artykuł nr 1

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE NA DZIEŃ 10.07.2024 r.

artykuł nr 2

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE NA DZIEŃ 27.03.2024 r.

artykuł nr 3

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie (24.01.2023)

artykuł nr 5

Informacja o stanie mienia sporządzona na dzień 31.12.2021 r.