Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2604617
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ218275
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane podstawowe 218275
   Godziny urzędowania 10107
   Regulamin organizacyjny 5343
   Struktura organizacyjna 32659
     Referat Finansowy (Fn) 6415
     Referat Inwestycji (RI) 7524
     Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (POGK) 1743
     Urząd Stanu Cywilnego (USC) 5000
     Stanowisko ds. informatyzacji i bezpieczeństwa informacji (IB), Z-ca Kierownika USC (USC) 3460
     Stanowisko ds. obywatelskich (SO) 329
     Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy (BR, PG) 3172
     Stanowisko ds. Kancelaryjnych (Kn) 2936
     Stanowisko ds.Kadrowych, Obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (OCK) 3149
     Stanowisko ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej i Spraw Wojskowych (RDG, SW) 3549
     Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Nieruchomościami (MkGn) 5710
   Wójt 6301
   Sekretarz 4107
   Skarbnik 3393
Rada Gminy
   Rada Gminy 11498
     Przewodniczący Rady 3128
     Skład Rady 8330
     Sesje 7880
    ›    Planowane sesje Rady Gminy - harmonogram roczny 4763
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2006 5003
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2007 3707
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2008 4156
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2009 3770
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2010 3824
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2011 4167
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2012 2736
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2013 2930
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2014 2281
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2015 2092
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2016 562
    ›    Najbliższa sesja - rok 2017 375
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2017 148
     Uchwały Rady Gminy 3850
     Apele Rady Gminy 54
    ›    Kadencja 2014-2018 59
   Komisje Rady 10672
     Komisja Spraw Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów 3503
     Komisja Spraw Socjalnych i Kultury 2468
     Komisja Rewizyjna 2408
     Terminy najbliższych wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola 24611
     Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola 6346
    ›    2005 1028
    ›    2006 2518
    ›    2006 /kadencja 2006-2010/ 1410
    ›    2007 3092
    ›    2008 3184
    ›    2009 2733
    ›    2010 3383
    ›    2010 /kadencja 2010-2014/ 1052
    ›    2011 2139
    ›    2012 1936
    ›    2013 1767
    ›    2014 1527
    ›    2015 1453
    ›    2016 755
    ›    2017 418
Prawo Lokalne
   Statut 7013
   Zarządzenia Wójta 472
     2017 796
     2016 2417
     2015 10724
     2014 9562
     2013 8144
     2012 10216
     2011 13685
     2010 13774
     2009 9151
     2008 8092
     2007 9661
     2006 11342
     2004 1454
     2005 1295
    ›    ZARZĄDZENIE NR 36/2007 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok 595
    ›    ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA NR 27/2008 z dnia 13 listopada 2008 r.w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2009 rok 809
    ›    ZARZĄDZENIE NR 29/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola na 2010 rok 717
     Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej 1494
    ›    ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2011 rok 658
    ›    ZARZĄDZENIE NR 48/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2012 rok 591
    ›    ZARZĄDZENIE NR 52/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2013 rok 550
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2014 528
    ›    Rok 2005 585
    ›    Rok 2006 675
    ›    Rok 2007 721
    ›    Rok 2008 541
    ›    Rok 2009 530
    ›    Rok 2010 450
    ›    Rok 2011 559
    ›    Rok 2012 760
    ›    Uchwała Nr 2/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 (+ załączniki) 1160
    ›    Uchwała nr 78/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na 2005 rok (+ załączniki) 993
    ›    Uchwała Nr 62/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2006. 1151
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2007. 1150
    ›    UCHWAŁA Nr 85/XIII/2007 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2008 869
    ›    - - - UCHWAŁA Nr 56/XXIV/2008 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2009 619
     Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 1933
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2010 Nr 67/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r. 700
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2011 Nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010 r. 590
    ›    UCHWAŁA NR 9/IV/2010 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 - 2020 601
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2012 Nr 81/XV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2011 r. 768
    ›    UCHWAŁA NR 80/XV/2011 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola. 650
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2013 Nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. 640
