główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2824325
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ303975
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane podstawowe 303975
   Godziny urzędowania 11854
   Regulamin organizacyjny 7529
   Struktura organizacyjna 41329
     Referat Finansowo-Podatkowy (FP) 8495
     Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (PS) 4236
     Referat Rozwoju i Gospodarki (RG) 132
     Wieloosobowe Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (PSZ) 784
     Referat Organizacyjno-Administracyjny (OA) 93
     Referat Inwestycji i Infrastruktury (RI) 10245
     Stanowisko ds. zamówień publicznych (SZP) 68
     Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Nieruchomościami (KGN) 6989
   Wójt 9178
   Zastępca wójta 415
   Sekretarz 6255
   Skarbnik 5175
Rada Gminy
   Rada Gminy 18738
     Kontakt 120
     Przewodniczący Rady 4545
     Skład Rady 10936
     Sesje 12372
    ›    Planowane sesje Rady Gminy - harmonogram roczny 6313
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2006 5476
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2007 4102
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2008 4610
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2009 4240
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2010 4369
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2011 4640
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2012 3134
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2013 3415
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2014 2748
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2015 2538
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2016 999
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2017 1249
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2018 1305
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 4601
    ›    Najbliższa sesja - rok 2019 2697
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2019 1011
    ›    Najbliższa sesja - rok 2020 849
    ›     Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2020 215
     Uchwały Rady Gminy 5858
     Apele Rady Gminy 872
    ›    Kadencja 2014-2018 543
    ›    Kadencja 2018-2023 319
     Interpelacje i zapytania Radnych 1033
    ›    Kadencja 2018-2023 1435
     Raporty o stanie Gminy 356
   Komisje Rady 14527
    ›    Komisja Rewizyjna 2982
    ›    Komisja budżetu, rozwoju i przedsiębiorczości, ochrony środowiska 2989
    ›    Komisja oświaty, spraw socjalnych i kultury, sportu i rekreacji 4256
    ›    Komisja planowania przestrzennego i inwestycji 351
    ›    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 273
     Komisje Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencja 1325
    ›    Terminy wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola lata 2005-2018 26977
    ›    Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji 3006
     Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola 1900
     Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola 9069
    ›    2005 1265
    ›    2006 2832
    ›    2006 /kadencja 2006-2010/ 1680
    ›    2007 3480
    ›    2008 3480
    ›    2009 3159
    ›    2010 3754
    ›    2010 /kadencja 2010-2014/ 1275
    ›    2011 2510
    ›    2012 2353
    ›    2013 2157
    ›    2014 1893
    ›    2015 1951
    ›    2016 1168
    ›    2017 1123
    ›    2018 751
    ›    2019 1113
    ›    2020 412
Prawo Lokalne
   Statut 8134
   Zarządzenia Wójta 3796
     2020 1018
     2019 5863
     2018 2435
     2017 2470
     2016 4362
     2015 15114
     2014 11221
     2013 8913
     2012 10995
     2011 14410
     2010 14541
     2009 9716
     2008 8719
     2007 10384
     2006 12149
     2004 1704
     2005 1505
    ›    ZARZĄDZENIE NR 36/2007 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok 753
    ›    ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA NR 27/2008 z dnia 13 listopada 2008 r.w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2009 rok 979
    ›    ZARZĄDZENIE NR 29/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola na 2010 rok 867
     Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej 1704
    ›    ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2011 rok 802
    ›    ZARZĄDZENIE NR 48/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2012 rok 750
    ›    ZARZĄDZENIE NR 52/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2013 rok 754
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2014 695
    ›    Rok 2005 689
    ›    Rok 2006 802
    ›    Rok 2007 880
    ›    Rok 2008 668
    ›    Rok 2009 689
    ›    Rok 2010 557
    ›    Rok 2011 681
    ›    Rok 2012 917
    ›    Uchwała Nr 2/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 (+ załączniki) 1366
    ›    Uchwała nr 78/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na 2005 rok (+ załączniki) 1125
    ›    Uchwała Nr 62/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2006. 1355
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2007. 1376
    ›    UCHWAŁA Nr 85/XIII/2007 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2008 1060
    ›    - - - UCHWAŁA Nr 56/XXIV/2008 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2009 782
     Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 2471
