główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Dane podstawowe (1)

Godziny urzędowania (1)

Regulamin organizacyjny (1)

Struktura organizacyjna (0)

Referat Finansowo-Podatkowy (FP) (1)

Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (PS) (1)

Referat Rozwoju i Gospodarki (RG) (1)

Referat Organizacyjno-Administracyjny (OA) (1)

Główny Specjalista ds. Rozwoju (GSR) (1)

Referat Inwestycji i Infrastruktury (RI) (1)

Stanowisko ds. Promocji i obsługi Rady Gminy (BR) (1)

Stanowisko ds. Kancelaryjnych (Kn) (1)

Stanowisko ds. Kadrowych (K) (1)

Stanowisko ds. Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Zdrowia (RDG) (1)

Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego (Pl) (1)

Informatyk (In) (1)

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (OI) (0)

Inspektor Ochrony Danych (IOD) (1)

Stanowisko ds. zamówień publicznych (SZP) (1)

Stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego (ZP) (1)

Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Nieruchomościami (KGN) (1)

Stanowisko ds. Organizacyjno - administracyjnych (OA) (0)

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (OI) (0)

Stanowisko ds. Wojskowych, Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (OCK) (1)

Stanowisko ds. Ochrony Środowiska (Oś) (1)

Wieloosobowe Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (PSZ) (1)

Radca Prawny (RP) (1)

Inspektor Ochrony Danych (IOD, IB), Z-ca Kierownika USC (USC) (1)

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC) (1)

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC) (1)

Stanowisko ds. obywatelskich, obronnych i Zarządzania Kryzysowego (SO) (1)

Inspektor Ochrony Danych (IOD) (1)

Wójt (1)

Zastępca wójta (1)

Sekretarz (1)

Inspektor Ochrony Danych (0)

Skarbnik (1)

Wójt Gminy (1)

CV (0)

Kompetencje (1)

Kontakt (1)

Dyżury (0)

Decyzje i inne akty administracyjne (0)

Obwieszczenia i zawiadomienia (1)

Stanowiska (0)

Wystąpienia publiczne (0)

Sekretarz (1)

Kompetencje (1)

Kontakt (1)

Skarbnik (1)

Kompetencje (1)

Kontakt (1)

Rada Gminy (0)

Kontakt (1)

Przewodniczący Rady (1)

Skład Rady (1)

Kompetencje (1)

Rezolucje (0)

Sesje (0)

Najbliższa sesja - rok 2020 (10)

Najbliższa sesja - rok 2019 (13)

Kalendarium (0)

Najbliższa sesja - rok 2018 (10)

Najbliższa sesja - rok 2017 (8)

Najbliższa sesja - rok 2009 (12)

Najbliższa sesja - rok 2016 (8)

Najbliższa sesja - rok 2015 (12)

Planowane sesje Rady Gminy - harmonogram roczny (15)

Najbliższa sesja - rok 2014 (11)

Najbliższa sesja - rok 2013 (10)

Najbliższa sesja - rok 2012 (9)

Najbliższa sesja - rok 2011 (11)

Najblizsza sesja - rok 2007 (10)

Najblizsza sesja - rok 2008 (11)

Najbliższa sesja - rok 2010 (12)

Najbliższa sesja (30)

Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola (1)

Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2020 (9)

Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2019 (13)

Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2018 (10)

Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2017 (8)

Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2016 (8)

Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2015 (12)

Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2014 (10)

Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2013 (10)

Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2012 (8)

Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2011 (11)

Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2010 (12)

Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2009 (12)

Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2008 (11)

Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2007 (10)

Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2006 (11)

Uchwały Rady Gminy (1)

Apele Rady Gminy (0)

Kadencja 2018-2023 (1)

Kadencja 2014-2018 (1)

Interpelacje i zapytania Radnych (0)

Kadencja 2018-2023 (3)

Raporty o stanie Gminy (2)

Komisje Rady (0)

Komisje Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencja (0)

Komisja oświaty, spraw socjalnych i kultury, sportu i rekreacji (1)

Komisja budżetu, rozwoju i przedsiębiorczości, ochrony środowiska (1)

Komisja planowania przestrzennego i inwestycji (1)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (1)

Komisja Rewizyjna (1)

Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola (0)

Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji (64)

Terminy wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola lata 2005-2018 (109)

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola (0)

2020 (9)

2019 (10)

