Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Gminy
   Dane podstawowe422563
   Godziny urzędowania15075
   Regulamin organizacyjny12465
   Struktura organizacyjna56859
     Referat Finansowo-Podatkowy (FP)17838
     Referat Gospodarki Przestrzennej (ZP)17797
     Referat Ochrony Środowiska (ZS)8844
     Referat Gospodarki Komunalnej (ZG)6006
     Referat Organizacyjny (OA)5249
     Referat Strategii, Funduszy Zewnętrznych (RS)4378
     Referat Inwestycji (RI)18783
     Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Nieruchomościami (KGN)12026
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)3411
     Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (SO)2589
     Inspektor Ochrony Danych (IOD)1981
     Audytor wewnętrzny (AUD)1359
   Wójt13212
   Zastępca wójta3176
   Sekretarz10776
   Skarbnik10123
Rada Gminy
   Rada Gminy33721
     Kontakt2482
     Przewodniczący Rady6500
     Skład Rady15783
     Sesje22886
    ›    Planowane sesje Rady Gminy - harmonogram roczny9524
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20067149
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20075351
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20086217
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20096045
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20105973
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20116317
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20124391
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20134561
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20143989
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20154179
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20162397
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20173664
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20182934
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 202214032
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20192909
    ›     Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20202327
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20212632
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20221263
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 2021945
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 2020972
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 2019837
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 2018334
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2023883
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 20231203
    ›    Najbliższa sesja - rok 20241410
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2024288
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 2024807
     Uchwały Rady Gminy9889
     Apele Rady Gminy1765
    ›    Kadencja 2014-20181181
    ›    Kadencja 2018-20231327
     Interpelacje i zapytania Radnych2757
    ›    Kadencja 2018-20234084
     Raporty o stanie Gminy 2088
     Nadawanie tytułu Honorowy Obywatel Gminy Żabia Wola oraz Zasłużony dla Gminy Żabia Wola566
    ›    Złożone wnioski o nadanie tytułu586
   Komisje Rady22817
    ›    Komisja Rewizyjna3991
    ›    Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa4013
    ›    Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Transportu5488
    ›    Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa 1308
    ›    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji1191
     Komisje Rady Gminy Żabia Wola IX kadencja4709
    ›    Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji72
    ›    Terminy wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola lata 2005-201835641
    ›    Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji21997
     Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola8424
    ›    Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola IX kadencji478
     Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola14674
    ›    20051956
    ›    20063897
    ›    2006 /kadencja 2006-2010/2211
    ›    20074571
    ›    20084623
    ›    20094294
    ›    20104883
    ›    2010 /kadencja 2010-2014/1865
    ›    20114042
    ›    20123507
    ›    20133238
    ›    20143032
    ›    20153620
    ›    20162336
    ›    20172248
    ›    20181985
    ›    20192459
    ›    20202507
    ›    20212788
    ›    20221970
    ›    20231584
    ›    2024611
Prawo Lokalne
   Statut9789
   Zarządzenia Wójta11613
     20243459
     20238565
     20229390
     202110833
     202012164
     201916575
     20185836
     20176510
     20169950
     201523442
     201416788
     201312628
     201214668
     201117946
     201018159
     200912458
     200811087
     200713473
     200614880
     20042222
     20052050
    ›    ZARZĄDZENIE NR 36/2007 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok1123
    ›    ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA NR 27/2008 z dnia 13 listopada 2008 r.w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2009 rok 1316
    ›    ZARZĄDZENIE NR 29/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola na 2010 rok1198
     Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej1986
    ›    ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2011 rok1125
    ›    ZARZĄDZENIE NR 48/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2012 rok1087
    ›    ZARZĄDZENIE NR 52/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2013 rok1081
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 20141046
    ›    Rok 2005999
    ›    Rok 20061136
    ›    Rok 20071208
    ›    Rok 2008987
    ›    Rok 20091013
    ›    Rok 2010877
    ›    Rok 20111117
    ›    Rok 20121213
    ›    Uchwała Nr 2/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 (+ załączniki)1741
    ›    Uchwała nr 78/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na 2005 rok (+ załączniki)1476
    ›    Uchwała Nr 62/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2006.1705
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2007.1743
