Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2644769
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ221323
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane podstawowe 221323
   Godziny urzędowania 10155
   Regulamin organizacyjny 5440
   Struktura organizacyjna 32962
     Referat Finansowy (Fn) 6493
     Referat Inwestycji (RI) 7636
     Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (POGK) 1833
     Urząd Stanu Cywilnego (USC) 5089
     Stanowisko ds. informatyzacji i bezpieczeństwa informacji (IB), Z-ca Kierownika USC (USC) 3489
     Stanowisko ds. obywatelskich (SO) 384
     Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy (BR, PG) 3208
     Stanowisko ds. Kancelaryjnych (Kn) 2967
     Stanowisko ds.Kadrowych, Obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (OCK) 3168
     Stanowisko ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej i Spraw Wojskowych (RDG, SW) 3578
     Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Nieruchomościami (MkGn) 5749
   Wójt 6368
   Sekretarz 4165
   Skarbnik 3440
Rada Gminy
   Rada Gminy 11610
     Przewodniczący Rady 3157
     Skład Rady 8442
     Sesje 8063
    ›    Planowane sesje Rady Gminy - harmonogram roczny 4850
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2006 5057
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2007 3766
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2008 4212
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2009 3820
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2010 3878
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2011 4196
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2012 2779
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2013 2977
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2014 2333
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2015 2146
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2016 590
    ›    Najbliższa sesja - rok 2017 556
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2017 224
     Uchwały Rady Gminy 3906
     Apele Rady Gminy 69
    ›    Kadencja 2014-2018 74
   Komisje Rady 10716
     Komisja Spraw Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów 3514
     Komisja Spraw Socjalnych i Kultury 2477
     Komisja Rewizyjna 2415
     Terminy najbliższych wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola 24684
     Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola 6456
    ›    2005 1037
    ›    2006 2563
    ›    2006 /kadencja 2006-2010/ 1443
    ›    2007 3141
    ›    2008 3185
    ›    2009 2777
    ›    2010 3388
    ›    2010 /kadencja 2010-2014/ 1080
    ›    2011 2164
    ›    2012 1986
    ›    2013 1815
    ›    2014 1569
    ›    2015 1513
    ›    2016 809
    ›    2017 553
Prawo Lokalne
   Statut 7117
   Zarządzenia Wójta 547
     2017 965
     2016 2536
     2015 10982
     2014 9670
     2013 8233
     2012 10292
     2011 13745
     2010 13853
     2009 9224
     2008 8166
     2007 9744
     2006 11450
     2004 1502
     2005 1316
    ›    ZARZĄDZENIE NR 36/2007 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok 620
    ›    ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA NR 27/2008 z dnia 13 listopada 2008 r.w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2009 rok 850
    ›    ZARZĄDZENIE NR 29/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola na 2010 rok 748
     Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej 1499
    ›    ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2011 rok 686
    ›    ZARZĄDZENIE NR 48/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2012 rok 611
    ›    ZARZĄDZENIE NR 52/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2013 rok 577
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2014 553
    ›    Rok 2005 592
    ›    Rok 2006 698
    ›    Rok 2007 749
    ›    Rok 2008 561
    ›    Rok 2009 549
    ›    Rok 2010 452
    ›    Rok 2011 567
    ›    Rok 2012 776
    ›    Uchwała Nr 2/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 (+ załączniki) 1188
    ›    Uchwała nr 78/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na 2005 rok (+ załączniki) 1014
    ›    Uchwała Nr 62/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2006. 1200
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2007. 1200
    ›    UCHWAŁA Nr 85/XIII/2007 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2008 919
    ›    - - - UCHWAŁA Nr 56/XXIV/2008 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2009 641
     Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 1949
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2010 Nr 67/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r. 748
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2011 Nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010 r. 619
    ›    UCHWAŁA NR 9/IV/2010 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 - 2020 646
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2012 Nr 81/XV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2011 r. 817
    ›    UCHWAŁA NR 80/XV/2011 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola. 704
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2013 Nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. 691
