Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2691773
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ226422
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane podstawowe 226422
   Godziny urzędowania 10262
   Regulamin organizacyjny 5570
   Struktura organizacyjna 33340
     Referat Finansowy (Fn) 6574
     Referat Inwestycji (RI) 7776
     Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (POGK) 1972
     Urząd Stanu Cywilnego (USC) 5212
     Stanowisko ds. informatyzacji i bezpieczeństwa informacji (IB), Z-ca Kierownika USC (USC) 3521
     Stanowisko ds. obywatelskich (SO) 421
     Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy (BR, PG) 3246
     Stanowisko ds. Kancelaryjnych (Kn) 2994
     Stanowisko ds.Kadrowych, Obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (OCK) 3197
     Stanowisko ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej i Spraw Wojskowych (RDG, SW) 3624
     Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Nieruchomościami (MkGn) 5800
   Wójt 6488
   Sekretarz 4238
   Skarbnik 3517
Rada Gminy
   Rada Gminy 11791
     Przewodniczący Rady 3209
     Skład Rady 8596
     Sesje 8267
    ›    Planowane sesje Rady Gminy - harmonogram roczny 4988
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2006 5094
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2007 3805
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2008 4259
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2009 3862
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2010 3917
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2011 4233
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2012 2807
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2013 3031
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2014 2377
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2015 2182
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2016 623
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2017 306
    ›    Najbliższa sesja - rok 2018 126
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2018 21
     Uchwały Rady Gminy 3984
     Apele Rady Gminy 103
    ›    Kadencja 2014-2018 101
   Komisje Rady 10825
     Komisja Spraw Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów 3547
     Komisja Spraw Socjalnych i Kultury 2500
     Komisja Rewizyjna 2438
     Terminy najbliższych wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola 24782
     Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola 6592
    ›    2005 1061
    ›    2006 2599
    ›    2006 /kadencja 2006-2010/ 1473
    ›    2007 3180
    ›    2008 3208
    ›    2009 2818
    ›    2010 3401
    ›    2010 /kadencja 2010-2014/ 1109
    ›    2011 2193
    ›    2012 2028
    ›    2013 1861
    ›    2014 1609
    ›    2015 1569
    ›    2016 853
    ›    2017 660
    ›    2018 58
Prawo Lokalne
   Statut 7237
   Zarządzenia Wójta 693
     2018 104
     2017 1166
     2016 2676
     2015 11268
     2014 9738
     2013 8310
     2012 10376
     2011 13800
     2010 13931
     2009 9287
     2008 8232
     2007 9814
     2006 11531
     2004 1531
     2005 1340
    ›    ZARZĄDZENIE NR 36/2007 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok 647
    ›    ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA NR 27/2008 z dnia 13 listopada 2008 r.w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2009 rok 885
    ›    ZARZĄDZENIE NR 29/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola na 2010 rok 763
     Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej 1521
    ›    ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2011 rok 716
    ›    ZARZĄDZENIE NR 48/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2012 rok 634
    ›    ZARZĄDZENIE NR 52/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2013 rok 605
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2014 576
    ›    Rok 2005 602
    ›    Rok 2006 722
    ›    Rok 2007 777
    ›    Rok 2008 583
    ›    Rok 2009 570
    ›    Rok 2010 462
    ›    Rok 2011 596
    ›    Rok 2012 800
    ›    Uchwała Nr 2/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 (+ załączniki) 1213
    ›    Uchwała nr 78/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na 2005 rok (+ załączniki) 1028
    ›    Uchwała Nr 62/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2006. 1236
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2007. 1240
    ›    UCHWAŁA Nr 85/XIII/2007 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2008 950
    ›    - - - UCHWAŁA Nr 56/XXIV/2008 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2009 666
     Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 1970
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2010 Nr 67/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r. 775
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2011 Nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010 r. 640
    ›    UCHWAŁA NR 9/IV/2010 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 - 2020 674
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2012 Nr 81/XV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2011 r. 850
    ›    UCHWAŁA NR 80/XV/2011 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola. 741
