Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2561958
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ214863
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane podstawowe 214863
   Godziny urzędowania 10028
   Regulamin organizacyjny 5281
   Struktura organizacyjna 32292
     Referat Finansowy (Fn) 6284
     Referat Inwestycji (RI) 7404
     Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (POGK) 1640
     Urząd Stanu Cywilnego (USC) 4862
     Stanowisko ds. informatyzacji i bezpieczeństwa informacji (IB), Z-ca Kierownika USC (USC) 3434
     Stanowisko ds. obywatelskich (SO) 292
     Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy (BR, PG) 3134
     Stanowisko ds. Kancelaryjnych (Kn) 2913
     Stanowisko ds.Kadrowych, Obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (OCK) 3119
     Stanowisko ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej i Spraw Wojskowych (RDG, SW) 3516
     Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Nieruchomościami (MkGn) 5665
   Wójt 6230
   Sekretarz 4043
   Skarbnik 3352
Rada Gminy
   Rada Gminy 11392
     Przewodniczący Rady 3094
     Skład Rady 8214
     Sesje 7776
    ›    Planowane sesje Rady Gminy - harmonogram roczny 4703
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2006 4974
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2007 3674
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2008 4123
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2009 3743
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2010 3796
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2011 4147
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2012 2704
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2013 2899
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2014 2253
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2015 2060
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2016 543
    ›    Najbliższa sesja - rok 2017 296
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2017 109
     Uchwały Rady Gminy 3818
     Apele Rady Gminy 39
    ›    Kadencja 2014-2018 42
   Komisje Rady 10625
     Komisja Spraw Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów 3486
     Komisja Spraw Socjalnych i Kultury 2455
     Komisja Rewizyjna 2393
     Terminy najbliższych wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola 24558
     Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola 6295
    ›    2005 1016
    ›    2006 2483
    ›    2006 /kadencja 2006-2010/ 1390
    ›    2007 3056
    ›    2008 3177
    ›    2009 2704
    ›    2010 3376
    ›    2010 /kadencja 2010-2014/ 1034
    ›    2011 2124
    ›    2012 1906
    ›    2013 1733
    ›    2014 1496
    ›    2015 1416
    ›    2016 717
    ›    2017 313
Prawo Lokalne
   Statut 6934
   Zarządzenia Wójta 378
     2017 634
     2016 2326
     2015 10455
     2014 9458
     2013 8088
     2012 10173
     2011 13638
     2010 13714
     2009 9098
     2008 8028
     2007 9598
     2006 11274
     2004 1438
     2005 1280
    ›    ZARZĄDZENIE NR 36/2007 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok 576
    ›    ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA NR 27/2008 z dnia 13 listopada 2008 r.w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2009 rok 786
    ›    ZARZĄDZENIE NR 29/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola na 2010 rok 697
     Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej 1487
    ›    ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2011 rok 637
    ›    ZARZĄDZENIE NR 48/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2012 rok 567
    ›    ZARZĄDZENIE NR 52/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2013 rok 533
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2014 511
    ›    Rok 2005 570
    ›    Rok 2006 654
    ›    Rok 2007 702
    ›    Rok 2008 532
    ›    Rok 2009 510
    ›    Rok 2010 439
    ›    Rok 2011 544
    ›    Rok 2012 745
    ›    Uchwała Nr 2/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 (+ załączniki) 1139
    ›    Uchwała nr 78/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na 2005 rok (+ załączniki) 976
    ›    Uchwała Nr 62/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2006. 1123
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2007. 1121
    ›    UCHWAŁA Nr 85/XIII/2007 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2008 834
    ›    - - - UCHWAŁA Nr 56/XXIV/2008 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2009 597
     Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 1923
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2010 Nr 67/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r. 669
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2011 Nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010 r. 569
    ›    UCHWAŁA NR 9/IV/2010 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 - 2020 567
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2012 Nr 81/XV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2011 r. 735
    ›    UCHWAŁA NR 80/XV/2011 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola. 616
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2013 Nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. 606
