Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2748787
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ236874
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane podstawowe 236874
   Godziny urzędowania 10386
   Regulamin organizacyjny 5736
   Struktura organizacyjna 33884
     Referat Finansowy (Fn) 6709
     Referat Inwestycji (RI) 7924
     Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (POGK) 2158
     Urząd Stanu Cywilnego (USC) 5379
     Stanowisko ds. informatyzacji i bezpieczeństwa informacji (IB), Z-ca Kierownika USC (USC) 3566
     Stanowisko ds. obywatelskich (SO) 465
     Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy (BR, PG) 3334
     Stanowisko ds. Kancelaryjnych (Kn) 3036
     Stanowisko ds.Kadrowych, Obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (OCK) 3259
     Stanowisko ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej i Spraw Wojskowych (RDG, SW) 3680
     Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Nieruchomościami (MkGn) 5868
   Wójt 6618
   Sekretarz 4328
   Skarbnik 3601
Rada Gminy
   Rada Gminy 11947
     Przewodniczący Rady 3262
     Skład Rady 8760
     Sesje 8463
    ›    Planowane sesje Rady Gminy - harmonogram roczny 5100
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2006 5161
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2007 3859
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2008 4313
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2009 3927
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2010 3977
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2011 4286
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2012 2864
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2013 3096
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2014 2431
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2015 2247
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2016 690
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2017 406
    ›    Najbliższa sesja - rok 2018 270
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2018 100
     Uchwały Rady Gminy 4061
     Apele Rady Gminy 140
    ›    Kadencja 2014-2018 128
   Komisje Rady 10946
     Komisja Spraw Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów 3592
     Komisja Spraw Socjalnych i Kultury 2538
     Komisja Rewizyjna 2480
     Terminy najbliższych wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola 24887
     Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola 6725
    ›    2005 1098
    ›    2006 2651
    ›    2006 /kadencja 2006-2010/ 1521
    ›    2007 3227
    ›    2008 3246
    ›    2009 2868
    ›    2010 3441
    ›    2010 /kadencja 2010-2014/ 1152
    ›    2011 2239
    ›    2012 2086
    ›    2013 1909
    ›    2014 1658
    ›    2015 1626
    ›    2016 913
    ›    2017 724
    ›    2018 158
Prawo Lokalne
   Statut 7396
   Zarządzenia Wójta 874
     2018 238
     2017 1286
     2016 2757
     2015 11512
     2014 9816
     2013 8361
     2012 10441
     2011 13844
     2010 13992
     2009 9331
     2008 8291
     2007 9932
     2006 11587
     2004 1567
     2005 1359
    ›    ZARZĄDZENIE NR 36/2007 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok 674
    ›    ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA NR 27/2008 z dnia 13 listopada 2008 r.w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2009 rok 912
    ›    ZARZĄDZENIE NR 29/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola na 2010 rok 781
     Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej 1539
    ›    ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2011 rok 739
    ›    ZARZĄDZENIE NR 48/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2012 rok 657
    ›    ZARZĄDZENIE NR 52/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2013 rok 631
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2014 597
    ›    Rok 2005 618
    ›    Rok 2006 746
    ›    Rok 2007 794
    ›    Rok 2008 605
    ›    Rok 2009 593
    ›    Rok 2010 479
    ›    Rok 2011 613
    ›    Rok 2012 819
    ›    Uchwała Nr 2/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 (+ załączniki) 1236
    ›    Uchwała nr 78/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na 2005 rok (+ załączniki) 1044
    ›    Uchwała Nr 62/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2006. 1264
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2007. 1263
    ›    UCHWAŁA Nr 85/XIII/2007 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2008 978
    ›    - - - UCHWAŁA Nr 56/XXIV/2008 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2009 692
     Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 2001
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2010 Nr 67/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r. 796
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2011 Nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010 r. 659
    ›    UCHWAŁA NR 9/IV/2010 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 - 2020 692
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2012 Nr 81/XV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2011 r. 876
    ›    UCHWAŁA NR 80/XV/2011 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola. 769