    ›    UCHWAŁA NR 65/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 564
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2014 Nr 82/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. 610
    ›    UCHWAŁA NR 81/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabia Wola. 466
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2015 Nr 2/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r. 527
    ›    UCHWAŁA NR 1/IV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 418
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2016 Nr 143/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 r. 112
    ›    UCHWAŁA NR 142/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 144
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2017 Nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. 155
    ›    UCHWAŁA NR 97/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 150
   Projekty uchwał 4676
   Uchwały 27363
     2017 684
     2016 1466
    ›    styczeń 485
    ›    marzec 482
    ›    kwiecień 398
    ›    czerwiec 694
    ›    grudzień 456
    ›    wrzesień 268
    ›    październik 404
    ›    listopad 341
     2015 2146
    ›    styczeń 709
    ›    luty 683
    ›    marzec 660
    ›    kwiecień 500
    ›    maj 520
    ›    wrzesień 700
    ›    październik 750
    ›    listopad 778
    ›    grudzień 928
    ›    czerwiec 843
    ›    sierpień 400
     2014 /kadencja 2014-2018/ 737
    ›    grudzień 1012
     2014 1367
    ›    styczeń 704
    ›    marzec 919
    ›    kwiecień 732
    ›    czerwiec 820
    ›    wrzesień 626
    ›    październik 806
    ›    sierpień 585
     2013 2034
    ›    grudzień 1027
    ›    listopad 785
    ›    październik 843
    ›    wrzesień 777
    ›    czerwiec 1135
    ›    kwiecień 852
    ›    marzec 1035
    ›    styczeń 1127
    ›    maj 701
     2012 2059
    ›    luty 833
    ›    kwiecień 1093
    ›    czerwiec 912
    ›    wrzesień 872
    ›    październik 817
    ›    listopad 885
    ›    grudzień 1580
    ›    lipiec 635
     2011 2111
    ›    styczeń 1251
    ›    marzec 1099
    ›    kwiecień 925
    ›    czerwiec 913
    ›    wrzesień 1043
    ›    październik 879
    ›    listopad 1143
    ›    grudzień 1004
    ›    maj 742
    ›    sierpień 726
     2010 /kadencja 2010-2014/ 1210
    ›    grudzień 1615
     2010 2144
    ›    luty 1176
    ›    marzec 898
    ›    kwiecień 906
    ›    czerwiec 991
    ›    wrzesień 1018
    ›    październik 1267
    ›    maj 704
    ›    sierpień 704
     2009 2424
    ›    luty 1126
    ›    marzec 825
    ›    kwiecień 793
    ›    maj 709
    ›    czerwiec 1072
    ›    wrzesień 1313
    ›    sierpień 738
    ›    październik 840
    ›    listopad 897
    ›    grudzień 1187
     2008 2460
    ›    styczeń 1038
    ›    marzec 988
    ›    kwiecień 1042
    ›    czerwiec 903
    ›    wrzesień 855
    ›    październik 991
    ›    listopad 1354
    ›    grudzień 1199
    ›    maj 742
    ›    sierpień 787
     2007 2789
    ›    luty 1201
    ›    marzec 1419
    ›    kwiecień 978
    ›    maj 803
    ›    czerwiec 1018
    ›    lipiec 1106
    ›    wrzesień 783
    ›    październik 922
    ›    listopad 1096
    ›    grudzień 1008
     2006 /kadencja 2006-2010/ 1493
    ›    listopad 845
    ›    grudzień 1271
     2006 1993
    ›    styczeń 1023
    ›    luty 965
    ›    kwiecień 1075
    ›    czerwiec 894
    ›    wrzesień /06.09.2006/ 884
    ›    wrzesień /28.09.2006/ 850
    ›    październik 1076
     2005 2102
    ›    luty 1134
    ›    marzec 1178
    ›    kwiecień 902
    ›    czerwiec 941
    ›    sierpień 1385
    ›    wrzesień 976
    ›    listopad 1387
    ›    grudzień 920
     2004 2413
    ›    styczeń 3795
    ›    luty 1243
    ›    marzec 958
    ›    kwiecień 1010
    ›    czerwiec 1204
    ›    lipiec 792
    ›    sierpień 1040
    ›    wrzesień 1096
    ›    listopad 1152
    ›    grudzień 1089
     2003 1595
    ›    I Kwartał 1204
    ›    II Kwartał 888
    ›    III Kwartał 1090
    ›    IV Kwartał 1203
    ›    Rok 2005 582
    ›    Rok 2006 485
   Strategie, Plany, Programy 17907
     Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Żabia Wola na lata 2004 - 2013 9876
     Program Ochrony Środowiska 2517
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Żabia Wola 2239
     Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola 784
     Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola 8020
     Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych. 1645
     Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych Uzależnień na rok 2005 1321
     Gminny Program Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2006-2010 "ZDROWA GMINA" 1794
     WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŻABIA WOLA DO 2015 ROKU 2660
     Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2008 rok 869
     Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2009 rok 810
     STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ŻABIA WOLA /2008/ 989
     Plan Odnowy Miejscowości Żelechów /2008/ 1032
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Żabia Wola 190
   Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne 26643
