Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2696372
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ242589
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane podstawowe 242589
   Godziny urzędowania 10463
   Regulamin organizacyjny 5798
   Struktura organizacyjna 34186
     Referat Finansowy (Fn) 6765
     Referat Inwestycji (RI) 7999
     Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (POGK) 2251
     Urząd Stanu Cywilnego (USC) 5477
     Stanowisko ds. informatyzacji i bezpieczeństwa informacji (IB), Z-ca Kierownika USC (USC) 3582
     Stanowisko ds. obywatelskich (SO) 491
     Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy (BR, PG) 3354
     Stanowisko ds. Kancelaryjnych (Kn) 3051
     Stanowisko ds.Kadrowych, Obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (OCK) 3272
     Stanowisko ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej i Spraw Wojskowych (RDG, SW) 3695
     Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Nieruchomościami (MkGn) 5898
   Wójt 6679
   Sekretarz 4364
   Skarbnik 3624
Rada Gminy
   Rada Gminy 12077
     Przewodniczący Rady 3286
     Skład Rady 8844
     Sesje 8579
    ›    Planowane sesje Rady Gminy - harmonogram roczny 5142
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2006 5167
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2007 3866
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2008 4317
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2009 3932
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2010 3982
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2011 4290
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2012 2869
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2013 3101
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2014 2435
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2015 2252
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2016 695
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2017 462
    ›    Najbliższa sesja - rok 2018 345
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2018 151
     Uchwały Rady Gminy 4101
     Apele Rady Gminy 153
    ›    Kadencja 2014-2018 142
   Komisje Rady 11037
     Komisja Spraw Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów 3600
     Komisja Spraw Socjalnych i Kultury 2551
     Komisja Rewizyjna 2497
     Terminy najbliższych wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola 24976
     Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola 6767
    ›    2005 1102
    ›    2006 2657
    ›    2006 /kadencja 2006-2010/ 1524
    ›    2007 3232
    ›    2008 3250
    ›    2009 2872
    ›    2010 3445
    ›    2010 /kadencja 2010-2014/ 1157
    ›    2011 2243
    ›    2012 2093
    ›    2013 1914
    ›    2014 1662
    ›    2015 1632
    ›    2016 917
    ›    2017 731
    ›    2018 205
Prawo Lokalne
   Statut 7443
   Zarządzenia Wójta 961
     2018 316
     2017 1326
     2016 2784
     2015 11687
     2014 9825
     2013 8365
     2012 10445
     2011 13847
     2010 13995
     2009 9336
     2008 8294
     2007 9934
     2006 11591
     2004 1574
     2005 1362
    ›    ZARZĄDZENIE NR 36/2007 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok 678
    ›    ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA NR 27/2008 z dnia 13 listopada 2008 r.w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2009 rok 917
    ›    ZARZĄDZENIE NR 29/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola na 2010 rok 784
     Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej 1542
    ›    ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2011 rok 743
    ›    ZARZĄDZENIE NR 48/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2012 rok 661
    ›    ZARZĄDZENIE NR 52/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2013 rok 634
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2014 600
    ›    Rok 2005 622
    ›    Rok 2006 750
    ›    Rok 2007 797
    ›    Rok 2008 609
    ›    Rok 2009 597
    ›    Rok 2010 483
    ›    Rok 2011 617
    ›    Rok 2012 823
    ›    Uchwała Nr 2/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 (+ załączniki) 1238
    ›    Uchwała nr 78/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na 2005 rok (+ załączniki) 1046
    ›    Uchwała Nr 62/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2006. 1266
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2007. 1266
    ›    UCHWAŁA Nr 85/XIII/2007 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2008 981
    ›    - - - UCHWAŁA Nr 56/XXIV/2008 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2009 695
     Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 2010
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2010 Nr 67/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r. 800
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2011 Nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010 r. 662
    ›    UCHWAŁA NR 9/IV/2010 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 - 2020 696
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2012 Nr 81/XV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2011 r. 879