    ›    UCHWAŁA Nr 85/XIII/2007 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 20081418
    ›    - - - UCHWAŁA Nr 56/XXIV/2008 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 20091146
     Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu3274
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2010 Nr 67/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r.1260
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2011 Nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010 r.1067
    ›    UCHWAŁA NR 9/IV/2010 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 - 20201162
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2012 Nr 81/XV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2011 r.1308
    ›    UCHWAŁA NR 80/XV/2011 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.1191
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2013 Nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r.1197
    ›    UCHWAŁA NR 65/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola1054
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2014 Nr 82/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r.1180
    ›    UCHWAŁA NR 81/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabia Wola.1002
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2015 Nr 2/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r.1062
    ›    UCHWAŁA NR 1/IV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola973
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2016 Nr 143/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 r.629
    ›    UCHWAŁA NR 142/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola748
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2017 Nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r.827
    ›    UCHWAŁA NR 97/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola831
   Projekty uchwał8632
   Uchwały42357
     20241047
     20233185
     20223403
     20214301
     20205335
     20194870
     20184057
     20173239
     20162679
    ›    styczeń1333
    ›    marzec1417
    ›    kwiecień1529
    ›    czerwiec1764
    ›    grudzień1499
    ›    wrzesień970
    ›    październik1311
    ›    listopad1111
     20153110
    ›    styczeń1449
    ›    luty1451
    ›    marzec1620
    ›    kwiecień1135
    ›    maj1451
    ›    wrzesień1494
    ›    październik2224
    ›    listopad1585
    ›    grudzień1873
    ›    czerwiec1613
    ›    sierpień1195
     2014 /kadencja 2014-2018/1495
    ›    grudzień1776
     20142158
    ›    styczeń1381
    ›    marzec1584
    ›    kwiecień1389
    ›    czerwiec1579
    ›    wrzesień1279
    ›    październik1494
    ›    sierpień1294
     20132735
    ›    grudzień1611
    ›    listopad1411
    ›    październik1520
    ›    wrzesień1467
    ›    czerwiec1783
    ›    kwiecień1481
    ›    marzec1641
    ›    styczeń1739
    ›    maj1455
     20122746
    ›    luty1450
    ›    kwiecień2030
    ›    czerwiec1579
    ›    wrzesień1542
    ›    październik1417
    ›    listopad1460
    ›    grudzień2349
    ›    lipiec1238
     20112850
    ›    styczeń1934
    ›    marzec1743
    ›    kwiecień1584
    ›    czerwiec1517
    ›    wrzesień1710
    ›    październik1504
    ›    listopad1835
    ›    grudzień1602
    ›    maj1427
    ›    sierpień1372
     2010 /kadencja 2010-2014/1869
    ›    grudzień2261
     20102871
    ›    luty1943
    ›    marzec1483
    ›    kwiecień1539
    ›    czerwiec1783
    ›    wrzesień1705
    ›    październik2068
    ›    maj1613
    ›    sierpień1387
     20093071
    ›    luty1736
    ›    marzec1409
    ›    kwiecień1445
    ›    maj1330
    ›    czerwiec1735
    ›    wrzesień1930
    ›    sierpień1415
    ›    październik1460
    ›    listopad1579
    ›    grudzień1793
     20083264
    ›    styczeń1757
    ›    marzec1633
    ›    kwiecień1815
    ›    czerwiec1619
    ›    wrzesień1458
    ›    październik1600
    ›    listopad1960
    ›    grudzień1850
    ›    maj1368
    ›    sierpień1433
     20073442
    ›    luty1847
    ›    marzec1981
    ›    kwiecień1535
    ›    maj1404
    ›    czerwiec1641
    ›    lipiec1703
    ›    wrzesień1487
    ›    październik1480
    ›    listopad1693
    ›    grudzień1591
     2006 /kadencja 2006-2010/2061
    ›    listopad1416
    ›    grudzień2061
     20062665
    ›    styczeń1608
    ›    luty1630
    ›    kwiecień1657
    ›    czerwiec1504
    ›    wrzesień /06.09.2006/1484
    ›    wrzesień /28.09.2006/1508
    ›    październik1772
     20052837
    ›    luty1807
    ›    marzec1994
    ›    kwiecień1484
    ›    czerwiec1663
    ›    sierpień2083
    ›    wrzesień1603
    ›    listopad2248
    ›    grudzień1581
     20043174
    ›    styczeń5278
    ›    luty1982
    ›    marzec1639
    ›    kwiecień1758
    ›    czerwiec1957
    ›    lipiec1491
    ›    sierpień1766
    ›    wrzesień1901
    ›    listopad1980
    ›    grudzień1906
     20032239
    ›    I Kwartał1829
    ›    II Kwartał1521
    ›    III Kwartał1829
    ›    IV Kwartał1814
    ›    Rok 2005961
    ›    Rok 2006852
Ogłoszenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia77430
     20247534
     202315348
     202215685
     202115284
     202015682
     201911120
     201813940
     20177363
     201616113
     201517533
     201410929
     201311080
     201213061
     201112974
     201015965
     200928806
     200815815
     200710224
     200611785
     20053946
     20042825
   Ogłoszenia o naborze pracowników90652
     20243001
     20239366
     20229058
     20217284
     202012327
     201921741
     201812835
     20177880
     20167427
     20158645
     20147163
     20139341
   Zgromadzenia2359
     2022249
     20161804
   Obwieszczenia i zawiadomienia (archiwalne, do roku 2007)4163
     Rok 200713103
     Rok 20065616
     Rok 20056055
     Rok 20041316
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia od 130 tys. złotych139806
     20243409
     202316390
     202230744
