główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN3042635
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ277760
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane podstawowe 277760
   Godziny urzędowania 11233
   Regulamin organizacyjny 6627
   Struktura organizacyjna 37307
     Referat Finansowy (Fn) 7594
     Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (POGK) 3123
     Referat Inwestycji i Infrastruktury(RI) 9049
     Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (SZ) 138
     Urząd Stanu Cywilnego (USC) 6394
     Główny Specjalista ds. Rozwoju (GSR) 89
     Stanowisko ds. obywatelskich i Archiwum Zakładowego (SO) 874
     Stanowisko ds. Promocji i obsługi Rady Gminy (BR) 3796
     Stanowisko ds. Kancelaryjnych (Kn) 3428
     Stanowisko ds. Kadrowych (K) 3686
     Stanowisko ds. Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Zdrowia (RDG) 4139
     Informatyk (In) 228
     Inspektor Ochrony Danych (IOD) 119
     Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Nieruchomościami (GN) 6397
     Stanowisko ds. Wojskowych, Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (OCK) 113
   Wójt 8309
   Sekretarz 5523
   Skarbnik 4615
Rada Gminy
   Rada Gminy 15379
     Przewodniczący Rady 4101
     Skład Rady 9975
     Sesje 10361
    ›    Planowane sesje Rady Gminy - harmonogram roczny 5713
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2006 5249
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2007 3939
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2008 4367
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2009 4005
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2010 4117
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2011 4383
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2012 2940
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2013 3194
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2014 2526
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2015 2299
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2016 779
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2017 803
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2018 874
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 1327
    ›    Najbliższa sesja - rok 2019 911
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2019 244
     Uchwały Rady Gminy 4896
     Apele Rady Gminy 476
    ›    Kadencja 2014-2018 363
     Interpelacje i zapytania Radnych 400
    ›    Kadencja 2018-2023 757
     Raporty o stanie Gminy 48
   Komisje Rady 12945
    ›    Komisja Rewizyjna 2793
    ›    Komisja budżetu, rozwoju i przedsiębiorczości, ochrony środowiska 2804
    ›    Komisja oświaty, spraw socjalnych i kultury, sportu i rekreacji 4014
    ›    Komisja planowania przestrzennego i inwestycji 160
    ›    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 141
     Komisje Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencja 676
    ›    Terminy wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola lata 2005-2018 25508
    ›    Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji 968
     Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola 805
     Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola 7781
    ›    2005 1181
    ›    2006 2704
    ›    2006 /kadencja 2006-2010/ 1602
    ›    2007 3336
    ›    2008 3320
    ›    2009 2960
    ›    2010 3561
    ›    2010 /kadencja 2010-2014/ 1210
    ›    2011 2303
    ›    2012 2188
    ›    2013 2001
    ›    2014 1730
    ›    2015 1713
    ›    2016 985
    ›    2017 870
    ›    2018 547
    ›    2019 398
Prawo Lokalne
   Statut 7760
   Zarządzenia Wójta 2444
     2019 1448
     2018 1427
     2017 1675
     2016 3063
     2015 12799
     2014 10138
     2013 8401
     2012 10532
     2011 13926
     2010 14092
     2009 9388
     2008 8370
     2007 9980
     2006 11751
     2004 1622
     2005 1424
    ›    ZARZĄDZENIE NR 36/2007 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok 710
    ›    ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA NR 27/2008 z dnia 13 listopada 2008 r.w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2009 rok 938
    ›    ZARZĄDZENIE NR 29/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola na 2010 rok 829
     Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej 1622
    ›    ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2011 rok 764
    ›    ZARZĄDZENIE NR 48/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2012 rok 683
    ›    ZARZĄDZENIE NR 52/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2013 rok 685
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2014 641
    ›    Rok 2005 659
    ›    Rok 2006 777
    ›    Rok 2007 847
    ›    Rok 2008 642
    ›    Rok 2009 665
    ›    Rok 2010 531
    ›    Rok 2011 645
    ›    Rok 2012 893
    ›    Uchwała Nr 2/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 (+ załączniki) 1284
    ›    Uchwała nr 78/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na 2005 rok (+ załączniki) 1082
    ›    Uchwała Nr 62/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2006. 1304
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2007. 1331
    ›    UCHWAŁA Nr 85/XIII/2007 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2008 1009
    ›    - - - UCHWAŁA Nr 56/XXIV/2008 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2009 722
     Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 2172
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2010 Nr 67/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r. 831