    ›    UCHWAŁA NR 80/XV/2011 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola. 773
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2013 Nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. 762
    ›    UCHWAŁA NR 65/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 672
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2014 Nr 82/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. 727
    ›    UCHWAŁA NR 81/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabia Wola. 575
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2015 Nr 2/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r. 595
    ›    UCHWAŁA NR 1/IV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 501
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2016 Nr 143/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 r. 190
    ›    UCHWAŁA NR 142/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 276
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2017 Nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. 290
    ›    UCHWAŁA NR 97/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 307
   Projekty uchwał 5000
   Uchwały 28938
     2018 473
     2017 1435
     2016 1723
    ›    styczeń 596
    ›    marzec 619
    ›    kwiecień 564
    ›    czerwiec 868
    ›    grudzień 646
    ›    wrzesień 368
    ›    październik 591
    ›    listopad 497
     2015 2309
    ›    styczeń 802
    ›    luty 741
    ›    marzec 754
    ›    kwiecień 578
    ›    maj 573
    ›    wrzesień 818
    ›    październik 906
    ›    listopad 926
    ›    grudzień 1068
    ›    czerwiec 939
    ›    sierpień 498
     2014 /kadencja 2014-2018/ 822
    ›    grudzień 1122
     2014 1436
    ›    styczeń 780
    ›    marzec 991
    ›    kwiecień 783
    ›    czerwiec 893
    ›    wrzesień 678
    ›    październik 864
    ›    sierpień 640
     2013 2103
    ›    grudzień 1081
    ›    listopad 826
    ›    październik 900
    ›    wrzesień 837
    ›    czerwiec 1224
    ›    kwiecień 904
    ›    marzec 1104
    ›    styczeń 1191
    ›    maj 767
     2012 2126
    ›    luty 868
    ›    kwiecień 1150
    ›    czerwiec 952
    ›    wrzesień 934
    ›    październik 872
    ›    listopad 925
    ›    grudzień 1640
    ›    lipiec 694
     2011 2173
    ›    styczeń 1308
    ›    marzec 1147
    ›    kwiecień 976
    ›    czerwiec 974
    ›    wrzesień 1111
    ›    październik 934
    ›    listopad 1223
    ›    grudzień 1049
    ›    maj 794
    ›    sierpień 780
     2010 /kadencja 2010-2014/ 1270
    ›    grudzień 1696
     2010 2217
    ›    luty 1217
    ›    marzec 941
    ›    kwiecień 961
    ›    czerwiec 1040
    ›    wrzesień 1062
    ›    październik 1335
    ›    maj 761
    ›    sierpień 762
     2009 2480
    ›    luty 1163
    ›    marzec 874
    ›    kwiecień 852
    ›    maj 753
    ›    czerwiec 1145
    ›    wrzesień 1378
    ›    sierpień 799
    ›    październik 896
    ›    listopad 959
    ›    grudzień 1235
     2008 2519
    ›    styczeń 1097
    ›    marzec 1055
    ›    kwiecień 1096
    ›    czerwiec 950
    ›    wrzesień 891
    ›    październik 1046
    ›    listopad 1430
    ›    grudzień 1267
    ›    maj 794
    ›    sierpień 835
     2007 2848
    ›    luty 1256
    ›    marzec 1467
    ›    kwiecień 1020
    ›    maj 879
    ›    czerwiec 1075
    ›    lipiec 1174
    ›    wrzesień 853
    ›    październik 959
    ›    listopad 1157
    ›    grudzień 1060
     2006 /kadencja 2006-2010/ 1540
    ›    listopad 914
    ›    grudzień 1382
     2006 2037
    ›    styczeń 1105
    ›    luty 1049
    ›    kwiecień 1154
    ›    czerwiec 984
    ›    wrzesień /06.09.2006/ 966
    ›    wrzesień /28.09.2006/ 931
    ›    październik 1188
     2005 2182
    ›    luty 1222
    ›    marzec 1320
    ›    kwiecień 975
    ›    czerwiec 1033
    ›    sierpień 1508
    ›    wrzesień 1050
    ›    listopad 1493
    ›    grudzień 997
     2004 2464
    ›    styczeń 3953
    ›    luty 1332
    ›    marzec 1026
    ›    kwiecień 1087
    ›    czerwiec 1332
    ›    lipiec 858
    ›    sierpień 1117
    ›    wrzesień 1194
    ›    listopad 1242
    ›    grudzień 1170
     2003 1659
    ›    I Kwartał 1266
    ›    II Kwartał 956
    ›    III Kwartał 1174
    ›    IV Kwartał 1258
    ›    Rok 2005 607
    ›    Rok 2006 510
   Gospodarka komunalna 17409
Ogłoszenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia 30484
     2018 2098
     2017 3380
     2016 4649
     2015 11511
     2014 7972
     2013 9052
     2012 10223
     2011 10959
     2010 12773
     2009 24293
     2008 12954
     2007 8147
     2006 10066
     2005 2752
     2004 2090
   Ogłoszenia o naborze pracowników 44159
     2018 1718
     2017 5658
     2016 5630
     2015 7717
     2014 6381
     2013 8193
     2012 8689
     2011 8465
     2010 6270
     2009 8490
     2008 6870
     2007 13317
   Zgromadzenia 936
     2016 621
   Obwieszczenia i zawiadomienia (archiwalne, do roku 2007) 2758
     Rok 2007 12170
     Rok 2006 4715
     Rok 2005 4932
     Rok 2004 783
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 81894
     2018 9485
     2017 22679
