ›    Zarządzenie Nr 186 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola319
    ›    WYNIKI WYBORÓW733
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 9 (2020)857
    ›    Zarządzenie Nr 248 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola482
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego413
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy746
    ›     Gminna Komisja Wyborcza844
    ›    Obwodowa Komisja Wyborcza478
    ›    VADEMECUM WYBORCY371
    ›    Wyniki Wyborów551
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020)2207
    ›    Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej513
    ›    Obwieszczenia wyborcze723
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze1559
    ›    Kandydaci672
    ›    Vademecum wyborcy722
    ›    Wyniki wyborów933
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2020)1138
    ›    Zarządzenie Nr 52 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola606
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego543
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy628
    ›    Gminna Komisja Wyborcza1004
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze930
    ›    Kandydaci585
    ›    Vademecum wyborcy453
    ›    Zarządzenie Nr 140 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola486
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2019)1734
    ›    KOMUNIKATY1180
    ›    VADEMECUM WYBORCY1148
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1567
    ›    WYNIKI WYBORÓW1235
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2019)2815
    ›    Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola906
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego1090
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy704
    ›    VADEMECUM WYBORCY520
    ›    Gminna Komisja Wyborcza664
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze675
    ›    Kandydaci632
    ›    WYNIKI WYBORÓW994
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020- 2023570
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2019)2066
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)2154
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego670
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1595
    ›    VADEMECUM WYBORCY1329
    ›    OBWIESZCZENIA WYBORCZE783
    ›    KANDYDACI1208
    ›    WYNIKI WYBORÓW725
     Wybory sołeckie (2019-2023)5985
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2018)14914
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 804
    ›    PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA2455
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW959
    ›    KOMITETY WYBORCZE 1966
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY1220
    ›    VADEMECUM WYBORCY1577
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE2213
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA2001
    ›    KANDYDACI4052
    ›    WYNIKI WYBORÓW (I tura)4621
    ›    II tura wyborów WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA3201
    ›    WYNIKI WYBORÓW (II tura)2499
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015)1657
    ›    KOMUNIKATY1026
    ›    VADEMECUM WYBORCY1568
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1285
    ›    WYNIKI WYBORÓW1039
     REFERENDUM Ogólnokrajowe 20151212
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY965
    ›    OBWODOWE KOMISJE DO SPRAW REFERENDUM1981
    ›    VADEMECUM WYBORCY1255
    ›    WYNIKI REFERENDUM715
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 20193016
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015)1145
    ›    Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych919
    ›    INFORMACJE DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU ROLNICZEGO1149
    ›    WYNIKI WYBORÓW755
     Wybory sołeckie (2015-2019)3204
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015)1710
    ›    VADEMECUM WYBORCY2050
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1483
    ›    WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ864
    ›    WYNIKI WYBORÓW1356
    ›    POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej859
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY1018
    ›    OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.832
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2014)7822
    ›    PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl 1980
    ›    PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA3918
    ›    PODZIAŁ POWIATU GRODZISKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE3980
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 1185
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY1787
    ›    VADEMECUM WYBORCY2376
    ›    PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE3276
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA W ŻABIEJ WOLI3396
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE4301
    ›    WIZUALIZACJA WYBORÓW1480
    ›    KANDYDACI2458
    ›    WYNIKI WYBORÓW6768
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)1382
    ›    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego810
    ›    KOMUNIKATY938
    ›    VADEMECUM WYBORCY1947
    ›    ***PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ***1029
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1453
    ›    WYNIKI WYBORÓW2632
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011)1709
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ1054
    ›    KOMUNIKATY1790
    ›    VADEMECUM WYBORCY2537
    ›    ---PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ---1141
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1697
    ›    WYNIKI WYBORÓW1058
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 20151701
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011)2843
     Wybory sołeckie (2011-2015)3554
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2010)3729
    ›    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 marca 2010 r.1493
    ›    Uchwała Nr 272/XLII/10 RADY POWIATU GRODZISKIGO z dnia 29 kwietnia 2010 r.1175