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2010 Nr 67/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r. 895
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2011 Nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010 r. 730
    ›    UCHWAŁA NR 9/IV/2010 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 - 2020 806
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2012 Nr 81/XV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2011 r. 951
    ›    UCHWAŁA NR 80/XV/2011 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola. 848
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2013 Nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. 851
    ›    UCHWAŁA NR 65/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 740
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2014 Nr 82/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. 818
    ›    UCHWAŁA NR 81/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabia Wola. 683
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2015 Nr 2/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r. 697
    ›    UCHWAŁA NR 1/IV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 609
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2016 Nr 143/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 r. 262
    ›    UCHWAŁA NR 142/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 382
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2017 Nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. 430
    ›    UCHWAŁA NR 97/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 449
   Projekty uchwał 5950
   Uchwały 33157
     2020 657
     2019 2772
     2018 2577
     2017 2114
     2016 2015
    ›    styczeń 741
    ›    marzec 801
    ›    kwiecień 754
    ›    czerwiec 996
    ›    grudzień 802
    ›    wrzesień 465
    ›    październik 741
    ›    listopad 615
     2015 2558
    ›    styczeń 960
    ›    luty 896
    ›    marzec 922
    ›    kwiecień 703
    ›    maj 759
    ›    wrzesień 1037
    ›    październik 1305
    ›    listopad 1123
    ›    grudzień 1287
    ›    czerwiec 1120
    ›    sierpień 619
     2014 /kadencja 2014-2018/ 1012
    ›    grudzień 1296
     2014 1676
    ›    styczeń 874
    ›    marzec 1108
    ›    kwiecień 911
    ›    czerwiec 1012
    ›    wrzesień 800
    ›    październik 983
    ›    sierpień 773
     2013 2249
    ›    grudzień 1161
    ›    listopad 916
    ›    październik 992
    ›    wrzesień 926
    ›    czerwiec 1315
    ›    kwiecień 1008
    ›    marzec 1202
    ›    styczeń 1302
    ›    maj 917
     2012 2290
    ›    luty 977
    ›    kwiecień 1288
    ›    czerwiec 1062
    ›    wrzesień 1031
    ›    październik 966
    ›    listopad 1020
    ›    grudzień 1785
    ›    lipiec 781
     2011 2329
    ›    styczeń 1439
    ›    marzec 1260
    ›    kwiecień 1064
    ›    czerwiec 1063
    ›    wrzesień 1236
    ›    październik 1013
    ›    listopad 1326
    ›    grudzień 1144
    ›    maj 912
    ›    sierpień 881
     2010 /kadencja 2010-2014/ 1428
    ›    grudzień 1802
     2010 2334
    ›    luty 1399
    ›    marzec 1029
    ›    kwiecień 1050
    ›    czerwiec 1165
    ›    wrzesień 1161
    ›    październik 1451
    ›    maj 898
    ›    sierpień 886
     2009 2625
    ›    luty 1268
    ›    marzec 956
    ›    kwiecień 997
    ›    maj 839
    ›    czerwiec 1278
    ›    wrzesień 1451
    ›    sierpień 913
    ›    październik 994
    ›    listopad 1089
    ›    grudzień 1347
     2008 2710
    ›    styczeń 1268
    ›    marzec 1172
    ›    kwiecień 1201
    ›    czerwiec 1057
    ›    wrzesień 1019
    ›    październik 1135
    ›    listopad 1527
    ›    grudzień 1374
    ›    maj 885
    ›    sierpień 951
     2007 2983
    ›    luty 1411
    ›    marzec 1562
    ›    kwiecień 1104
    ›    maj 957
    ›    czerwiec 1210
    ›    lipiec 1275
    ›    wrzesień 963
    ›    październik 1043
    ›    listopad 1256
    ›    grudzień 1156
     2006 /kadencja 2006-2010/ 1672
    ›    listopad 990
    ›    grudzień 1469
     2006 2157
    ›    styczeń 1181
    ›    luty 1172
    ›    kwiecień 1233
    ›    czerwiec 1080
    ›    wrzesień /06.09.2006/ 1041
    ›    wrzesień /28.09.2006/ 1060
    ›    październik 1293
     2005 2356
    ›    luty 1303
    ›    marzec 1428
    ›    kwiecień 1057
    ›    czerwiec 1191
    ›    sierpień 1615
    ›    wrzesień 1150
    ›    listopad 1703
    ›    grudzień 1110
     2004 2645
    ›    styczeń 4303
    ›    luty 1451
    ›    marzec 1131
    ›    kwiecień 1231
    ›    czerwiec 1431
    ›    lipiec 1002
    ›    sierpień 1238
    ›    wrzesień 1313
    ›    listopad 1390
    ›    grudzień 1312
     2003 1758
    ›    I Kwartał 1380
    ›    II Kwartał 1047
    ›    III Kwartał 1293
    ›    IV Kwartał 1349
    ›    Rok 2005 654
    ›    Rok 2006 561
   Gospodarka komunalna 18746
Ogłoszenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia 45007
     2020 4140
     2019 8651
     2018 8663
     2017 4332
     2016 9828
     2015 13599
     2014 8433
     2013 9347
     2012 10636
     2011 11299
     2010 13292
     2009 24844
     2008 13357
     2007 8453
     2006 10344
     2005 3015
     2004 2231
   Ogłoszenia o naborze pracowników 65177
     2020 5285
     2019 19354