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2011 Nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010 r. 688
    ›    UCHWAŁA NR 9/IV/2010 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 - 2020 754
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2012 Nr 81/XV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2011 r. 904
    ›    UCHWAŁA NR 80/XV/2011 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola. 800
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2013 Nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. 787
    ›    UCHWAŁA NR 65/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 701
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2014 Nr 82/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. 762
    ›    UCHWAŁA NR 81/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabia Wola. 612
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2015 Nr 2/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r. 644
    ›    UCHWAŁA NR 1/IV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 530
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2016 Nr 143/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 r. 217
    ›    UCHWAŁA NR 142/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 331
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2017 Nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. 345
    ›    UCHWAŁA NR 97/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 367
   Projekty uchwał 5375
   Uchwały 31070
     2019 715
     2018 1893
     2017 1783
     2016 1870
    ›    styczeń 657
    ›    marzec 697
    ›    kwiecień 643
    ›    czerwiec 916
    ›    grudzień 703
    ›    wrzesień 406
    ›    październik 659
    ›    listopad 564
     2015 2459
    ›    styczeń 865
    ›    luty 806
    ›    marzec 822
    ›    kwiecień 636
    ›    maj 649
    ›    wrzesień 911
    ›    październik 1130
    ›    listopad 1018
    ›    grudzień 1162
    ›    czerwiec 1054
    ›    sierpień 541
     2014 /kadencja 2014-2018/ 911
    ›    grudzień 1197
     2014 1572
    ›    styczeń 820
    ›    marzec 1031
    ›    kwiecień 842
    ›    czerwiec 949
    ›    wrzesień 749
    ›    październik 918
    ›    sierpień 690
     2013 2158
    ›    grudzień 1115
    ›    listopad 865
    ›    październik 940
    ›    wrzesień 869
    ›    czerwiec 1253
    ›    kwiecień 941
    ›    marzec 1138
    ›    styczeń 1245
    ›    maj 854
     2012 2192
    ›    luty 922
    ›    kwiecień 1223
    ›    czerwiec 995
    ›    wrzesień 958
    ›    październik 923
    ›    listopad 950
    ›    grudzień 1689
    ›    lipiec 731
     2011 2249
    ›    styczeń 1355
    ›    marzec 1186
    ›    kwiecień 1012
    ›    czerwiec 1005
    ›    wrzesień 1178
    ›    październik 958
    ›    listopad 1265
    ›    grudzień 1086
    ›    maj 858
    ›    sierpień 823
     2010 /kadencja 2010-2014/ 1350
    ›    grudzień 1742
     2010 2249
    ›    luty 1330
    ›    marzec 969
    ›    kwiecień 998
    ›    czerwiec 1095
    ›    wrzesień 1101
    ›    październik 1381
    ›    maj 809
    ›    sierpień 818
     2009 2552
    ›    luty 1206
    ›    marzec 897
    ›    kwiecień 938
    ›    maj 782
    ›    czerwiec 1216
    ›    wrzesień 1409
    ›    sierpień 863
    ›    październik 932
    ›    listopad 1034
    ›    grudzień 1264
     2008 2616
    ›    styczeń 1174
    ›    marzec 1101
    ›    kwiecień 1128
    ›    czerwiec 981
    ›    wrzesień 971
    ›    październik 1084
    ›    listopad 1461
    ›    grudzień 1319
    ›    maj 845
    ›    sierpień 873
     2007 2905
    ›    luty 1338
    ›    marzec 1500
    ›    kwiecień 1052
    ›    maj 909
    ›    czerwiec 1163
    ›    lipiec 1202
    ›    wrzesień 884
    ›    październik 990
    ›    listopad 1193
    ›    grudzień 1093
     2006 /kadencja 2006-2010/ 1594
    ›    listopad 934
    ›    grudzień 1408
     2006 2089
    ›    styczeń 1131
    ›    luty 1101
    ›    kwiecień 1181
    ›    czerwiec 1011
    ›    wrzesień /06.09.2006/ 989
    ›    wrzesień /28.09.2006/ 960
    ›    październik 1228
     2005 2263
    ›    luty 1247
    ›    marzec 1365
    ›    kwiecień 1004
    ›    czerwiec 1075
    ›    sierpień 1549
    ›    wrzesień 1078
    ›    listopad 1586
    ›    grudzień 1047
     2004 2552
    ›    styczeń 4117
    ›    luty 1385
    ›    marzec 1077
    ›    kwiecień 1153
    ›    czerwiec 1378
    ›    lipiec 918
    ›    sierpień 1148
    ›    wrzesień 1239
    ›    listopad 1307
    ›    grudzień 1245
     2003 1701
    ›    I Kwartał 1305
    ›    II Kwartał 990
    ›    III Kwartał 1214
    ›    IV Kwartał 1289
    ›    Rok 2005 633
    ›    Rok 2006 529
   Gospodarka komunalna 17952
Ogłoszenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia 38488
     2019 3398
     2018 7370
     2017 3810
     2016 6765
     2015 12433
     2014 8070
     2013 9111
     2012 10284
     2011 11024
     2010 12873
     2009 24360
     2008 12999
     2007 8189
     2006 10136
     2005 2848
     2004 2141
   Ogłoszenia o naborze pracowników 56736
     2019 13232
     2018 9145
     2017 5871
     2016 5865
     2015 7825
     2014 6511
     2013 8249
     2012 8814
     2011 8642
     2010 6383
     2009 8608
     2008 6988
     2007 13387
   Zgromadzenia 1124
     2016 696
   Obwieszczenia i zawiadomienia (archiwalne, do roku 2007) 2941
     Rok 2007 12198
     Rok 2006 4756
     Rok 2005 5014
     Rok 2004 832
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 89504
     2019 10605
     2018 23615
