Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Gminy
   Dane podstawowe382435
   Godziny urzędowania13813
   Regulamin organizacyjny10786
   Struktura organizacyjna51407
     Referat Finansowo-Podatkowy (FP)15094
     Referat Gospodarki Przestrzennej (ZP)14267
     Referat Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy (ZS)5693
     Referat Gospodarki Komunalnej (ZG)2583
     Referat Organizacyjny (OA)3597
     Referat Strategii, Funduszy Zewnętrznych i Informatyki (RS)3191
     Referat Inwestycji (RI)16275
     Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Nieruchomościami (KGN)10493
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)2156
     Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (SO)1692
     Inspektor Ochrony Danych (IOD)1299
     Audytor wewnętrzny (AUD)633
   Wójt11478
   Zastępca wójta1782
   Sekretarz8855
   Skarbnik7677
Rada Gminy
   Rada Gminy27708
     Kontakt1603
     Przewodniczący Rady5564
     Skład Rady13634
     Sesje18256
    ›    Planowane sesje Rady Gminy - harmonogram roczny8109
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20066426
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20074806
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20085569
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20095384
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20105295
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20115697
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20123868
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20134137
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20143496
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20153543
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20161902
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20173023
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20182379
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 202211314
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20192245
    ›     Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20201663
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20211396
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2022536
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 2021133
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 2020153
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 201982
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 201844
    ›    Najbliższa sesja - rok 2023244
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 202313
     Uchwały Rady Gminy8292
     Apele Rady Gminy1427
    ›    Kadencja 2014-2018925
    ›    Kadencja 2018-2023941
     Interpelacje i zapytania Radnych2257
    ›    Kadencja 2018-20233173
     Raporty o stanie Gminy 1299
     Nadawanie tytułu Honorowy Obywatel Gminy Żabia Wola oraz Zasłużony dla Gminy Żabia Wola241
    ›    Złożone wnioski o nadanie tytułu246
   Komisje Rady19635
    ›    Komisja Rewizyjna3541
    ›    Komisja budżetu, rozwoju i przedsiębiorczości, ochrony środowiska3575
    ›    Komisja oświaty, spraw socjalnych i kultury, sportu i rekreacji 4977
    ›    Komisja planowania przestrzennego i inwestycji 853
    ›    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji773
     Komisje Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencja3256
    ›    Terminy wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola lata 2005-201832338
    ›    Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji14275
     Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola6117
     Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola12447
    ›    20051609
    ›    20063410
    ›    2006 /kadencja 2006-2010/1946
    ›    20074094
    ›    20084135
    ›    20093803
    ›    20104437
    ›    2010 /kadencja 2010-2014/1605
    ›    20113403
    ›    20123008
    ›    20132818
    ›    20142581
    ›    20152974
    ›    20161844
    ›    20171805
    ›    20181457
    ›    20191989
    ›    20201792
    ›    20211721
    ›    2022870
    ›    2023103
Prawo Lokalne
   Statut9223
   Zarządzenia Wójta8154
     2023292
     20225476
     20217861
     20209067
     201913091
     20184329
     20174773
     20167511
     201520664
     201414596
     201311006
     201213077
     201116431
     201016504
     200911358
     20089998
     200711999
     200613616
     20041995
     20051815
    ›    ZARZĄDZENIE NR 36/2007 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok935
    ›    ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA NR 27/2008 z dnia 13 listopada 2008 r.w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2009 rok 1147
    ›    ZARZĄDZENIE NR 29/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola na 2010 rok1025
     Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej1876
    ›    ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2011 rok953
    ›    ZARZĄDZENIE NR 48/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2012 rok906
    ›    ZARZĄDZENIE NR 52/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2013 rok912
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2014866
    ›    Rok 2005836
    ›    Rok 2006972
    ›    Rok 20071044
    ›    Rok 2008826
    ›    Rok 2009845
    ›    Rok 2010709
    ›    Rok 2011956
    ›    Rok 20121056
    ›    Uchwała Nr 2/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 (+ załączniki)1566
    ›    Uchwała nr 78/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na 2005 rok (+ załączniki)1316
    ›    Uchwała Nr 62/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2006.1545
