główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2778590
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ300207
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane podstawowe 300207
   Godziny urzędowania 11731
   Regulamin organizacyjny 7345
   Struktura organizacyjna 40764
     Referat Finansowy (Fn) 8282
     Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (POGK) 3891
     Referat Inwestycji i Infrastruktury (RI) 10000
     Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (SZ) 689
     Urząd Stanu Cywilnego (USC) 6922
     Główny Specjalista ds. Rozwoju (GSR) 435
     Stanowisko ds. obywatelskich i Archiwum Zakładowego (SO) 1141
     Stanowisko ds. Promocji i obsługi Rady Gminy (BR) 4118
     Stanowisko ds. Kancelaryjnych (Kn) 3730
     Stanowisko ds. Kadrowych (K) 4031
     Stanowisko ds. Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Zdrowia (RDG) 4505
     Informatyk (In) 542
     Inspektor Ochrony Danych (IOD) 351
     Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Nieruchomościami (GN) 6832
   Wójt 9063
   Zastępca wójta 335
   Sekretarz 6147
   Skarbnik 5077
Rada Gminy
   Rada Gminy 18150
     Kontakt 72
     Przewodniczący Rady 4481
     Skład Rady 10792
     Sesje 12004
    ›    Planowane sesje Rady Gminy - harmonogram roczny 6181
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2006 5373
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2007 4045
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2008 4500
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2009 4149
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2010 4268
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2011 4545
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2012 3072
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2013 3350
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2014 2679
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2015 2458
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2016 915
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2017 1113
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2018 1182
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 4125
    ›    Najbliższa sesja - rok 2019 2543
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2019 860
    ›    Najbliższa sesja - rok 2020 380
    ›     Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2020 98
     Uchwały Rady Gminy 5699
     Apele Rady Gminy 832
    ›    Kadencja 2014-2018 506
    ›    Kadencja 2018-2023 271
     Interpelacje i zapytania Radnych 926
    ›    Kadencja 2018-2023 1308
     Raporty o stanie Gminy 292
   Komisje Rady 14283
    ›    Komisja Rewizyjna 2929
    ›    Komisja budżetu, rozwoju i przedsiębiorczości, ochrony środowiska 2936
    ›    Komisja oświaty, spraw socjalnych i kultury, sportu i rekreacji 4201
    ›    Komisja planowania przestrzennego i inwestycji 302
    ›    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 243
     Komisje Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencja 1193
    ›    Terminy wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola lata 2005-2018 26439
    ›    Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji 2520
     Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola 1732
     Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola 8813
    ›    2005 1236
    ›    2006 2790
    ›    2006 /kadencja 2006-2010/ 1653
    ›    2007 3431
    ›    2008 3427
    ›    2009 3105
    ›    2010 3691
    ›    2010 /kadencja 2010-2014/ 1258
    ›    2011 2433
    ›    2012 2301
    ›    2013 2094
    ›    2014 1832
    ›    2015 1890
    ›    2016 1112
    ›    2017 1050
    ›    2018 700
    ›    2019 1045
    ›    2020 207
Prawo Lokalne
   Statut 8039
   Zarządzenia Wójta 3594
     2020 489
     2019 5200
     2018 2271
     2017 2224
     2016 3983
     2015 14482
     2014 10860
     2013 8722
     2012 10830
     2011 14250
     2010 14364
     2009 9604
     2008 8606
     2007 10245
     2006 12020
     2004 1685
     2005 1486
    ›    ZARZĄDZENIE NR 36/2007 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok 742
    ›    ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA NR 27/2008 z dnia 13 listopada 2008 r.w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2009 rok 969
    ›    ZARZĄDZENIE NR 29/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola na 2010 rok 858
     Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej 1694
    ›    ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2011 rok 794
    ›    ZARZĄDZENIE NR 48/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2012 rok 734
    ›    ZARZĄDZENIE NR 52/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2013 rok 735
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2014 686
    ›    Rok 2005 684
    ›    Rok 2006 798
    ›    Rok 2007 875
    ›    Rok 2008 662
    ›    Rok 2009 684
    ›    Rok 2010 552
    ›    Rok 2011 676
    ›    Rok 2012 913
    ›    Uchwała Nr 2/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 (+ załączniki) 1349
    ›    Uchwała nr 78/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na 2005 rok (+ załączniki) 1115
    ›    Uchwała Nr 62/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2006. 1344
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2007. 1366