     Wieloletni Program Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 1770
   Gospodarka komunalna 17139
Ogłoszenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia 28352
     2017 2112
     2016 4392
     2015 10637
     2014 7815
     2013 8903
     2012 10067
     2011 10821
     2010 12647
     2009 24200
     2008 12784
     2007 8064
     2006 9969
     2005 2604
     2004 2000
   Ogłoszenia o naborze pracowników 41991
     2017 4538
     2016 5408
     2015 7532
     2014 6265
     2013 8071
     2012 8496
     2011 8331
     2010 6189
     2009 8321
     2008 6762
     2007 13133
   Zgromadzenia 747
     2016 479
   Obwieszczenia i zawiadomienia (archiwalne, do roku 2007) 2560
     Rok 2007 12088
     Rok 2006 4624
     Rok 2005 4803
     Rok 2004 724
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 76658
     2017 15777
     2016 20587
     2015 36043
     2014 26027
     2013 29262
     2012 38310
     2011 51505
     2010 70862
     2009 28791
     2008 22164
     2007 38990
     2006 47268
     2005 27196
     2004 21515
     2003 10353
   Zamówienia publiczne do 14 tyś. euro i do 30 tyś. euro 14261
     2017 11637
     2016 26157
     2015 28290
     2014 21747
     2013 21519
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 522
Finanse
   Sprawozdania z wykonania budżetu 294
     2017 rok 119
     2016 rok 570
     2015 rok 664
     2014 rok 727
     2013 rok 836
     2012 rok 944
     2011 rok 1107
     2010 rok 1078
     2009 rok 1080
     2008 rok 1363
     2007 rok 1341
     2006 rok 1317
     2005 rok 1051
     2004 rok 715
     2003 rok 651
   Podatki i opłaty lokalne 214
    ›    Osoby fizyczne 5749
    ›    Osoby prawne 1813
     Podatek od nieruchomości 95
    ›    Osoby prawne 1308
    ›    Osoby fizyczne 1076
     Podatek rolny 40
    ›    Osoby fizyczne 888
    ›    Osoby prawne 550
     Podatek leśny 24
     Podatek od środków transportowych 1715
     Wysokość stawek podatkowych 1486
     Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 1442
     Wykaz udzielonych ulg 616
     Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 2514
     Zaświadczenia 2415
   Mienie gminy 33552
Załatwianie Spraw
   e-Urząd 5834
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 24834
     Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna 7576
    ›    * Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego 4628
    ›    * Podział nieruchomości 2581
    ›    * Rozgraniczenie nieruchomości 1902
    ›    * Zmiana przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 2726
    ›    * Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1596
    ›    * Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola. 2426
    ›    * Zmiana przeznaczenia gruntów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 1587
    ›    * Ustalanie numerów porządkowych /adresowych/ 946
     Ochrona środowiska 3616
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 5350
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2808
     Urząd Stanu Cywilnego 2274
    ›    Zgłoszenie urodzenia dziecka 818
    ›    Zgłoszenie zgonu 562
    ›    Uznanie ojcostwa 384
    ›    Zmiana imienia lub nazwiska 389
    ›    Zawarcie i rejestracja małżeństwa 356
    ›    Sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, ustalenie treści aktu 431
    ›    Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego 439
    ›    Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego 533
    ›    Rejestracja Stanu Cywilnego - wiadomości ogólne 471
    ›    Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 18
     Ewidencja ludności 2935
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące 2511
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 1520
    ›    Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności 1702
    ›    Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy) 1134
    ›    Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL 753
     Dowody osobiste 6696
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 127
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 112
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 120
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 125
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 112
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 342
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 289
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 282
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 305
    ›    Podział nieruchomości 557
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 399
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 421
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 369
     Działalność gospodarcza 2326
    ›    Zgłoszenie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / CEIDG 1587
     Zezwolenia i decyzje 5868
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 2417
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1690
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1273
    ›    Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych na terenie gminy imprez 1177
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 2259