     2017 23111
     2016 27309
     2015 37961
     2014 26240
     2013 29504
     2012 38625
     2011 51766
     2010 71091
     2009 29032
     2008 22293
     2007 39161
     2006 47564
     2005 27605
     2004 21975
     2003 10820
   Zamówienia publiczne do 14 tyś. euro i do 30 tyś. euro 19068
     2019 9407
     2018 18898
     2017 15996
     2016 32933
     2015 30023
     2014 21902
     2013 21706
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 1455
Finanse
   Sprawozdania z wykonania budżetu 1239
     2019 rok 80
     2018 rok 513
     2017 rok 447
     2016 rok 723
     2015 rok 826
     2014 rok 858
     2013 rok 989
     2012 rok 1035
     2011 rok 1260
     2010 rok 1183
     2009 rok 1196
     2008 rok 1479
     2007 rok 1544
     2006 rok 1459
     2005 rok 1186
     2004 rok 819
     2003 rok 712
   Podatki i opłaty lokalne 2797
    ›    Osoby fizyczne 8386
    ›    Osoby prawne 2892
     Podatek od nieruchomości 3376
    ›    Osoby prawne 1830
    ›    Osoby fizyczne 1547
     Podatek rolny 798
    ›    Osoby fizyczne 1165
    ›    Osoby prawne 786
     Podatek leśny 365
     Podatek od środków transportowych 2248
     Wysokość stawek podatkowych 2463
     Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 1744
     Wykaz udzielonych ulg 979
     Zaświadczenia 2668
     Zwrot podatku akcyzowego 184
     Archiwum wzorów deklaracji i informacji podatkowych wraz z uchwałami 159
   Mienie gminy 34249
Gospodarka Komunalna
   Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 1158
Załatwianie Spraw
   Procedury, e-Urząd 27235
     Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna 8315
    ›    * Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego 5687
    ›    * Podział nieruchomości 3070
    ›    * Rozgraniczenie nieruchomości 2181
    ›    * Zmiana przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 3036
    ›    * Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1797
    ›    * Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola. 2785
    ›    * Zmiana przeznaczenia gruntów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 1973
    ›    * Ustalanie numerów porządkowych /adresowych/ 1394
     Ochrona środowiska 4044
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 7310
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 3159
     Urząd Stanu Cywilnego 2850
    ›    Zgłoszenie urodzenia dziecka 1043
    ›    Zgłoszenie zgonu 746
    ›    Uznanie ojcostwa 569
    ›    Zmiana imienia lub nazwiska 602
    ›    Zawarcie i rejestracja małżeństwa 590
    ›    Sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, ustalenie treści aktu 677
    ›    Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego 681
    ›    Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego 950
    ›    Rejestracja Stanu Cywilnego - wiadomości ogólne 781
    ›    Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 152
     Ewidencja ludności, Wybory 3263
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące 3228
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 1686
    ›    Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności 2358
    ›    Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy) 1336
    ›    Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL 919
    ›    Rejestr Wyborców 267
     Dowody osobiste 7468
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 226
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 192
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 214
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 220
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 203
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 445
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 389
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 403
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 399
    ›    Podział nieruchomości 735
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 516
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 624
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 478
     Działalność gospodarcza 2504
     Zezwolenia i decyzje 6489
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 2771
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 2131
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1446
    ›    Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych na terenie gminy imprez 1331
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 2894
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami 2071
    ›    Warunki wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną 1060
    ›    Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu 3082
    ›    Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną 1500
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska 747
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i odławianie zwierząt 1675
    ›    Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym 767
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 187
     Podatki i opłaty lokalne 5462
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 275
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 223
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 203
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 238
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 399
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 251
     Oświata 1684
    ›    Stypendia socjalne 1183
     Wodociągi/ Kanalizacja 5762
    ›    Warunki dostawy wody do nieruchomości z sieci wodociągowej 3583