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2007.1573
    ›    UCHWAŁA Nr 85/XIII/2007 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 20081238
    ›    - - - UCHWAŁA Nr 56/XXIV/2008 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2009967
     Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu3070
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2010 Nr 67/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r.1089
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2011 Nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010 r.888
    ›    UCHWAŁA NR 9/IV/2010 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 - 2020986
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2012 Nr 81/XV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2011 r.1147
    ›    UCHWAŁA NR 80/XV/2011 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.1026
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2013 Nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r.1033
    ›    UCHWAŁA NR 65/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola885
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2014 Nr 82/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r.1005
    ›    UCHWAŁA NR 81/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabia Wola.847
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2015 Nr 2/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r.890
    ›    UCHWAŁA NR 1/IV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola800
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2016 Nr 143/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 r.453
    ›    UCHWAŁA NR 142/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola568
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2017 Nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r.648
    ›    UCHWAŁA NR 97/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola658
   Projekty uchwał7501
   Uchwały38779
     202351
     20221800
     20213167
     20204420
     20194256
     20183446
     20172819
     20162436
    ›    styczeń1072
    ›    marzec1158
    ›    kwiecień1199
    ›    czerwiec1373
    ›    grudzień1201
    ›    wrzesień749
    ›    październik1077
    ›    listopad890
     20152881
    ›    styczeń1240
    ›    luty1173
    ›    marzec1363
    ›    kwiecień940
    ›    maj1207
    ›    wrzesień1278
    ›    październik1949
    ›    listopad1374
    ›    grudzień1619
    ›    czerwiec1381
    ›    sierpień909
     2014 /kadencja 2014-2018/1294
    ›    grudzień1559
     20141927
    ›    styczeń1136
    ›    marzec1378
    ›    kwiecień1169
    ›    czerwiec1289
    ›    wrzesień1052
    ›    październik1268
    ›    sierpień1080
     20132529
    ›    grudzień1402
    ›    listopad1162
    ›    październik1238
    ›    wrzesień1189
    ›    czerwiec1563
    ›    kwiecień1257
    ›    marzec1440
    ›    styczeń1532
    ›    maj1181
     20122549
    ›    luty1223
    ›    kwiecień1744
    ›    czerwiec1306
    ›    wrzesień1283
    ›    październik1207
    ›    listopad1258
    ›    grudzień2086
    ›    lipiec1017
     20112624
    ›    styczeń1674
    ›    marzec1501
    ›    kwiecień1314
    ›    czerwiec1290
    ›    wrzesień1478
    ›    październik1272
    ›    listopad1557
    ›    grudzień1387
    ›    maj1166
    ›    sierpień1104
     2010 /kadencja 2010-2014/1667
    ›    grudzień2047
     20102639
    ›    luty1653
    ›    marzec1286
    ›    kwiecień1282
    ›    czerwiec1561
    ›    wrzesień1424
    ›    październik1726
    ›    maj1320
    ›    sierpień1148
     20092879
    ›    luty1501
    ›    marzec1210
    ›    kwiecień1224
    ›    maj1080
    ›    czerwiec1528
    ›    wrzesień1707
    ›    sierpień1186
    ›    październik1234
    ›    listopad1371
    ›    grudzień1593
     20083059
    ›    styczeń1526
    ›    marzec1415
    ›    kwiecień1606
    ›    czerwiec1321
    ›    wrzesień1245
    ›    październik1395
    ›    listopad1749
    ›    grudzień1619
    ›    maj1121
    ›    sierpień1209
     20073227
    ›    luty1657
    ›    marzec1780
    ›    kwiecień1320
    ›    maj1184
    ›    czerwiec1438
    ›    lipiec1497
    ›    wrzesień1247
    ›    październik1285
    ›    listopad1483
    ›    grudzień1379
     2006 /kadencja 2006-2010/1883
    ›    listopad1228
    ›    grudzień1869
     20062462
    ›    styczeń1411
    ›    luty1425
    ›    kwiecień1462
    ›    czerwiec1323
    ›    wrzesień /06.09.2006/1278
    ›    wrzesień /28.09.2006/1312
    ›    październik1562
     20052643
    ›    luty1576
    ›    marzec1745
    ›    kwiecień1285
    ›    czerwiec1463
    ›    sierpień1881
    ›    wrzesień1394
    ›    listopad1985
    ›    grudzień1368
     20042962
    ›    styczeń4920
    ›    luty1772
    ›    marzec1424
    ›    kwiecień1533
    ›    czerwiec1729
    ›    lipiec1261
    ›    sierpień1558
    ›    wrzesień1661
    ›    listopad1731
    ›    grudzień1600
     20032033
    ›    I Kwartał1631
    ›    II Kwartał1300
    ›    III Kwartał1555
    ›    IV Kwartał1600
    ›    Rok 2005802
    ›    Rok 2006701
Ogłoszenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia65117
     2023894
     202212039
     202113609
     202014208
     201910244
     201812188
     20176230
     201615173
     201516381
     20149852
     201310291
     201212077
     201112282
     201014916
     200927055
     200814763
     20079483
     200611207
     20053561
     20042577
   Ogłoszenia o naborze pracowników82002
     2023671