     2018 9827
     2017 6220
     2016 6130
     2015 7974
     2014 6622
     2013 8377
   Zgromadzenia 1323
     2016 855
   Obwieszczenia i zawiadomienia (archiwalne, do roku 2007) 3103
     Rok 2007 12312
     Rok 2006 4887
     Rok 2005 5168
     Rok 2004 920
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 99031
     2020 8834
     2019 34845
     2018 25018
     2017 23917
     2016 30335
     2015 39221
     2014 26611
   Zamówienia publiczne do 14 tyś. euro i do 30 tyś. euro 22024
     2020 3464
     2019 24275
     2018 19577
     2017 16296
     2016 35927
     2015 31217
     2014 22238
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 2029
Finanse
   Sprawozdania z wykonania budżetu 2058
     2020 rok 85
     2019 rok 700
     2018 rok 916
     2017 rok 563
     2016 rok 819
     2015 rok 919
     2014 rok 945
     2013 rok 1072
     2012 rok 1113
     2011 rok 1338
     2010 rok 1265
     2009 rok 1289
     2008 rok 1597
     2007 rok 1672
     2006 rok 1570
     2005 rok 1279
     2004 rok 908
     2003 rok 811
   Podatki i opłaty lokalne 4240
    ›    Osoby fizyczne 9951
    ›    Osoby prawne 3550
     Podatek od nieruchomości 5070
    ›    Osoby prawne 2058
    ›    Osoby fizyczne 1798
     Podatek rolny 1246
    ›    Osoby fizyczne 1304
    ›    Osoby prawne 958
     Podatek leśny 564
     Podatek od środków transportowych 2737
     Wysokość stawek podatkowych 3446
     Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 1932
     Wykaz udzielonych ulg 1233
     Zaświadczenia 2936
     Zwrot podatku akcyzowego 323
     Archiwum wzorów deklaracji i informacji podatkowych wraz z uchwałami 366
   Mienie gminy 34755
Gospodarka Komunalna
   Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2824
Załatwianie Spraw
     Urząd Stanu Cywilnego (USC) 7001
   Procedury, e-Urząd 28659
     Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna 9141
    ›    Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 6731
    ›    Podział nieruchomości 3431
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 2362
    ›    Zmiana przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 3278
    ›    Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1920
    ›    Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola. 3075
    ›    Zmiana przeznaczenia gruntów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 2210
    ›    Ustalanie numerów porządkowych /adresowych/ 1739
    ›    Wydanie zaświadczenia o rewitalizacji 144
    ›    Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP 48
    ›    Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w MPZP 81
     Ochrona środowiska 4426
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 8544
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 3315
     Urząd Stanu Cywilnego 3354
    ›    Zgłoszenie urodzenia dziecka 1164
    ›    Zgłoszenie zgonu 874
    ›    Uznanie ojcostwa 647
    ›    Zmiana imienia lub nazwiska 709
    ›    Zawarcie i rejestracja małżeństwa 807
    ›    Sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, ustalenie treści aktu 769
    ›    Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego 771
    ›    Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego 1233
    ›    Rejestracja Stanu Cywilnego - wiadomości ogólne 939
    ›    Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 227
     Ewidencja ludności, Wybory 3510
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące 3837
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 1797
    ›    Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności 3207
    ›    Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy) 1482
    ›    Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 1072
    ›    Rejestr Wyborców 533
     Dowody osobiste 8122
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 285
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 242
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 256
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 266
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 243
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 505
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 438
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 452
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 464
    ›    Podział nieruchomości 799
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 568
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 753
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 561
     Działalność gospodarcza 2682
     Zezwolenia i decyzje 6917
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 2989
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 2902
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1581
    ›    Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych na terenie gminy imprez 1429
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 3322
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami 2348
    ›    Warunki wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną 1155
    ›    Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu 3468
    ›    Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną 1658
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska 847