     2016 23277
     2015 36963
     2014 26150
     2013 29358
     2012 38434
     2011 51634
     2010 70977
     2009 28879
     2008 22236
     2007 39084
     2006 47383
     2005 27396
     2004 21693
     2003 10541
   Zamówienia publiczne do 14 tyś. euro i do 30 tyś. euro 15629
     2018 7380
     2017 15810
     2016 28897
     2015 29083
     2014 21833
     2013 21603
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 914
Finanse
   Sprawozdania z wykonania budżetu 641
     2018 rok 12
     2017 rok 331
     2016 rok 649
     2015 rok 794
     2014 rok 821
     2013 rok 944
     2012 rok 1008
     2011 rok 1167
     2010 rok 1156
     2009 rok 1139
     2008 rok 1424
     2007 rok 1468
     2006 rok 1403
     2005 rok 1138
     2004 rok 751
     2003 rok 688
   Podatki i opłaty lokalne 1203
    ›    Osoby fizyczne 7052
    ›    Osoby prawne 2340
     Podatek od nieruchomości 1641
    ›    Osoby prawne 1596
    ›    Osoby fizyczne 1314
     Podatek rolny 402
    ›    Osoby fizyczne 1075
    ›    Osoby prawne 680
     Podatek leśny 236
     Podatek od środków transportowych 1937
     Wysokość stawek podatkowych 1852
     Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 1568
     Wykaz udzielonych ulg 753
     Zaświadczenia 2511
     Zwrot podatku akcyzowego 40
     Archiwum wzorów deklaracji i informacji podatkowych wraz z uchwałami 35
   Mienie gminy 33895
Gospodarka Komunalna
   Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 45
Załatwianie Spraw
   Procedury, e-Urząd 26233
     Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna 7900
    ›    * Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego 5028
    ›    * Podział nieruchomości 2789
    ›    * Rozgraniczenie nieruchomości 2050
    ›    * Zmiana przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 2870
    ›    * Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1692
    ›    * Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola. 2603
    ›    * Zmiana przeznaczenia gruntów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 1720
    ›    * Ustalanie numerów porządkowych /adresowych/ 1155
     Ochrona środowiska 3809
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 5921
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 3011
     Urząd Stanu Cywilnego 2472
    ›    Zgłoszenie urodzenia dziecka 964
    ›    Zgłoszenie zgonu 672
    ›    Uznanie ojcostwa 490
    ›    Zmiana imienia lub nazwiska 500
    ›    Zawarcie i rejestracja małżeństwa 476
    ›    Sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, ustalenie treści aktu 583
    ›    Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego 575
    ›    Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego 763
    ›    Rejestracja Stanu Cywilnego - wiadomości ogólne 645
    ›    Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 90
     Ewidencja ludności 3091
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące 2773
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 1626
    ›    Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności 1961
    ›    Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy) 1239
    ›    Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL 843
     Dowody osobiste 7015
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 199
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 164
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 190
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 178
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 164
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 403
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 368
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 352
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 363
    ›    Podział nieruchomości 606
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 486
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 518
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 440
     Działalność gospodarcza 2427
     Zezwolenia i decyzje 6160
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 2617
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1864
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1390
    ›    Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych na terenie gminy imprez 1276
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 2596
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami 1855
    ›    Warunki wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną 908
    ›    Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu 2732
    ›    Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną 1351
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska 673
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i odławianie zwierząt 1434
    ›    Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym 637
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 76
     Podatki i opłaty lokalne 5227
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 249
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 198
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 175