2018 (8)

2017 (8)

2016 (8)

2015 (12)

2014 (8)

2013 (10)

2012 (8)

2011 (11)

2010 /kadencja 2010-2014/ (3)

2010 (8)

2009 (10)

2008 (9)

2007 (9)

2006 /kadencja 2006-2010/ (3)

2006 (7)

2005 (1)

Samodzielne stanowiska (0)

Statut (1)

Zarządzenia Wójta (0)

2020 (80)

2019 (154)

2018 (43)

2017 (59)

2016 (82)

2015 (99)

2014 (75)

2013 (58)

2012 (53)

2011 (55)

2010 (55)

2009 (33)

2008 (33)

2007 (41)

2006 (39)

2004 (3)

2005 (1)

Budżet (0)

Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej (1)

ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2014 (1)

ZARZĄDZENIE NR 52/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2013 rok (1)

ZARZĄDZENIE NR 48/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2012 rok (1)

ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2011 rok (1)

ZARZĄDZENIE NR 29/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola na 2010 rok (1)

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA NR 27/2008 z dnia 13 listopada 2008 r.w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2009 rok (1)

ZARZĄDZENIE NR 36/2007 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok (1)

Podstawowe informacje o budżecie (0)

Projekty uchwał budżetowych (0)

Rok 2012 (0)

Rok 2011 (1)

Rok 2010 (1)

Rok 2009 (1)

Rok 2008 (1)

Rok 2007 (1)

Rok 2006 (1)

Rok 2005 (1)

Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu (0)

UCHWAŁA NR 97/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola (1)

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2017 Nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. (1)

UCHWAŁA NR 142/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola (1)

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2016 Nr 143/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 r. (1)

UCHWAŁA NR 1/IV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola (1)

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2015 Nr 2/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r. (1)

UCHWAŁA NR 81/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabia Wola. (1)

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2014 Nr 82/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. (1)

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2013 Nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. (1)

UCHWAŁA NR 65/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola (1)

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2012 Nr 81/XV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2011 r. (1)

UCHWAŁA NR 80/XV/2011 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola. (1)

UCHWAŁA NR 9/IV/2010 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 - 2020 (1)

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2011 Nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010 r. (1)

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2010 Nr 67/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r. (1)

- - - UCHWAŁA Nr 56/XXIV/2008 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2009 (1)

UCHWAŁA Nr 85/XIII/2007 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2008 (1)

Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2007. (1)

Uchwała Nr 62/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2006. (1)

Uchwała nr 78/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na 2005 rok (+ załączniki) (1)

Uchwała Nr 2/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 (+ załączniki) (1)

Realizacja planowanych dochodów (0)

Realizacja planowanych wydatków (0)

Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu (0)

Fundusze Gminy (0)

Dotacje z budżetu (0)

Projekty uchwał (1)

Uchwały (1)

2020 (8)

2019 (13)

2018 (10)

2017 (8)

2016 (0)

grudzień (1)

listopad (1)

październik (1)

wrzesień (1)

czerwiec (1)

kwiecień (1)

marzec (1)

styczeń (1)

2015 (0)

grudzień (1)

listopad (1)

październik (1)

wrzesień (1)

sierpień (1)

czerwiec (2)

maj (1)

kwiecień (1)

marzec (1)

luty (1)

styczeń (1)

2014 /kadencja 2014-2018/ (0)

grudzień (3)

2014 (0)

październik (1)

wrzesień (1)

sierpień (1)

czerwiec (1)

kwiecień (1)

marzec (1)

styczeń (1)

2013 (0)

grudzień (1)

listopad (1)

październik (1)

wrzesień (1)

czerwiec (2)

maj (1)

kwiecień (1)

marzec (1)

styczeń (1)

2012 (0)

grudzień (1)

listopad (1)

październik (1)

wrzesień (1)

lipiec (1)

czerwiec (1)

marzec (0)

kwiecień (1)

luty (1)

2011 (0)

grudzień (1)

listopad (2)

październik (1)

wrzesień (1)

sierpień (1)

czerwiec (1)

maj (1)

kwiecień (1)

marzec (1)

styczeń (1)

2010 /kadencja 2010-2014/ (0)

grudzień (4)

2010 (0)

październik (1)

wrzesień (1)

sierpień (1)

czerwiec (1)

maj (1)

kwiecień (1)

marzec (1)

luty (1)

