Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2894315
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ264447
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane podstawowe 264447
   Godziny urzędowania 10882
   Regulamin organizacyjny 6197
   Struktura organizacyjna 35551
     Referat Finansowy (Fn) 7143
     Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (POGK) 2672
     Referat Inwestycji (RI) 8538
     Urząd Stanu Cywilnego (USC) 5992
     Stanowisko ds. obywatelskich i Archiwum Zakładowego (SO) 678
     Stanowisko ds. promocji i obsługi Rady Gminy (BR) 3530
     Stanowisko ds. Kancelaryjnych (Kn) 3210
     Stanowisko ds. Kadrowych (K) 3431
     Stanowisko ds. Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Zdrowia (RDG) 3906
     Informatyk (In) 26
     Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Nieruchomościami (GN) 6140
   Wójt 7633
   Sekretarz 4852
   Skarbnik 4048
Rada Gminy
   Rada Gminy 13723
     Przewodniczący Rady 3814
     Skład Rady 9540
     Sesje 9385
    ›    Planowane sesje Rady Gminy - harmonogram roczny 5464
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2006 5208
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2007 3921
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2008 4354
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2009 3977
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2010 4056
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2011 4347
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2012 2912
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2013 3138
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2014 2484
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2015 2281
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2016 742
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2017 678
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2018 655
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 431
    ›    Najbliższa sesja - rok 2019 8
     Uchwały Rady Gminy 4452
     Apele Rady Gminy 335
    ›    Kadencja 2014-2018 261
     Interpelacje i zapytania Radnych 64
    ›    Kadencja 2018-2023 91
   Komisje Rady 11872
    ›    Komisja Rewizyjna 2660
    ›    Komisja budżetu, rozwoju i przedsiębiorczości, ochrony środowiska 2706
    ›    Komisja oświaty, spraw socjalnych i kultury, sportu i rekreacji 3841
    ›    Komisja planowania przestrzennego i inwestycji 69
    ›    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 41
     Komisje Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencja 64
    ›    Terminy wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola lata 2005-2018 25335
    ›    Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji 89
     Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola 86
     Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola 7136
    ›    2005 1135
    ›    2006 2689
    ›    2006 /kadencja 2006-2010/ 1593
    ›    2007 3303
    ›    2008 3290
    ›    2009 2907
    ›    2010 3542
    ›    2010 /kadencja 2010-2014/ 1189
    ›    2011 2275
    ›    2012 2146
    ›    2013 1983
    ›    2014 1702
    ›    2015 1688
    ›    2016 954
    ›    2017 820
    ›    2018 482
    ›    2019 1
Prawo Lokalne
   Statut 7615
   Zarządzenia Wójta 1684
     2019 72
     2018 1103
     2017 1505
     2016 2948
     2015 12327
     2014 9880
     2013 8389
     2012 10504
     2011 13895
     2010 14068
     2009 9364
     2008 8351
     2007 9962
     2006 11675
     2004 1613
     2005 1383
    ›    ZARZĄDZENIE NR 36/2007 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok 704
    ›    ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA NR 27/2008 z dnia 13 listopada 2008 r.w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2009 rok 934
    ›    ZARZĄDZENIE NR 29/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola na 2010 rok 819
     Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej 1579
    ›    ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2011 rok 759
    ›    ZARZĄDZENIE NR 48/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2012 rok 679
    ›    ZARZĄDZENIE NR 52/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2013 rok 676
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2014 632
    ›    Rok 2005 651
    ›    Rok 2006 771
    ›    Rok 2007 832
    ›    Rok 2008 636
    ›    Rok 2009 654
    ›    Rok 2010 526
    ›    Rok 2011 640
    ›    Rok 2012 885
    ›    Uchwała Nr 2/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 (+ załączniki) 1264
    ›    Uchwała nr 78/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na 2005 rok (+ załączniki) 1075
    ›    Uchwała Nr 62/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2006. 1299
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2007. 1323
    ›    UCHWAŁA Nr 85/XIII/2007 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2008 1004
    ›    - - - UCHWAŁA Nr 56/XXIV/2008 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2009 717
     Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 2104
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2010 Nr 67/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r. 817
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2011 Nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010 r. 684
    ›    UCHWAŁA NR 9/IV/2010 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 - 2020 745
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2012 Nr 81/XV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2011 r. 899
    ›    UCHWAŁA NR 80/XV/2011 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola. 796
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2013 Nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. 780
    ›    UCHWAŁA NR 65/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 689
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2014 Nr 82/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. 754