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 211
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 336
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 223
     Oświata 1563
    ›    Stypendia socjalne 1124
     Wodociągi/ Kanalizacja 4896
    ›    Warunki dostawy wody do nieruchomości z sieci wodociągowej 2814
    ›    Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 4545
    ›    Budowa sieci wodociągowej 4102
    ›    Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego 1677
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1141
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1253
     Gospodarka odpadami 1170
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola 1061
    ›    Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 733
     KARTY DUŻEJ RODZINY 504
    ›    Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny 596
    ›    Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 597
     Zgromadzenia 475
Ochrona środowiska
   Wykaz danych o środowisku 4886
   Program Ochrony Środowiska 256
Organizacje pozarządowe
   Programy współpracy 572
     Programy współpracy 343
     Sprawozdania 266
   Konkursy 1196
     Rok 2018 2769
     Rok 2016 19322
   Informacje 897
     Pozostałe informacje 307
Wybory samorządowe
   2018 11
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 47
Inne
   INWESTYCJE 31218
     Zrealizowane inwestycje 2174
     Planowane inwestycje 5090
     Oferty inwestycyjne 12340
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 880
    ›    Stan elektryfikacji 821
    ›    Stan telefonizacji 806
    ›    Stan gospodarki komunalnej 822
     Informacje ogólne 2103
     Projekty zgłoszone (planowane do zgłoszenia) do Funduszy Strukturalnych 4166
     Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 4496
     Oferty - sprzedaż nieruchomości, wynajem lokali użytkowych 66378
   WYBORY 7103
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2018) 15
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 7
    ›    PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA 7
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1074
    ›    KOMUNIKATY 564
    ›    VADEMECUM WYBORCY 741
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 767
    ›    WYNIKI WYBORÓW 537
     REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015 695
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 452
    ›    OBWODOWE KOMISJE DO SPRAW REFERENDUM 886
    ›    VADEMECUM WYBORCY 642
    ›    WYNIKI REFERENDUM 232
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 1428
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015) 648
    ›    Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 404
    ›    INFORMACJE DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU ROLNICZEGO 554
    ›    WYNIKI WYBORÓW 267
     Wybory sołeckie (2015-2019) 1755
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1225
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1034
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 990
    ›    WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 434
    ›    WYNIKI WYBORÓW 832
    ›    POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 441
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 558
    ›    OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 334
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2014) 6985
    ›    PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl 1303
    ›    PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA 1531
    ›    PODZIAŁ POWIATU GRODZISKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 737
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 584
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 1244
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1287
    ›    PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 552
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA W ŻABIEJ WOLI 2087
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1852
    ›    WIZUALIZACJA WYBORÓW 961
    ›    KANDYDACI 1447
    ›    WYNIKI WYBORÓW 4369
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014) 912
    ›    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 382
    ›    KOMUNIKATY 531
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1105
    ›    ***PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl *** 393
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 839
    ›    WYNIKI WYBORÓW 513
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011) 1203
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 534
    ›    KOMUNIKATY 1303
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1682
    ›    ---PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl --- 609
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1192
    ›    WYNIKI WYBORÓW 609
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 1216
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011) 2229
     Wybory sołeckie (2011-2015) 2733
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2010) 3162
    ›    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 marca 2010 r. 973