     202137943
   Zamówienia poniżej 130 tys. złotych34494
     2024518
     20238335
     20229832
     202126463
   Plany postępowań o udzielenie zamówień6200
   Archiwum1885
    ›    201828928
    ›    201944613
    ›    202034776
     Zamówienia powyżej 30 tys. Euro1208
    ›    201822306
    ›    201930939
    ›    202018804
     Zamówienia poniżej 30 tys. Euro610
     202421
    ›    WYNIKI WYBORÓW50
Finanse
   Sprawozdania z wykonania budżetu4990
     2024 rok98
     2023 rok777
     2022 rok1085
     2021 rok1255
    ›    2003 rok1319
    ›    2004 rok1354
    ›    2005 rok1780
    ›    2006 rok2041
    ›    2007 rok2269
    ›    2008 rok2104
    ›    2009 rok1735
    ›    2010 rok1792
    ›    2011 rok1847
    ›    2012 rok1638
    ›    2013 rok1544
    ›    2014 rok1437
    ›    2015 rok1402
    ›    2016 rok1357
    ›    2017 rok1156
    ›    2018 rok2140
    ›    2019 rok1972
    ›    2020 rok1860
     2003-2020567
   Opinie RIO1763
   Podatki i opłaty lokalne9614
    ›    Osoby fizyczne18411
    ›    Osoby prawne5811
     Podatek od nieruchomości13204
    ›    Osoby prawne2977
    ›    Osoby fizyczne3366
     Podatek rolny3291
    ›    Osoby fizyczne2117
    ›    Osoby prawne1574
     Podatek leśny1438
     Podatek od środków transportowych4844
     Wysokość stawek podatkowych10130
     Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 2846
     Wykaz udzielonych ulg2563
     Zaświadczenia 5893
     Zwrot podatku akcyzowego1123
     Archiwum wzorów deklaracji i informacji podatkowych wraz z uchwałami1530
   Emisja obligacji5245
   Mienie gminy38562
Gospodarka Komunalna
   Gospodarka wodno-ściekowa1655
     Taryfy ( woda, ścieki)6625
   Gospodarka odpadami1654
     Analizy768
   Gospodarka mieszkaniowa958
Załatwianie Spraw
   Procedury, e-Urząd37514
     Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami15203
    ›    Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego15842
    ›    Podział nieruchomości5876
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości3398
    ›    Zmiana przeznaczenia gruntów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego5666
    ›    Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2915
    ›    Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego4967
    ›    Zmiana przeznaczenia gruntów w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego3681
    ›    Ustalanie numerów porządkowych /adresowych/5284
    ›    Zaświadczenie o rewitalizacji3974
    ›    Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP988
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego2259
    ›    Nadawanie nazw ulicom i placom2165
    ›    Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości614
     Ochrona środowiska6573
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów15244
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia4518
     Urząd Stanu Cywilnego7191
    ›    Zgłoszenie urodzenia dziecka2440
    ›    Zgłoszenie zgonu1610
    ›    Uznanie ojcostwa1489
    ›    Zmiana imienia lub nazwiska 1792
    ›    Zawarcie i rejestracja małżeństwa 2288
    ›    Sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, ustalenie treści aktu1523
    ›    Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego1658
    ›    Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego3458
    ›    Rejestracja Stanu Cywilnego - wiadomości ogólne3534
    ›    Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego907
     Ewidencja ludności, Wybory4915
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące 6784
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały2843
    ›    Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności7278
    ›    Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)2733
    ›    Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL2020
    ›    Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy445
    ›    Centralny Rejestr Wyborców265
    ›    Zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL123
     Dowody osobiste11993
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej899
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym784
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem801
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste835
    ›    Podział nieruchomości1363
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości946
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania1872
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania1392
     Działalność gospodarcza3615
     Zezwolenia i decyzje9833
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów4492
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej5225
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych2588
    ›    Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych na terenie gminy imprez2088
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym5963
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami4414
    ›    Warunki wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną1800
    ›    Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu6316
    ›    Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną3108
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska1436
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i odławianie zwierząt 2804
    ›    Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym2533
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego1329
     Podatki i opłaty lokalne8383
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego616
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku579
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego551
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych616
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych818
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej588
     Wodociągi/ Kanalizacja10701
    ›    Warunki dostawy wody do nieruchomości z sieci wodociągowej11458
    ›    Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej20270