2009 (0)

grudzień (1)

listopad (1)

październik (1)

wrzesień (1)

sierpień (1)

czerwiec (2)

maj (1)

kwiecień (1)

marzec (1)

luty (2)

2008 (0)

grudzień (1)

listopad (2)

październik (1)

wrzesień (1)

sierpień (1)

czerwiec (1)

maj (1)

kwiecień (1)

marzec (1)

styczeń (1)

2007 (0)

grudzień (1)

listopad (1)

październik (1)

wrzesień (1)

lipiec (1)

czerwiec (1)

maj (1)

kwiecień (1)

marzec (1)

luty (1)

2006 /kadencja 2006-2010/ (0)

grudzień (2)

listopad (1)

2006 (0)

październik (1)

wrzesień /28.09.2006/ (1)

wrzesień /06.09.2006/ (1)

czerwiec (1)

kwiecień (1)

luty (1)

styczeń (1)

2005 (0)

grudzień (1)

listopad (2)

wrzesień (2)

sierpień (2)

czerwiec (1)

kwiecień (1)

marzec (1)

luty (1)

2004 (0)

styczeń (1)

luty (1)

marzec (1)

kwiecień (1)

czerwiec (2)

lipiec (1)

sierpień (1)

wrzesień (1)

listopad (1)

grudzień (1)

2003 (0)

IV Kwartał (1)

III Kwartał (0)

II Kwartał (0)

I Kwartał (0)

Podatki i opłaty lokalne (0)

Wnioski w sprawie ulg w podatku od środków transportowych od osób fizycznych (odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty) (1)

Wnioski w sprawie ulg w podatku od środków transportowych od osób prawnych (odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty) (1)

Podatek od środków transportowych ? wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (1)

Podatek rolny ? wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (1)

Wnioski w sprawie ulg ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych (1)

Wnioski w sprawach ulg ustawowych w podatku rolnym od osób prawnych (1)

Podatek rolny ? wydanie zaświadczenia o figurowaniu w rejestrach wymiarowych (1)

Podatek rolny i leśny - wydawanie zaświedczenia o figurowaniu w rejestrach gruntowych osób fizycznych (1)

Zaświadczenie o zadłużeniu w podatku od nieruchomości osób prawnych (1)

Ankieta aktualizacji danych osobowych (1)

Zaświadczenie o zadłużeniu w podatku rolnym osób fizycznych (1)

Podatek od posiadania psów (0)

Zgłoszenie podmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości osób fizycznych (1)

Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy (0)

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (0)

Informacja o lasach (1)

Formularze informacji i deklaracji podatkowych (2)

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty (0)

Rok 2006 (0)

Rok 2005 (1)

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty (1)

Strategie, Plany, Programy (0)

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Żabia Wola na lata 2004 - 2013 (1)

Program Ochrony Środowiska (2)

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Żabia Wola (2)

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola (1)

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola (3)

Program współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (2)

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych. (1)

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych Uzależnień na rok 2005 (1)

Gminny Program Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2006-2010 "ZDROWA GMINA" (1)

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŻABIA WOLA DO 2015 ROKU (1)

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2008 rok (1)

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2009 rok (1)

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ŻABIA WOLA /2008/ (1)

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Żabia Wola do 2015 roku (1)

Plan Odnowy Miejscowości Żelechów /2008/ (1)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Żabia Wola (1)

Protokoły (0)

Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne (5)

Wieloletni Program Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (1)

Gospodarka komunalna (15)

Pozostałe (0)

Urząd Stanu Cywilnego (USC) (1)

e-Urząd (2)

Procedury, e-Urząd (2)

Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna (0)

Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola. (1)

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (1)

Podział nieruchomości (1)

Rozgraniczenie nieruchomości (1)

Zmiana przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola (1)

Zmiana przeznaczenia gruntów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola (1)

Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (1)

Ustalanie numerów porządkowych /adresowych/ (1)

Wydanie zaświadczenia o rewitalizacji (1)

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP (1)

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w MPZP (1)

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (0)

Ochrona środowiska (0)

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (1)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (1)

Urząd Stanu Cywilnego (1)

Małżeństwo konkordatowe (1)

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (1)

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego (1)

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej (0)

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego (2)

Zmiana imion i nazwisk (1)