    ›    UCHWAŁA NR 65/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 611
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2014 Nr 82/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. 657
    ›    UCHWAŁA NR 81/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabia Wola. 511
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2015 Nr 2/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r. 549
    ›    UCHWAŁA NR 1/IV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 445
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2016 Nr 143/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 r. 136
    ›    UCHWAŁA NR 142/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 199
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2017 Nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. 210
    ›    UCHWAŁA NR 97/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 199
   Projekty uchwał 4733
   Uchwały 27685
     2017 888
     2016 1532
    ›    styczeń 522
    ›    marzec 533
    ›    kwiecień 449
    ›    czerwiec 765
    ›    grudzień 533
    ›    wrzesień 297
    ›    październik 474
    ›    listopad 402
     2015 2181
    ›    styczeń 738
    ›    luty 696
    ›    marzec 695
    ›    kwiecień 523
    ›    maj 531
    ›    wrzesień 748
    ›    październik 813
    ›    listopad 832
    ›    grudzień 980
    ›    czerwiec 875
    ›    sierpień 444
     2014 /kadencja 2014-2018/ 746
    ›    grudzień 1039
     2014 1372
    ›    styczeń 724
    ›    marzec 935
    ›    kwiecień 739
    ›    czerwiec 841
    ›    wrzesień 632
    ›    październik 812
    ›    sierpień 602
     2013 2048
    ›    grudzień 1039
    ›    listopad 796
    ›    październik 857
    ›    wrzesień 795
    ›    czerwiec 1165
    ›    kwiecień 864
    ›    marzec 1047
    ›    styczeń 1155
    ›    maj 722
     2012 2070
    ›    luty 836
    ›    kwiecień 1108
    ›    czerwiec 919
    ›    wrzesień 887
    ›    październik 825
    ›    listopad 890
    ›    grudzień 1596
    ›    lipiec 651
     2011 2115
    ›    styczeń 1262
    ›    marzec 1115
    ›    kwiecień 939
    ›    czerwiec 930
    ›    wrzesień 1061
    ›    październik 889
    ›    listopad 1173
    ›    grudzień 1010
    ›    maj 757
    ›    sierpień 742
     2010 /kadencja 2010-2014/ 1214
    ›    grudzień 1639
     2010 2154
    ›    luty 1178
    ›    marzec 906
    ›    kwiecień 922
    ›    czerwiec 1005
    ›    wrzesień 1023
    ›    październik 1279
    ›    maj 716
    ›    sierpień 723
     2009 2426
    ›    luty 1130
    ›    marzec 842
    ›    kwiecień 813
    ›    maj 720
    ›    czerwiec 1092
    ›    wrzesień 1332
    ›    sierpień 759
    ›    październik 860
    ›    listopad 913
    ›    grudzień 1199
     2008 2465
    ›    styczeń 1058
    ›    marzec 1000
    ›    kwiecień 1053
    ›    czerwiec 914
    ›    wrzesień 858
    ›    październik 1007
    ›    listopad 1380
    ›    grudzień 1220
    ›    maj 747
    ›    sierpień 792
     2007 2795
    ›    luty 1213
    ›    marzec 1433
    ›    kwiecień 987
    ›    maj 833
    ›    czerwiec 1034
    ›    lipiec 1127
    ›    wrzesień 807
    ›    październik 925
    ›    listopad 1118
    ›    grudzień 1023
     2006 /kadencja 2006-2010/ 1497
    ›    listopad 863
    ›    grudzień 1317
     2006 1994
    ›    styczeń 1047
    ›    luty 990
    ›    kwiecień 1101
    ›    czerwiec 933
    ›    wrzesień /06.09.2006/ 915
    ›    wrzesień /28.09.2006/ 875
    ›    październik 1121
     2005 2109
    ›    luty 1167
    ›    marzec 1227
    ›    kwiecień 923
    ›    czerwiec 971
    ›    sierpień 1434
    ›    wrzesień 1003
    ›    listopad 1414
    ›    grudzień 946
     2004 2418
    ›    styczeń 3847
    ›    luty 1276
    ›    marzec 984
    ›    kwiecień 1038
    ›    czerwiec 1253
    ›    lipiec 816
    ›    sierpień 1065
    ›    wrzesień 1129
    ›    listopad 1181
    ›    grudzień 1117
     2003 1598
    ›    I Kwartał 1224
    ›    II Kwartał 904
    ›    III Kwartał 1114
    ›    IV Kwartał 1215
    ›    Rok 2005 585
    ›    Rok 2006 490
   Strategie, Plany, Programy 17972
     Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Żabia Wola na lata 2004 - 2013 9883
     Program Ochrony Środowiska 2525
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Żabia Wola 2244
     Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola 817
     Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola 8088
     Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych. 1649
     Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych Uzależnień na rok 2005 1324
     Gminny Program Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2006-2010 "ZDROWA GMINA" 1797
     WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŻABIA WOLA DO 2015 ROKU 2667
     Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2008 rok 872
     Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2009 rok 813
     STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ŻABIA WOLA /2008/ 993
     Plan Odnowy Miejscowości Żelechów /2008/ 1039
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Żabia Wola 193
   Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne 26817
     Wieloletni Program Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 1789
   Gospodarka komunalna 17176
Ogłoszenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia 28746
     2017 2668
     2016 4461
     2015 10867
     2014 7878
     2013 8970
     2012 10131
     2011 10877
     2010 12695
     2009 24230
     2008 12851
     2007 8096
     2006 9998
     2005 2659
     2004 2033
   Ogłoszenia o naborze pracowników 42415
     2017 5147
     2016 5518
     2015 7624
     2014 6319
     2013 8129
     2012 8580
     2011 8386
     2010 6217
     2009 8387
     2008 6803
     2007 13225
   Zgromadzenia 795
     2016 540
   Obwieszczenia i zawiadomienia (archiwalne, do roku 2007) 2600
     Rok 2007 12122
     Rok 2006 4661
     Rok 2005 4863
     Rok 2004 743
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 77974
     2017 19438
     2016 21201
     2015 36294
     2014 26066
     2013 29293
     2012 38346
     2011 51533
     2010 70891
     2009 28806
     2008 22181
     2007 39013
     2006 47292
     2005 27237
     2004 21567
     2003 10403
   Zamówienia publiczne do 14 tyś. euro i do 30 tyś. euro 14712
     2017 14282
     2016 26976
     2015 28488
     2014 21782
     2013 21551
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 592
Finanse
   Sprawozdania z wykonania budżetu 382
     2017 rok 167
     2016 rok 594
     2015 rok 724
     2014 rok 762
     2013 rok 883
     2012 rok 969
     2011 rok 1132
     2010 rok 1119
     2009 rok 1107
     2008 rok 1388
     2007 rok 1414
     2006 rok 1363
     2005 rok 1098
     2004 rok 728
     2003 rok 664
   Podatki i opłaty lokalne 330
    ›    Osoby fizyczne 5821
    ›    Osoby prawne 1896
     Podatek od nieruchomości 148
    ›    Osoby prawne 1340
    ›    Osoby fizyczne 1119
     Podatek rolny 67
    ›    Osoby fizyczne 938
    ›    Osoby prawne 568
     Podatek leśny 30
     Podatek od środków transportowych 1768
     Wysokość stawek podatkowych 1517
     Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 1478
     Wykaz udzielonych ulg 660
     Zaświadczenia 2432
   Mienie gminy 33647
Załatwianie Spraw
   e-Urząd 5994
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 25312
     Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna 7636
    ›    * Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego 4687
    ›    * Podział nieruchomości 2630
    ›    * Rozgraniczenie nieruchomości 1956
    ›    * Zmiana przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 2769
    ›    * Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1619
    ›    * Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola. 2465
    ›    * Zmiana przeznaczenia gruntów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 1612
    ›    * Ustalanie numerów porządkowych /adresowych/ 1011
     Ochrona środowiska 3659
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 5493
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2864
     Urząd Stanu Cywilnego 2313
    ›    Zgłoszenie urodzenia dziecka 876
    ›    Zgłoszenie zgonu 591
    ›    Uznanie ojcostwa 413
    ›    Zmiana imienia lub nazwiska 419
    ›    Zawarcie i rejestracja małżeństwa 383
    ›    Sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, ustalenie treści aktu 489
    ›    Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego 486
    ›    Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego 606
    ›    Rejestracja Stanu Cywilnego - wiadomości ogólne 521
    ›    Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 24
     Ewidencja ludności 2975
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące 2583
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 1547
    ›    Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności 1767
    ›    Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy) 1165
    ›    Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL 775
     Dowody osobiste 6763
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 146
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 126
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 138
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 139
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 129
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 353
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 306
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 302
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 324
    ›    Podział nieruchomości 559
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 429
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 446
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 388
     Działalność gospodarcza 2359
     Zezwolenia i decyzje 5958
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 2487
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1741
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1303
    ›    Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych na terenie gminy imprez 1207
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 2354
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami 1725
    ›    Warunki wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną 845