    ›    Budowa sieci wodociągowej15443
    ›    Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego8126
    ›    Rozwiązanie umowy na dostawę wody537
    ›    Budowa sieci kanalizacyjnej1468
    ›    Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego545
    ›    Zawarcie umowy na odbiór ścieków803
    ›    Rozwiązanie umowy na odbiór ścieków342
    ›    Warunki montażu wodomierza dodatkowego564
    ›    Oświadczenie - zgoda na posadowienie urządzeń wodno-kanalizacyjnych853
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości1824
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych2267
     Gospodarka odpadami3659
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola4023
    ›    Wniosek o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest1928
    ›    Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny1256
    ›    Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny1372
     Zgromadzenia1298
Ochrona środowiska
   Wykaz danych o środowisku8248
   Program Ochrony Środowiska2360
Organizacje pozarządowe
   Programy współpracy1839
     Programy współpracy1046
     Sprawozdania826
   Konkursy3496
     Rok 2024620
     Rok 20231343
     Rok 20222832
     Rok 2021632
     Rok 202041891
     Rok 20198504
     Rok 201815498
     Rok 201620639
   Oferty złożone w trybie art. 19a1660
     Rok 2024 25
     Rok 2023 281
     Rok 2022282
     Rok 2021356
     Rok 2020417
     Rok 2018611
   Informacje2640
     Pozostałe informacje1011
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne1535
   Inspektor Ochrony Danych1523
Informacja publiczna
   Informacja publiczna8476
   Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji1664
     2020912
     2019719
   Centralny Rejestr Umów i Zleceń3408
     2024165
     2023463
     2022422
     20211244
     2020772
     2019704
Kontrole
   Kontrole wewnętrzne1690
     2019883
   Kontrole zewnętrzne1381
Dostępność
   Dostępność1262
     Zakres działalności Urzędu453
     Procedury obsługi386
     Deklaracja Dostępności407
     Koordynator do spraw dostępności622
     Wnioski o zapewnienie dostępności514
     Raporty o stanie zapewniania dostępności443
     Plan działania340
Inne
     Zrealizowane inwestycje2702
     Planowane inwestycje6050
     Oferty inwestycyjne12830
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę1384
    ›    Stan elektryfikacji1313
    ›    Stan telefonizacji1253
    ›    Stan gospodarki komunalnej1285
     Informacje ogólne2387
     Projekty zgłoszone (planowane do zgłoszenia) do Funduszy Strukturalnych4478
     Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej4982
     Oferty - sprzedaż nieruchomości, wynajem lokali użytkowych70151
   WYBORY17089
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2024)597
    ›    Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów 91
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE436
    ›    VADEMECUM WYBORCY100
    ›    OBWIESZCZENIA WYBORCZE152
    ›    KANDYDACI324
    ›    WYNIKI WYBORÓW54
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2024)6903
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW261
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE LICZBY RADNYCH203
    ›    PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA1544
    ›    VADEMECUM WYBORCY600
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA1100
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1061
    ›    KANDYDACI1680
    ›    WYNIKI WYBORÓW6637
    ›    WYNIKI WYBORÓW (II tura)415
    ›    KOMITETY WYBORCZE1575
    ›    II tura wyborów WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA748
     REFERENDUM Ogólnokrajowe (2023)295
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2023)1798
    ›    VADEMECUM WYBORCY723
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1142
    ›    OBWIESZCZENIA WYBORCZE485
    ›    KANDYDACI871
    ›    WYNIKI WYBORÓW572
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2023)438
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2024- 2027439
     Wybory sołeckie (2023-2027)2701
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 15 (2023)948
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola299
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola250
    ›    Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłoszeń na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli263
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli651
    ›    Obwodowa Komisja Wyborcza386
    ›    VADEMECUM WYBORCY253
    ›    Wyniki wyborów420
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 8 (2020/ 2021)1752
    ›    Zarządzenie Nr 330 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola622
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego497
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy551
    ›    VADEMECUM WYBORCY442
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli867
    ›    Obwodowa Komisja Wyborcza 624
    ›    Zarządzenie nr 423 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola712
    ›    Zarządzenie nr 489 Wojewody Mazowieckiego 23 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola427
    ›    Zarządzenie Nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola527
    ›    Zarządzenie Nr 166 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola385
    ›    Zarządzenie Nr 186 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola390
    ›    WYNIKI WYBORÓW803
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 9 (2020)925
    ›    Zarządzenie Nr 248 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola546
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego487
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy902
    ›     Gminna Komisja Wyborcza988
    ›    Obwodowa Komisja Wyborcza531
    ›    VADEMECUM WYBORCY435
    ›    Wyniki Wyborów628
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020)2283