Wniosek o wydanie odpisu aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu (1)

Sporządzenie aktu zgonu (1)

Sporządzenie aktu urodzenia (1)

Zgłoszenie urodzenia dziecka (1)

Zgłoszenie zgonu (1)

Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (1)

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC (1)

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (1)

Odtworzenie aktu stanu cywilnego (1)

Wpisanie do ksiąg krajowych zdarzeń stanu cywilnego lub aktów sporządzonych za granicą (1)

Nadanie dziecku nazwiska męża matki (1)

Uznanie dziecka (1)

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupe łnienie aktu stanu cywilnego (1)

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związ ku małżeńskiego (1)

Nadanie medalu (1)

Zmiana imienia (imion) dziecka (1)

Zmiana, ustalenie pisowni imienia i nazwiska (1)

Odpis aktu stanu cywilnego (1)

Zmiana imienia lub nazwiska (1)

Uznanie ojcostwa (1)

Uznanie ojcostwa (1)

Zmiana imienia lub nazwiska (1)

Zawarcie i rejestracja małżeństwa (1)

Sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, ustalenie treści aktu (1)

Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego (1)

Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego (1)

Rejestracja Stanu Cywilnego - wiadomości ogólne (1)

Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego (2)

Ewidencja ludności, Wybory (1)

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy (2)

Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia (2)

Wymiana dowodu osobistego (2)

Przyjęcie zgłoszenia meldunkowego (1)

Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące (1)

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące (1)

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące (1)

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały (1)

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały (1)

Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy (1)

Zameldowanie w trybie decyzji administracyjnej (1)

Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy) (1)

Wymeldowanie z pobytu stałego (1)

Wymeldowanie w trybie decyzji administracyjnej (1)

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności (1)

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (1)

Rejestr Wyborców (2)

Dowody osobiste (7)

Co robić w przypadku utraty dokumentów (1)

Dowód osobisty (1)

Wydanie dowodu osobistego (1)

Mieszkania (0)

Przyznanie dodatku mieszkaniowego (0)

Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę (0)

Przyznanie mieszkania komunalnego (0)

Przyznanie mieszkania komunalnego (0)

Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę (0)

Nieruchomości (0)

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej (0)

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (0)

Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem (0)

Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste (0)

Podział nieruchomości (1)

Rozgraniczenie nieruchomości (1)

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania (0)

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania (0)

Działalność gospodarcza (1)

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (1)

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (1)

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (1)

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej (1)

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (1)

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej (1)

Zgłoszenie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / CEIDG (1)

Zezwolenia i decyzje (0)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (1)

Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych na terenie gminy imprez (1)

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym (1)

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych (0)

Wydanie decyzji ustalających wysokość opłaty na rzecz GFOŚ będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu (1)

Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym (1)

Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami (1)

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu (1)

Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną (1)

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (1)

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (1)

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej (0)

Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej (1)

Warunki dostawy wody do nieruchomości z sieci wodociągowej (1)

Warunki wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną (1)

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej (1)

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska (1)

Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i odławianie zwierząt (1)

Podatki i opłaty lokalne (1)

Zaświadczenia (0)

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego (0)

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku (0)

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego (0)

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych (0)

Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych (0)

Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej (0)

Oświata (0)

Stypendia socjalne (1)

Wodociągi/ Kanalizacja (0)

Warunki dostawy wody do nieruchomości z sieci wodociągowej (1)

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (1)

Budowa sieci wodociągowej (1)

Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego (1)

Gospodarka odpadami (0)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola (1)

Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (1)

Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (1)

Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest (1)

KARTY DUŻEJ RODZINY (0)

Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny (1)

Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (1)

Zgromadzenia (1)

Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania (0)

Stan Twojej Sprawy (0)

Wyślij e-pismo (0)

INWESTYCJE (25)

Zrealizowane inwestycje (2)

Planowane inwestycje (5)

Oferty inwestycyjne (1)

Stan zaopatrzenia w wodę (0)

Stan elektryfikacji (0)

Stan telefonizacji (0)

Stan gospodarki komunalnej (0)

FUNDUSZE STRUKTURALNE W GMINIE ŻABIA WOLA (0)

Informacje ogólne (0)

Projekty zgłoszone (planowane do zgłoszenia) do Funduszy Strukturalnych (2)

Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej (3)