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami 1669
    ›    Warunki wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną 815
    ›    Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu 2374
    ›    Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną 1232
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska 622
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i odławianie zwierząt 1271
    ›    Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym 451
     Podatki i opłaty lokalne 4838
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 150
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 126
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 121
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 134
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 226
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 149
     Oświata 1506
    ›    Stypendia socjalne 1045
     Wodociągi/ Kanalizacja 4262
    ›    Warunki dostawy wody do nieruchomości z sieci wodociągowej 2353
    ›    Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 3665
    ›    Budowa sieci wodociągowej 2868
    ›    Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego 1260
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1030
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1122
     Gospodarka odpadami 1046
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola 908
    ›    Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 570
     KARTY DUŻEJ RODZINY 442
    ›    Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny 489
    ›    Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 477
     Zgromadzenia 385
Ochrona środowiska
   Wykaz danych o środowisku 4676
Organizacje pozarządowe
   Programy współpracy 444
     Programy współpracy 266
     Sprawozdania 223
   Konkursy 956
     Rok 2016 14644
   Informacje 738
     Pozostałe informacje 243
Inne
   INWESTYCJE 30806
     Zrealizowane inwestycje 2146
     Planowane inwestycje 5051
     Oferty inwestycyjne 12315
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 828
    ›    Stan elektryfikacji 771
    ›    Stan telefonizacji 758
    ›    Stan gospodarki komunalnej 776
     Informacje ogólne 2083
     Projekty zgłoszone (planowane do zgłoszenia) do Funduszy Strukturalnych 4141
     Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 4460
     Oferty - sprzedaż nieruchomości, wynajem lokali użytkowych 65575
   WYBORY 6939
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1036
    ›    KOMUNIKATY 483
    ›    VADEMECUM WYBORCY 629
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 676
    ›    WYNIKI WYBORÓW 469
     REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015 665
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 389
    ›    OBWODOWE KOMISJE DO SPRAW REFERENDUM 765
    ›    VADEMECUM WYBORCY 542
    ›    WYNIKI REFERENDUM 190
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 1349
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015) 629
    ›    Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 335
    ›    INFORMACJE DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU ROLNICZEGO 457
    ›    WYNIKI WYBORÓW 222
     Wybory sołeckie (2015-2019) 1663
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1205
    ›    VADEMECUM WYBORCY 901
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 891
    ›    WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 376
    ›    WYNIKI WYBORÓW 809
    ›    POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 373
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 502
    ›    OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 313
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2014) 6902
    ›    PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl 1214
    ›    PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA 1415
    ›    PODZIAŁ POWIATU GRODZISKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 625
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 477
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 1166
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1168
    ›    PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 454
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA W ŻABIEJ WOLI 1983
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1655
    ›    WIZUALIZACJA WYBORÓW 879
    ›    KANDYDACI 1346
    ›    WYNIKI WYBORÓW 4250
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014) 891
    ›    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 357
    ›    KOMUNIKATY 464
    ›    VADEMECUM WYBORCY 985
    ›    ***PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl *** 320
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 739
    ›    WYNIKI WYBORÓW 436
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011) 1183
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 463
    ›    KOMUNIKATY 1231
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1568
    ›    ---PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl --- 552
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1130
    ›    WYNIKI WYBORÓW 560
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 1176
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011) 2160