    ›    Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej596
    ›    Obwieszczenia wyborcze782
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze1662
    ›    Kandydaci755
    ›    Vademecum wyborcy786
    ›    Wyniki wyborów1068
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2020)1212
    ›    Zarządzenie Nr 52 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola690
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego615
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy703
    ›    Gminna Komisja Wyborcza1231
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze1063
    ›    Kandydaci676
    ›    Vademecum wyborcy535
    ›    Zarządzenie Nr 140 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola544
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2019)1801
    ›    KOMUNIKATY1368
    ›    VADEMECUM WYBORCY1243
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1693
    ›    WYNIKI WYBORÓW6613
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2019)2906
    ›    Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola957
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego1165
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy764
    ›    VADEMECUM WYBORCY592
    ›    Gminna Komisja Wyborcza738
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze743
    ›    Kandydaci701
    ›    WYNIKI WYBORÓW1072
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020- 2023644
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2019)2149
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)2246
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego728
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1701
    ›    VADEMECUM WYBORCY1455
    ›    OBWIESZCZENIA WYBORCZE859
    ›    KANDYDACI1315
    ›    WYNIKI WYBORÓW1023
     Wybory sołeckie (2019-2023)6263
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2018)15038
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 880
    ›    PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA2624
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW1063
    ›    KOMITETY WYBORCZE 2143
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY1300
    ›    VADEMECUM WYBORCY1694
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE2345
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA2198
    ›    KANDYDACI4550
    ›    WYNIKI WYBORÓW (I tura)4768
    ›    II tura wyborów WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA3418
    ›    WYNIKI WYBORÓW (II tura)2789
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015)1719
    ›    KOMUNIKATY1091
    ›    VADEMECUM WYBORCY1685
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1351
    ›    WYNIKI WYBORÓW1110
     REFERENDUM Ogólnokrajowe 20151270
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY1047
    ›    OBWODOWE KOMISJE DO SPRAW REFERENDUM2074
    ›    VADEMECUM WYBORCY1330
    ›    WYNIKI REFERENDUM789
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 20193102
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015)1224
    ›    Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych1054
    ›    INFORMACJE DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU ROLNICZEGO1215
    ›    WYNIKI WYBORÓW824
     Wybory sołeckie (2015-2019)3283
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015)1759
    ›    VADEMECUM WYBORCY2176
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1564
    ›    WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ926
    ›    WYNIKI WYBORÓW1416
    ›    POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej934
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY1083
    ›    OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.894
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2014)7928
    ›    PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl 2087
    ›    PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA4389
    ›    PODZIAŁ POWIATU GRODZISKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE4463
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 1272
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY1884
    ›    VADEMECUM WYBORCY2524
    ›    PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE3567
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA W ŻABIEJ WOLI3604
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE4600
    ›    WIZUALIZACJA WYBORÓW1545
    ›    KANDYDACI2764
    ›    WYNIKI WYBORÓW8564
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)1455
    ›    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego889
    ›    KOMUNIKATY992
    ›    VADEMECUM WYBORCY2049
    ›    ***PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ***1168
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1542
    ›    WYNIKI WYBORÓW2702
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011)1759
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ1118
    ›    KOMUNIKATY1849
    ›    VADEMECUM WYBORCY2640
    ›    ---PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ---1196
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1753
    ›    WYNIKI WYBORÓW1131
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 20151775
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011)2904
     Wybory sołeckie (2011-2015)3635
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2010)3796
    ›    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 marca 2010 r.1543
    ›    Uchwała Nr 272/XLII/10 RADY POWIATU GRODZISKIGO z dnia 29 kwietnia 2010 r.1240
    ›    Komitety Wyborcze2593
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast1390
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY --- 2605
    ›    Obwieszczenia - podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice, liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedziba komisji wyborczej2630
    ›    ------ PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl -------1243
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli3572