    ›    UCHWAŁA Nr 85/XIII/2007 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2008 1049
    ›    - - - UCHWAŁA Nr 56/XXIV/2008 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2009 772
     Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 2423
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2010 Nr 67/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r. 883
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2011 Nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010 r. 721
    ›    UCHWAŁA NR 9/IV/2010 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 - 2020 794
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2012 Nr 81/XV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2011 r. 943
    ›    UCHWAŁA NR 80/XV/2011 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola. 839
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2013 Nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. 841
    ›    UCHWAŁA NR 65/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 732
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2014 Nr 82/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. 807
    ›    UCHWAŁA NR 81/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabia Wola. 673
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2015 Nr 2/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r. 685
    ›    UCHWAŁA NR 1/IV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 596
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2016 Nr 143/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 r. 252
    ›    UCHWAŁA NR 142/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 369
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2017 Nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. 416
    ›    UCHWAŁA NR 97/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 432
   Projekty uchwał 5857
   Uchwały 32881
     2020 405
     2019 2582
     2018 2459
     2017 2056
     2016 1983
    ›    styczeń 716
    ›    marzec 771
    ›    kwiecień 725
    ›    czerwiec 966
    ›    grudzień 775
    ›    wrzesień 440
    ›    październik 719
    ›    listopad 600
     2015 2535
    ›    styczeń 933
    ›    luty 877
    ›    marzec 898
    ›    kwiecień 685
    ›    maj 735
    ›    wrzesień 1015
    ›    październik 1262
    ›    listopad 1099
    ›    grudzień 1261
    ›    czerwiec 1101
    ›    sierpień 600
     2014 /kadencja 2014-2018/ 987
    ›    grudzień 1269
     2014 1654
    ›    styczeń 861
    ›    marzec 1083
    ›    kwiecień 888
    ›    czerwiec 1000
    ›    wrzesień 783
    ›    październik 966
    ›    sierpień 744
     2013 2228
    ›    grudzień 1148
    ›    listopad 899
    ›    październik 980
    ›    wrzesień 907
    ›    czerwiec 1297
    ›    kwiecień 984
    ›    marzec 1180
    ›    styczeń 1285
    ›    maj 904
     2012 2266
    ›    luty 957
    ›    kwiecień 1266
    ›    czerwiec 1041
    ›    wrzesień 1007
    ›    październik 951
    ›    listopad 1005
    ›    grudzień 1758
    ›    lipiec 765
     2011 2310
    ›    styczeń 1417
    ›    marzec 1241
    ›    kwiecień 1047
    ›    czerwiec 1041
    ›    wrzesień 1224
    ›    październik 995
    ›    listopad 1307
    ›    grudzień 1127
    ›    maj 897
    ›    sierpień 863
     2010 /kadencja 2010-2014/ 1406
    ›    grudzień 1781
     2010 2315
    ›    luty 1386
    ›    marzec 1010
    ›    kwiecień 1033
    ›    czerwiec 1147
    ›    wrzesień 1143
    ›    październik 1438
    ›    maj 876
    ›    sierpień 869
     2009 2607
    ›    luty 1250
    ›    marzec 937
    ›    kwiecień 979
    ›    maj 821
    ›    czerwiec 1257
    ›    wrzesień 1439
    ›    sierpień 897
    ›    październik 971
    ›    listopad 1071
    ›    grudzień 1329
     2008 2686
    ›    styczeń 1245
    ›    marzec 1156
    ›    kwiecień 1186
    ›    czerwiec 1031
    ›    wrzesień 1007
    ›    październik 1118
    ›    listopad 1510
    ›    grudzień 1356
    ›    maj 873
    ›    sierpień 933
     2007 2961
    ›    luty 1393
    ›    marzec 1545
    ›    kwiecień 1086
    ›    maj 940
    ›    czerwiec 1196
    ›    lipiec 1258
    ›    wrzesień 942
    ›    październik 1026
    ›    listopad 1243
    ›    grudzień 1143
     2006 /kadencja 2006-2010/ 1652
    ›    listopad 971
    ›    grudzień 1452
     2006 2139
    ›    styczeń 1163
    ›    luty 1153
    ›    kwiecień 1212
    ›    czerwiec 1062
    ›    wrzesień /06.09.2006/ 1022
    ›    wrzesień /28.09.2006/ 1033
    ›    październik 1278
     2005 2331
    ›    luty 1286
    ›    marzec 1413
    ›    kwiecień 1039
    ›    czerwiec 1162
    ›    sierpień 1596
    ›    wrzesień 1127
    ›    listopad 1686
    ›    grudzień 1090
     2004 2621
    ›    styczeń 4272
    ›    luty 1430
    ›    marzec 1109
    ›    kwiecień 1204
    ›    czerwiec 1414
    ›    lipiec 981
    ›    sierpień 1213
    ›    wrzesień 1288
    ›    listopad 1365
    ›    grudzień 1282
     2003 1741
    ›    I Kwartał 1364
    ›    II Kwartał 1030
    ›    III Kwartał 1269
    ›    IV Kwartał 1333
    ›    Rok 2005 651
    ›    Rok 2006 557
   Gospodarka komunalna 18570
Ogłoszenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia 44126
     2020 2661
     2019 8410
     2018 8379
     2017 4178
     2016 9313
     2015 13315