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2013 Nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. 758
    ›    UCHWAŁA NR 65/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 668
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2014 Nr 82/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. 721
    ›    UCHWAŁA NR 81/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabia Wola. 572
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2015 Nr 2/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r. 592
    ›    UCHWAŁA NR 1/IV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 498
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2016 Nr 143/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 r. 186
    ›    UCHWAŁA NR 142/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 273
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2017 Nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. 286
    ›    UCHWAŁA NR 97/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 304
   Projekty uchwał 4962
   Uchwały 28722
     2018 328
     2017 1362
     2016 1703
    ›    styczeń 592
    ›    marzec 613
    ›    kwiecień 552
    ›    czerwiec 865
    ›    grudzień 642
    ›    wrzesień 364
    ›    październik 583
    ›    listopad 493
     2015 2293
    ›    styczeń 796
    ›    luty 737
    ›    marzec 751
    ›    kwiecień 575
    ›    maj 570
    ›    wrzesień 815
    ›    październik 895
    ›    listopad 922
    ›    grudzień 1064
    ›    czerwiec 934
    ›    sierpień 495
     2014 /kadencja 2014-2018/ 811
    ›    grudzień 1106
     2014 1431
    ›    styczeń 778
    ›    marzec 988
    ›    kwiecień 781
    ›    czerwiec 889
    ›    wrzesień 675
    ›    październik 861
    ›    sierpień 638
     2013 2100
    ›    grudzień 1078
    ›    listopad 824
    ›    październik 898
    ›    wrzesień 834
    ›    czerwiec 1222
    ›    kwiecień 902
    ›    marzec 1102
    ›    styczeń 1189
    ›    maj 765
     2012 2124
    ›    luty 866
    ›    kwiecień 1148
    ›    czerwiec 950
    ›    wrzesień 932
    ›    październik 870
    ›    listopad 923
    ›    grudzień 1638
    ›    lipiec 692
     2011 2171
    ›    styczeń 1306
    ›    marzec 1145
    ›    kwiecień 973
    ›    czerwiec 972
    ›    wrzesień 1109
    ›    październik 931
    ›    listopad 1219
    ›    grudzień 1047
    ›    maj 792
    ›    sierpień 778
     2010 /kadencja 2010-2014/ 1261
    ›    grudzień 1694
     2010 2210
    ›    luty 1214
    ›    marzec 939
    ›    kwiecień 959
    ›    czerwiec 1038
    ›    wrzesień 1055
    ›    październik 1324
    ›    maj 759
    ›    sierpień 758
     2009 2477
    ›    luty 1162
    ›    marzec 872
    ›    kwiecień 850
    ›    maj 751
    ›    czerwiec 1142
    ›    wrzesień 1375
    ›    sierpień 796
    ›    październik 893
    ›    listopad 955
    ›    grudzień 1233
     2008 2511
    ›    styczeń 1093
    ›    marzec 1052
    ›    kwiecień 1093
    ›    czerwiec 947
    ›    wrzesień 888
    ›    październik 1042
    ›    listopad 1427
    ›    grudzień 1264
    ›    maj 790
    ›    sierpień 832
     2007 2846
    ›    luty 1254
    ›    marzec 1463
    ›    kwiecień 1018
    ›    maj 877
    ›    czerwiec 1073
    ›    lipiec 1171
    ›    wrzesień 850
    ›    październik 957
    ›    listopad 1155
    ›    grudzień 1058
     2006 /kadencja 2006-2010/ 1538
    ›    listopad 912
    ›    grudzień 1380
     2006 2034
    ›    styczeń 1102
    ›    luty 1047
    ›    kwiecień 1152
    ›    czerwiec 982
    ›    wrzesień /06.09.2006/ 964
    ›    wrzesień /28.09.2006/ 929
    ›    październik 1186
     2005 2161
    ›    luty 1216
    ›    marzec 1316
    ›    kwiecień 966
    ›    czerwiec 1025
    ›    sierpień 1500
    ›    wrzesień 1046
    ›    listopad 1475
    ›    grudzień 992
     2004 2461
    ›    styczeń 3935
    ›    luty 1327
    ›    marzec 1023
    ›    kwiecień 1083
    ›    czerwiec 1327
    ›    lipiec 855
    ›    sierpień 1114
    ›    wrzesień 1191
    ›    listopad 1238
    ›    grudzień 1167
     2003 1652
    ›    I Kwartał 1260
    ›    II Kwartał 951
    ›    III Kwartał 1169
    ›    IV Kwartał 1253
    ›    Rok 2005 605
    ›    Rok 2006 508
   Strategie, Plany, Programy 18200
     Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Żabia Wola na lata 2004 - 2013 9916
     Program Ochrony Środowiska 2577
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Żabia Wola 2270
     Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola 883
     Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola 8190
     Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych. 1677
     Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych Uzależnień na rok 2005 1346
     Gminny Program Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2006-2010 "ZDROWA GMINA" 1821
     WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŻABIA WOLA DO 2015 ROKU 2693
     Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2008 rok 892
     Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2009 rok 831
     STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ŻABIA WOLA /2008/ 1018
     Plan Odnowy Miejscowości Żelechów /2008/ 1061
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Żabia Wola 236
   Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne 27321
     Wieloletni Program Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 1868
   Gospodarka komunalna 17360
Ogłoszenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia 29956
     2018 1431
     2017 3318
     2016 4615
     2015 11338
     2014 7966
     2013 9050
     2012 10210
     2011 10952
     2010 12766
     2009 24287
     2008 12949
     2007 8144
     2006 10063
     2005 2745
     2004 2085
   Ogłoszenia o naborze pracowników 43596
     2018 1087
     2017 5638
     2016 5623
     2015 7710
     2014 6374
     2013 8185
     2012 8682
     2011 8459
     2010 6263
     2009 8478
     2008 6859
     2007 13309
   Zgromadzenia 915
     2016 616
   Obwieszczenia i zawiadomienia (archiwalne, do roku 2007) 2731
     Rok 2007 12168
     Rok 2006 4714
     Rok 2005 4929
     Rok 2004 782
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 80971
     2018 5872
     2017 22602
     2016 22643
     2015 36775
     2014 26141
     2013 29351
     2012 38427
     2011 51621
     2010 70963
     2009 28869
     2008 22235
     2007 39080
     2006 47369
     2005 27374
     2004 21673
     2003 10513
   Zamówienia publiczne do 14 tyś. euro i do 30 tyś. euro 15419
     2018 4595
     2017 15781
     2016 28290
     2015 28907
     2014 21830
     2013 21598
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 863
Finanse
   Sprawozdania z wykonania budżetu 565
     2017 rok 295
     2016 rok 642
     2015 rok 791
     2014 rok 819
     2013 rok 941
     2012 rok 1007
     2011 rok 1166
     2010 rok 1155
     2009 rok 1138
     2008 rok 1423
     2007 rok 1467
     2006 rok 1402
     2005 rok 1136
     2004 rok 750
     2003 rok 686
   Podatki i opłaty lokalne 1081
    ›    Osoby fizyczne 6943
    ›    Osoby prawne 2293
     Podatek od nieruchomości 1503
    ›    Osoby prawne 1580
    ›    Osoby fizyczne 1299
     Podatek rolny 375
    ›    Osoby fizyczne 1070
    ›    Osoby prawne 672
     Podatek leśny 220
     Podatek od środków transportowych 1929
     Wysokość stawek podatkowych 1823
     Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 1553
     Wykaz udzielonych ulg 733
     Zaświadczenia 2494
     Zwrot podatku akcyzowego 34
     Archiwum wzorów deklaracji i informacji podatkowych wraz z uchwałami 27
   Mienie gminy 33845
Załatwianie Spraw
   Procedury, e-Urząd 26103
     Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna 7848
    ›    * Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego 4985
    ›    * Podział nieruchomości 2766
    ›    * Rozgraniczenie nieruchomości 2041
    ›    * Zmiana przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 2855
    ›    * Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1681
    ›    * Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola. 2584
    ›    * Zmiana przeznaczenia gruntów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 1700
    ›    * Ustalanie numerów porządkowych /adresowych/ 1131
     Ochrona środowiska 3784
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 5842
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2997
     Urząd Stanu Cywilnego 2408
    ›    Zgłoszenie urodzenia dziecka 959
    ›    Zgłoszenie zgonu 662
    ›    Uznanie ojcostwa 484
    ›    Zmiana imienia lub nazwiska 493
    ›    Zawarcie i rejestracja małżeństwa 460
    ›    Sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, ustalenie treści aktu 571
    ›    Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego 564
    ›    Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego 726
    ›    Rejestracja Stanu Cywilnego - wiadomości ogólne 629
    ›    Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 79
     Ewidencja ludności 3073
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące 2729
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 1619
    ›    Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności 1911
    ›    Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy) 1229
    ›    Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL 835
     Dowody osobiste 6966
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 197
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 162
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 188
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 176
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 162
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 400
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 365
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 346
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 361
    ›    Podział nieruchomości 596
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 483
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 511
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 438
     Działalność gospodarcza 2410
     Zezwolenia i decyzje 6110
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 2602
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1838
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1381
    ›    Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych na terenie gminy imprez 1270
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 2537
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami 1837