    ›    Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 6041
    ›    Budowa sieci wodociągowej 5959
    ›    Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego 2283
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1196
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1303
     Gospodarka odpadami 1386
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola 1488
    ›    Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 838
     KARTY DUŻEJ RODZINY 594
    ›    Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny 641
    ›    Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 672
     Zgromadzenia 534
Ochrona środowiska
   Wykaz danych o środowisku 5136
   Program Ochrony Środowiska 573
Organizacje pozarządowe
   Programy współpracy 721
     Programy współpracy 418
     Sprawozdania 323
   Konkursy 1433
     Rok 2018 13191
     Rok 2016 20164
   Oferty złożone w trybie art. 19a 141
     Rok 2018 75
   Informacje 1077
     Pozostałe informacje 397
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 238
   Inspektor Ochrony Danych 134
Informacja publiczna
   Informacja publiczna 5261
     Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji 34
    ›    2019 41
Inne
   INWESTYCJE 31961
     Zrealizowane inwestycje 2229
     Planowane inwestycje 5186
     Oferty inwestycyjne 12387
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 935
    ›    Stan elektryfikacji 865
    ›    Stan telefonizacji 847
    ›    Stan gospodarki komunalnej 856
     Informacje ogólne 2117
     Projekty zgłoszone (planowane do zgłoszenia) do Funduszy Strukturalnych 4191
     Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 4552
     Oferty - sprzedaż nieruchomości, wynajem lokali użytkowych 67336
   WYBORY 9343
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020- 2023 6
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2019) 128
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019) 1239
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 107
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 639
    ›    VADEMECUM WYBORCY 248
    ›    OBWIESZCZENIA WYBORCZE 204
    ›    KANDYDACI 397
    ›    WYNIKI WYBORÓW 59
     Wybory sołeckie (2019-2023) 2312
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2018) 13869
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 166
    ›    PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA 1201
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW 138
    ›    KOMITETY WYBORCZE 1210
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 755
    ›    VADEMECUM WYBORCY 569
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 973
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA 858
    ›    KANDYDACI 2864
    ›    WYNIKI WYBORÓW (I tura) 3866
    ›    II tura wyborów WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA 2467
    ›    WYNIKI WYBORÓW (II tura) 1846
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1146
    ›    KOMUNIKATY 605
    ›    VADEMECUM WYBORCY 776
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 811
    ›    WYNIKI WYBORÓW 597
     REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015 732
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 514
    ›    OBWODOWE KOMISJE DO SPRAW REFERENDUM 950
    ›    VADEMECUM WYBORCY 687
    ›    WYNIKI REFERENDUM 277
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 1660
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015) 700
    ›    Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 438
    ›    INFORMACJE DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU ROLNICZEGO 586
    ›    WYNIKI WYBORÓW 315
     Wybory sołeckie (2015-2019) 2203
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1316
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1111
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1043
    ›    WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 468
    ›    WYNIKI WYBORÓW 872
    ›    POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 466
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 586
    ›    OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 408
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2014) 7251
    ›    PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl 1444
    ›    PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA 1892
    ›    PODZIAŁ POWIATU GRODZISKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 1140
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 659
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 1303
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1368
    ›    PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 664
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA W ŻABIEJ WOLI 2152
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 2178
    ›    WIZUALIZACJA WYBORÓW 1003
    ›    KANDYDACI 1575
    ›    WYNIKI WYBORÓW 5263
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014) 955
    ›    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 406
    ›    KOMUNIKATY 558
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1156
    ›    ***PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl *** 425
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 891
    ›    WYNIKI WYBORÓW 2001
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011) 1233
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 605
    ›    KOMUNIKATY 1339
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1715
    ›    ---PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl --- 658