     20227808
     20216850
     202011671
     201920959
     201811716
     20177177
     20166940
     20158427
     20146969
     20138999
   Zgromadzenia1895
     202255
     20161408
   Obwieszczenia i zawiadomienia (archiwalne, do roku 2007)3755
     Rok 200712780
     Rok 20065296
     Rok 20055673
     Rok 20041136
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia od 130 tys. złotych129509
     20231030
     202225673
     202135010
   Zamówienia poniżej 130 tys. złotych31180
     2023774
     20228127
     202124539
   Plany postępowań o udzielenie zamówień4560
   Archiwum1177
    ›    201541751
    ›    201635420
    ›    201726127
    ›    201827381
    ›    201942823
    ›    202033099
     Zamówienia powyżej 30 tys. Euro850
    ›    201534105
    ›    201641450
    ›    201717313
    ›    201821238
    ›    201930210
    ›    202018387
     Zamówienia poniżej 30 tys. Euro365
Finanse
   Sprawozdania z wykonania budżetu3937
     2022 rok274
     2021 rok751
    ›    2003 rok1089
    ›    2004 rok1144
    ›    2005 rok1539
    ›    2006 rok1831
    ›    2007 rok2043
    ›    2008 rok1886
    ›    2009 rok1540
    ›    2010 rok1584
    ›    2011 rok1628
    ›    2012 rok1389
    ›    2013 rok1347
    ›    2014 rok1233
    ›    2015 rok1193
    ›    2016 rok1113
    ›    2017 rok896
    ›    2018 rok1662
    ›    2019 rok1549
    ›    2020 rok1355
     2003-2020256
   Opinie RIO409
   Podatki i opłaty lokalne8186
    ›    Osoby fizyczne16018
    ›    Osoby prawne4974
     Podatek od nieruchomości10688
    ›    Osoby prawne2611
    ›    Osoby fizyczne2854
     Podatek rolny2662
    ›    Osoby fizyczne1806
    ›    Osoby prawne1311
     Podatek leśny1129
     Podatek od środków transportowych4147
     Wysokość stawek podatkowych8009
     Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 2562
     Wykaz udzielonych ulg2006
     Zaświadczenia 5166
     Zwrot podatku akcyzowego844
     Archiwum wzorów deklaracji i informacji podatkowych wraz z uchwałami1204
   Emisja obligacji2660
   Mienie gminy36560
Gospodarka Komunalna
   Gospodarka wodno-ściekowa670
     Taryfy ( woda, ścieki)5717
   Gospodarka odpadami923
     Analizy304
   Gospodarka mieszkaniowa389
Załatwianie Spraw
   Procedury, e-Urząd35183
     Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami13632
    ›    Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego13388
    ›    Podział nieruchomości5078
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości3045
    ›    Zmiana przeznaczenia gruntów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego4732
    ›    Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2578
    ›    Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego4462
    ›    Zmiana przeznaczenia gruntów w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego3137
    ›    Ustalanie numerów porządkowych /adresowych/4365
    ›    Zaświadczenie o rewitalizacji2768
    ›    Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP607
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego1366
    ›    Nadawanie nazw ulicom i placom1217
    ›    Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości221
     Ochrona środowiska5962
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów13161
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia4141
     Urząd Stanu Cywilnego5569
    ›    Zgłoszenie urodzenia dziecka1886
    ›    Zgłoszenie zgonu1296
    ›    Uznanie ojcostwa1161
    ›    Zmiana imienia lub nazwiska 1348
    ›    Zawarcie i rejestracja małżeństwa 1743
    ›    Sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, ustalenie treści aktu1191
    ›    Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego1255
    ›    Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego2771
    ›    Rejestracja Stanu Cywilnego - wiadomości ogólne1746
    ›    Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego639
     Ewidencja ludności, Wybory4412
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące 5919
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały2467
    ›    Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności5414
    ›    Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)2223
    ›    Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL1682
    ›    Rejestr Wyborców1003
    ›    Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy135
     Dowody osobiste10701
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej714
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym614
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem638
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste661
    ›    Podział nieruchomości1067
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości768
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania1495
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania1027
     Działalność gospodarcza3244
     Zezwolenia i decyzje8912
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów3823
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej3732
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych2235
    ›    Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych na terenie gminy imprez1817
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym5091
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami3719
    ›    Warunki wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną1539
    ›    Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu5419
    ›    Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną2608