    ›    Uchwała Nr 272/XLII/10 RADY POWIATU GRODZISKIGO z dnia 29 kwietnia 2010 r. 730
    ›    Komitety Wyborcze 1722
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 833
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY --- 1625
    ›    Obwieszczenia - podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice, liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedziba komisji wyborczej 1635
    ›    ------ PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ------- 691
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli 2500
    ›    Informacje dla kandydatów na radnych oraz Wójta 1149
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 1923
    ›    OBWIESZCZENIE WÓJTA Gminy ŻABIA WOLA z dnia 20 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 859
    ›    Geografia wyborcza 1128
    ›    Kandydaci 1319
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010) 922
    ›    --- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r. 717
    ›    --- Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 787
    ›    --- Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów 658
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 764
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY - informacje dotyczące spisów wyborców oraz rejestru wyborców 1281
    ›    Wykaz obwodów głosowania 780
    ›    Informacja o zasadach powoływania obwodowych komisji wyborczych, miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 774
    ›    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 730
    ›    Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 607
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 592
    ›    Zarządzenie Nr 23 / 2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 760
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 721
    ›    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r. 792
    ›    Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 695
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. - II tura 651
    ›    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r. 736
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009) 1266
    ›    Wykaz lokalizacji przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych 666
    ›    Informacje dotyczące rejestrów, spisów wyborców 1439
    ›    Wykaz obwodów głosowania 735
    ›    Upoważnienie do otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania 867
    ›    Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 703
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12.05.2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 721
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 774
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 601
    ›    Zestawienie zbiorcze wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Żabia Wola 1420
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007) 940
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 1038
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/ 1341
     Wybory sołeckie /2007 r./ 2229
     Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./ 1806
     Wybory samorządowe 2006 3727
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 3316
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 4337
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004) 3926
   Jednostki organizacyjne 7225
     Dom Kultury w Żabiej Woli 1923
     Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli 2259
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9990
    ›    Kontakt 1508
    ›    Kierownictwo 1291
    ›    Statut 1195
    ›    Regulamin 1374
    ›    Struktura organizacyjna 1304
    ›    Ewidencje i rejestry 1053
    ›    Ogłoszenia, Przetargi, Oferty 21348
    ›    Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli dotyczące realizacji zadań zleconych i własnych 1303
    ›    Szkoła Podstawowa w Józefinie 4770
    ›    Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie im. Stefanii Dziewulskiej 1325
    ›    Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach 1214
    ›    Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie 2399
    ›    Kontakt 1499
    ›    Kierownictwo 691
    ›    Regulaminy 630
    ›    Statut 640
    ›    Plany, Programy 567
    ›    Zarządzenia dyrekcji 893
    ›    Ogłoszenia 654
    ›    Przetargi, oferty 2303
    ›    Informacje nieudostepnione 580
    ›    Uchwały Rady Pedagogicznej 598
    ›    Kontakt 659
    ›    Kierownictwo 678
    ›    Regulaminy 454
    ›    Statut 471
    ›    Plany, Programy 526
    ›    Zarządzenia dyrekcji 1865
    ›    Ogłoszenia 488
    ›    Przetargi, oferty 2027
    ›    Informacje nieudostepnione 517
    ›    Kontakt 707
    ›    Kierownictwo 491
    ›    Regulaminy 448
    ›    Statut 490
    ›    Plany, Programy 516
    ›    Zarządzenia dyrekcji 513
    ›    Ogłoszenia 522
    ›    Przetargi, oferty 1639
    ›    Informacje nieudostepnione 449
    ›    Kontakt 539
    ›    Kierownictwo 432
    ›    Regulaminy 499
    ›    Statut 422
    ›    Plany, Programy 466
    ›    Zarządzenia dyrekcji 498
    ›    Ogłoszenia 513
    ›    Przetargi, oferty 5037