    ›    Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu 2449
    ›    Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną 1269
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska 627
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i odławianie zwierząt 1322
    ›    Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym 520
     Podatki i opłaty lokalne 4904
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 184
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 144
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 134
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 155
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 243
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 167
     Oświata 1516
    ›    Stypendia socjalne 1069
     Wodociągi/ Kanalizacja 4436
    ›    Warunki dostawy wody do nieruchomości z sieci wodociągowej 2484
    ›    Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 3837
    ›    Budowa sieci wodociągowej 3206
    ›    Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego 1366
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1068
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1168
     Gospodarka odpadami 1081
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola 934
    ›    Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 623
     KARTY DUŻEJ RODZINY 453
    ›    Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny 534
    ›    Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 531
     Zgromadzenia 414
Ochrona środowiska
   Wykaz danych o środowisku 4716
   Program Ochrony Środowiska 17
Organizacje pozarządowe
   Programy współpracy 456
     Programy współpracy 284
     Sprawozdania 231
   Konkursy 1004
     Rok 2016 16320
   Informacje 769
     Pozostałe informacje 259
Inne
   INWESTYCJE 30879
     Zrealizowane inwestycje 2149
     Planowane inwestycje 5058
     Oferty inwestycyjne 12318
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 844
    ›    Stan elektryfikacji 786
    ›    Stan telefonizacji 776
    ›    Stan gospodarki komunalnej 793
     Informacje ogólne 2087
     Projekty zgłoszone (planowane do zgłoszenia) do Funduszy Strukturalnych 4150
     Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 4466
     Oferty - sprzedaż nieruchomości, wynajem lokali użytkowych 65765
   WYBORY 6956
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1052
    ›    KOMUNIKATY 519
    ›    VADEMECUM WYBORCY 683
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 724
    ›    WYNIKI WYBORÓW 492
     REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015 680
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 422
    ›    OBWODOWE KOMISJE DO SPRAW REFERENDUM 817
    ›    VADEMECUM WYBORCY 597
    ›    WYNIKI REFERENDUM 210
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 1383
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015) 632
    ›    Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 363
    ›    INFORMACJE DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU ROLNICZEGO 511
    ›    WYNIKI WYBORÓW 233
     Wybory sołeckie (2015-2019) 1705
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1207
    ›    VADEMECUM WYBORCY 956
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 935
    ›    WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 398
    ›    WYNIKI WYBORÓW 814
    ›    POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 399
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 527
    ›    OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 317
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2014) 6915
    ›    PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl 1245
    ›    PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA 1447
    ›    PODZIAŁ POWIATU GRODZISKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 659
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 500
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 1193
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1220
    ›    PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 482
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA W ŻABIEJ WOLI 2036
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1730
    ›    WIZUALIZACJA WYBORÓW 910
    ›    KANDYDACI 1377
    ›    WYNIKI WYBORÓW 4283
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014) 896
    ›    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 360
    ›    KOMUNIKATY 489
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1038
    ›    ***PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl *** 353
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 790
    ›    WYNIKI WYBORÓW 468
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011) 1187
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 488
    ›    KOMUNIKATY 1258
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1618
    ›    ---PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl --- 572
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1155
    ›    WYNIKI WYBORÓW 573
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 1181
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011) 2186