     2014 8304
     2013 9267
     2012 10498
     2011 11213
     2010 13137
     2009 24638
     2008 13226
     2007 8353
     2006 10268
     2005 2962
     2004 2204
   Ogłoszenia o naborze pracowników 64048
     2020 4519
     2019 19205
     2018 9678
     2017 6124
     2016 6066
     2015 7935
     2014 6604
     2013 8336
   Zgromadzenia 1275
     2016 801
   Obwieszczenia i zawiadomienia (archiwalne, do roku 2007) 3067
     Rok 2007 12270
     Rok 2006 4840
     Rok 2005 5118
     Rok 2004 896
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 98029
     2020 5783
     2019 33925
     2018 24851
     2017 23726
     2016 29853
     2015 38892
     2014 26477
   Zamówienia publiczne do 14 tyś. euro i do 30 tyś. euro 21479
     2020 1562
     2019 23709
     2018 19422
     2017 16202
     2016 35405
     2015 30884
     2014 22119
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 1936
Finanse
   Sprawozdania z wykonania budżetu 1834
     2019 rok 582
     2018 rok 802
     2017 rok 527
     2016 rok 789
     2015 rok 894
     2014 rok 920
     2013 rok 1055
     2012 rok 1093
     2011 rok 1320
     2010 rok 1244
     2009 rok 1270
     2008 rok 1575
     2007 rok 1648
     2006 rok 1550
     2005 rok 1254
     2004 rok 883
     2003 rok 788
   Podatki i opłaty lokalne 4013
    ›    Osoby fizyczne 9676
    ›    Osoby prawne 3477
     Podatek od nieruchomości 4821
    ›    Osoby prawne 2003
    ›    Osoby fizyczne 1742
     Podatek rolny 1153
    ›    Osoby fizyczne 1267
    ›    Osoby prawne 917
     Podatek leśny 521
     Podatek od środków transportowych 2649
     Wysokość stawek podatkowych 3290
     Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 1877
     Wykaz udzielonych ulg 1140
     Zaświadczenia 2858
     Zwrot podatku akcyzowego 287
     Archiwum wzorów deklaracji i informacji podatkowych wraz z uchwałami 327
   Mienie gminy 34613
Gospodarka Komunalna
   Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2453
Załatwianie Spraw
   Procedury, e-Urząd 28201
     Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna 8878
    ›    Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 6379
    ›    Podział nieruchomości 3355
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 2320
    ›    Zmiana przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 3209
    ›    Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1889
    ›    Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola. 2995
    ›    Zmiana przeznaczenia gruntów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 2162
    ›    Ustalanie numerów porządkowych /adresowych/ 1627
    ›    Wydanie zaświadczenia o rewitalizacji 31
    ›    Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP 18
    ›    Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w MPZP 27
     Ochrona środowiska 4312
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 8241
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 3267
     Urząd Stanu Cywilnego 3217
    ›    Zgłoszenie urodzenia dziecka 1128
    ›    Zgłoszenie zgonu 798
    ›    Uznanie ojcostwa 624
    ›    Zmiana imienia lub nazwiska 680
    ›    Zawarcie i rejestracja małżeństwa 739
    ›    Sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, ustalenie treści aktu 741
    ›    Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego 738
    ›    Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego 1142
    ›    Rejestracja Stanu Cywilnego - wiadomości ogólne 896
    ›    Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 205
     Ewidencja ludności, Wybory 3427
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące 3732
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 1767
    ›    Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności 2926
    ›    Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy) 1448
    ›    Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 1037
    ›    Rejestr Wyborców 456
     Dowody osobiste 7990
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 274
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 229
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 241
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 252
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 230
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 490
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 423
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 439
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 454
    ›    Podział nieruchomości 781
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 556
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 718
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 541
     Działalność gospodarcza 2641
     Zezwolenia i decyzje 6825
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 2942
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 2851
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1548
    ›    Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych na terenie gminy imprez 1402
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 3195
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami 2294
    ›    Warunki wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną 1125
    ›    Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu 3380