    ›    UCHWAŁA NR 65/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 529
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2014 Nr 82/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. 571
    ›    UCHWAŁA NR 81/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabia Wola. 435
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2015 Nr 2/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r. 514
    ›    UCHWAŁA NR 1/IV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 398
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2016 Nr 143/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 r. 94
    ›    UCHWAŁA NR 142/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 102
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2017 Nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. 122
    ›    UCHWAŁA NR 97/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 117
   Projekty uchwał 4635
   Uchwały 27152
     2017 501
     2016 1400
    ›    styczeń 459
    ›    marzec 449
    ›    kwiecień 363
    ›    czerwiec 649
    ›    grudzień 394
    ›    wrzesień 249
    ›    październik 344
    ›    listopad 295
     2015 2124
    ›    styczeń 689
    ›    luty 668
    ›    marzec 634
    ›    kwiecień 480
    ›    maj 504
    ›    wrzesień 673
    ›    październik 719
    ›    listopad 749
    ›    grudzień 883
    ›    czerwiec 823
    ›    sierpień 385
     2014 /kadencja 2014-2018/ 722
    ›    grudzień 993
     2014 1355
    ›    styczeń 682
    ›    marzec 902
    ›    kwiecień 713
    ›    czerwiec 800
    ›    wrzesień 606
    ›    październik 791
    ›    sierpień 580
     2013 2027
    ›    grudzień 1001
    ›    listopad 766
    ›    październik 822
    ›    wrzesień 764
    ›    czerwiec 1119
    ›    kwiecień 838
    ›    marzec 1018
    ›    styczeń 1108
    ›    maj 685
     2012 2053
    ›    luty 818
    ›    kwiecień 1073
    ›    czerwiec 899
    ›    wrzesień 861
    ›    październik 801
    ›    listopad 869
    ›    grudzień 1562
    ›    lipiec 619
     2011 2102
    ›    styczeń 1231
    ›    marzec 1078
    ›    kwiecień 907
    ›    czerwiec 901
    ›    wrzesień 1018
    ›    październik 856
    ›    listopad 1118
    ›    grudzień 984
    ›    maj 723
    ›    sierpień 706
     2010 /kadencja 2010-2014/ 1202
    ›    grudzień 1592
     2010 2132
    ›    luty 1165
    ›    marzec 884
    ›    kwiecień 881
    ›    czerwiec 978
    ›    wrzesień 1003
    ›    październik 1249
    ›    maj 688
    ›    sierpień 685
     2009 2417
    ›    luty 1121
    ›    marzec 804
    ›    kwiecień 777
    ›    maj 695
    ›    czerwiec 1052
    ›    wrzesień 1293
    ›    sierpień 722
    ›    październik 828
    ›    listopad 880
    ›    grudzień 1176
     2008 2455
    ›    styczeń 1025
    ›    marzec 970
    ›    kwiecień 1024
    ›    czerwiec 884
    ›    wrzesień 841
    ›    październik 976
    ›    listopad 1335
    ›    grudzień 1191
    ›    maj 721
    ›    sierpień 771
     2007 2785
    ›    luty 1185
    ›    marzec 1403
    ›    kwiecień 971
    ›    maj 785
    ›    czerwiec 1008
    ›    lipiec 1092
    ›    wrzesień 764
    ›    październik 908
    ›    listopad 1079
    ›    grudzień 994
     2006 /kadencja 2006-2010/ 1489
    ›    listopad 830
    ›    grudzień 1238
     2006 1988
    ›    styczeń 1003
    ›    luty 941
    ›    kwiecień 1055
    ›    czerwiec 863
    ›    wrzesień /06.09.2006/ 864
    ›    wrzesień /28.09.2006/ 831
    ›    październik 1047
     2005 2099
    ›    luty 1115
    ›    marzec 1149
    ›    kwiecień 890
    ›    czerwiec 923
    ›    sierpień 1350
    ›    wrzesień 957
    ›    listopad 1366
    ›    grudzień 896
     2004 2405
    ›    styczeń 3765
    ›    luty 1227
    ›    marzec 945
    ›    kwiecień 992
    ›    czerwiec 1176
    ›    lipiec 779
    ›    sierpień 1020
    ›    wrzesień 1071
    ›    listopad 1128
    ›    grudzień 1075
     2003 1590
    ›    I Kwartał 1186
    ›    II Kwartał 879
    ›    III Kwartał 1075
    ›    IV Kwartał 1190
    ›    Rok 2005 577
    ›    Rok 2006 476
   Strategie, Plany, Programy 17844
     Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Żabia Wola na lata 2004 - 2013 9867
     Program Ochrony Środowiska 2515
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Żabia Wola 2234
     Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola 766
     Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola 7982
     Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych. 1637
     Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych Uzależnień na rok 2005 1315
     Gminny Program Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2006-2010 "ZDROWA GMINA" 1784
     WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŻABIA WOLA DO 2015 ROKU 2647
     Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2008 rok 861
     Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2009 rok 803
     STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ŻABIA WOLA /2008/ 979
     Plan Odnowy Miejscowości Żelechów /2008/ 1024
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Żabia Wola 185
   Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne 26481