Oferty: - sprzedaż nieruchomości, -wynajem lokali użytkowych (0)

Oferty - sprzedaż nieruchomości, wynajem lokali użytkowych (6)

WYBORY (0)

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 8 (2020) (0)

Zarządzenie Nr 330 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola (1)

Informacje Komisarza Wyborczego (1)

Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy (0)

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 9 (2020) (0)

Zarządzenie Nr 248 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola (1)

Informacje Komisarza Wyborczego (1)

Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy (1)

Gminna Komisja Wyborcza (6)

Obwodowa Komisja Wyborcza (5)

VADEMECUM WYBORCY (4)

Wyniki Wyborów (1)

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020) (1)

Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2)

Obwieszczenia wyborcze (3)

Obwodowe Komisje Wyborcze (8)

Kandydaci (3)

Vademecum wyborcy (5)

Wyniki wyborów (2)

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2020) (0)

Zarządzenie Nr 52 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola (1)

Zarządzenie Nr 140 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola (1)

Informacje Komisarza Wyborczego (1)

Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy (1)

Gminna Komisja Wyborcza (7)

Obwodowe Komisje Wyborcze (6)

Kandydaci (2)

Vademecum wyborcy (2)

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2019) (1)

KOMUNIKATY (6)

VADEMECUM WYBORCY (6)

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE (6)

WYNIKI WYBORÓW (1)

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2019) (0)

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola (1)

Informacje Komisarza Wyborczego (5)

Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy (1)

Gminna Komisja Wyborcza (3)

Obwodowe Komisje Wyborcze (5)

Kandydaci (1)

VADEMECUM WYBORCY (2)

WYNIKI WYBORÓW (2)

Wybory ławników sądowych na kadencję 2020- 2023 (1)

Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2019) (6)

Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019) (0)

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (1)

OBWIESZCZENIA WYBORCZE (2)

KANDYDACI (1)

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE (7)

VADEMECUM WYBORCY (6)

WYNIKI WYBORÓW (2)

Wybory sołeckie (2019-2023) (6)

Wybory organów samorządu terytorialnego (2018) (1)

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW (1)

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH (1)

PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA (3)

KOMITETY WYBORCZE (2)

KOMUNIKATY WÓJTA GMINY (3)

GMINNA KOMISJA WYBORCZA (9)

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE (7)

VADEMECUM WYBORCY (10)

KANDYDACI (2)

WYNIKI WYBORÓW (I tura) (2)

II tura wyborów WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA (1)

WYNIKI WYBORÓW (II tura) (1)

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015) (1)

KOMUNIKATY (3)

VADEMECUM WYBORCY (6)

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE (3)

WYNIKI WYBORÓW (1)

REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015 (1)

KOMUNIKATY WÓJTA GMINY (2)

OBWODOWE KOMISJE DO SPRAW REFERENDUM (6)

VADEMECUM WYBORCY (5)

WYNIKI REFERENDUM (1)

Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 (2)

Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015) (0)

Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych (1)

INFORMACJE DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU ROLNICZEGO (3)

WYNIKI WYBORÓW (1)

Wybory sołeckie (2015-2019) (1)

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015) (0)

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1)

KOMUNIKATY WÓJTA GMINY (1)

VADEMECUM WYBORCY (10)

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE (4)

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (1)

WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ (1)

WYNIKI WYBORÓW (2)

Wybory organów samorządu terytorialnego (2014) (0)

PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA (1)

PODZIAŁ POWIATU GRODZISKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE (1)

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH (1)

PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE (1)

PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl (4)

KOMUNIKATY WÓJTA GMINY (3)

VADEMECUM WYBORCY (7)

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W ŻABIEJ WOLI (13)

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE (3)

KANDYDACI (2)

WIZUALIZACJA WYBORÓW (1)

WYNIKI WYBORÓW (5)

Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014) (0)

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (1)

KOMUNIKATY (3)

VADEMECUM WYBORCY (10)

***PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl *** (1)

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE (5)

WYNIKI WYBORÓW (1)

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011) (0)

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (1)

KOMUNIKATY (4)

VADEMECUM WYBORCY (7)

---PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl --- (1)

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE (4)

WYNIKI WYBORÓW (1)

Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 (2)

Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011) (5)

Wybory sołeckie (2011-2015) (3)

Wybory organów samorządu terytorialnego (2010) (0)

------ PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ------- (1)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 marca 2010 r. (1)

Uchwała Nr 272/XLII/10 RADY POWIATU GRODZISKIGO z dnia 29 kwietnia 2010 r. (1)

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (1)

Obwieszczenia - podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice, liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedziba komisji wyborczej (3)

OBWIESZCZENIE WÓJTA Gminy ŻABIA WOLA z dnia 20 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych (1)

Komitety Wyborcze (4)

--- VADEMECUM WYBORCY --- (6)

Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli (8)

Obwodowe Komisje Wyborcze (5)

Informacje dla kandydatów na radnych oraz Wójta (2)

Kandydaci (1)

Geografia wyborcza (1)

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010) (0)

--- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- (0)

--- Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów (1)

--- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r. (1)

--- VADEMECUM WYBORCY - informacje dotyczące spisów wyborców oraz rejestru wyborców (4)

--- Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. (1)

Wykaz lokalizacji przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych (1)

Wykaz obwodów głosowania (1)

Informacja o zasadach powoływania obwodowych komisji wyborczych, miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (1)

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. (1)

Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. (1)

Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych (1)

Zarządzenie Nr 23 / 2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. (1)

Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. (1)

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r. (1)

Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. (1)

Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. - II tura (1)

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r. (1)

Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009) (0)

--- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- (0)

Informacje dotyczące rejestrów, spisów wyborców (4)

Upoważnienie do otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania (1)

Wykaz obwodów głosowania (1)

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych (1)

ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12.05.2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r. (1)

Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych (1)

Wykaz lokalizacji przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych (1)

Zestawienie zbiorcze wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Żabia Wola (1)

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007) (1)

Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 (1)

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/ (1)

Wybory sołeckie /2007 r./ (2)

Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./ (1)

Wybory samorządowe 2006 (5)

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005) (4)

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005) (7)

Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004) (6)

Jednostki organizacyjne (0)

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (0)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Ogłoszenia (20)

Zarządzenia (11)

Regulamin organizacyjny (1)

Regulamin wynagradzania pracowników ZOPO w Gminie Żabia Wola (1)

Stypendia i zasiłki szkolne (1)

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (2)

Dom Kultury w Żabiej Woli (1)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Statut (1)

Regulamin (1)

Struktura organizacyjna (0)

OGŁOSZENIA (1)

Uchwała Nr 101/2003 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 12.12.2003r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej - Domu Kultury w samorządową instytucję kultury - Dom Kultury. (1)

Majątek (0)

Dokumentacje kontroli (0)

Budżet i inwestycje (0)

Procedury (0)

Sprawozdania z działalności Domu Kultury w Żabiej Woli (4)

Sprawozdanie z działalności Domu Kultury w Żabiej Woli - rok 2007 (1)

Sprawozdanie z działalności Domu Kultury w Żabiej Woli - rok 2006 (1)

Działalność Domu Kultury /2005 (1)

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli (1)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Statut (1)

Regulamin (0)

OGŁOSZENIA (1)

Sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli (3)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Statut (1)

Regulamin (1)

Struktura organizacyjna (1)

Ewidencje i rejestry (0)

Dokumentacje kontroli (0)

Budżet i inwestycje (0)

Ogłoszenia, Przetargi, Oferty (27)

Procedury (0)

Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli dotyczące realizacji zadań zleconych i własnych (4)

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli dotyczące realizacji zadań zleconych i własnych za 2007 rok. (1)

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli dotyczące realizacji zadań zleconych i własnych za 2006 rok. (1)

Szkoły (0)

Szkoła Podstawowa w Józefinie (2)

Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie im. Stefanii Dziewulskiej (1)

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach (1)

Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie (1)

Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie (0)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Regulaminy (0)

Statut (1)

Uchwały Rady Pedagogicznej (2)

Plany, Programy (0)

Zarządzenia dyrekcji (2)

Ogłoszenia (0)

Przetargi, oferty (3)

Informacje nieudostepnione (0)

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie (0)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Regulaminy (0)

Statut (1)

Plany, Programy (0)

Zarządzenia dyrekcji (9)

Ogłoszenia (0)

Przetargi, oferty (3)

Informacje nieudostepnione (0)

Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie im. Stefanii Dziewulskiej (0)

Kontakt (1)

Kierownictwo (0)

Regulaminy (0)