     Wybory sołeckie (2011-2015) 2648
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2010) 3140
    ›    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 marca 2010 r. 902
    ›    Uchwała Nr 272/XLII/10 RADY POWIATU GRODZISKIGO z dnia 29 kwietnia 2010 r. 669
    ›    Komitety Wyborcze 1644
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 761
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY --- 1515
    ›    Obwieszczenia - podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice, liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedziba komisji wyborczej 1532
    ›    ------ PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ------- 626
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli 2389
    ›    Informacje dla kandydatów na radnych oraz Wójta 1081
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 1831
    ›    OBWIESZCZENIE WÓJTA Gminy ŻABIA WOLA z dnia 20 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 794
    ›    Geografia wyborcza 1058
    ›    Kandydaci 1233
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010) 871
    ›    --- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r. 608
    ›    --- Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 708
    ›    --- Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów 562
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 667
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY - informacje dotyczące spisów wyborców oraz rejestru wyborców 1172
    ›    Wykaz obwodów głosowania 681
    ›    Informacja o zasadach powoływania obwodowych komisji wyborczych, miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 666
    ›    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 634
    ›    Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 533
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 526
    ›    Zarządzenie Nr 23 / 2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 651
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 645
    ›    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r. 737
    ›    Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 587
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. - II tura 549
    ›    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r. 638
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009) 1246
    ›    Wykaz lokalizacji przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych 595
    ›    Informacje dotyczące rejestrów, spisów wyborców 1322
    ›    Wykaz obwodów głosowania 666
    ›    Upoważnienie do otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania 806
    ›    Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 637
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12.05.2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 653
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 713
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 532
    ›    Zestawienie zbiorcze wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Żabia Wola 1383
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007) 919
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 1022
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/ 1321
     Wybory sołeckie /2007 r./ 2206
     Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./ 1789
     Wybory samorządowe 2006 3678
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 3298
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 4296
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004) 3860
   Jednostki organizacyjne 7037
     Dom Kultury w Żabiej Woli 1869
     Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli 2154
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9899
    ›    Kontakt 1458
    ›    Kierownictwo 1232
    ›    Statut 1139
    ›    Regulamin 1297
    ›    Struktura organizacyjna 1264
    ›    Ewidencje i rejestry 1004
    ›    Ogłoszenia, Przetargi, Oferty 17301
    ›    Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli dotyczące realizacji zadań zleconych i własnych 1188
    ›    Szkoła Podstawowa w Józefinie 4409
    ›    Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie im. Stefanii Dziewulskiej 1200
    ›    Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach 1093
    ›    Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie 2285
    ›    Kontakt 1302
    ›    Kierownictwo 636
    ›    Regulaminy 556
    ›    Statut 574
    ›    Plany, Programy 523
    ›    Zarządzenia dyrekcji 806
    ›    Ogłoszenia 584
    ›    Przetargi, oferty 2177
    ›    Informacje nieudostepnione 504
    ›    Uchwały Rady Pedagogicznej 527
    ›    Kontakt 600
    ›    Kierownictwo 629
    ›    Regulaminy 398
    ›    Statut 428
    ›    Plany, Programy 470
    ›    Zarządzenia dyrekcji 1767
    ›    Ogłoszenia 420
    ›    Przetargi, oferty 1946
    ›    Informacje nieudostepnione 449
    ›    Kontakt 638
    ›    Kierownictwo 438
    ›    Regulaminy 422
    ›    Statut 436
    ›    Plany, Programy 468
    ›    Zarządzenia dyrekcji 464
    ›    Ogłoszenia 466
    ›    Przetargi, oferty 1559
    ›    Informacje nieudostepnione 422
    ›    Kontakt 505
    ›    Kierownictwo 369
    ›    Regulaminy 441
    ›    Statut 396
