artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie (24.01.2023)

artykuł nr 2

Informacja o stanie mienia sporządzona na dzień 31.12.2021 r.

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie (15.12.2021)

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie (30.04.2020)

artykuł nr 5

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA LUB ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE,NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE (29.11.2019)