     Wybory sołeckie (2011-2015) 2671
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2010) 3141
    ›    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 marca 2010 r. 929
    ›    Uchwała Nr 272/XLII/10 RADY POWIATU GRODZISKIGO z dnia 29 kwietnia 2010 r. 694
    ›    Komitety Wyborcze 1682
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 787
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY --- 1565
    ›    Obwieszczenia - podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice, liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedziba komisji wyborczej 1576
    ›    ------ PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ------- 652
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli 2440
    ›    Informacje dla kandydatów na radnych oraz Wójta 1111
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 1871
    ›    OBWIESZCZENIE WÓJTA Gminy ŻABIA WOLA z dnia 20 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 823
    ›    Geografia wyborcza 1085
    ›    Kandydaci 1262
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010) 893
    ›    --- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r. 650
    ›    --- Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 734
    ›    --- Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów 611
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 704
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY - informacje dotyczące spisów wyborców oraz rejestru wyborców 1214
    ›    Wykaz obwodów głosowania 729
    ›    Informacja o zasadach powoływania obwodowych komisji wyborczych, miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 709
    ›    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 674
    ›    Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 555
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 552
    ›    Zarządzenie Nr 23 / 2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 701
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 681
    ›    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r. 760
    ›    Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 638
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. - II tura 597
    ›    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r. 684
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009) 1249
    ›    Wykaz lokalizacji przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych 620
    ›    Informacje dotyczące rejestrów, spisów wyborców 1372
    ›    Wykaz obwodów głosowania 694
    ›    Upoważnienie do otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania 829
    ›    Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 661
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12.05.2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 679
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 733
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 559
    ›    Zestawienie zbiorcze wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Żabia Wola 1389
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007) 923
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 1025
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/ 1324
     Wybory sołeckie /2007 r./ 2208
     Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./ 1790
     Wybory samorządowe 2006 3693
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 3301
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 4305
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004) 3874
   Jednostki organizacyjne 7062
     Dom Kultury w Żabiej Woli 1875
     Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli 2177
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9913
    ›    Kontakt 1465
    ›    Kierownictwo 1254
    ›    Statut 1149
    ›    Regulamin 1320
    ›    Struktura organizacyjna 1271
    ›    Ewidencje i rejestry 1022
    ›    Ogłoszenia, Przetargi, Oferty 18372
    ›    Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli dotyczące realizacji zadań zleconych i własnych 1240
    ›    Szkoła Podstawowa w Józefinie 4511
    ›    Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie im. Stefanii Dziewulskiej 1213
    ›    Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach 1120
    ›    Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie 2308
    ›    Kontakt 1350
    ›    Kierownictwo 642
    ›    Regulaminy 574
    ›    Statut 595
    ›    Plany, Programy 531
    ›    Zarządzenia dyrekcji 835
    ›    Ogłoszenia 605
    ›    Przetargi, oferty 2218
    ›    Informacje nieudostepnione 528
    ›    Uchwały Rady Pedagogicznej 549
    ›    Kontakt 614
    ›    Kierownictwo 644
    ›    Regulaminy 415
    ›    Statut 447
    ›    Plany, Programy 490
    ›    Zarządzenia dyrekcji 1818
    ›    Ogłoszenia 446
    ›    Przetargi, oferty 1964
    ›    Informacje nieudostepnione 469
    ›    Kontakt 661
    ›    Kierownictwo 456
    ›    Regulaminy 428
    ›    Statut 452
    ›    Plany, Programy 482
    ›    Zarządzenia dyrekcji 481
    ›    Ogłoszenia 481
    ›    Przetargi, oferty 1584
    ›    Informacje nieudostepnione 432
    ›    Kontakt 508
    ›    Kierownictwo 391
    ›    Regulaminy 459
    ›    Statut 398
    ›    Plany, Programy 434