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2013 Nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. 728
    ›    UCHWAŁA NR 65/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 641
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2014 Nr 82/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. 694
    ›    UCHWAŁA NR 81/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabia Wola. 537
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2015 Nr 2/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r. 573
    ›    UCHWAŁA NR 1/IV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 470
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2016 Nr 143/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 r. 167
    ›    UCHWAŁA NR 142/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 248
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2017 Nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. 246
    ›    UCHWAŁA NR 97/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 245
   Projekty uchwał 4861
   Uchwały 28354
     2018 140
     2017 1214
     2016 1620
    ›    styczeń 557
    ›    marzec 574
    ›    kwiecień 495
    ›    czerwiec 826
    ›    grudzień 593
    ›    wrzesień 334
    ›    październik 528
    ›    listopad 440
     2015 2252
    ›    styczeń 764
    ›    luty 717
    ›    marzec 723
    ›    kwiecień 543
    ›    maj 549
    ›    wrzesień 785
    ›    październik 860
    ›    listopad 888
    ›    grudzień 1025
    ›    czerwiec 909
    ›    sierpień 471
     2014 /kadencja 2014-2018/ 778
    ›    grudzień 1079
     2014 1398
    ›    styczeń 756
    ›    marzec 966
    ›    kwiecień 764
    ›    czerwiec 865
    ›    wrzesień 654
    ›    październik 837
    ›    sierpień 619
     2013 2068
    ›    grudzień 1058
    ›    listopad 806
    ›    październik 876
    ›    wrzesień 814
    ›    czerwiec 1193
    ›    kwiecień 880
    ›    marzec 1082
    ›    styczeń 1167
    ›    maj 746
     2012 2089
    ›    luty 846
    ›    kwiecień 1127
    ›    czerwiec 930
    ›    wrzesień 911
    ›    październik 849
    ›    listopad 904
    ›    grudzień 1617
    ›    lipiec 671
     2011 2136
    ›    styczeń 1286
    ›    marzec 1125
    ›    kwiecień 952
    ›    czerwiec 952
    ›    wrzesień 1089
    ›    październik 910
    ›    listopad 1196
    ›    grudzień 1028
    ›    maj 771
    ›    sierpień 758
     2010 /kadencja 2010-2014/ 1230
    ›    grudzień 1658
     2010 2171
    ›    luty 1191
    ›    marzec 917
    ›    kwiecień 935
    ›    czerwiec 1017
    ›    wrzesień 1035
    ›    październik 1298
    ›    maj 739
    ›    sierpień 736
     2009 2445
    ›    luty 1140
    ›    marzec 851
    ›    kwiecień 830
    ›    maj 729
    ›    czerwiec 1118
    ›    wrzesień 1351
    ›    sierpień 776
    ›    październik 871
    ›    listopad 934
    ›    grudzień 1213
     2008 2480
    ›    styczeń 1073
    ›    marzec 1027
    ›    kwiecień 1072
    ›    czerwiec 928
    ›    wrzesień 866
    ›    październik 1022
    ›    listopad 1395
    ›    grudzień 1239
    ›    maj 770
    ›    sierpień 810
     2007 2809
    ›    luty 1234
    ›    marzec 1440
    ›    kwiecień 996
    ›    maj 858
    ›    czerwiec 1051
    ›    lipiec 1151
    ›    wrzesień 825
    ›    październik 934
    ›    listopad 1135
    ›    grudzień 1037
     2006 /kadencja 2006-2010/ 1509
    ›    listopad 889
    ›    grudzień 1349
     2006 2005
    ›    styczeń 1076
    ›    luty 1018
    ›    kwiecień 1119
    ›    czerwiec 954
    ›    wrzesień /06.09.2006/ 938
    ›    wrzesień /28.09.2006/ 900
    ›    październik 1151
     2005 2127
    ›    luty 1185
    ›    marzec 1263
    ›    kwiecień 941
    ›    czerwiec 1000
    ›    sierpień 1463
    ›    wrzesień 1021
    ›    listopad 1437
    ›    grudzień 966
     2004 2430
    ›    styczeń 3879
    ›    luty 1297
    ›    marzec 1002
    ›    kwiecień 1060
    ›    czerwiec 1283
    ›    lipiec 833
    ›    sierpień 1084
    ›    wrzesień 1155
    ›    listopad 1208
    ›    grudzień 1137
     2003 1613
    ›    I Kwartał 1236
    ›    II Kwartał 926
    ›    III Kwartał 1130
    ›    IV Kwartał 1225
    ›    Rok 2005 593
    ›    Rok 2006 496
   Strategie, Plany, Programy 18069
     Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Żabia Wola na lata 2004 - 2013 9896
     Program Ochrony Środowiska 2543
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Żabia Wola 2254
     Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola 841
     Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola 8142
     Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych. 1659
     Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych Uzależnień na rok 2005 1332
     Gminny Program Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2006-2010 "ZDROWA GMINA" 1808
     WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŻABIA WOLA DO 2015 ROKU 2678
     Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2008 rok 878
     Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2009 rok 819
     STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ŻABIA WOLA /2008/ 1004
     Plan Odnowy Miejscowości Żelechów /2008/ 1047
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Żabia Wola 211
   Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne 27067
     Wieloletni Program Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 1831
   Gospodarka komunalna 17266
Ogłoszenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia 29364
     2018 459
     2017 3120
     2016 4525
     2015 11110
     2014 7921
     2013 9021
     2012 10173
     2011 10912
     2010 12728
     2009 24256
     2008 12918
     2007 8119
     2006 10031
     2005 2698
     2004 2055
   Ogłoszenia o naborze pracowników 42981
     2018 370
     2017 5545
     2016 5573
     2015 7670
     2014 6351
     2013 8155
     2012 8629
     2011 8427
     2010 6235
     2009 8440
     2008 6838
     2007 13277
   Zgromadzenia 852
     2016 577
   Obwieszczenia i zawiadomienia (archiwalne, do roku 2007) 2654
     Rok 2007 12145
     Rok 2006 4693
     Rok 2005 4897
     Rok 2004 762
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 79907
     2018 2312
     2017 22343
     2016 21928
     2015 36539
     2014 26105
     2013 29318
     2012 38383
     2011 51581
     2010 70915
     2009 28835
     2008 22201
     2007 39048
     2006 47326
     2005 27307
     2004 21611
     2003 10452
   Zamówienia publiczne do 14 tyś. euro i do 30 tyś. euro 15091
     2018 1881
     2017 15688
     2016 27594
     2015 28706
     2014 21806
     2013 21576
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 732
Finanse
   Sprawozdania z wykonania budżetu 465
     2017 rok 216
     2016 rok 621
     2015 rok 764
     2014 rok 795
     2013 rok 908
     2012 rok 986
     2011 rok 1148
     2010 rok 1137
     2009 rok 1123
     2008 rok 1408
     2007 rok 1444
     2006 rok 1384
     2005 rok 1123
     2004 rok 734
     2003 rok 671
   Podatki i opłaty lokalne 747
    ›    Osoby fizyczne 6585
    ›    Osoby prawne 2200
     Podatek od nieruchomości 1102
    ›    Osoby prawne 1520
    ›    Osoby fizyczne 1196
     Podatek rolny 246
    ›    Osoby fizyczne 1009
    ›    Osoby prawne 630
     Podatek leśny 104
     Podatek od środków transportowych 1889
     Wysokość stawek podatkowych 1727
     Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 1514
     Wykaz udzielonych ulg 703
     Zaświadczenia 2453
     Zwrot podatku akcyzowego 15
     Archiwum wzorów deklaracji i informacji podatkowych wraz z uchwałami 8
   Mienie gminy 33743
Załatwianie Spraw
   Procedury, e-Urząd 25780
     Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna 7735
    ›    * Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego 4813
    ›    * Podział nieruchomości 2678
    ›    * Rozgraniczenie nieruchomości 1987
    ›    * Zmiana przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 2803
    ›    * Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1639
    ›    * Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola. 2526
    ›    * Zmiana przeznaczenia gruntów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 1645
    ›    * Ustalanie numerów porządkowych /adresowych/ 1060
     Ochrona środowiska 3730
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 5637
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2935
     Urząd Stanu Cywilnego 2359
    ›    Zgłoszenie urodzenia dziecka 905
    ›    Zgłoszenie zgonu 617
    ›    Uznanie ojcostwa 442
    ›    Zmiana imienia lub nazwiska 451
    ›    Zawarcie i rejestracja małżeństwa 413
    ›    Sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, ustalenie treści aktu 527
    ›    Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego 521
    ›    Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego 657
    ›    Rejestracja Stanu Cywilnego - wiadomości ogólne 568
    ›    Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 43
     Ewidencja ludności 3032
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące 2642
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 1575
    ›    Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności 1836
    ›    Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy) 1192
    ›    Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL 791
     Dowody osobiste 6879
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 176
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 143
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 175
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 160
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 151
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 372
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 338
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 316
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 341
    ›    Podział nieruchomości 566
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 455
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 473
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 409
     Działalność gospodarcza 2382
     Zezwolenia i decyzje 6029
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 2545
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1780
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1333
    ›    Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych na terenie gminy imprez 1231
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 2432
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami 1765
