główna zawartość
artykuł nr 1

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 12 września 2019 r.

artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 7 sierpnia 2019 r.

artykuł nr 3

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 26 czerwca 2019 r.

artykuł nr 4

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 24 kwietnia 2019 r.

artykuł nr 5

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 27 marca 2019 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie wprowadzania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola 214 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabia Wola 144 KB
Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Żabia Wola 134 KB
Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Żabia Wola 134 KB
Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Żabia Wola 134 KB
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku 130 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Kultury w Żabiej Woli 189 KB
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu MB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żabia Wola gm. Żabia Wola 135 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Huta Żabiowolska 377 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabia Wola 396 KB
Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości 134 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Żabia Wola do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich 142 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żabia Wola gm. Żabia Wola 272 KB
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego 141 KB