    ›    Zarządzenia dyrekcji 461
    ›    Ogłoszenia 468
    ›    Przetargi, oferty 4941
    ›    Informacje nieudostepnione 335
     Placówki Oświatowe w Gminie Żabia Wola 917
   Jednostki pomocnicze 3821
     Sołectwa 4954
    ›    Statut Sołectw 985
   Rejestry i ewidencje 6883
     Rejestr instytucji kultury Gminy Żabia Wola 576
   Oświadczenia majątkowe 10224
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 579
    ›    Wójt 531
    ›    Sekretarz 267
    ›    Skarbnik 202
    ›    Radni 303
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 593
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 452
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 684
    ›    Wójt 318
    ›    Sekretarz 273
    ›    Radni 360
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 654
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 622
    ›    Skarbnik 280
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 962
    ›    Wójt 619
    ›    Sekretarz 504
    ›    Skarbnik 490
    ›    Radni 574
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 972
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 781
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2014-2018/ 812
    ›    Wójt 518
    ›    Radni 648
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2010-2014/ 573
    ›    Wójt 445
    ›    Radni 462
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 914
    ›    Wójt 457
    ›    Sekretarz 448
    ›    Skarbnik 348
    ›    Radni 499
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 625
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 622
     Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1021
    ›    Wójt 583
    ›    Sekretarz 623
    ›    Radni 610
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 887
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 883
    ›    Skarbnik 579
     Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1052
    ›    Wójt 626
    ›    Sekretarz 547
    ›    Skarbnik 474
    ›    Radni 647
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 734
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 695
    ›    Wójt 750
     Oświadczenia majątkowe za rok 2010 825
    ›    Sekretarz 529
    ›    Skarbnik 522
    ›    Radni 649
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 636
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 649
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2010-2014/ 919
    ›    Radni 715
    ›    Wójt 508
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2006-2010/ 655
    ›    Wójt 434
    ›    Radni 529
     Oświadczenia majątkowe za rok 2009 913
    ›    Wójt 613
    ›    Sekretarz 497
    ›    Skarbnik 528
    ›    Radni 650
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 633
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 684
     Oświadczenia majątkowe za rok 2008 1064
    ›    Wójt 1006
    ›    Sekretarz 583
    ›    Skarbnik 588
    ›    Radni 792
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 661
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 675
     Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1030
    ›    Wójt 603
    ›    Sekretarz 520
    ›    Skarbnik 503
    ›    Radni 669
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 856
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 681
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1422
    ›    Wójt 1152
    ›    Sekretarz 716
    ›    Skarbnik 681
    ›    Radni 904
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 980
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 879
    ›     Pozostałe oświadczenia majątkowe 240
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 260
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2006-2010/ 1197
    ›    Radni 892
    ›    Wójt 857
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2002-2006/ 949
    ›    Radni 744
    ›    Wójt 600
     Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1156
    ›    Wójt 713
    ›    Sekretarz 624
    ›    Skarbnik 712
    ›    Radni 734
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 716
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 708
     Oświadczenia majątkowe za rok 2004 1082
    ›    Wójt 666
    ›    Sekretarz 562
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 658
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 725
    ›    Radni 779
    ›    Skarbnik 622
     Rok 2003 - Wójt Gminy Żabia Wola 1474
     Rok 2003 - Sekretarz Gminy 1074
     Rok 2003 - Skarbnik Gminy 1028
     Rok 2003 - Radni Gminy Żabia Wola 1249
    ›    Auguścik Andrzej 1201
    ›    Badowski Witold 677
    ›    Badowska Regina 806
    ›    Bieganowski Mirosław 998
    ›    Filarczyk Roman 816
    ›    Folwarski Stanisław 843
    ›    Gajewska Grażyna 733
    ›    Karp Roch 815
    ›    Leśniak Waldemar 767
    ›    Perzyna Krzysztof 749
    ›    Redestowicz Wanda 873
    ›    Sadowska Barbara 714
    ›    Wister Ryszard 720
    ›    Witczak Marek 707
    ›    Wolicka Anna 784
     Rok 2003 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 1532
     Rok 2003 - Pozostałe oświadczenia majątkowe 1177
   Informacja publiczna 4686
   Pomoc prawna 17
   Redakcja Biuletynu 3792