Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2821501
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ254899
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane podstawowe 254899
   Godziny urzędowania 10755
   Regulamin organizacyjny 6007
   Struktura organizacyjna 34855
     Referat Finansowy (Fn) 6981
     Referat Inwestycji (RI) 8325
     Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (POGK) 2504
     Urząd Stanu Cywilnego (USC) 5815
     Inspektor Ochrony Danych (IOD, IB), Z-ca Kierownika USC (USC) 3653
     Stanowisko ds. obywatelskich (SO) 591
     Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy (BR, PG) 3451
     Stanowisko ds. Kancelaryjnych (Kn) 3117
     Stanowisko ds.Kadrowych, Obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (OCK) 3335
     Stanowisko ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej i Spraw Wojskowych (RDG, SW) 3761
     Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Nieruchomościami (MkGn) 6042
   Wójt 7084
   Sekretarz 4529
   Skarbnik 3751
Rada Gminy
   Rada Gminy 12748
     Przewodniczący Rady 3459
     Skład Rady 9167
     Sesje 8868
    ›    Planowane sesje Rady Gminy - harmonogram roczny 5313
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2006 5195
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2007 3888
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2008 4334
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2009 3945
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2010 4030
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2011 4314
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2012 2889
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2013 3123
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2014 2466
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2015 2266
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2016 720
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2017 589
    ›    Najbliższa sesja - rok 2018 611
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2018 372
     Uchwały Rady Gminy 4235
     Apele Rady Gminy 254
    ›    Kadencja 2014-2018 217
   Komisje Rady 11295
     Komisja Spraw Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów 3693
     Komisja Spraw Socjalnych i Kultury 2606
     Komisja Rewizyjna 2567
     Terminy najbliższych wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola 25125
     Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola 6876
    ›    2005 1119
    ›    2006 2677
    ›    2006 /kadencja 2006-2010/ 1565
    ›    2007 3271
    ›    2008 3268
    ›    2009 2889
    ›    2010 3503
    ›    2010 /kadencja 2010-2014/ 1172
    ›    2011 2261
    ›    2012 2124
    ›    2013 1935
    ›    2014 1684
    ›    2015 1650
    ›    2016 940
    ›    2017 772
    ›    2018 318
Prawo Lokalne
   Statut 7545
   Zarządzenia Wójta 1323
     2018 776
     2017 1436
     2016 2876
     2015 12147
     2014 9866
     2013 8382
     2012 10474
     2011 13872
     2010 14047
     2009 9356
     2008 8328
     2007 9954
     2006 11613
     2004 1605
     2005 1372
    ›    ZARZĄDZENIE NR 36/2007 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok 688
    ›    ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA NR 27/2008 z dnia 13 listopada 2008 r.w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2009 rok 925
    ›    ZARZĄDZENIE NR 29/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola na 2010 rok 793
     Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej 1558
    ›    ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2011 rok 750
    ›    ZARZĄDZENIE NR 48/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2012 rok 667
    ›    ZARZĄDZENIE NR 52/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2013 rok 647
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2014 610
    ›    Rok 2005 630
    ›    Rok 2006 757
    ›    Rok 2007 812
    ›    Rok 2008 624
    ›    Rok 2009 621
    ›    Rok 2010 502
    ›    Rok 2011 629
    ›    Rok 2012 847
    ›    Uchwała Nr 2/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 (+ załączniki) 1254
    ›    Uchwała nr 78/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na 2005 rok (+ załączniki) 1056
    ›    Uchwała Nr 62/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2006. 1279
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2007. 1306
    ›    UCHWAŁA Nr 85/XIII/2007 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2008 991
    ›    - - - UCHWAŁA Nr 56/XXIV/2008 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2009 707
     Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 2066
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2010 Nr 67/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r. 810
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2011 Nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010 r. 673
    ›    UCHWAŁA NR 9/IV/2010 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 - 2020 718
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2012 Nr 81/XV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2011 r. 887
    ›    UCHWAŁA NR 80/XV/2011 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola. 781
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2013 Nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. 769