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i odławianie zwierząt 1869
    ›    Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym 959
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 341
     Podatki i opłaty lokalne 5893
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 305
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 261
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 249
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 290
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 464
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 280
     Oświata 1778
    ›    Stypendia socjalne 1292
     Wodociągi/ Kanalizacja 6598
    ›    Warunki dostawy wody do nieruchomości z sieci wodociągowej 4929
    ›    Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 7727
    ›    Budowa sieci wodociągowej 7886
    ›    Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego 3181
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1306
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1406
     Gospodarka odpadami 1943
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola 2195
    ›    Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 945
     KARTY DUŻEJ RODZINY 723
    ›    Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny 695
    ›    Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 766
     Zgromadzenia 607
Ochrona środowiska
   Wykaz danych o środowisku 5375
   Program Ochrony Środowiska 880
Organizacje pozarządowe
   Programy współpracy 855
     Programy współpracy 523
     Sprawozdania 384
   Konkursy 1720
     Rok 2019 5976
     Rok 2018 15122
     Rok 2016 20263
   Oferty złożone w trybie art. 19a 317
     Rok 2018 181
   Informacje 1297
     Pozostałe informacje 542
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 446
   Inspektor Ochrony Danych 327
Informacja publiczna
   Informacja publiczna 5915
   Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji 239
     2020 107
     2019 195
   Centralny Rejestr Umów i Zleceń 184
     2020 102
     2019 192
Kontrole
   Kontrole wewnętrzne 444
     2019 261
Inne
   INWESTYCJE 32881
     Zrealizowane inwestycje 2328
     Planowane inwestycje 5368
     Oferty inwestycyjne 12479
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 986
    ›    Stan elektryfikacji 932
    ›    Stan telefonizacji 888
    ›    Stan gospodarki komunalnej 913
     Informacje ogólne 2152
     Projekty zgłoszone (planowane do zgłoszenia) do Funduszy Strukturalnych 4227
     Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 4622
     Oferty - sprzedaż nieruchomości, wynajem lokali użytkowych 68196
   WYBORY 10474
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020) 293
    ›    Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 58
    ›    Obwieszczenia wyborcze 103
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 162
    ›    Kandydaci 86
    ›    Vademecum wyborcy 94
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2020) 630
    ›    Zarządzenie Nr 52 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola 171
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego 149
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy 184
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 188
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 182
    ›    Kandydaci 158
    ›    Vademecum wyborcy 63
    ›    Zarządzenie Nr 140 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola 80
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2019) 1158
    ›    KOMUNIKATY 446
    ›    VADEMECUM WYBORCY 447
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 792
    ›    WYNIKI WYBORÓW 517
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2019) 2041
    ›    Zarządzenie Nr 47 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola 467
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego 464
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy 324
    ›    VADEMECUM WYBORCY 153
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 210
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 267
    ›    Kandydaci 232
    ›    WYNIKI WYBORÓW 589
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020- 2023 122
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2019) 1079
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019) 1633
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 208
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 850
    ›    VADEMECUM WYBORCY 453
    ›    OBWIESZCZENIA WYBORCZE 311
    ›    KANDYDACI 603
    ›    WYNIKI WYBORÓW 130
     Wybory sołeckie (2019-2023) 3257
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2018) 14258
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 287
    ›    PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA 1439
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW 229
    ›    KOMITETY WYBORCZE 1393
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 849
    ›    VADEMECUM WYBORCY 801
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1272
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA 1078
    ›    KANDYDACI 3096
    ›    WYNIKI WYBORÓW (I tura) 4069
    ›    II tura wyborów WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA 2617
    ›    WYNIKI WYBORÓW (II tura) 1950