    ›    Warunki wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną 860
    ›    Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu 2503
    ›    Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną 1287
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska 634
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i odławianie zwierząt 1362
    ›    Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym 557
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 13
     Podatki i opłaty lokalne 5070
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 221
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 173
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 160
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 193
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 281
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 201
     Oświata 1531
    ›    Stypendia socjalne 1096
     Wodociągi/ Kanalizacja 4591
    ›    Warunki dostawy wody do nieruchomości z sieci wodociągowej 2558
    ›    Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 4028
    ›    Budowa sieci wodociągowej 3539
    ›    Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego 1464
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1096
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1205
     Gospodarka odpadami 1125
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola 999
    ›    Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 661
     KARTY DUŻEJ RODZINY 471
    ›    Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny 563
    ›    Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 568
     Zgromadzenia 437
Ochrona środowiska
   Wykaz danych o środowisku 4772
   Program Ochrony Środowiska 79
Organizacje pozarządowe
   Programy współpracy 491
     Programy współpracy 306
     Sprawozdania 247
   Konkursy 1090
     Rok 2016 18419
   Informacje 807
     Pozostałe informacje 267
Inne
   INWESTYCJE 30996
     Zrealizowane inwestycje 2155
     Planowane inwestycje 5068
     Oferty inwestycyjne 12323
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 864
    ›    Stan elektryfikacji 805
    ›    Stan telefonizacji 793
    ›    Stan gospodarki komunalnej 809
     Informacje ogólne 2092
     Projekty zgłoszone (planowane do zgłoszenia) do Funduszy Strukturalnych 4155
     Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 4476
     Oferty - sprzedaż nieruchomości, wynajem lokali użytkowych 65972
   WYBORY 6996
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1059
    ›    KOMUNIKATY 545
    ›    VADEMECUM WYBORCY 719
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 754
    ›    WYNIKI WYBORÓW 519
     REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015 681
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 439
    ›    OBWODOWE KOMISJE DO SPRAW REFERENDUM 855
    ›    VADEMECUM WYBORCY 621
    ›    WYNIKI REFERENDUM 221
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 1408
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015) 637
    ›    Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 384
    ›    INFORMACJE DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU ROLNICZEGO 532
    ›    WYNIKI WYBORÓW 247
     Wybory sołeckie (2015-2019) 1734
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1212
    ›    VADEMECUM WYBORCY 996
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 964
    ›    WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 415
    ›    WYNIKI WYBORÓW 821
    ›    POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 420
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 542
    ›    OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 322
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2014) 6927
    ›    PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl 1277
    ›    PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA 1476
    ›    PODZIAŁ POWIATU GRODZISKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 686
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 537
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 1219
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1261
    ›    PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 509
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA W ŻABIEJ WOLI 2068
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1795
    ›    WIZUALIZACJA WYBORÓW 937
    ›    KANDYDACI 1404
    ›    WYNIKI WYBORÓW 4316
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014) 900
    ›    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 369
    ›    KOMUNIKATY 504
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1068
    ›    ***PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl *** 371
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 819
    ›    WYNIKI WYBORÓW 485
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011) 1190
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 507
    ›    KOMUNIKATY 1281
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1651
    ›    ---PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl --- 590
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1174
    ›    WYNIKI WYBORÓW 589
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 1194