    ›    Informacje dla kandydatów na radnych oraz Wójta2045
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze2543
    ›    OBWIESZCZENIE WÓJTA Gminy ŻABIA WOLA z dnia 20 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych1382
    ›    Geografia wyborcza1846
    ›    Kandydaci 2242
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010)1495
    ›    --- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r. 1255
    ›    --- Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.1322
    ›    --- Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów1202
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl ---2499
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY - informacje dotyczące spisów wyborców oraz rejestru wyborców1787
    ›    Wykaz obwodów głosowania1318
    ›    Informacja o zasadach powoływania obwodowych komisji wyborczych, miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 1407
    ›    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.1267
    ›    Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.1154
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych1088
    ›    Zarządzenie Nr 23 / 2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.1272
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.1247
    ›    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r.1258
    ›    Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.1263
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. - II tura1208
    ›    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r.1213
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009)1851
    ›    Wykaz lokalizacji przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych1254
    ›    Informacje dotyczące rejestrów, spisów wyborców2132
    ›    Wykaz obwodów głosowania1381
    ›    Upoważnienie do otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania2010
    ›    Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych1235
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12.05.2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r.1278
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych1336
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl ---1464
    ›    Zestawienie zbiorcze wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Żabia Wola2066
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007)1557
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 20111662
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/1849
     Wybory sołeckie /2007 r./2850
     Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./2434
     Wybory samorządowe 20064451
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005)3873
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005)5397
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004)5015
   Jednostki organizacyjne10345
     Dom Kultury w Żabiej Woli3553
     Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli3648
     Centrum Usług Społecznych12319
     Placówki Oświatowe w Gminie Żabia Wola3542
   Jednostki pomocnicze5545
     Sołectwa8284
    ›    Statut Sołectw2245
   Rejestry i ewidencje9560
     Centralny Rejestr Umów i Zleceń1200
     Rejestr instytucji kultury Gminy Żabia Wola1201
   Oświadczenia majątkowe23771
    ›    Radni748
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali pracownicy641
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe303
     Oświadczenia majątkowe za rok 2023923
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych956
    ›    Radni246
     Oświadczenia majątkowe za rok 20222450
    ›    Wójt1142
    ›    Zastępca Wójta827
    ›    Sekretarz733
    ›    Skarbnik898
    ›    Radni1382
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1638
    ›     Pozostałe oświadczenia majątkowe1254
     Oświadczenia majątkowe za rok 20212177
    ›    Wójt1417
    ›    Zastępca Wójta842
    ›    Sekretarz677
    ›    Skarbnik1513
    ›    Radni1509
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1552
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1120
     Oświadczenia majątkowe za rok 20202101
    ›    Wójt993
    ›    Zastępca wójta1336
    ›    Sekretarz790
    ›    Skarbnik1070
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1669
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1264
    ›    Radni1158
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Żabia Wola za 2021 rok217
     Oświadczenia majątkowe za rok 20191419
    ›    Wójt879
    ›    Zastępca Wójta803
    ›    Sekretarz584
    ›    Skarbnik805
    ›    Radni919
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1276
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1120
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe21
     Oświadczenia majątkowe za rok 2018 (oraz na koniec/początek kadencji 2019)2365
    ›    Radni1384
    ›    Wójt1947
    ›    Zastępca Wójta1042
    ›    Sekretarz1104
    ›    Skarbnik1399
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1602
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1351
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2018-2023/2465
    ›    Wójt1767
    ›    Radni2742
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2014-2018/1342
    ›    Wójt1508
    ›    Radni1066
     Oświadczenia majątkowe za rok 20172010
    ›    Wójt1226
    ›    Sekretarz1061
    ›    Skarbnik914
    ›    Radni952
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1537
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1551
    ›    Wójt1371
    ›    Sekretarz884
    ›    Skarbnik831
    ›    Radni1318
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1868
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1381
    ›    Wójt945
    ›    Sekretarz784
    ›    Radni1271
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1639
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1773
    ›    Skarbnik814
   Pomoc prawna2193
   Redakcja Biuletynu5434
Łączna liczba odwiedzin:4158153