     Wieloletni Program Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 1717
   Gospodarka komunalna 17077
Ogłoszenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia 27872
     2017 1463
     2016 4311
     2015 10394
     2014 7764
     2013 8862
     2012 10029
     2011 10785
     2010 12612
     2009 24173
     2008 12745
     2007 8044
     2006 9942
     2005 2569
     2004 1974
   Ogłoszenia o naborze pracowników 41392
     2017 3666
     2016 5322
     2015 7492
     2014 6238
     2013 8037
     2012 8447
     2011 8296
     2010 6172
     2009 8277
     2008 6733
     2007 13090
   Zgromadzenia 717
     2016 431
   Obwieszczenia i zawiadomienia (archiwalne, do roku 2007) 2522
     Rok 2007 12067
     Rok 2006 4601
     Rok 2005 4772
     Rok 2004 711
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 75366
     2017 11698
     2016 20011
     2015 35778
     2014 25995
     2013 29236
     2012 38284
     2011 51474
     2010 70843
     2009 28772
     2008 22147
     2007 38976
     2006 47244
     2005 27172
     2004 21472
     2003 10325
   Zamówienia publiczne do 14 tyś. euro i do 30 tyś. euro 13970
     2017 8759
     2016 25174
     2015 28075
     2014 21719
     2013 21492
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 431
Finanse
   Sprawozdania z wykonania budżetu 246
     2017 rok 86
     2016 rok 540
     2015 rok 644
     2014 rok 708
     2013 rok 800
     2012 rok 933
     2011 rok 1089
     2010 rok 1056
     2009 rok 1065
     2008 rok 1342
     2007 rok 1308
     2006 rok 1284
     2005 rok 1033
     2004 rok 711
     2003 rok 648
   Podatki i opłaty lokalne 162
    ›    Osoby fizyczne 5717
    ›    Osoby prawne 1770
     Podatek od nieruchomości 72
    ›    Osoby prawne 1285
    ›    Osoby fizyczne 1061
     Podatek rolny 34
    ›    Osoby fizyczne 867
    ›    Osoby prawne 533
     Podatek leśny 19
     Podatek od środków transportowych 1705
     Wysokość stawek podatkowych 1459
     Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 1432
     Wykaz udzielonych ulg 599
     Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 2493
     Zaświadczenia 2408
   Mienie gminy 33465
Załatwianie Spraw
   e-Urząd 5723
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 24312
     Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna 7479
    ›    * Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego 4515
    ›    * Podział nieruchomości 2545
    ›    * Rozgraniczenie nieruchomości 1856
    ›    * Zmiana przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 2688
    ›    * Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1573
    ›    * Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola. 2382
    ›    * Zmiana przeznaczenia gruntów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 1554
    ›    * Ustalanie numerów porządkowych /adresowych/ 901
     Ochrona środowiska 3555
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 5198
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2766
     Urząd Stanu Cywilnego 2223
    ›    Zgłoszenie urodzenia dziecka 782
    ›    Zgłoszenie zgonu 540
    ›    Uznanie ojcostwa 358
    ›    Zmiana imienia lub nazwiska 359
    ›    Zawarcie i rejestracja małżeństwa 325
    ›    Sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, ustalenie treści aktu 391
    ›    Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego 396
    ›    Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego 483
    ›    Rejestracja Stanu Cywilnego - wiadomości ogólne 419
     Ewidencja ludności 2900
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące 2450
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 1497
    ›    Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności 1645
    ›    Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy) 1114
    ›    Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL 731
     Dowody osobiste 6596
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 108
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 98
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 98
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 109
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 95
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 325
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 270
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 269
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 286
    ›    Podział nieruchomości 551
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 380
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 398
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 346
     Działalność gospodarcza 2312
    ›    Zgłoszenie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / CEIDG 1539
     Zezwolenia i decyzje 5781
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 2358
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1652
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1256
    ›    Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych na terenie gminy imprez 1153
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 2149
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami 1626