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1256
    ›    WYNIKI WYBORÓW 644
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 1258
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011) 2319
     Wybory sołeckie (2011-2015) 2838
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2010) 3278
    ›    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 marca 2010 r. 1017
    ›    Uchwała Nr 272/XLII/10 RADY POWIATU GRODZISKIGO z dnia 29 kwietnia 2010 r. 754
    ›    Komitety Wyborcze 1803
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 869
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY --- 1662
    ›    Obwieszczenia - podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice, liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedziba komisji wyborczej 1710
    ›    ------ PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ------- 725
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli 2547
    ›    Informacje dla kandydatów na radnych oraz Wójta 1472
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 1970
    ›    OBWIESZCZENIE WÓJTA Gminy ŻABIA WOLA z dnia 20 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 895
    ›    Geografia wyborcza 1188
    ›    Kandydaci 1480
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010) 958
    ›    --- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r. 761
    ›    --- Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 825
    ›    --- Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów 719
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 1591
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY - informacje dotyczące spisów wyborców oraz rejestru wyborców 1308
    ›    Wykaz obwodów głosowania 845
    ›    Informacja o zasadach powoływania obwodowych komisji wyborczych, miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 819
    ›    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 777
    ›    Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 644
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 626
    ›    Zarządzenie Nr 23 / 2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 784
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 749
    ›    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r. 830
    ›    Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 742
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. - II tura 685
    ›    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r. 763
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009) 1332
    ›    Wykaz lokalizacji przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych 698
    ›    Informacje dotyczące rejestrów, spisów wyborców 1499
    ›    Wykaz obwodów głosowania 785
    ›    Upoważnienie do otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania 931
    ›    Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 732
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12.05.2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 751
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 806
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 635
    ›    Zestawienie zbiorcze wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Żabia Wola 1464
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007) 1013
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 1087
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/ 1376
     Wybory sołeckie /2007 r./ 2298
     Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./ 1834
     Wybory samorządowe 2006 3846
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 3372
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 4403
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004) 3997
   Jednostki organizacyjne 7650
     Dom Kultury w Żabiej Woli 2264
     Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli 2603
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10282
    ›    Kontakt 1719
    ›    Kierownictwo 1369
    ›    Statut 1247
    ›    Regulamin 1489
    ›    Struktura organizacyjna 1364
    ›    Ewidencje i rejestry 1095
    ›    Ogłoszenia, Przetargi, Oferty 26944
    ›    Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli dotyczące realizacji zadań zleconych i własnych 1370
    ›    Szkoła Podstawowa w Józefinie 5117
    ›    Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie im. Stefanii Dziewulskiej 1647
    ›    Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach 1399
    ›    Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie 2639
    ›    Kontakt 1697
    ›    Kierownictwo 783
    ›    Regulaminy 689
    ›    Statut 680
    ›    Plany, Programy 676
    ›    Zarządzenia dyrekcji 939
    ›    Ogłoszenia 718
    ›    Przetargi, oferty 2462
    ›    Informacje nieudostepnione 641
    ›    Uchwały Rady Pedagogicznej 634
    ›    Kontakt 735
    ›    Kierownictwo 734
    ›    Regulaminy 481
    ›    Statut 528
    ›    Plany, Programy 555
    ›    Zarządzenia dyrekcji 1901
    ›    Ogłoszenia 552
    ›    Przetargi, oferty 2239
    ›    Informacje nieudostepnione 545
    ›    Kontakt 845
    ›    Kierownictwo 517
    ›    Regulaminy 484
    ›    Statut 515
    ›    Plany, Programy 540
    ›    Zarządzenia dyrekcji 538
    ›    Ogłoszenia 548
    ›    Przetargi, oferty 1691
    ›    Informacje nieudostepnione 473
    ›    Kontakt 581
    ›    Kierownictwo 472
    ›    Regulaminy 530
    ›    Statut 451
    ›    Plany, Programy 489
    ›    Zarządzenia dyrekcji 548
    ›    Ogłoszenia 579
    ›    Przetargi, oferty 5122