    ›    Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną 1613
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska 820
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i odławianie zwierząt 1831
    ›    Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym 897
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 289
     Podatki i opłaty lokalne 5769
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 294
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 246
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 237
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 277
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 446
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 270
     Oświata 1751
    ›    Stypendia socjalne 1265
     Wodociągi/ Kanalizacja 6387
    ›    Warunki dostawy wody do nieruchomości z sieci wodociągowej 4505
    ›    Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 7243
    ›    Budowa sieci wodociągowej 7513
    ›    Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego 2914
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1264
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1381
     Gospodarka odpadami 1772
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola 1999
    ›    Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 915
     KARTY DUŻEJ RODZINY 696
    ›    Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny 680
    ›    Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 737
     Zgromadzenia 589
Ochrona środowiska
   Wykaz danych o środowisku 5320
   Program Ochrony Środowiska 823
Organizacje pozarządowe
   Programy współpracy 821
     Programy współpracy 501
     Sprawozdania 362
   Konkursy 1674
     Rok 2019 5307
     Rok 2018 15094
     Rok 2016 20238
   Oferty złożone w trybie art. 19a 270
     Rok 2018 158
   Informacje 1254
     Pozostałe informacje 523
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 401
   Inspektor Ochrony Danych 283
Informacja publiczna
   Informacja publiczna 5830
   Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji 174
     2020 58
     2019 151
   Centralny Rejestr Umów i Zleceń 117
     2020 40
     2019 144
Kontrole
   Kontrole wewnętrzne 376
     2019 226
Inne
   INWESTYCJE 32702
     Zrealizowane inwestycje 2308
     Planowane inwestycje 5336
     Oferty inwestycyjne 12452
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 971
    ›    Stan elektryfikacji 910
    ›    Stan telefonizacji 876
    ›    Stan gospodarki komunalnej 890
     Informacje ogólne 2141
     Projekty zgłoszone (planowane do zgłoszenia) do Funduszy Strukturalnych 4217
     Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 4602
     Oferty - sprzedaż nieruchomości, wynajem lokali użytkowych 68040
   WYBORY 10267
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020) 30
    ›    Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9
    ›    Obwieszczenia wyborcze 5
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 25
    ›    Kandydaci 17
    ›    Vademecum wyborcy 14
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2020) 197
    ›    Zarządzenie Nr 52 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola 92
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego 83
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy 96
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 66
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 37
    ›    Kandydaci 43
    ›    Vademecum wyborcy 18
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2019) 1126
    ›    KOMUNIKATY 397
    ›    VADEMECUM WYBORCY 402
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 742
    ›    WYNIKI WYBORÓW 488
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2019) 1970
    ›    Zarządzenie Nr 47 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola 440
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego 437
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy 303
    ›    VADEMECUM WYBORCY 130
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 186
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 243
    ›    Kandydaci 218
    ›    WYNIKI WYBORÓW 563
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020- 2023 96
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2019) 1040
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019) 1604
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 191
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 804
    ›    VADEMECUM WYBORCY 416
    ›    OBWIESZCZENIA WYBORCZE 291
    ›    KANDYDACI 579
    ›    WYNIKI WYBORÓW 118
     Wybory sołeckie (2019-2023) 3124
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2018) 14214
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 257
    ›    PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA 1412
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW 205
    ›    KOMITETY WYBORCZE 1369
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 827
    ›    VADEMECUM WYBORCY 742
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1208
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA 1019
    ›    KANDYDACI 3063
    ›    WYNIKI WYBORÓW (I tura) 4031
    ›    II tura wyborów WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA 2591
    ›    WYNIKI WYBORÓW (II tura) 1933