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1238
    ›    KOMUNIKATY 675
    ›    VADEMECUM WYBORCY 885
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 874
    ›    WYNIKI WYBORÓW 655
     REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015 836
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 575
    ›    OBWODOWE KOMISJE DO SPRAW REFERENDUM 1139
    ›    VADEMECUM WYBORCY 803
    ›    WYNIKI REFERENDUM 348
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 2470
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015) 770
    ›    Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 499
    ›    INFORMACJE DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU ROLNICZEGO 653
    ›    WYNIKI WYBORÓW 376
     Wybory sołeckie (2015-2019) 2611
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1378
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1288
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1115
    ›    WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 525
    ›    WYNIKI WYBORÓW 932
    ›    POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 521
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 652
    ›    OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 483
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2014) 7379
    ›    PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl 1572
    ›    PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA 2319
    ›    PODZIAŁ POWIATU GRODZISKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 2055
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 754
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 1404
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1576
    ›    PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 1006
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA W ŻABIEJ WOLI 2352
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 3028
    ›    WIZUALIZACJA WYBORÓW 1077
    ›    KANDYDACI 1731
    ›    WYNIKI WYBORÓW 5618
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014) 1030
    ›    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 461
    ›    KOMUNIKATY 610
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1268
    ›    ***PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl *** 473
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 984
    ›    WYNIKI WYBORÓW 2200
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011) 1312
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 675
    ›    KOMUNIKATY 1422
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1852
    ›    ---PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl --- 767
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1328
    ›    WYNIKI WYBORÓW 702
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 1345
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011) 2452
     Wybory sołeckie (2011-2015) 2958
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2010) 3367
    ›    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 marca 2010 r. 1090
    ›    Uchwała Nr 272/XLII/10 RADY POWIATU GRODZISKIGO z dnia 29 kwietnia 2010 r. 802
    ›    Komitety Wyborcze 1874
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 947
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY --- 1810
    ›    Obwieszczenia - podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice, liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedziba komisji wyborczej 1825
    ›    ------ PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ------- 814
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli 2744
    ›    Informacje dla kandydatów na radnych oraz Wójta 1590
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 2051
    ›    OBWIESZCZENIE WÓJTA Gminy ŻABIA WOLA z dnia 20 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 953
    ›    Geografia wyborcza 1286
    ›    Kandydaci 1662
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010) 1021
    ›    --- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r. 812
    ›    --- Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 910
    ›    --- Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów 771
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 1757
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY - informacje dotyczące spisów wyborców oraz rejestru wyborców 1362
    ›    Wykaz obwodów głosowania 900
    ›    Informacja o zasadach powoływania obwodowych komisji wyborczych, miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 908
    ›    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 838
    ›    Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 699
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 679
    ›    Zarządzenie Nr 23 / 2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 827
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 822
    ›    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r. 862
    ›    Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 826
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. - II tura 778
    ›    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r. 831
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009) 1416
    ›    Wykaz lokalizacji przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych 778