    ›    UCHWAŁA NR 65/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 679
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2014 Nr 82/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. 740
    ›    UCHWAŁA NR 81/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabia Wola. 589
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2015 Nr 2/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r. 608
    ›    UCHWAŁA NR 1/IV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 511
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2016 Nr 143/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 r. 201
    ›    UCHWAŁA NR 142/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 297
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2017 Nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. 314
    ›    UCHWAŁA NR 97/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 328
   Projekty uchwał 5088
   Uchwały 29491
     2018 812
     2017 1571
     2016 1789
    ›    styczeń 616
    ›    marzec 647
    ›    kwiecień 588
    ›    czerwiec 889
    ›    grudzień 669
    ›    wrzesień 382
    ›    październik 621
    ›    listopad 530
     2015 2360
    ›    styczeń 821
    ›    luty 763
    ›    marzec 784
    ›    kwiecień 592
    ›    maj 590
    ›    wrzesień 833
    ›    październik 960
    ›    listopad 947
    ›    grudzień 1087
    ›    czerwiec 991
    ›    sierpień 511
     2014 /kadencja 2014-2018/ 851
    ›    grudzień 1151
     2014 1502
    ›    styczeń 793
    ›    marzec 1017
    ›    kwiecień 800
    ›    czerwiec 914
    ›    wrzesień 695
    ›    październik 894
    ›    sierpień 653
     2013 2120
    ›    grudzień 1097
    ›    listopad 838
    ›    październik 916
    ›    wrzesień 848
    ›    czerwiec 1240
    ›    kwiecień 917
    ›    marzec 1119
    ›    styczeń 1217
    ›    maj 787
     2012 2150
    ›    luty 888
    ›    kwiecień 1169
    ›    czerwiec 968
    ›    wrzesień 945
    ›    październik 888
    ›    listopad 937
    ›    grudzień 1656
    ›    lipiec 706
     2011 2191
    ›    styczeń 1321
    ›    marzec 1162
    ›    kwiecień 986
    ›    czerwiec 987
    ›    wrzesień 1129
    ›    październik 947
    ›    listopad 1242
    ›    grudzień 1065
    ›    maj 810
    ›    sierpień 798
     2010 /kadencja 2010-2014/ 1311
    ›    grudzień 1712
     2010 2233
    ›    luty 1246
    ›    marzec 953
    ›    kwiecień 978
    ›    czerwiec 1054
    ›    wrzesień 1078
    ›    październik 1345
    ›    maj 772
    ›    sierpień 773
     2009 2514
    ›    luty 1176
    ›    marzec 885
    ›    kwiecień 883
    ›    maj 765
    ›    czerwiec 1168
    ›    wrzesień 1395
    ›    sierpień 825
    ›    październik 917
    ›    listopad 991
    ›    grudzień 1249
     2008 2564
    ›    styczeń 1114
    ›    marzec 1076
    ›    kwiecień 1112
    ›    czerwiec 965
    ›    wrzesień 938
    ›    październik 1060
    ›    listopad 1444
    ›    grudzień 1288
    ›    maj 808
    ›    sierpień 846
     2007 2870
    ›    luty 1271
    ›    marzec 1479
    ›    kwiecień 1031
    ›    maj 889
    ›    czerwiec 1089
    ›    lipiec 1186
    ›    wrzesień 863
    ›    październik 970
    ›    listopad 1171
    ›    grudzień 1071
     2006 /kadencja 2006-2010/ 1554
    ›    listopad 924
    ›    grudzień 1392
     2006 2055
    ›    styczeń 1115
    ›    luty 1063
    ›    kwiecień 1164
    ›    czerwiec 993
    ›    wrzesień /06.09.2006/ 973
    ›    wrzesień /28.09.2006/ 943
    ›    październik 1198
     2005 2200
    ›    luty 1232
    ›    marzec 1341
    ›    kwiecień 986
    ›    czerwiec 1048
    ›    sierpień 1522
    ›    wrzesień 1061
    ›    listopad 1518
    ›    grudzień 1010
     2004 2483
    ›    styczeń 4011
    ›    luty 1350
    ›    marzec 1046
    ›    kwiecień 1105
    ›    czerwiec 1349
    ›    lipiec 881
    ›    sierpień 1131
    ›    wrzesień 1214
    ›    listopad 1260
    ›    grudzień 1191
     2003 1677
    ›    I Kwartał 1282
    ›    II Kwartał 968
    ›    III Kwartał 1183
    ›    IV Kwartał 1269
    ›    Rok 2005 615
    ›    Rok 2006 516
   Gospodarka komunalna 17556
Ogłoszenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia 33112
     2018 4943
     2017 3574
     2016 4806
     2015 11967
     2014 7995
     2013 9067
     2012 10247
     2011 10987
     2010 12807
     2009 24323
     2008 12973
     2007 8163
     2006 10095
     2005 2790
     2004 2109
   Ogłoszenia o naborze pracowników 46369
     2018 3779
     2017 5706
     2016 5718
     2015 7754
     2014 6450
     2013 8211
     2012 8744
     2011 8558
     2010 6341
     2009 8527
     2008 6933
     2007 13344
   Zgromadzenia 987
     2016 651
   Obwieszczenia i zawiadomienia (archiwalne, do roku 2007) 2811
     Rok 2007 12182
     Rok 2006 4728
     Rok 2005 4974
     Rok 2004 792
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 84213
     2018 18026
     2017 22792
     2016 24703
     2015 37438
     2014 26184
     2013 29418
     2012 38504
     2011 51666
     2010 71017
     2009 28931
     2008 22254
     2007 39110
     2006 47456
     2005 27493
     2004 21833
     2003 10634
   Zamówienia publiczne do 14 tyś. euro i do 30 tyś. euro 16414