    ›    Komitety Wyborcze2457
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast1325
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY --- 2521
    ›    Obwieszczenia - podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice, liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedziba komisji wyborczej2526
    ›    ------ PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl -------1174
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli3477
    ›    Informacje dla kandydatów na radnych oraz Wójta1971
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze2483
    ›    OBWIESZCZENIE WÓJTA Gminy ŻABIA WOLA z dnia 20 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych1337
    ›    Geografia wyborcza1744
    ›    Kandydaci 2190
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010)1431
    ›    --- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r. 1174
    ›    --- Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.1258
    ›    --- Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów1133
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl ---2412
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY - informacje dotyczące spisów wyborców oraz rejestru wyborców1724
    ›    Wykaz obwodów głosowania1257
    ›    Informacja o zasadach powoływania obwodowych komisji wyborczych, miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 1353
    ›    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.1195
    ›    Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.1075
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych1037
    ›    Zarządzenie Nr 23 / 2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.1200
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.1183
    ›    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r.1202
    ›    Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.1203
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. - II tura1145
    ›    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r.1159
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009)1790
    ›    Wykaz lokalizacji przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych1185
    ›    Informacje dotyczące rejestrów, spisów wyborców2058
    ›    Wykaz obwodów głosowania1311
    ›    Upoważnienie do otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania1912
    ›    Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych1184
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12.05.2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r.1196
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych1286
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl ---1382
    ›    Zestawienie zbiorcze wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Żabia Wola2001
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007)1489
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 20111576
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/1792
     Wybory sołeckie /2007 r./2792
     Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./2349
     Wybory samorządowe 20064380
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005)3811
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005)5278
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004)4910
   Jednostki organizacyjne10058
     Dom Kultury w Żabiej Woli3427
     Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli3560
     Centrum Usług Społecznych12131
     Placówki Oświatowe w Gminie Żabia Wola3358
   Jednostki pomocnicze5381
     Sołectwa7967
    ›    Statut Sołectw2137
   Rejestry i ewidencje9342
     Centralny Rejestr Umów i Zleceń1083
     Rejestr instytucji kultury Gminy Żabia Wola1136
   Oświadczenia majątkowe21762
     Oświadczenia majątkowe za rok 20221838
    ›    Wójt906
    ›    Zastępca Wójta680
    ›    Sekretarz617
    ›    Skarbnik706
    ›    Radni1185
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1331
    ›     Pozostałe oświadczenia majątkowe1009
     Oświadczenia majątkowe za rok 20212025
    ›    Wójt1336
    ›    Zastępca Wójta752
    ›    Sekretarz618
    ›    Skarbnik953
    ›    Radni1337
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1403
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1037
     Oświadczenia majątkowe za rok 20202004
    ›    Wójt918
    ›    Zastępca wójta1171
    ›    Sekretarz730
    ›    Skarbnik1007
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1566
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1191
    ›    Radni1087
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Żabia Wola za 2021 rok149
     Oświadczenia majątkowe za rok 20191330
    ›    Wójt718
    ›    Zastępca Wójta573
    ›    Sekretarz502
    ›    Skarbnik718
    ›    Radni820
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1164
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1002
     Oświadczenia majątkowe za rok 2018 (oraz na koniec/początek kadencji 2019)2257
    ›    Radni1317
    ›    Wójt1810
    ›    Zastępca Wójta949
    ›    Sekretarz987
    ›    Skarbnik1310
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1511
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1267
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2018-2023/2283
    ›    Wójt1667
    ›    Radni2575
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2014-2018/1238
    ›    Wójt1420
    ›    Radni990
     Oświadczenia majątkowe za rok 20171896
    ›    Wójt1131
    ›    Sekretarz961
    ›    Skarbnik854
    ›    Radni896
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1453
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1450
    ›    Wójt1313
    ›    Sekretarz846
    ›    Skarbnik789
    ›    Radni1285
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1794
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1353
    ›    Wójt901
    ›    Sekretarz743
    ›    Radni1207
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1595
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1712
    ›    Skarbnik784
   Pomoc prawna1877
   Redakcja Biuletynu5161
Łączna liczba odwiedzin:3929041