    ›    Warunki wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną 895
    ›    Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu 2640
    ›    Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną 1335
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska 667
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i odławianie zwierząt 1415
    ›    Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym 619
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 65
     Podatki i opłaty lokalne 5186
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 247
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 196
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 173
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 209
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 325
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 221
     Oświata 1556
    ›    Stypendia socjalne 1122
     Wodociągi/ Kanalizacja 4741
    ›    Warunki dostawy wody do nieruchomości z sieci wodociągowej 2693
    ›    Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 4276
    ›    Budowa sieci wodociągowej 3857
    ›    Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego 1615
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1136
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1246
     Gospodarka odpadami 1161
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola 1047
    ›    Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 713
     KARTY DUŻEJ RODZINY 494
    ›    Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny 594
    ›    Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 593
     Zgromadzenia 466
Ochrona środowiska
   Wykaz danych o środowisku 4863
   Program Ochrony Środowiska 220
Organizacje pozarządowe
   Programy współpracy 550
     Programy współpracy 333
     Sprawozdania 262
   Konkursy 1177
     Rok 2018 1111
     Rok 2016 19152
   Informacje 874
     Pozostałe informacje 294
Inne
   INWESTYCJE 31167
     Zrealizowane inwestycje 2173
     Planowane inwestycje 5085
     Oferty inwestycyjne 12337
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 878
    ›    Stan elektryfikacji 819
    ›    Stan telefonizacji 804
    ›    Stan gospodarki komunalnej 820
     Informacje ogólne 2102
     Projekty zgłoszone (planowane do zgłoszenia) do Funduszy Strukturalnych 4165
     Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 4491
     Oferty - sprzedaż nieruchomości, wynajem lokali użytkowych 66187
   WYBORY 7069
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1070
    ›    KOMUNIKATY 562
    ›    VADEMECUM WYBORCY 737
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 765
    ›    WYNIKI WYBORÓW 534
     REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015 691
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 450
    ›    OBWODOWE KOMISJE DO SPRAW REFERENDUM 879
    ›    VADEMECUM WYBORCY 640
    ›    WYNIKI REFERENDUM 230
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 1423
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015) 646
    ›    Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 403
    ›    INFORMACJE DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU ROLNICZEGO 551
    ›    WYNIKI WYBORÓW 264
     Wybory sołeckie (2015-2019) 1751
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1223
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1029
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 988
    ›    WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 432
    ›    WYNIKI WYBORÓW 830
    ›    POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 438
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 556
    ›    OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 332
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2014) 6954
    ›    PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl 1300
    ›    PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA 1518
    ›    PODZIAŁ POWIATU GRODZISKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 722
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 573
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 1242
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1285
    ›    PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 542
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA W ŻABIEJ WOLI 2084
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1841
    ›    WIZUALIZACJA WYBORÓW 958
    ›    KANDYDACI 1428
    ›    WYNIKI WYBORÓW 4352
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014) 910
    ›    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 379
    ›    KOMUNIKATY 527
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1103
    ›    ***PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl *** 391
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 836
    ›    WYNIKI WYBORÓW 503
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011) 1202
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 532
    ›    KOMUNIKATY 1301
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1679
    ›    ---PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl --- 606
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1190
    ›    WYNIKI WYBORÓW 607