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska1199
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i odławianie zwierząt 2384
    ›    Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym1903
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego1015
     Podatki i opłaty lokalne7765
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego465
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku422
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego400
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych454
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych659
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej435
     Wodociągi/ Kanalizacja9414
    ›    Warunki dostawy wody do nieruchomości z sieci wodociągowej9857
    ›    Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej15640
    ›    Budowa sieci wodociągowej12697
    ›    Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego6654
    ›    Rozwiązanie umowy na dostawę wody164
    ›    Budowa sieci kanalizacyjnej299
    ›    Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego151
    ›    Zawarcie umowy na odbiór ścieków209
    ›    Rozwiązanie umowy na odbiór ścieków92
    ›    Warunki montażu wodomierza dodatkowego183
    ›    Oświadczenie - zgoda na posadowienie urządzeń wodno-kanalizacyjnych207
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości1596
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych1881
     Gospodarka odpadami3260
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola3520
    ›    Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest1498
    ›    Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny1009
    ›    Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny1144
     Zgromadzenia1008
Ochrona środowiska
   Wykaz danych o środowisku6331
   Program Ochrony Środowiska1881
Organizacje pozarządowe
   Programy współpracy1410
     Programy współpracy836
     Sprawozdania624
   Konkursy2696
     Rok 20222023
     Rok 2021430
     Rok 202040690
     Rok 20198336
     Rok 201815321
     Rok 201620464
   Oferty złożone w trybie art. 19a977
     Rok 202292
     Rok 2021192
     Rok 2020224
     Rok 2018430
   Informacje1907
     Pozostałe informacje798
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne995
   Inspektor Ochrony Danych916
Informacja publiczna
   Informacja publiczna7604
   Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji1045
     2020672
     2019512
   Centralny Rejestr Umów i Zleceń2394
     2022186
     20211058
     2020594
     2019504
Kontrole
   Kontrole wewnętrzne1207
     2019680
   Kontrole zewnętrzne546
Dostępność
   Dostępność542
     Zakres działalności Urzędu186
     Procedury obsługi172
     Deklaracja Dostępności206
     Koordynator do spraw dostępności305
     Wnioski o zapewnienie dostępności231
     Raporty o stanie zapewniania dostępności230
     Plan działania135
Inne
     Zrealizowane inwestycje2556
     Planowane inwestycje5792
     Oferty inwestycyjne12696
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę1222
    ›    Stan elektryfikacji1157
    ›    Stan telefonizacji1090
    ›    Stan gospodarki komunalnej1123
     Informacje ogólne2266
     Projekty zgłoszone (planowane do zgłoszenia) do Funduszy Strukturalnych4360
     Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej4838
     Oferty - sprzedaż nieruchomości, wynajem lokali użytkowych69777
   WYBORY12414
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 15 (2023)14
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola10
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola9
    ›    Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłoszeń na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli7
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli8
    ›    Obwodowa Komisja Wyborcza5
    ›    VADEMECUM WYBORCY4
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 8 (2020/ 2021)1494
    ›    Zarządzenie Nr 330 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola421
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego283
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy312
    ›    VADEMECUM WYBORCY226
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli482
    ›    Obwodowa Komisja Wyborcza 331
    ›    Zarządzenie nr 423 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola491
    ›    Zarządzenie nr 489 Wojewody Mazowieckiego 23 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola227
    ›    Zarządzenie Nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola289
    ›    Zarządzenie Nr 166 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola172
    ›    Zarządzenie Nr 186 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola186
    ›    WYNIKI WYBORÓW561
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 9 (2020)702
    ›    Zarządzenie Nr 248 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola345
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego284
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy512
    ›     Gminna Komisja Wyborcza590
    ›    Obwodowa Komisja Wyborcza319
    ›    VADEMECUM WYBORCY229
    ›    Wyniki Wyborów394
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020)2024
    ›    Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej361
    ›    Obwieszczenia wyborcze570
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze1267
    ›    Kandydaci532
    ›    Vademecum wyborcy556
    ›    Wyniki wyborów764
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2020)991