Statut (0)

Plany, Programy (0)

Zarządzenia dyrekcji (0)

Ogłoszenia (0)

Przetargi, oferty (0)

Informacje nieudostepnione (0)

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach (0)

Kontakt (1)

Kierownictwo (0)

Regulaminy (0)

Statut (0)

Plany, Programy (0)

Zarządzenia dyrekcji (0)

Ogłoszenia (0)

Przetargi, oferty (5)

Informacje nieudostepnione (0)

Placówki Oświatowe w Gminie Żabia Wola (1)

Jednostki pomocnicze (0)

Sołectwa (1)

Statut Sołectw (1)

Rejestry i ewidencje (1)

Centralny Rejestr Umów i Zleceń (1)

Rejestr skarg i wniosków (0)

Rejestr instytucji kultury Gminy Żabia Wola (1)

Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw (0)

Oświadczenia majątkowe (0)

Oświadczenia majątkowe za rok 2018 (oraz na koniec/początek kadencji 2019) (0)

Wójt (1)

Zastępca Wójta (1)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Radni (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)

Pozostałe oświadczenia majątkowe (1)

Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2018-2023/ (0)

Wójt (1)

Radni (2)

Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2014-2018/ (0)

Wójt (0)

Radni (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2017 (0)

Wójt (1)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Radni (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)

Pozostałe oświadczenia majątkowe (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2016 (0)

Wójt (1)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Radni (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)

Pozostałe oświadczenia majątkowe (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2015 (0)

Wójt (1)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Radni (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)

Pozostałe oświadczenia majątkowe (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2014 (0)

Wójt (1)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Radni (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)

Pozostałe oświadczenia majątkowe (1)

Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2014-2018/ (0)

Wójt (1)

Radni (1)

Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2010-2014/ (0)

Wójt (1)

Radni (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2013 (0)

Wójt (1)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Radni (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)

Pozostałe oświadczenia majątkowe (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2012 (0)

Wójt (1)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Radni (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)

Pozostałe oświadczenia majątkowe (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2011 (0)

Wójt (1)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Radni (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)

Pozostałe oświadczenia majątkowe (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2010 (0)

Wójt (1)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Radni (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)

Pozostałe oświadczenia majątkowe (1)

Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2010-2014/ (0)

Wójt (1)

Radni (1)

Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2006-2010/ (0)

Wójt (1)

Radni (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2009 (0)

Wójt (1)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Radni (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)

Pozostałe oświadczenia majątkowe (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (0)

Wójt (1)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Radni (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)

Pozostałe oświadczenia majątkowe (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2007 (0)

Wójt (1)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Radni (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)

Pozostałe oświadczenia majątkowe (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2006 (0)

Wójt (1)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Radni (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)

Pozostałe oświadczenia majątkowe (1)

Pozostałe oświadczenia majątkowe (0)

Pozostałe oświadczenia majątkowe (0)

Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2006-2010/ (0)

Wójt (1)

Radni (1)

Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2002-2006/ (0)

Wójt (1)

Radni (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2005 (0)

Wójt (1)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Radni (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)

Pozostałe oświadczenia majątkowe (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2004 (0)

Wójt (1)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Radni (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)

Pozostałe oświadczenia majątkowe (1)

Rok 2003 - Wójt Gminy Żabia Wola (1)

Rok 2003 - Sekretarz Gminy (1)

Rok 2003 - Skarbnik Gminy (1)

Rok 2003 - Radni Gminy Żabia Wola (0)

Auguścik Andrzej (1)

Badowski Witold (1)

Badowska Regina (1)

Bieganowski Mirosław (1)

Filarczyk Roman (1)

Folwarski Stanisław (1)

Gajewska Grażyna (1)

Karp Roch (1)

Leśniak Waldemar (1)

Perzyna Krzysztof (1)

Redestowicz Wanda (1)

Sadowska Barbara (1)

Wister Ryszard (1)

Witczak Marek (1)

Wolicka Anna (1)

Rok 2003 - Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)

Rok 2003 - Pozostałe oświadczenia majątkowe (1)

Stowarzyszenia i związki członkowskie (0)

Spółki prawa handlowego (0)

Galeria zdjęć Gminy Żabia Wola (1)

Pomoc prawna (1)

Redakcja Biuletynu (1)

Link do transmisji plików na FTP (35)

TEST 111 (1)