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 1214
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011) 2227
     Wybory sołeckie (2011-2015) 2728
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2010) 3160
    ›    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 marca 2010 r. 970
    ›    Uchwała Nr 272/XLII/10 RADY POWIATU GRODZISKIGO z dnia 29 kwietnia 2010 r. 728
    ›    Komitety Wyborcze 1719
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 829
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY --- 1622
    ›    Obwieszczenia - podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice, liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedziba komisji wyborczej 1631
    ›    ------ PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ------- 688
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli 2498
    ›    Informacje dla kandydatów na radnych oraz Wójta 1146
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 1920
    ›    OBWIESZCZENIE WÓJTA Gminy ŻABIA WOLA z dnia 20 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 857
    ›    Geografia wyborcza 1125
    ›    Kandydaci 1317
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010) 920
    ›    --- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r. 714
    ›    --- Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 785
    ›    --- Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów 656
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 758
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY - informacje dotyczące spisów wyborców oraz rejestru wyborców 1278
    ›    Wykaz obwodów głosowania 777
    ›    Informacja o zasadach powoływania obwodowych komisji wyborczych, miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 769
    ›    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 727
    ›    Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 604
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 589
    ›    Zarządzenie Nr 23 / 2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 757
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 719
    ›    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r. 790
    ›    Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 693
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. - II tura 649
    ›    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r. 734
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009) 1265
    ›    Wykaz lokalizacji przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych 663
    ›    Informacje dotyczące rejestrów, spisów wyborców 1437
    ›    Wykaz obwodów głosowania 733
    ›    Upoważnienie do otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania 865
    ›    Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 701
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12.05.2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 719
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 772
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 598
    ›    Zestawienie zbiorcze wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Żabia Wola 1417
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007) 937
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 1037
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/ 1339
     Wybory sołeckie /2007 r./ 2228
     Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./ 1804
     Wybory samorządowe 2006 3725
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 3315
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 4335
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004) 3914
   Jednostki organizacyjne 7194
     Dom Kultury w Żabiej Woli 1914
     Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli 2245
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9973
    ›    Kontakt 1495
    ›    Kierownictwo 1287
    ›    Statut 1191
    ›    Regulamin 1368
    ›    Struktura organizacyjna 1293
    ›    Ewidencje i rejestry 1049
    ›    Ogłoszenia, Przetargi, Oferty 20376
    ›    Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli dotyczące realizacji zadań zleconych i własnych 1296
    ›    Szkoła Podstawowa w Józefinie 4715
    ›    Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie im. Stefanii Dziewulskiej 1288
    ›    Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach 1190
    ›    Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie 2381
    ›    Kontakt 1467
    ›    Kierownictwo 685
    ›    Regulaminy 623
    ›    Statut 634
    ›    Plany, Programy 560
    ›    Zarządzenia dyrekcji 885
    ›    Ogłoszenia 649
    ›    Przetargi, oferty 2289
    ›    Informacje nieudostepnione 575
    ›    Uchwały Rady Pedagogicznej 591
    ›    Kontakt 650
    ›    Kierownictwo 674
    ›    Regulaminy 452
    ›    Statut 469
    ›    Plany, Programy 524
    ›    Zarządzenia dyrekcji 1862
    ›    Ogłoszenia 486
    ›    Przetargi, oferty 2012
    ›    Informacje nieudostepnione 514
    ›    Kontakt 703
    ›    Kierownictwo 489
    ›    Regulaminy 446
    ›    Statut 488
    ›    Plany, Programy 514
    ›    Zarządzenia dyrekcji 511
    ›    Ogłoszenia 520
    ›    Przetargi, oferty 1629
    ›    Informacje nieudostepnione 447
    ›    Kontakt 535
    ›    Kierownictwo 429
    ›    Regulaminy 496