    ›    UCHWAŁA NR 81/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabia Wola. 604
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2015 Nr 2/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r. 622
    ›    UCHWAŁA NR 1/IV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 521
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2016 Nr 143/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 r. 212
    ›    UCHWAŁA NR 142/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 306
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2017 Nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. 336
    ›    UCHWAŁA NR 97/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 346
   Projekty uchwał 5163
   Uchwały 29978
     2018 1319
     2017 1663
     2016 1811
    ›    styczeń 638
    ›    marzec 674
    ›    kwiecień 610
    ›    czerwiec 906
    ›    grudzień 684
    ›    wrzesień 398
    ›    październik 638
    ›    listopad 552
     2015 2392
    ›    styczeń 846
    ›    luty 795
    ›    marzec 797
    ›    kwiecień 611
    ›    maj 605
    ›    wrzesień 851
    ›    październik 1032
    ›    listopad 964
    ›    grudzień 1108
    ›    czerwiec 1022
    ›    sierpień 527
     2014 /kadencja 2014-2018/ 877
    ›    grudzień 1174
     2014 1553
    ›    styczeń 811
    ›    marzec 1025
    ›    kwiecień 827
    ›    czerwiec 936
    ›    wrzesień 733
    ›    październik 911
    ›    sierpień 665
     2013 2133
    ›    grudzień 1108
    ›    listopad 857
    ›    październik 929
    ›    wrzesień 863
    ›    czerwiec 1248
    ›    kwiecień 929
    ›    marzec 1134
    ›    styczeń 1236
    ›    maj 822
     2012 2163
    ›    luty 912
    ›    kwiecień 1192
    ›    czerwiec 984
    ›    wrzesień 951
    ›    październik 915
    ›    listopad 944
    ›    grudzień 1667
    ›    lipiec 724
     2011 2219
    ›    styczeń 1338
    ›    marzec 1177
    ›    kwiecień 1001
    ›    czerwiec 999
    ›    wrzesień 1162
    ›    październik 954
    ›    listopad 1258
    ›    grudzień 1081
    ›    maj 841
    ›    sierpień 814
     2010 /kadencja 2010-2014/ 1337
    ›    grudzień 1738
     2010 2243
    ›    luty 1304
    ›    marzec 965
    ›    kwiecień 995
    ›    czerwiec 1063
    ›    wrzesień 1088
    ›    październik 1357
    ›    maj 784
    ›    sierpień 807
     2009 2537
    ›    luty 1196
    ›    marzec 891
    ›    kwiecień 928
    ›    maj 776
    ›    czerwiec 1205
    ›    wrzesień 1403
    ›    sierpień 852
    ›    październik 929
    ›    listopad 1023
    ›    grudzień 1259
     2008 2580
    ›    styczeń 1125
    ›    marzec 1094
    ›    kwiecień 1120
    ›    czerwiec 974
    ›    wrzesień 962
    ›    październik 1076
    ›    listopad 1452
    ›    grudzień 1298
    ›    maj 837
    ›    sierpień 865
     2007 2880
    ›    luty 1327
    ›    marzec 1491
    ›    kwiecień 1042
    ›    maj 901
    ›    czerwiec 1145
    ›    lipiec 1197
    ›    wrzesień 874
    ›    październik 984
    ›    listopad 1185
    ›    grudzień 1085
     2006 /kadencja 2006-2010/ 1563
    ›    listopad 931
    ›    grudzień 1402
     2006 2071
    ›    styczeń 1127
    ›    luty 1090
    ›    kwiecień 1177
    ›    czerwiec 1006
    ›    wrzesień /06.09.2006/ 984
    ›    wrzesień /28.09.2006/ 956
    ›    październik 1213
     2005 2244
    ›    luty 1244
    ›    marzec 1358
    ›    kwiecień 1001
    ›    czerwiec 1065
    ›    sierpień 1540
    ›    wrzesień 1074
    ›    listopad 1550
    ›    grudzień 1038
     2004 2510
    ›    styczeń 4058
    ›    luty 1374
    ›    marzec 1071
    ›    kwiecień 1142
    ›    czerwiec 1368
    ›    lipiec 908
    ›    sierpień 1142
    ›    wrzesień 1233
    ›    listopad 1291
    ›    grudzień 1235
     2003 1685
    ›    I Kwartał 1290
    ›    II Kwartał 979
    ›    III Kwartał 1199
    ›    IV Kwartał 1279
    ›    Rok 2005 629
    ›    Rok 2006 525
   Gospodarka komunalna 17667
Ogłoszenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia 34753
     2019 80
     2018 6440
     2017 3652
     2016 5433
     2015 12163
     2014 8014
     2013 9081
     2012 10256
     2011 11005
     2010 12848
     2009 24346
     2008 12980
     2007 8175
     2006 10109
     2005 2809
     2004 2117
   Ogłoszenia o naborze pracowników 49320
     2019 1279
     2018 6899
     2017 5756
     2016 5761
     2015 7770
     2014 6480
     2013 8228
     2012 8772
     2011 8594
     2010 6357
     2009 8566
     2008 6949
     2007 13352
   Zgromadzenia 1026
     2016 668
   Obwieszczenia i zawiadomienia (archiwalne, do roku 2007) 2856
     Rok 2007 12190
     Rok 2006 4741
     Rok 2005 4991
     Rok 2004 800
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 86555
     2019 293
     2018 22902
     2017 22890
     2016 25876
     2015 37630
     2014 26208
     2013 29462
     2012 38551
     2011 51685
     2010 71041
     2009 28953
     2008 22278
     2007 39134
     2006 47512
     2005 27538
     2004 21905
     2003 10729
   Zamówienia publiczne do 14 tyś. euro i do 30 tyś. euro 18159
     2019 604
     2018 18565
     2017 15891
     2016 31518
     2015 29772
     2014 21860
     2013 21632
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 1175
Finanse
   Sprawozdania z wykonania budżetu 948
     2018 rok 284
     2017 rok 402
     2016 rok 711
     2015 rok 816
     2014 rok 852
     2013 rok 963
     2012 rok 1029
     2011 rok 1223
     2010 rok 1174
     2009 rok 1164
     2008 rok 1443
     2007 rok 1508
     2006 rok 1435
     2005 rok 1172
     2004 rok 811
     2003 rok 704
   Podatki i opłaty lokalne 1942
    ›    Osoby fizyczne 7538
    ›    Osoby prawne 2620
     Podatek od nieruchomości 2372
    ›    Osoby prawne 1727
    ›    Osoby fizyczne 1403
     Podatek rolny 581
    ›    Osoby fizyczne 1108
    ›    Osoby prawne 737
     Podatek leśny 319
     Podatek od środków transportowych 2077