    ›    Zarządzenie Nr 52 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola464
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego406
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy481
    ›    Gminna Komisja Wyborcza712
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze694
    ›    Kandydaci445
    ›    Vademecum wyborcy309
    ›    Zarządzenie Nr 140 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola340
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2019)1545
    ›    KOMUNIKATY935
    ›    VADEMECUM WYBORCY904
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1321
    ›    WYNIKI WYBORÓW791
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2019)2635
    ›    Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola759
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego917
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy565
    ›    VADEMECUM WYBORCY381
    ›    Gminna Komisja Wyborcza484
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze522
    ›    Kandydaci485
    ›    WYNIKI WYBORÓW844
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020- 2023403
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2019)1753
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)2001
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego511
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1341
    ›    VADEMECUM WYBORCY1088
    ›    OBWIESZCZENIA WYBORCZE629
    ›    KANDYDACI1065
    ›    WYNIKI WYBORÓW431
     Wybory sołeckie (2019-2023)5220
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2018)14663
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 582
    ›    PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA2004
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW531
    ›    KOMITETY WYBORCZE 1685
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY1075
    ›    VADEMECUM WYBORCY1332
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1936
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA1627
    ›    KANDYDACI3551
    ›    WYNIKI WYBORÓW (I tura)4390
    ›    II tura wyborów WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA2996
    ›    WYNIKI WYBORÓW (II tura)2289
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015)1519
    ›    KOMUNIKATY892
    ›    VADEMECUM WYBORCY1339
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1151
    ›    WYNIKI WYBORÓW892
     REFERENDUM Ogólnokrajowe 20151075
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY811
    ›    OBWODOWE KOMISJE DO SPRAW REFERENDUM1733
    ›    VADEMECUM WYBORCY1102
    ›    WYNIKI REFERENDUM567
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 20192855
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015)1004
    ›    Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych712
    ›    INFORMACJE DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU ROLNICZEGO977
    ›    WYNIKI WYBORÓW590
     Wybory sołeckie (2015-2019)3041
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015)1587
    ›    VADEMECUM WYBORCY1774
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1346
    ›    WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ727
    ›    WYNIKI WYBORÓW1192
    ›    POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej725
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY876
    ›    OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.689
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2014)7659
    ›    PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl 1822
    ›    PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA2913
    ›    PODZIAŁ POWIATU GRODZISKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE3211
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 1031
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY1629
    ›    VADEMECUM WYBORCY2094
    ›    PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE1735
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA W ŻABIEJ WOLI3050
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE3774
    ›    WIZUALIZACJA WYBORÓW1313
    ›    KANDYDACI2053
    ›    WYNIKI WYBORÓW6213
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)1245
    ›    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego676
    ›    KOMUNIKATY812
    ›    VADEMECUM WYBORCY1718
    ›    ***PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ***717
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1254
    ›    WYNIKI WYBORÓW2467
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011)1585
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ913
    ›    KOMUNIKATY1650
    ›    VADEMECUM WYBORCY2312
    ›    ---PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ---1001
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1559
    ›    WYNIKI WYBORÓW921
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 20151568
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011)2696
     Wybory sołeckie (2011-2015)3387
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2010)3586
    ›    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 marca 2010 r.1342
    ›    Uchwała Nr 272/XLII/10 RADY POWIATU GRODZISKIGO z dnia 29 kwietnia 2010 r.1032
    ›    Komitety Wyborcze2164
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast1180
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY --- 2274
    ›    Obwieszczenia - podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice, liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedziba komisji wyborczej2154
    ›    ------ PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl -------1028