    ›    Warunki wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną 793
    ›    Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu 2291
    ›    Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną 1197
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska 616
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i odławianie zwierząt 1235
    ›    Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym 389
     Podatki i opłaty lokalne 4795
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 127
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 106
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 104
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 111
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 207
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 130
     Oświata 1496
    ›    Stypendia socjalne 1014
     Wodociągi/ Kanalizacja 4130
    ›    Warunki dostawy wody do nieruchomości z sieci wodociągowej 2261
    ›    Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 3466
    ›    Budowa sieci wodociągowej 2570
    ›    Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego 1171
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 999
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1081
     Gospodarka odpadami 1020
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola 877
    ›    Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 536
     KARTY DUŻEJ RODZINY 428
    ›    Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny 467
    ›    Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 439
     Zgromadzenia 364
Ochrona środowiska
   Wykaz danych o środowisku 4625
Organizacje pozarządowe
   Programy współpracy 428
     Programy współpracy 252
     Sprawozdania 214
   Konkursy 911
     Rok 2016 12639
   Informacje 715
     Pozostałe informacje 232
Inne
   INWESTYCJE 30736
     Zrealizowane inwestycje 2142
     Planowane inwestycje 5044
     Oferty inwestycyjne 12307
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 813
    ›    Stan elektryfikacji 753
    ›    Stan telefonizacji 747
    ›    Stan gospodarki komunalnej 762
     Informacje ogólne 2080
     Projekty zgłoszone (planowane do zgłoszenia) do Funduszy Strukturalnych 4135
     Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 4449
     Oferty - sprzedaż nieruchomości, wynajem lokali użytkowych 65359
   WYBORY 6924
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1028
    ›    KOMUNIKATY 459
    ›    VADEMECUM WYBORCY 597
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 652
    ›    WYNIKI WYBORÓW 452
     REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015 656
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 363
    ›    OBWODOWE KOMISJE DO SPRAW REFERENDUM 720
    ›    VADEMECUM WYBORCY 516
    ›    WYNIKI REFERENDUM 179
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 1326
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015) 623
    ›    Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 310
    ›    INFORMACJE DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU ROLNICZEGO 424
    ›    WYNIKI WYBORÓW 205
     Wybory sołeckie (2015-2019) 1635
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1200
    ›    VADEMECUM WYBORCY 859
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 858
    ›    WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 354
    ›    WYNIKI WYBORÓW 802
    ›    POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 357
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 475
    ›    OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 307
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2014) 6896
    ›    PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl 1188
    ›    PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA 1392
    ›    PODZIAŁ POWIATU GRODZISKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 605
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 453
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 1142
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1131
    ›    PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 429
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA W ŻABIEJ WOLI 1950
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1592
    ›    WIZUALIZACJA WYBORÓW 858
    ›    KANDYDACI 1316
    ›    WYNIKI WYBORÓW 4222
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014) 887
    ›    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 352
    ›    KOMUNIKATY 445
    ›    VADEMECUM WYBORCY 948
    ›    ***PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl *** 302
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 704
    ›    WYNIKI WYBORÓW 414
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011) 1179
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 445
    ›    KOMUNIKATY 1211
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1530
    ›    ---PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl --- 528
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1108
    ›    WYNIKI WYBORÓW 546
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 1167
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011) 2144