     Wysokość stawek podatkowych 2195
     Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 1677
     Wykaz udzielonych ulg 819
     Zaświadczenia 2595
     Zwrot podatku akcyzowego 140
     Archiwum wzorów deklaracji i informacji podatkowych wraz z uchwałami 109
   Mienie gminy 34115
Gospodarka Komunalna
   Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 624
Załatwianie Spraw
   Procedury, e-Urząd 26787
     Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna 8144
    ›    * Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego 5411
    ›    * Podział nieruchomości 2950
    ›    * Rozgraniczenie nieruchomości 2131
    ›    * Zmiana przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 2976
    ›    * Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1767
    ›    * Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola. 2714
    ›    * Zmiana przeznaczenia gruntów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 1903
    ›    * Ustalanie numerów porządkowych /adresowych/ 1297
     Ochrona środowiska 3921
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 6810
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 3081
     Urząd Stanu Cywilnego 2702
    ›    Zgłoszenie urodzenia dziecka 1021
    ›    Zgłoszenie zgonu 729
    ›    Uznanie ojcostwa 554
    ›    Zmiana imienia lub nazwiska 584
    ›    Zawarcie i rejestracja małżeństwa 548
    ›    Sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, ustalenie treści aktu 656
    ›    Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego 665
    ›    Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego 902
    ›    Rejestracja Stanu Cywilnego - wiadomości ogólne 693
    ›    Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 138
     Ewidencja ludności, Wybory 3200
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące 3035
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 1664
    ›    Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności 2196
    ›    Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy) 1319
    ›    Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL 898
    ›    Rejestr Wyborców 184
     Dowody osobiste 7232
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 222
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 184
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 210
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 211
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 182
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 439
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 386
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 391
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 387
    ›    Podział nieruchomości 696
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 510
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 605
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 474
     Działalność gospodarcza 2478
     Zezwolenia i decyzje 6345
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 2714
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 2011
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1427
    ›    Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych na terenie gminy imprez 1316
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 2789
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami 1979
    ›    Warunki wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną 1034
    ›    Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu 2947
    ›    Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną 1467
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska 724
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i odławianie zwierząt 1613
    ›    Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym 714
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 137
     Podatki i opłaty lokalne 5328
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 269
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 215
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 195
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 232
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 373
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 245
     Oświata 1653
    ›    Stypendia socjalne 1166
     Wodociągi/ Kanalizacja 5430
    ›    Warunki dostawy wody do nieruchomości z sieci wodociągowej 3211
    ›    Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 5423
    ›    Budowa sieci wodociągowej 5135
    ›    Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego 1981
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1175
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1281
     Gospodarka odpadami 1264
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola 1199
    ›    Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 801
     KARTY DUŻEJ RODZINY 550
    ›    Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny 628
    ›    Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 630
     Zgromadzenia 501
Ochrona środowiska
   Wykaz danych o środowisku 5021
   Program Ochrony Środowiska 417
Organizacje pozarządowe
   Programy współpracy 649
     Programy współpracy 376
     Sprawozdania 296
   Konkursy 1305
     Rok 2018 8580
     Rok 2016 19989
   Oferty złożone w trybie art. 19a 69
     Rok 2018 43
   Informacje 999
     Pozostałe informacje 342
Wybory samorządowe
   2018 1168
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 157
   Inspektor Ochrony Danych 35
Inne
   INWESTYCJE 31581
     Zrealizowane inwestycje 2206
     Planowane inwestycje 5130
     Oferty inwestycyjne 12373
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 927
    ›    Stan elektryfikacji 858
    ›    Stan telefonizacji 838
    ›    Stan gospodarki komunalnej 849
     Informacje ogólne 2115
     Projekty zgłoszone (planowane do zgłoszenia) do Funduszy Strukturalnych 4187
     Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 4532