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1213
    ›    KOMUNIKATY 658
    ›    VADEMECUM WYBORCY 853
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 854
    ›    WYNIKI WYBORÓW 639
     REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015 810
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 555
    ›    OBWODOWE KOMISJE DO SPRAW REFERENDUM 1096
    ›    VADEMECUM WYBORCY 780
    ›    WYNIKI REFERENDUM 323
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 2430
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015) 751
    ›    Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 475
    ›    INFORMACJE DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU ROLNICZEGO 637
    ›    WYNIKI WYBORÓW 358
     Wybory sołeckie (2015-2019) 2562
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1361
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1229
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1090
    ›    WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 511
    ›    WYNIKI WYBORÓW 912
    ›    POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 500
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 636
    ›    OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 463
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2014) 7356
    ›    PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl 1543
    ›    PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA 2273
    ›    PODZIAŁ POWIATU GRODZISKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 2001
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 724
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 1376
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1512
    ›    PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 953
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA W ŻABIEJ WOLI 2279
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 2984
    ›    WIZUALIZACJA WYBORÓW 1056
    ›    KANDYDACI 1699
    ›    WYNIKI WYBORÓW 5576
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014) 1016
    ›    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 443
    ›    KOMUNIKATY 593
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1231
    ›    ***PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl *** 459
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 968
    ›    WYNIKI WYBORÓW 2179
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011) 1289
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 657
    ›    KOMUNIKATY 1403
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1802
    ›    ---PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl --- 746
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1304
    ›    WYNIKI WYBORÓW 682
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 1323
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011) 2422
     Wybory sołeckie (2011-2015) 2933
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2010) 3347
    ›    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 marca 2010 r. 1072
    ›    Uchwała Nr 272/XLII/10 RADY POWIATU GRODZISKIGO z dnia 29 kwietnia 2010 r. 784
    ›    Komitety Wyborcze 1860
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 923
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY --- 1774
    ›    Obwieszczenia - podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice, liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedziba komisji wyborczej 1799
    ›    ------ PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ------- 796
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli 2690
    ›    Informacje dla kandydatów na radnych oraz Wójta 1565
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 2035
    ›    OBWIESZCZENIE WÓJTA Gminy ŻABIA WOLA z dnia 20 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 931
    ›    Geografia wyborcza 1266
    ›    Kandydaci 1627
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010) 1002
    ›    --- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r. 794
    ›    --- Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 891
    ›    --- Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów 753
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 1716
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY - informacje dotyczące spisów wyborców oraz rejestru wyborców 1343
    ›    Wykaz obwodów głosowania 882
    ›    Informacja o zasadach powoływania obwodowych komisji wyborczych, miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 882
    ›    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 815
    ›    Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 680
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 664
    ›    Zarządzenie Nr 23 / 2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 813
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 800
    ›    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r. 853
    ›    Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 806
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. - II tura 750
    ›    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r. 811
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009) 1391
    ›    Wykaz lokalizacji przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych 755