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli3201
    ›    Informacje dla kandydatów na radnych oraz Wójta1808
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze2328
    ›    OBWIESZCZENIE WÓJTA Gminy ŻABIA WOLA z dnia 20 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych1182
    ›    Geografia wyborcza1531
    ›    Kandydaci 2037
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010)1302
    ›    --- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r. 1027
    ›    --- Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.1122
    ›    --- Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów989
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl ---2136
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY - informacje dotyczące spisów wyborców oraz rejestru wyborców1579
    ›    Wykaz obwodów głosowania1112
    ›    Informacja o zasadach powoływania obwodowych komisji wyborczych, miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 1183
    ›    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.1054
    ›    Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.925
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych897
    ›    Zarządzenie Nr 23 / 2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.1036
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.1038
    ›    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r.1069
    ›    Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.1049
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. - II tura1003
    ›    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r.1031
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009)1663
    ›    Wykaz lokalizacji przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych1018
    ›    Informacje dotyczące rejestrów, spisów wyborców1905
    ›    Wykaz obwodów głosowania1162
    ›    Upoważnienie do otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania1691
    ›    Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych1038
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12.05.2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r.1051
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych1089
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl ---1177
    ›    Zestawienie zbiorcze wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Żabia Wola1858
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007)1363
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 20111436
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/1664
     Wybory sołeckie /2007 r./2657
     Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./2195
     Wybory samorządowe 20064199
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005)3686
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005)5017
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004)4662
   Jednostki organizacyjne9490
     Dom Kultury w Żabiej Woli3151
     Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli3305
     Centrum Usług Społecznych11797
     Placówki Oświatowe w Gminie Żabia Wola2847
   Jednostki pomocnicze5021
     Sołectwa7258
    ›    Statut Sołectw1862
   Rejestry i ewidencje9014
     Centralny Rejestr Umów i Zleceń926
     Rejestr instytucji kultury Gminy Żabia Wola1014
   Oświadczenia majątkowe19455
     Oświadczenia majątkowe za rok 20211333
    ›    Wójt1015
    ›    Zastępca Wójta541
    ›    Sekretarz430
    ›    Skarbnik483
    ›    Radni867
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych830
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe715
     Oświadczenia majątkowe za rok 20201737
    ›    Wójt750
    ›    Zastępca wójta838
    ›    Sekretarz589
    ›    Skarbnik781
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1120
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1014
    ›    Radni927
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Żabia Wola za 2021 rok21
     Oświadczenia majątkowe za rok 20191131
    ›    Wójt514
    ›    Zastępca Wójta392
    ›    Sekretarz350
    ›    Skarbnik530
    ›    Radni614
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych833
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe735
     Oświadczenia majątkowe za rok 2018 (oraz na koniec/początek kadencji 2019)2081
    ›    Radni1123
    ›    Wójt1551
    ›    Zastępca Wójta761
    ›    Sekretarz777
    ›    Skarbnik1062
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1257
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1082
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2018-2023/2049
    ›    Wójt1497
    ›    Radni2232
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2014-2018/1073
    ›    Wójt1263
    ›    Radni808
     Oświadczenia majątkowe za rok 20171714
    ›    Wójt967
    ›    Sekretarz773
    ›    Skarbnik703
    ›    Radni735
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1210
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1276
     Oświadczenia majątkowe za rok 20161680
    ›    Wójt1167
    ›    Sekretarz721
    ›    Skarbnik652
    ›    Radni1163
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1600
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1238
     Oświadczenia majątkowe za rok 20151279
    ›    Wójt774
    ›    Sekretarz623
    ›    Radni1041
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1437
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1488
    ›    Skarbnik662
   Pomoc prawna1523
   Redakcja Biuletynu4882
Łączna liczba odwiedzin:3682983