     2018 14364
     2017 15854
     2016 30333
     2015 29580
     2014 21850
     2013 21625
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 1084
Finanse
   Sprawozdania z wykonania budżetu 807
     2018 rok 160
     2017 rok 381
     2016 rok 688
     2015 rok 808
     2014 rok 836
     2013 rok 952
     2012 rok 1021
     2011 rok 1213
     2010 rok 1164
     2009 rok 1154
     2008 rok 1435
     2007 rok 1484
     2006 rok 1410
     2005 rok 1151
     2004 rok 779
     2003 rok 697
   Podatki i opłaty lokalne 1540
    ›    Osoby fizyczne 7352
    ›    Osoby prawne 2393
     Podatek od nieruchomości 1999
    ›    Osoby prawne 1621
    ›    Osoby fizyczne 1358
     Podatek rolny 463
    ›    Osoby fizyczne 1092
    ›    Osoby prawne 701
     Podatek leśny 269
     Podatek od środków transportowych 1962
     Wysokość stawek podatkowych 1974
     Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 1636
     Wykaz udzielonych ulg 793
     Zaświadczenia 2560
     Zwrot podatku akcyzowego 98
     Archiwum wzorów deklaracji i informacji podatkowych wraz z uchwałami 84
   Mienie gminy 34061
Gospodarka Komunalna
   Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 358
Załatwianie Spraw
   Procedury, e-Urząd 26673
     Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna 8073
    ›    * Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego 5327
    ›    * Podział nieruchomości 2899
    ›    * Rozgraniczenie nieruchomości 2109
    ›    * Zmiana przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 2939
    ›    * Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1722
    ›    * Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola. 2676
    ›    * Zmiana przeznaczenia gruntów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 1855
    ›    * Ustalanie numerów porządkowych /adresowych/ 1251
     Ochrona środowiska 3895
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 6232
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 3060
     Urząd Stanu Cywilnego 2628
    ›    Zgłoszenie urodzenia dziecka 994
    ›    Zgłoszenie zgonu 702
    ›    Uznanie ojcostwa 529
    ›    Zmiana imienia lub nazwiska 568
    ›    Zawarcie i rejestracja małżeństwa 525
    ›    Sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, ustalenie treści aktu 623
    ›    Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego 621
    ›    Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego 872
    ›    Rejestracja Stanu Cywilnego - wiadomości ogólne 670
    ›    Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 122
     Ewidencja ludności, Wybory 3165
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące 2959
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 1650
    ›    Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności 2097
    ›    Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy) 1291
    ›    Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL 876
    ›    Rejestr Wyborców 153
     Dowody osobiste 7174
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 210
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 174
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 202
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 189
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 172
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 417
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 378
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 364
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 374
    ›    Podział nieruchomości 637
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 499
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 547
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 459
     Działalność gospodarcza 2459
     Zezwolenia i decyzje 6287
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 2679
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1979
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1414
    ›    Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych na terenie gminy imprez 1300
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 2737
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami 1940
    ›    Warunki wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną 990
    ›    Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu 2891
    ›    Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną 1420
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska 708
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i odławianie zwierząt 1583
    ›    Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym 688
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 110
     Podatki i opłaty lokalne 5286
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 257
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 205
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 183
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 218
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 354
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 232
     Oświata 1623
    ›    Stypendia socjalne 1154
     Wodociągi/ Kanalizacja 5298
    ›    Warunki dostawy wody do nieruchomości z sieci wodociągowej 3083
    ›    Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 5198