     Wybory sołeckie (2011-2015) 2599
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2010) 3134
    ›    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 marca 2010 r. 879
    ›    Uchwała Nr 272/XLII/10 RADY POWIATU GRODZISKIGO z dnia 29 kwietnia 2010 r. 646
    ›    Komitety Wyborcze 1611
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 730
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY --- 1484
    ›    Obwieszczenia - podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice, liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedziba komisji wyborczej 1494
    ›    ------ PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ------- 607
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli 2355
    ›    Informacje dla kandydatów na radnych oraz Wójta 1062
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 1805
    ›    OBWIESZCZENIE WÓJTA Gminy ŻABIA WOLA z dnia 20 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 766
    ›    Geografia wyborcza 1042
    ›    Kandydaci 1212
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010) 857
    ›    --- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r. 582
    ›    --- Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 676
    ›    --- Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów 534
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 640
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY - informacje dotyczące spisów wyborców oraz rejestru wyborców 1144
    ›    Wykaz obwodów głosowania 649
    ›    Informacja o zasadach powoływania obwodowych komisji wyborczych, miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 631
    ›    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 606
    ›    Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 521
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 510
    ›    Zarządzenie Nr 23 / 2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 622
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 616
    ›    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r. 719
    ›    Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 559
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. - II tura 516
    ›    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r. 606
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009) 1241
    ›    Wykaz lokalizacji przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych 574
    ›    Informacje dotyczące rejestrów, spisów wyborców 1289
    ›    Wykaz obwodów głosowania 650
    ›    Upoważnienie do otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania 786
    ›    Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 615
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12.05.2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 628
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 694
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 513
    ›    Zestawienie zbiorcze wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Żabia Wola 1372
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007) 915
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 1020
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/ 1314
     Wybory sołeckie /2007 r./ 2202
     Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./ 1783
     Wybory samorządowe 2006 3668
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 3292
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 4287
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004) 3843
   Jednostki organizacyjne 6983
     Dom Kultury w Żabiej Woli 1840
     Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli 2126
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9872
    ›    Kontakt 1445
    ›    Kierownictwo 1206
    ›    Statut 1123
    ›    Regulamin 1274
    ›    Struktura organizacyjna 1247
    ›    Ewidencje i rejestry 989
    ›    Ogłoszenia, Przetargi, Oferty 15978
    ›    Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli dotyczące realizacji zadań zleconych i własnych 1153
    ›    Szkoła Podstawowa w Józefinie 4292
    ›    Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie im. Stefanii Dziewulskiej 1190
    ›    Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach 1067
    ›    Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie 2254
    ›    Kontakt 1262
    ›    Kierownictwo 627
    ›    Regulaminy 534
    ›    Statut 553
    ›    Plany, Programy 511
    ›    Zarządzenia dyrekcji 776
    ›    Ogłoszenia 564
    ›    Przetargi, oferty 2132
    ›    Informacje nieudostepnione 484
    ›    Uchwały Rady Pedagogicznej 511
    ›    Kontakt 585
    ›    Kierownictwo 614
    ›    Regulaminy 384
    ›    Statut 418
    ›    Plany, Programy 454
    ›    Zarządzenia dyrekcji 1736
    ›    Ogłoszenia 402
    ›    Przetargi, oferty 1925
    ›    Informacje nieudostepnione 435
    ›    Kontakt 620
    ›    Kierownictwo 424
    ›    Regulaminy 414
    ›    Statut 424
    ›    Plany, Programy 451
    ›    Zarządzenia dyrekcji 446
    ›    Ogłoszenia 447
    ›    Przetargi, oferty 1527
    ›    Informacje nieudostepnione 404
    ›    Kontakt 489
    ›    Kierownictwo 353
    ›    Regulaminy 425
    ›    Statut 392