    ›    Informacje dotyczące rejestrów, spisów wyborców 1599
    ›    Wykaz obwodów głosowania 867
    ›    Upoważnienie do otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania 1125
    ›    Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 810
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12.05.2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 803
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 859
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 710
    ›    Zestawienie zbiorcze wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Żabia Wola 1563
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007) 1096
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 1158
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/ 1442
     Wybory sołeckie /2007 r./ 2407
     Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./ 1909
     Wybory samorządowe 2006 3947
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 3457
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 4541
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004) 4124
   Jednostki organizacyjne 8079
     Dom Kultury w Żabiej Woli 2475
     Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli 2831
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10591
    ›    Kontakt 1904
    ›    Kierownictwo 1464
    ›    Statut 1320
    ›    Regulamin 1577
    ›    Struktura organizacyjna 1450
    ›    Ewidencje i rejestry 1154
    ›    Ogłoszenia, Przetargi, Oferty 32119
    ›    Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli dotyczące realizacji zadań zleconych i własnych 1491
    ›    Szkoła Podstawowa w Józefinie 5473
    ›    Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie im. Stefanii Dziewulskiej 1936
    ›    Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach 1942
    ›    Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie 2885
    ›    Kontakt 1805
    ›    Kierownictwo 843
    ›    Regulaminy 724
    ›    Statut 742
    ›    Plany, Programy 730
    ›    Zarządzenia dyrekcji 985
    ›    Ogłoszenia 766
    ›    Przetargi, oferty 2565
    ›    Informacje nieudostepnione 681
    ›    Uchwały Rady Pedagogicznej 696
    ›    Kontakt 841
    ›    Kierownictwo 796
    ›    Regulaminy 518
    ›    Statut 582
    ›    Plany, Programy 610
    ›    Zarządzenia dyrekcji 2012
    ›    Ogłoszenia 611
    ›    Przetargi, oferty 2459
    ›    Informacje nieudostepnione 603
    ›    Kontakt 926
    ›    Kierownictwo 563
    ›    Regulaminy 530
    ›    Statut 559
    ›    Plany, Programy 586
    ›    Zarządzenia dyrekcji 588
    ›    Ogłoszenia 591
    ›    Przetargi, oferty 1754
    ›    Informacje nieudostepnione 509
    ›    Kontakt 695
    ›    Kierownictwo 508
    ›    Regulaminy 590
    ›    Statut 503
    ›    Plany, Programy 529
    ›    Zarządzenia dyrekcji 620
    ›    Ogłoszenia 624
    ›    Przetargi, oferty 5215
    ›    Informacje nieudostepnione 423
     Placówki Oświatowe w Gminie Żabia Wola 1701
   Jednostki pomocnicze 4436
     Sołectwa 5960
    ›    Statut Sołectw 1340
   Rejestry i ewidencje 7859
     Centralny Rejestr Umów i Zleceń 321
     Rejestr instytucji kultury Gminy Żabia Wola 778
   Oświadczenia majątkowe 14724
     Oświadczenia majątkowe za rok 2018 (oraz na koniec/początek kadencji 2019) 1023
    ›    Radni 493
    ›    Wójt 415
    ›    Zastępca Wójta 302
    ›    Sekretarz 295
    ›    Skarbnik 349
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 641
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 529
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2018-2023/ 1424
    ›    Wójt 942
    ›    Radni 1363
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2014-2018/ 725
    ›    Wójt 775
    ›    Radni 447
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 1323
    ›    Wójt 630
    ›    Sekretarz 490
    ›    Skarbnik 478
    ›    Radni 468
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 892
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 919
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1364
    ›    Wójt 894
    ›    Sekretarz 501
    ›    Skarbnik 436
    ›    Radni 682
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1186
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 1000
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 978
    ›    Wójt 492
    ›    Sekretarz 395
    ›    Radni 663
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1015
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 1036
    ›    Skarbnik 419
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1206
    ›    Wójt 727
    ›    Sekretarz 609
    ›    Skarbnik 628
    ›    Radni 714
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1174
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 943
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2014-2018/ 1037
    ›    Wójt 672
    ›    Radni 894
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2010-2014/ 756
    ›    Wójt 570
    ›    Radni 614
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1143
    ›    Wójt 639
    ›    Sekretarz 587
    ›    Skarbnik 436
    ›    Radni 770
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 777
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 918
   Pomoc prawna 779
   Redakcja Biuletynu 4236