    ›    Budowa sieci wodociągowej 4828
    ›    Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego 1880
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1162
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1271
     Gospodarka odpadami 1223
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola 1116
    ›    Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 779
     KARTY DUŻEJ RODZINY 530
    ›    Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny 612
    ›    Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 610
     Zgromadzenia 496
Ochrona środowiska
   Wykaz danych o środowisku 4979
   Program Ochrony Środowiska 343
Organizacje pozarządowe
   Programy współpracy 618
     Programy współpracy 361
     Sprawozdania 290
   Konkursy 1260
     Rok 2018 6686
     Rok 2016 19788
   Oferty złożone w trybie art. 19a 40
     Rok 2018 21
   Informacje 970
     Pozostałe informacje 328
Wybory samorządowe
   2018 1055
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 112
Inne
   INWESTYCJE 31474
     Zrealizowane inwestycje 2193
     Planowane inwestycje 5118
     Oferty inwestycyjne 12361
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 899
    ›    Stan elektryfikacji 835
    ›    Stan telefonizacji 822
    ›    Stan gospodarki komunalnej 834
     Informacje ogólne 2109
     Projekty zgłoszone (planowane do zgłoszenia) do Funduszy Strukturalnych 4180
     Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 4510
     Oferty - sprzedaż nieruchomości, wynajem lokali użytkowych 66856
   WYBORY 8799
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2018) 12916
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 109
    ›    PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA 1009
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW 94
    ›    KOMITETY WYBORCZE 1084
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 649
    ›    VADEMECUM WYBORCY 438
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 848
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA 792
    ›    KANDYDACI 2725
    ›    WYNIKI WYBORÓW (I tura) 3652
    ›    II tura wyborów WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA 2297
    ›    WYNIKI WYBORÓW (II tura) 1584
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1123
    ›    KOMUNIKATY 573
    ›    VADEMECUM WYBORCY 753
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 781
    ›    WYNIKI WYBORÓW 556
     REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015 709
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 475
    ›    OBWODOWE KOMISJE DO SPRAW REFERENDUM 906
    ›    VADEMECUM WYBORCY 663
    ›    WYNIKI REFERENDUM 254
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 1488
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015) 666
    ›    Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 416
    ›    INFORMACJE DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU ROLNICZEGO 563
    ›    WYNIKI WYBORÓW 285
     Wybory sołeckie (2015-2019) 1832
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1269
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1047
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1009
    ›    WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 448
    ›    WYNIKI WYBORÓW 847
    ›    POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 449
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 569
    ›    OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 349
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2014) 7194
    ›    PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl 1381
    ›    PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA 1777
    ›    PODZIAŁ POWIATU GRODZISKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 916
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 620
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 1261
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1319
    ›    PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 589
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA W ŻABIEJ WOLI 2114
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1951
    ›    WIZUALIZACJA WYBORÓW 975
    ›    KANDYDACI 1533
    ›    WYNIKI WYBORÓW 5041
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014) 929
    ›    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 389
    ›    KOMUNIKATY 541
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1129
    ›    ***PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl *** 400
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 863
    ›    WYNIKI WYBORÓW 1856
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011) 1218
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 549
    ›    KOMUNIKATY 1313
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1693
    ›    ---PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl --- 617
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1203
    ›    WYNIKI WYBORÓW 620
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 1229
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011) 2260
     Wybory sołeckie (2011-2015) 2767
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2010) 3205
    ›    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 marca 2010 r. 987