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011) 2202
     Wybory sołeckie (2011-2015) 2689
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2010) 3147
    ›    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 marca 2010 r. 949
    ›    Uchwała Nr 272/XLII/10 RADY POWIATU GRODZISKIGO z dnia 29 kwietnia 2010 r. 713
    ›    Komitety Wyborcze 1700
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 810
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY --- 1594
    ›    Obwieszczenia - podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice, liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedziba komisji wyborczej 1599
    ›    ------ PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ------- 670
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli 2468
    ›    Informacje dla kandydatów na radnych oraz Wójta 1125
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 1899
    ›    OBWIESZCZENIE WÓJTA Gminy ŻABIA WOLA z dnia 20 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 844
    ›    Geografia wyborcza 1103
    ›    Kandydaci 1292
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010) 908
    ›    --- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r. 690
    ›    --- Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 760
    ›    --- Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów 629
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 736
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY - informacje dotyczące spisów wyborców oraz rejestru wyborców 1248
    ›    Wykaz obwodów głosowania 750
    ›    Informacja o zasadach powoływania obwodowych komisji wyborczych, miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 739
    ›    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 701
    ›    Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 574
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 571
    ›    Zarządzenie Nr 23 / 2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 730
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 695
    ›    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r. 780
    ›    Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 668
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. - II tura 624
    ›    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r. 713
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009) 1254
    ›    Wykaz lokalizacji przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych 642
    ›    Informacje dotyczące rejestrów, spisów wyborców 1408
    ›    Wykaz obwodów głosowania 715
    ›    Upoważnienie do otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania 848
    ›    Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 683
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12.05.2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 698
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 754
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 581
    ›    Zestawienie zbiorcze wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Żabia Wola 1397
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007) 926
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 1028
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/ 1329
     Wybory sołeckie /2007 r./ 2215
     Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./ 1794
     Wybory samorządowe 2006 3709
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 3304
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 4321
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004) 3894
   Jednostki organizacyjne 7122
     Dom Kultury w Żabiej Woli 1894
     Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli 2210
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9948
    ›    Kontakt 1476
    ›    Kierownictwo 1272
    ›    Statut 1174
    ›    Regulamin 1353
    ›    Struktura organizacyjna 1278
    ›    Ewidencje i rejestry 1034
    ›    Ogłoszenia, Przetargi, Oferty 19416
    ›    Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli dotyczące realizacji zadań zleconych i własnych 1270
    ›    Szkoła Podstawowa w Józefinie 4615
    ›    Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie im. Stefanii Dziewulskiej 1244
    ›    Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach 1159
    ›    Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie 2340
    ›    Kontakt 1401
    ›    Kierownictwo 667
    ›    Regulaminy 598
    ›    Statut 615
    ›    Plany, Programy 547
    ›    Zarządzenia dyrekcji 859
    ›    Ogłoszenia 630
    ›    Przetargi, oferty 2252
    ›    Informacje nieudostepnione 552
    ›    Uchwały Rady Pedagogicznej 569
    ›    Kontakt 632
    ›    Kierownictwo 662
    ›    Regulaminy 435
    ›    Statut 460
    ›    Plany, Programy 509
    ›    Zarządzenia dyrekcji 1845
    ›    Ogłoszenia 469
    ›    Przetargi, oferty 1985
    ›    Informacje nieudostepnione 496
    ›    Kontakt 679
    ›    Kierownictwo 473
    ›    Regulaminy 440
    ›    Statut 470
    ›    Plany, Programy 499
    ›    Zarządzenia dyrekcji 497
    ›    Ogłoszenia 503
    ›    Przetargi, oferty 1605
    ›    Informacje nieudostepnione 435
    ›    Kontakt 520
    ›    Kierownictwo 413
    ›    Regulaminy 479