    ›    Informacje nieudostepnione 396
     Placówki Oświatowe w Gminie Żabia Wola 1299
   Jednostki pomocnicze 4226
     Sołectwa 5426
    ›    Statut Sołectw 1169
   Rejestry i ewidencje 7482
     Rejestr instytucji kultury Gminy Żabia Wola 689
   Oświadczenia majątkowe 13314
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2018-2023/ 998
    ›    Wójt 681
    ›    Radni 973
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2014-2018/ 590
    ›    Wójt 626
    ›    Radni 349
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 1083
    ›    Wójt 499
    ›    Sekretarz 410
    ›    Skarbnik 397
    ›    Radni 403
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 745
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 763
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1230
    ›    Wójt 787
    ›    Sekretarz 425
    ›    Skarbnik 367
    ›    Radni 574
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1041
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 876
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 848
    ›    Wójt 430
    ›    Sekretarz 349
    ›    Radni 555
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 844
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 821
    ›    Skarbnik 352
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1096
    ›    Wójt 675
    ›    Sekretarz 556
    ›    Skarbnik 560
    ›    Radni 654
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1093
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 877
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2014-2018/ 943
    ›    Wójt 604
    ›    Radni 815
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2010-2014/ 675
    ›    Wójt 509
    ›    Radni 535
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1029
    ›    Wójt 542
    ›    Sekretarz 521
    ›    Skarbnik 394
    ›    Radni 651
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 695
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 754
     Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1090
    ›    Wójt 654
    ›    Sekretarz 693
    ›    Radni 701
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 959
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 972
    ›    Skarbnik 838
     Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1165
    ›    Wójt 699
    ›    Sekretarz 623
    ›    Skarbnik 517
    ›    Radni 728
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 865
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 780
    ›    Wójt 841
     Oświadczenia majątkowe za rok 2010 944
    ›    Sekretarz 598
    ›    Skarbnik 590
    ›    Radni 714
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 718
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 726
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2010-2014/ 980
    ›    Radni 785
    ›    Wójt 584
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2006-2010/ 701
    ›    Wójt 488
    ›    Radni 591
     Oświadczenia majątkowe za rok 2009 1011
    ›    Wójt 698
    ›    Sekretarz 547
    ›    Skarbnik 584
    ›    Radni 716
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 706
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 821
     Oświadczenia majątkowe za rok 2008 1140
    ›    Wójt 1298
    ›    Sekretarz 646
    ›    Skarbnik 661
    ›    Radni 896
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 734
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 752
     Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1104
    ›    Wójt 700
    ›    Sekretarz 563
    ›    Skarbnik 582
    ›    Radni 748
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 976
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 767
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1490
    ›    Wójt 1203
    ›    Sekretarz 778
    ›    Skarbnik 748
    ›    Radni 976
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1053
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 984
    ›     Pozostałe oświadczenia majątkowe 316
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 316
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2006-2010/ 1240
    ›    Radni 969
    ›    Wójt 912
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2002-2006/ 1005
    ›    Radni 819
    ›    Wójt 669
     Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1221
    ›    Wójt 817
    ›    Sekretarz 831
    ›    Skarbnik 816
    ›    Radni 849
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 889
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 787
     Oświadczenia majątkowe za rok 2004 1147
    ›    Wójt 719
    ›    Sekretarz 633
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 709
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 798
    ›    Radni 889
    ›    Skarbnik 680
     Rok 2003 - Wójt Gminy Żabia Wola 1564
     Rok 2003 - Sekretarz Gminy 1128
     Rok 2003 - Skarbnik Gminy 1077
     Rok 2003 - Radni Gminy Żabia Wola 1311
    ›    Auguścik Andrzej 1369
    ›    Badowski Witold 742
    ›    Badowska Regina 955
    ›    Bieganowski Mirosław 1157
    ›    Filarczyk Roman 920
    ›    Folwarski Stanisław 959
    ›    Gajewska Grażyna 811
    ›    Karp Roch 894
    ›    Leśniak Waldemar 912
    ›    Perzyna Krzysztof 838
    ›    Redestowicz Wanda 939
    ›    Sadowska Barbara 763
    ›    Wister Ryszard 821
    ›    Witczak Marek 765
    ›    Wolicka Anna 844
     Rok 2003 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 1639
     Rok 2003 - Pozostałe oświadczenia majątkowe 1251
   Pomoc prawna 480
   Redakcja Biuletynu 4077