     Oferty - sprzedaż nieruchomości, wynajem lokali użytkowych 67071
   WYBORY 8905
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2018) 13605
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 132
    ›    PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA 1084
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW 121
    ›    KOMITETY WYBORCZE 1129
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 704
    ›    VADEMECUM WYBORCY 506
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 897
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA 831
    ›    KANDYDACI 2804
    ›    WYNIKI WYBORÓW (I tura) 3804
    ›    II tura wyborów WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA 2402
    ›    WYNIKI WYBORÓW (II tura) 1796
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1128
    ›    KOMUNIKATY 586
    ›    VADEMECUM WYBORCY 769
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 797
    ›    WYNIKI WYBORÓW 570
     REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015 718
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 507
    ›    OBWODOWE KOMISJE DO SPRAW REFERENDUM 928
    ›    VADEMECUM WYBORCY 672
    ›    WYNIKI REFERENDUM 271
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 1520
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015) 678
    ›    Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 434
    ›    INFORMACJE DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU ROLNICZEGO 577
    ›    WYNIKI WYBORÓW 306
     Wybory sołeckie (2015-2019) 1874
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1299
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1080
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1033
    ›    WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 458
    ›    WYNIKI WYBORÓW 857
    ›    POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 460
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 579
    ›    OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 392
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2014) 7214
    ›    PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl 1419
    ›    PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA 1810
    ›    PODZIAŁ POWIATU GRODZISKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 948
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 643
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 1287
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1343
    ›    PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 626
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA W ŻABIEJ WOLI 2138
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 2041
    ›    WIZUALIZACJA WYBORÓW 991
    ›    KANDYDACI 1549
    ›    WYNIKI WYBORÓW 5137
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014) 933
    ›    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 396
    ›    KOMUNIKATY 555
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1145
    ›    ***PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl *** 415
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 875
    ›    WYNIKI WYBORÓW 1906
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011) 1223
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 591
    ›    KOMUNIKATY 1325
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1711
    ›    ---PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl --- 632
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1245
    ›    WYNIKI WYBORÓW 630
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 1241
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011) 2294
     Wybory sołeckie (2011-2015) 2791
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2010) 3252
    ›    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 marca 2010 r. 1008
    ›    Uchwała Nr 272/XLII/10 RADY POWIATU GRODZISKIGO z dnia 29 kwietnia 2010 r. 748
    ›    Komitety Wyborcze 1779
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 859
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY --- 1651
    ›    Obwieszczenia - podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice, liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedziba komisji wyborczej 1686
    ›    ------ PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ------- 717
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli 2526
    ›    Informacje dla kandydatów na radnych oraz Wójta 1447
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 1956
    ›    OBWIESZCZENIE WÓJTA Gminy ŻABIA WOLA z dnia 20 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 887
    ›    Geografia wyborcza 1161
    ›    Kandydaci 1446
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010) 945
    ›    --- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r. 749
    ›    --- Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 809
    ›    --- Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów 705
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 1573
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY - informacje dotyczące spisów wyborców oraz rejestru wyborców 1299
    ›    Wykaz obwodów głosowania 832
    ›    Informacja o zasadach powoływania obwodowych komisji wyborczych, miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 808
    ›    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 765
    ›    Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 636
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 619
    ›    Zarządzenie Nr 23 / 2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 777
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 742
    ›    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r. 820
    ›    Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 730
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. - II tura 677
    ›    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r. 754