    ›    Plany, Programy 418
    ›    Zarządzenia dyrekcji 439
    ›    Ogłoszenia 447
    ›    Przetargi, oferty 4873
    ›    Informacje nieudostepnione 325
     Placówki Oświatowe w Gminie Żabia Wola 891
   Jednostki pomocnicze 3807
     Sołectwa 4938
    ›    Statut Sołectw 963
   Rejestry i ewidencje 6852
     Rejestr instytucji kultury Gminy Żabia Wola 572
   Oświadczenia majątkowe 10100
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 455
    ›    Wójt 374
    ›    Sekretarz 223
    ›    Skarbnik 167
    ›    Radni 236
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 466
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 341
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 639
    ›    Wójt 275
    ›    Sekretarz 240
    ›    Radni 312
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 611
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 585
    ›    Skarbnik 244
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 947
    ›    Wójt 595
    ›    Sekretarz 480
    ›    Skarbnik 471
    ›    Radni 549
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 928
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 757
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2014-2018/ 801
    ›    Wójt 495
    ›    Radni 618
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2010-2014/ 558
    ›    Wójt 426
    ›    Radni 435
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 909
    ›    Wójt 455
    ›    Sekretarz 431
    ›    Skarbnik 344
    ›    Radni 470
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 619
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 594
     Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1014
    ›    Wójt 563
    ›    Sekretarz 620
    ›    Radni 584
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 861
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 861
    ›    Skarbnik 557
     Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1047
    ›    Wójt 605
    ›    Sekretarz 525
    ›    Skarbnik 472
    ›    Radni 621
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 709
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 689
    ›    Wójt 730
     Oświadczenia majątkowe za rok 2010 818
    ›    Sekretarz 509
    ›    Skarbnik 504
    ›    Radni 628
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 615
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 641
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2010-2014/ 916
    ›    Radni 696
    ›    Wójt 492
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2006-2010/ 651
    ›    Wójt 412
    ›    Radni 509
     Oświadczenia majątkowe za rok 2009 908
    ›    Wójt 593
    ›    Sekretarz 495
    ›    Skarbnik 510
    ›    Radni 622
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 612
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 661
     Oświadczenia majątkowe za rok 2008 1061
    ›    Wójt 973
    ›    Sekretarz 559
    ›    Skarbnik 566
    ›    Radni 766
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 645
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 652
     Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1028
    ›    Wójt 583
    ›    Sekretarz 520
    ›    Skarbnik 497
    ›    Radni 644
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 830
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 661
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1415
    ›    Wójt 1148
    ›    Sekretarz 697
    ›    Skarbnik 661
    ›    Radni 878
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 959
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 841
    ›     Pozostałe oświadczenia majątkowe 221
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 254
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2006-2010/ 1192
    ›    Radni 871
    ›    Wójt 838
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2002-2006/ 943
    ›    Radni 722
    ›    Wójt 583
     Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1147
    ›    Wójt 693
    ›    Sekretarz 603
    ›    Skarbnik 687
    ›    Radni 707
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 713
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 682
     Oświadczenia majątkowe za rok 2004 1080
    ›    Wójt 648
    ›    Sekretarz 544
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 655
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 705
    ›    Radni 777
    ›    Skarbnik 601
     Rok 2003 - Wójt Gminy Żabia Wola 1468
     Rok 2003 - Sekretarz Gminy 1069
     Rok 2003 - Skarbnik Gminy 1026
     Rok 2003 - Radni Gminy Żabia Wola 1242
    ›    Auguścik Andrzej 1170
    ›    Badowski Witold 674
    ›    Badowska Regina 786
    ›    Bieganowski Mirosław 974
    ›    Filarczyk Roman 790
    ›    Folwarski Stanisław 819
    ›    Gajewska Grażyna 714
    ›    Karp Roch 794
    ›    Leśniak Waldemar 745
    ›    Perzyna Krzysztof 726
    ›    Redestowicz Wanda 851
    ›    Sadowska Barbara 712
    ›    Wister Ryszard 701
    ›    Witczak Marek 702
    ›    Wolicka Anna 765
     Rok 2003 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 1529
     Rok 2003 - Pozostałe oświadczenia majątkowe 1167
   Informacja publiczna 4640
   Redakcja Biuletynu 3773