    ›    Uchwała Nr 272/XLII/10 RADY POWIATU GRODZISKIGO z dnia 29 kwietnia 2010 r. 741
    ›    Komitety Wyborcze 1751
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 843
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY --- 1638
    ›    Obwieszczenia - podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice, liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedziba komisji wyborczej 1672
    ›    ------ PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ------- 702
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli 2514
    ›    Informacje dla kandydatów na radnych oraz Wójta 1423
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 1943
    ›    OBWIESZCZENIE WÓJTA Gminy ŻABIA WOLA z dnia 20 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 875
    ›    Geografia wyborcza 1148
    ›    Kandydaci 1412
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010) 931
    ›    --- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r. 728
    ›    --- Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 798
    ›    --- Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów 670
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 1554
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY - informacje dotyczące spisów wyborców oraz rejestru wyborców 1289
    ›    Wykaz obwodów głosowania 796
    ›    Informacja o zasadach powoływania obwodowych komisji wyborczych, miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 795
    ›    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 740
    ›    Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 615
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 607
    ›    Zarządzenie Nr 23 / 2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 767
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 731
    ›    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r. 801
    ›    Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 709
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. - II tura 665
    ›    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r. 745
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009) 1277
    ›    Wykaz lokalizacji przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych 673
    ›    Informacje dotyczące rejestrów, spisów wyborców 1453
    ›    Wykaz obwodów głosowania 755
    ›    Upoważnienie do otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania 880
    ›    Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 711
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12.05.2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 731
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 785
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 611
    ›    Zestawienie zbiorcze wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Żabia Wola 1434
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007) 964
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 1064
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/ 1347
     Wybory sołeckie /2007 r./ 2241
     Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./ 1815
     Wybory samorządowe 2006 3802
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 3344
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 4370
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004) 3954
   Jednostki organizacyjne 7342
     Dom Kultury w Żabiej Woli 1973
     Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli 2423
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10096
    ›    Kontakt 1583
    ›    Kierownictwo 1318
    ›    Statut 1207
    ›    Regulamin 1420
    ›    Struktura organizacyjna 1321
    ›    Ewidencje i rejestry 1066
    ›    Ogłoszenia, Przetargi, Oferty 23699
    ›    Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli dotyczące realizacji zadań zleconych i własnych 1326
    ›    Szkoła Podstawowa w Józefinie 4943
    ›    Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie im. Stefanii Dziewulskiej 1545
    ›    Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach 1284
    ›    Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie 2490
    ›    Kontakt 1599
    ›    Kierownictwo 727
    ›    Regulaminy 657
    ›    Statut 652
    ›    Plany, Programy 637
    ›    Zarządzenia dyrekcji 912
    ›    Ogłoszenia 671
    ›    Przetargi, oferty 2364
    ›    Informacje nieudostepnione 598
    ›    Uchwały Rady Pedagogicznej 608
    ›    Kontakt 678
    ›    Kierownictwo 690
    ›    Regulaminy 460
    ›    Statut 497
    ›    Plany, Programy 532
    ›    Zarządzenia dyrekcji 1878
    ›    Ogłoszenia 502
    ›    Przetargi, oferty 2095
    ›    Informacje nieudostepnione 527
    ›    Kontakt 743
    ›    Kierownictwo 496
    ›    Regulaminy 455
    ›    Statut 497
    ›    Plany, Programy 520
    ›    Zarządzenia dyrekcji 521
    ›    Ogłoszenia 527
    ›    Przetargi, oferty 1664
    ›    Informacje nieudostepnione 460
    ›    Kontakt 552
    ›    Kierownictwo 440
    ›    Regulaminy 511
    ›    Statut 432
    ›    Plany, Programy 472
    ›    Zarządzenia dyrekcji 506
    ›    Ogłoszenia 525
    ›    Przetargi, oferty 5067
    ›    Informacje nieudostepnione 377
     Placówki Oświatowe w Gminie Żabia Wola 1078
   Jednostki pomocnicze 4071