    ›    Statut 409
    ›    Plany, Programy 447
    ›    Zarządzenia dyrekcji 485
    ›    Ogłoszenia 495
    ›    Przetargi, oferty 4979
    ›    Informacje nieudostepnione 348
     Placówki Oświatowe w Gminie Żabia Wola 961
   Jednostki pomocnicze 3866
     Sołectwa 4973
    ›    Statut Sołectw 1006
   Rejestry i ewidencje 6957
     Rejestr instytucji kultury Gminy Żabia Wola 586
   Oświadczenia majątkowe 10374
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 690
    ›    Wójt 616
    ›    Sekretarz 315
    ›    Skarbnik 240
    ›    Radni 352
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 685
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 551
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 701
    ›    Wójt 347
    ›    Sekretarz 303
    ›    Radni 386
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 690
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 645
    ›    Skarbnik 305
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 969
    ›    Wójt 629
    ›    Sekretarz 515
    ›    Skarbnik 507
    ›    Radni 592
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 994
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 799
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2014-2018/ 823
    ›    Wójt 539
    ›    Radni 670
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2010-2014/ 591
    ›    Wójt 461
    ›    Radni 480
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 923
    ›    Wójt 467
    ›    Sekretarz 462
    ›    Skarbnik 350
    ›    Radni 523
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 633
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 638
     Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1027
    ›    Wójt 597
    ›    Sekretarz 627
    ›    Radni 623
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 902
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 896
    ›    Skarbnik 589
     Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1054
    ›    Wójt 645
    ›    Sekretarz 570
    ›    Skarbnik 479
    ›    Radni 678
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 747
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 700
    ›    Wójt 765
     Oświadczenia majątkowe za rok 2010 830
    ›    Sekretarz 543
    ›    Skarbnik 537
    ›    Radni 660
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 654
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 654
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2010-2014/ 926
    ›    Radni 733
    ›    Wójt 530
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2006-2010/ 657
    ›    Wójt 447
    ›    Radni 545
     Oświadczenia majątkowe za rok 2009 915
    ›    Wójt 627
    ›    Sekretarz 501
    ›    Skarbnik 542
    ›    Radni 669
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 650
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 700
     Oświadczenia majątkowe za rok 2008 1066
    ›    Wójt 1030
    ›    Sekretarz 596
    ›    Skarbnik 600
    ›    Radni 812
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 680
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 690
     Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1036
    ›    Wójt 620
    ›    Sekretarz 524
    ›    Skarbnik 518
    ›    Radni 686
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 883
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 698
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1429
    ›    Wójt 1158
    ›    Sekretarz 732
    ›    Skarbnik 696
    ›    Radni 923
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 999
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 899
    ›     Pozostałe oświadczenia majątkowe 267
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 265
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2006-2010/ 1204
    ›    Radni 911
    ›    Wójt 874
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2002-2006/ 953
    ›    Radni 758
    ›    Wójt 620
     Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1159
    ›    Wójt 729
    ›    Sekretarz 642
    ›    Skarbnik 728
    ›    Radni 753
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 751
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 729
     Oświadczenia majątkowe za rok 2004 1090
    ›    Wójt 680
    ›    Sekretarz 583
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 665
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 741
    ›    Radni 787
    ›    Skarbnik 639
     Rok 2003 - Wójt Gminy Żabia Wola 1479
     Rok 2003 - Sekretarz Gminy 1077
     Rok 2003 - Skarbnik Gminy 1031
     Rok 2003 - Radni Gminy Żabia Wola 1256
    ›    Auguścik Andrzej 1228
    ›    Badowski Witold 683
    ›    Badowska Regina 827
    ›    Bieganowski Mirosław 1023
    ›    Filarczyk Roman 838
    ›    Folwarski Stanisław 867
    ›    Gajewska Grażyna 755
    ›    Karp Roch 828
    ›    Leśniak Waldemar 784
    ›    Perzyna Krzysztof 771
    ›    Redestowicz Wanda 890
    ›    Sadowska Barbara 724
    ›    Wister Ryszard 737
    ›    Witczak Marek 717
    ›    Wolicka Anna 796
     Rok 2003 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 1535
     Rok 2003 - Pozostałe oświadczenia majątkowe 1181
   Informacja publiczna 4764
   Pomoc prawna 78
   Redakcja Biuletynu 3830