    ›    Informacje dotyczące rejestrów, spisów wyborców 1571
    ›    Wykaz obwodów głosowania 846
    ›    Upoważnienie do otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania 1090
    ›    Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 790
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12.05.2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 786
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 841
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 692
    ›    Zestawienie zbiorcze wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Żabia Wola 1547
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007) 1071
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 1136
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/ 1421
     Wybory sołeckie /2007 r./ 2382
     Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./ 1893
     Wybory samorządowe 2006 3926
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 3436
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 4497
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004) 4086
   Jednostki organizacyjne 7994
     Dom Kultury w Żabiej Woli 2442
     Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli 2797
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10551
    ›    Kontakt 1877
    ›    Kierownictwo 1437
    ›    Statut 1302
    ›    Regulamin 1556
    ›    Struktura organizacyjna 1431
    ›    Ewidencje i rejestry 1136
    ›    Ogłoszenia, Przetargi, Oferty 31266
    ›    Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli dotyczące realizacji zadań zleconych i własnych 1465
    ›    Szkoła Podstawowa w Józefinie 5433
    ›    Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie im. Stefanii Dziewulskiej 1896
    ›    Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach 1806
    ›    Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie 2844
    ›    Kontakt 1780
    ›    Kierownictwo 829
    ›    Regulaminy 716
    ›    Statut 723
    ›    Plany, Programy 715
    ›    Zarządzenia dyrekcji 975
    ›    Ogłoszenia 755
    ›    Przetargi, oferty 2550
    ›    Informacje nieudostepnione 670
    ›    Uchwały Rady Pedagogicznej 685
    ›    Kontakt 824
    ›    Kierownictwo 785
    ›    Regulaminy 507
    ›    Statut 566
    ›    Plany, Programy 591
    ›    Zarządzenia dyrekcji 1982
    ›    Ogłoszenia 599
    ›    Przetargi, oferty 2419
    ›    Informacje nieudostepnione 593
    ›    Kontakt 912
    ›    Kierownictwo 549
    ›    Regulaminy 517
    ›    Statut 546
    ›    Plany, Programy 573
    ›    Zarządzenia dyrekcji 572
    ›    Ogłoszenia 582
    ›    Przetargi, oferty 1739
    ›    Informacje nieudostepnione 497
    ›    Kontakt 665
    ›    Kierownictwo 502
    ›    Regulaminy 579
    ›    Statut 493
    ›    Plany, Programy 518
    ›    Zarządzenia dyrekcji 593
    ›    Ogłoszenia 615
    ›    Przetargi, oferty 5198
    ›    Informacje nieudostepnione 417
     Placówki Oświatowe w Gminie Żabia Wola 1624
   Jednostki pomocnicze 4400
     Sołectwa 5884
    ›    Statut Sołectw 1309
   Rejestry i ewidencje 7793
     Centralny Rejestr Umów i Zleceń 292
     Rejestr instytucji kultury Gminy Żabia Wola 756
   Oświadczenia majątkowe 14504
     Oświadczenia majątkowe za rok 2018 (oraz na koniec/początek kadencji 2019) 860
    ›    Radni 395
    ›    Wójt 335
    ›    Zastępca Wójta 245
    ›    Sekretarz 240
    ›    Skarbnik 265
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 525
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 454
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2018-2023/ 1351
    ›    Wójt 898
    ›    Radni 1282
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2014-2018/ 701
    ›    Wójt 750
    ›    Radni 421
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 1280
    ›    Wójt 604
    ›    Sekretarz 468
    ›    Skarbnik 452
    ›    Radni 444
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 863
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 890
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1339
    ›    Wójt 870
    ›    Sekretarz 479
    ›    Skarbnik 414
    ›    Radni 658
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1154
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 969
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 954
    ›    Wójt 477
    ›    Sekretarz 384
    ›    Radni 640
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 987
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 1002
    ›    Skarbnik 401
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1184
    ›    Wójt 709
    ›    Sekretarz 592
    ›    Skarbnik 603
    ›    Radni 695
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1157
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 927
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2014-2018/ 1014
    ›    Wójt 654
    ›    Radni 870
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2010-2014/ 742
    ›    Wójt 553
    ›    Radni 594
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1116
    ›    Wójt 595
    ›    Sekretarz 552
    ›    Skarbnik 423
    ›    Radni 731
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 754
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 887
   Pomoc prawna 717
   Redakcja Biuletynu 4195