     Sołectwa 5183
    ›    Statut Sołectw 1056
   Rejestry i ewidencje 7262
     Rejestr instytucji kultury Gminy Żabia Wola 637
   Oświadczenia majątkowe 11366
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 473
    ›    Wójt 267
    ›    Sekretarz 257
    ›    Skarbnik 181
    ›    Radni 292
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 443
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 407
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1060
    ›    Wójt 733
    ›    Sekretarz 391
    ›    Skarbnik 321
    ›    Radni 515
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 946
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 773
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 791
    ›    Wójt 390
    ›    Sekretarz 331
    ›    Radni 479
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 778
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 718
    ›    Skarbnik 329
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1033
    ›    Wójt 655
    ›    Sekretarz 542
    ›    Skarbnik 534
    ›    Radni 633
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1038
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 831
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2014-2018/ 889
    ›    Wójt 574
    ›    Radni 768
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2010-2014/ 632
    ›    Wójt 485
    ›    Radni 516
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 981
    ›    Wójt 497
    ›    Sekretarz 492
    ›    Skarbnik 373
    ›    Radni 586
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 669
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 690
     Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1063
    ›    Wójt 623
    ›    Sekretarz 649
    ›    Radni 653
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 935
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 932
    ›    Skarbnik 647
     Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1109
    ›    Wójt 679
    ›    Sekretarz 600
    ›    Skarbnik 496
    ›    Radni 709
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 795
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 741
    ›    Wójt 812
     Oświadczenia majątkowe za rok 2010 882
    ›    Sekretarz 581
    ›    Skarbnik 566
    ›    Radni 692
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 690
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 686
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2010-2014/ 952
    ›    Radni 763
    ›    Wójt 562
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2006-2010/ 679
    ›    Wójt 471
    ›    Radni 573
     Oświadczenia majątkowe za rok 2009 967
    ›    Wójt 673
    ›    Sekretarz 533
    ›    Skarbnik 571
    ›    Radni 703
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 684
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 742
     Oświadczenia majątkowe za rok 2008 1102
    ›    Wójt 1157
    ›    Sekretarz 630
    ›    Skarbnik 641
    ›    Radni 857
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 708
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 721
     Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1066
    ›    Wójt 650
    ›    Sekretarz 544
    ›    Skarbnik 555
    ›    Radni 722
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 935
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 746
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1464
    ›    Wójt 1177
    ›    Sekretarz 756
    ›    Skarbnik 724
    ›    Radni 952
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1030
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 940
    ›     Pozostałe oświadczenia majątkowe 296
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 295
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2006-2010/ 1224
    ›    Radni 935
    ›    Wójt 899
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2002-2006/ 974
    ›    Radni 791
    ›    Wójt 645
     Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1192
    ›    Wójt 768
    ›    Sekretarz 706
    ›    Skarbnik 758
    ›    Radni 792
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 832
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 762
     Oświadczenia majątkowe za rok 2004 1120
    ›    Wójt 701
    ›    Sekretarz 613
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 685
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 774
    ›    Radni 834
    ›    Skarbnik 662
     Rok 2003 - Wójt Gminy Żabia Wola 1504
     Rok 2003 - Sekretarz Gminy 1097
     Rok 2003 - Skarbnik Gminy 1048
     Rok 2003 - Radni Gminy Żabia Wola 1281
    ›    Auguścik Andrzej 1313
    ›    Badowski Witold 710
    ›    Badowska Regina 881
    ›    Bieganowski Mirosław 1088
    ›    Filarczyk Roman 894
    ›    Folwarski Stanisław 914
    ›    Gajewska Grażyna 781
    ›    Karp Roch 858
    ›    Leśniak Waldemar 843
    ›    Perzyna Krzysztof 806
    ›    Redestowicz Wanda 917
    ›    Sadowska Barbara 743
    ›    Wister Ryszard 779
    ›    Witczak Marek 743
    ›    Wolicka Anna 822
     Rok 2003 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 1582
     Rok 2003 - Pozostałe oświadczenia majątkowe 1214
   Informacja publiczna 4956
   Pomoc prawna 272
   Redakcja Biuletynu 3956