    ›    Informacje nieudostepnione 366
     Placówki Oświatowe w Gminie Żabia Wola 1009
   Jednostki pomocnicze 3944
     Sołectwa 5028
    ›    Statut Sołectw 1019
   Rejestry i ewidencje 7090
     Rejestr instytucji kultury Gminy Żabia Wola 604
   Oświadczenia majątkowe 10739
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 916
    ›    Wójt 702
    ›    Sekretarz 367
    ›    Skarbnik 293
    ›    Radni 451
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 865
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 688
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 745
    ›    Wójt 371
    ›    Sekretarz 319
    ›    Radni 421
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 739
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 677
    ›    Skarbnik 318
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1001
    ›    Wójt 646
    ›    Sekretarz 533
    ›    Skarbnik 526
    ›    Radni 622
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1021
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 816
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2014-2018/ 861
    ›    Wójt 556
    ›    Radni 735
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2010-2014/ 606
    ›    Wójt 478
    ›    Radni 501
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 945
    ›    Wójt 483
    ›    Sekretarz 478
    ›    Skarbnik 363
    ›    Radni 563
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 650
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 663
     Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1047
    ›    Wójt 613
    ›    Sekretarz 639
    ›    Radni 642
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 922
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 917
    ›    Skarbnik 620
     Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1074
    ›    Wójt 669
    ›    Sekretarz 590
    ›    Skarbnik 490
    ›    Radni 703
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 771
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 723
    ›    Wójt 789
     Oświadczenia majątkowe za rok 2010 851
    ›    Sekretarz 571
    ›    Skarbnik 557
    ›    Radni 683
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 679
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 674
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2010-2014/ 944
    ›    Radni 758
    ›    Wójt 552
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2006-2010/ 669
    ›    Wójt 465
    ›    Radni 564
     Oświadczenia majątkowe za rok 2009 933
    ›    Wójt 646
    ›    Sekretarz 518
    ›    Skarbnik 562
    ›    Radni 691
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 677
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 724
     Oświadczenia majątkowe za rok 2008 1084
    ›    Wójt 1065
    ›    Sekretarz 616
    ›    Skarbnik 624
    ›    Radni 834
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 698
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 710
     Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1053
    ›    Wójt 634
    ›    Sekretarz 536
    ›    Skarbnik 534
    ›    Radni 706
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 916
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 728
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1448
    ›    Wójt 1168
    ›    Sekretarz 749
    ›    Skarbnik 714
    ›    Radni 945
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1022
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 923
    ›     Pozostałe oświadczenia majątkowe 281
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 280
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2006-2010/ 1216
    ›    Radni 928
    ›    Wójt 891
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2002-2006/ 966
    ›    Radni 782
    ›    Wójt 638
     Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1180
    ›    Wójt 749
    ›    Sekretarz 662
    ›    Skarbnik 743
    ›    Radni 775
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 776
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 748
     Oświadczenia majątkowe za rok 2004 1105
    ›    Wójt 696
    ›    Sekretarz 605
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 678
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 763
    ›    Radni 809
    ›    Skarbnik 655
     Rok 2003 - Wójt Gminy Żabia Wola 1494
     Rok 2003 - Sekretarz Gminy 1089
     Rok 2003 - Skarbnik Gminy 1041
     Rok 2003 - Radni Gminy Żabia Wola 1270
    ›    Auguścik Andrzej 1267
    ›    Badowski Witold 699
    ›    Badowska Regina 850
    ›    Bieganowski Mirosław 1066
    ›    Filarczyk Roman 870
    ›    Folwarski Stanisław 886
    ›    Gajewska Grażyna 768
    ›    Karp Roch 846
    ›    Leśniak Waldemar 805
    ›    Perzyna Krzysztof 789
    ›    Redestowicz Wanda 909
    ›    Sadowska Barbara 737
    ›    Wister Ryszard 759
    ›    Witczak Marek 732
    ›    Wolicka Anna 813
     Rok 2003 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 1553
     Rok 2003 - Pozostałe oświadczenia majątkowe 1199
   Informacja publiczna 4849
   Pomoc prawna 156
   Redakcja Biuletynu 3896