    ›    Plany, Programy 405
    ›    Zarządzenia dyrekcji 423
    ›    Ogłoszenia 426
    ›    Przetargi, oferty 4810
    ›    Informacje nieudostepnione 307
     Placówki Oświatowe w Gminie Żabia Wola 863
   Jednostki pomocnicze 3778
     Sołectwa 4912
    ›    Statut Sołectw 949
   Rejestry i ewidencje 6806
     Rejestr instytucji kultury Gminy Żabia Wola 564
   Oświadczenia majątkowe 9931
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 289
    ›    Wójt 231
    ›    Sekretarz 156
    ›    Skarbnik 120
    ›    Radni 162
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 326
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 177
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 607
    ›    Wójt 249
    ›    Sekretarz 211
    ›    Radni 287
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 578
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 572
    ›    Skarbnik 214
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 932
    ›    Wójt 578
    ›    Sekretarz 462
    ›    Skarbnik 447
    ›    Radni 523
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 892
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 728
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2014-2018/ 788
    ›    Wójt 472
    ›    Radni 594
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2010-2014/ 552
    ›    Wójt 406
    ›    Radni 415
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 904
    ›    Wójt 449
    ›    Sekretarz 409
    ›    Skarbnik 333
    ›    Radni 451
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 612
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 573
     Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1008
    ›    Wójt 545
    ›    Sekretarz 612
    ›    Radni 566
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 838
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 842
    ›    Skarbnik 537
     Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1040
    ›    Wójt 583
    ›    Sekretarz 507
    ›    Skarbnik 469
    ›    Radni 602
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 686
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 681
    ›    Wójt 708
     Oświadczenia majątkowe za rok 2010 812
    ›    Sekretarz 494
    ›    Skarbnik 488
    ›    Radni 612
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 597
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 635
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2010-2014/ 911
    ›    Radni 683
    ›    Wójt 475
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2006-2010/ 648
    ›    Wójt 399
    ›    Radni 493
     Oświadczenia majątkowe za rok 2009 904
    ›    Wójt 568
    ›    Sekretarz 491
    ›    Skarbnik 490
    ›    Radni 603
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 599
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 636
     Oświadczenia majątkowe za rok 2008 1057
    ›    Wójt 941
    ›    Sekretarz 544
    ›    Skarbnik 552
    ›    Radni 747
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 633
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 633
     Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1021
    ›    Wójt 567
    ›    Sekretarz 514
    ›    Skarbnik 483
    ›    Radni 623
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 803
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 643
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1407
    ›    Wójt 1144
    ›    Sekretarz 680
    ›    Skarbnik 642
    ›    Radni 855
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 934
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 820
    ›     Pozostałe oświadczenia majątkowe 202
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 241
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2006-2010/ 1186
    ›    Radni 850
    ›    Wójt 819
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2002-2006/ 939
    ›    Radni 698
    ›    Wójt 567
     Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1142
    ›    Wójt 670
    ›    Sekretarz 584
    ›    Skarbnik 671
    ›    Radni 690
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 705
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 670
     Oświadczenia majątkowe za rok 2004 1075
    ›    Wójt 633
    ›    Sekretarz 520
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 648
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 681
    ›    Radni 767
    ›    Skarbnik 582
     Rok 2003 - Wójt Gminy Żabia Wola 1464
     Rok 2003 - Sekretarz Gminy 1066
     Rok 2003 - Skarbnik Gminy 1023
     Rok 2003 - Radni Gminy Żabia Wola 1239
    ›    Auguścik Andrzej 1144
    ›    Badowski Witold 665
    ›    Badowska Regina 766
    ›    Bieganowski Mirosław 954
    ›    Filarczyk Roman 772
    ›    Folwarski Stanisław 801
    ›    Gajewska Grażyna 700
    ›    Karp Roch 778
    ›    Leśniak Waldemar 725
    ›    Perzyna Krzysztof 709
    ›    Redestowicz Wanda 829
    ›    Sadowska Barbara 707
    ›    Wister Ryszard 684
    ›    Witczak Marek 696
    ›    Wolicka Anna 749
     Rok 2003 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 1525
     Rok 2003 - Pozostałe oświadczenia majątkowe 1163
   Informacja publiczna 4601
   Redakcja Biuletynu 3750