artykuł nr 1

Emisja obligacji

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Żabia Wola.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Żabia Wola, 96-321 Żabia Wola, nie później niż do dnia 13 lipca 2021 r. do godziny 13:45.