    ›    Statut 420
    ›    Plany, Programy 463
    ›    Zarządzenia dyrekcji 495
    ›    Ogłoszenia 511
    ›    Przetargi, oferty 5024
    ›    Informacje nieudostepnione 364
     Placówki Oświatowe w Gminie Żabia Wola 990
   Jednostki pomocnicze 3923
     Sołectwa 5008
    ›    Statut Sołectw 1014
   Rejestry i ewidencje 7048
     Rejestr instytucji kultury Gminy Żabia Wola 600
   Oświadczenia majątkowe 10566
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 826
    ›    Wójt 672
    ›    Sekretarz 348
    ›    Skarbnik 269
    ›    Radni 416
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 793
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 621
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 736
    ›    Wójt 369
    ›    Sekretarz 317
    ›    Radni 414
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 729
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 673
    ›    Skarbnik 315
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 993
    ›    Wójt 644
    ›    Sekretarz 531
    ›    Skarbnik 523
    ›    Radni 617
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1018
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 813
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2014-2018/ 843
    ›    Wójt 553
    ›    Radni 706
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2010-2014/ 604
    ›    Wójt 475
    ›    Radni 498
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 938
    ›    Wójt 479
    ›    Sekretarz 476
    ›    Skarbnik 361
    ›    Radni 549
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 648
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 657
     Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1042
    ›    Wójt 609
    ›    Sekretarz 636
    ›    Radni 639
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 920
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 915
    ›    Skarbnik 613
     Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1069
    ›    Wójt 667
    ›    Sekretarz 588
    ›    Skarbnik 488
    ›    Radni 698
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 769
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 718
    ›    Wójt 786
     Oświadczenia majątkowe za rok 2010 845
    ›    Sekretarz 567
    ›    Skarbnik 554
    ›    Radni 678
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 676
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 671
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2010-2014/ 942
    ›    Radni 755
    ›    Wójt 550
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2006-2010/ 668
    ›    Wójt 463
    ›    Radni 562
     Oświadczenia majątkowe za rok 2009 928
    ›    Wójt 644
    ›    Sekretarz 516
    ›    Skarbnik 560
    ›    Radni 688
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 675
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 721
     Oświadczenia majątkowe za rok 2008 1078
    ›    Wójt 1055
    ›    Sekretarz 612
    ›    Skarbnik 619
    ›    Radni 827
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 696
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 707
     Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1048
    ›    Wójt 632
    ›    Sekretarz 534
    ›    Skarbnik 531
    ›    Radni 702
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 911
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 725
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1441
    ›    Wójt 1166
    ›    Sekretarz 746
    ›    Skarbnik 712
    ›    Radni 941
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1019
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 917
    ›     Pozostałe oświadczenia majątkowe 278
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 275
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2006-2010/ 1215
    ›    Radni 926
    ›    Wójt 889
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2002-2006/ 965
    ›    Radni 780
    ›    Wójt 636
     Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1172
    ›    Wójt 745
    ›    Sekretarz 656
    ›    Skarbnik 741
    ›    Radni 772
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 767
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 743
     Oświadczenia majątkowe za rok 2004 1101
    ›    Wójt 692
    ›    Sekretarz 603
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 676
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 759
    ›    Radni 803
    ›    Skarbnik 652
     Rok 2003 - Wójt Gminy Żabia Wola 1490
     Rok 2003 - Sekretarz Gminy 1088
     Rok 2003 - Skarbnik Gminy 1039
     Rok 2003 - Radni Gminy Żabia Wola 1266
    ›    Auguścik Andrzej 1261
    ›    Badowski Witold 697
    ›    Badowska Regina 847
    ›    Bieganowski Mirosław 1053
    ›    Filarczyk Roman 866
    ›    Folwarski Stanisław 883
    ›    Gajewska Grażyna 766
    ›    Karp Roch 844
    ›    Leśniak Waldemar 800
    ›    Perzyna Krzysztof 787
    ›    Redestowicz Wanda 907
    ›    Sadowska Barbara 735
    ›    Wister Ryszard 756
    ›    Witczak Marek 729
    ›    Wolicka Anna 810
     Rok 2003 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 1550
     Rok 2003 - Pozostałe oświadczenia majątkowe 1194
   Informacja publiczna 4827
   Pomoc prawna 134
   Redakcja Biuletynu 3884