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009) 1311
    ›    Wykaz lokalizacji przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych 684
    ›    Informacje dotyczące rejestrów, spisów wyborców 1475
    ›    Wykaz obwodów głosowania 772
    ›    Upoważnienie do otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania 918
    ›    Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 724
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12.05.2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 740
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 799
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 623
    ›    Zestawienie zbiorcze wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Żabia Wola 1442
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007) 993
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 1075
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/ 1360
     Wybory sołeckie /2007 r./ 2254
     Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./ 1822
     Wybory samorządowe 2006 3817
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 3355
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 4382
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004) 3968
   Jednostki organizacyjne 7423
     Dom Kultury w Żabiej Woli 2010
     Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli 2494
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10154
    ›    Kontakt 1650
    ›    Kierownictwo 1340
    ›    Statut 1222
    ›    Regulamin 1452
    ›    Struktura organizacyjna 1337
    ›    Ewidencje i rejestry 1083
    ›    Ogłoszenia, Przetargi, Oferty 24740
    ›    Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli dotyczące realizacji zadań zleconych i własnych 1349
    ›    Szkoła Podstawowa w Józefinie 5045
    ›    Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie im. Stefanii Dziewulskiej 1584
    ›    Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach 1324
    ›    Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie 2537
    ›    Kontakt 1643
    ›    Kierownictwo 751
    ›    Regulaminy 681
    ›    Statut 663
    ›    Plany, Programy 661
    ›    Zarządzenia dyrekcji 927
    ›    Ogłoszenia 689
    ›    Przetargi, oferty 2423
    ›    Informacje nieudostepnione 634
    ›    Uchwały Rady Pedagogicznej 620
    ›    Kontakt 702
    ›    Kierownictwo 715
    ›    Regulaminy 476
    ›    Statut 522
    ›    Plany, Programy 546
    ›    Zarządzenia dyrekcji 1895
    ›    Ogłoszenia 544
    ›    Przetargi, oferty 2156
    ›    Informacje nieudostepnione 541
    ›    Kontakt 797
    ›    Kierownictwo 509
    ›    Regulaminy 479
    ›    Statut 509
    ›    Plany, Programy 535
    ›    Zarządzenia dyrekcji 533
    ›    Ogłoszenia 541
    ›    Przetargi, oferty 1677
    ›    Informacje nieudostepnione 468
    ›    Kontakt 566
    ›    Kierownictwo 464
    ›    Regulaminy 523
    ›    Statut 446
    ›    Plany, Programy 486
    ›    Zarządzenia dyrekcji 542
    ›    Ogłoszenia 568
    ›    Przetargi, oferty 5096
    ›    Informacje nieudostepnione 392
     Placówki Oświatowe w Gminie Żabia Wola 1127
   Jednostki pomocnicze 4126
     Sołectwa 5231
    ›    Statut Sołectw 1093
   Rejestry i ewidencje 7319
     Rejestr instytucji kultury Gminy Żabia Wola 654
   Oświadczenia majątkowe 11887
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2014-2018/ 273
    ›    Wójt 349
    ›    Radni 206
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 742
    ›    Wójt 410
    ›    Sekretarz 342
    ›    Skarbnik 321
    ›    Radni 364
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 595
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 590
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1115
    ›    Wójt 749
    ›    Sekretarz 410
    ›    Skarbnik 349
    ›    Radni 525
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 994
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 792
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 811
    ›    Wójt 415
    ›    Sekretarz 342
    ›    Radni 515
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 810
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 754
    ›    Skarbnik 342
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1059
    ›    Wójt 667
    ›    Sekretarz 551
    ›    Skarbnik 547
    ›    Radni 646
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1050
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 847
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2014-2018/ 908
    ›    Wójt 590
    ›    Radni 793
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2010-2014/ 651
    ›    Wójt 502
    ›    Radni 529
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1007
    ›    Wójt 534
    ›    Sekretarz 512
    ›    Skarbnik 384
    ›    Radni 627
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 684
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 724
     Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1077
    ›    Wójt 632
    ›    Sekretarz 677
    ›    Radni 685
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 946
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 948
    ›    Skarbnik 719
     Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1143
    ›    Wójt 687
    ›    Sekretarz 614
    ›    Skarbnik 508
    ›    Radni 719
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 847
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 768
    ›    Wójt 832
     Oświadczenia majątkowe za rok 2010 924
    ›    Sekretarz 592
    ›    Skarbnik 584
    ›    Radni 709
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 706
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 710
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2010-2014/ 969
    ›    Radni 779
    ›    Wójt 578
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2006-2010/ 693
    ›    Wójt 481
    ›    Radni 585
     Oświadczenia majątkowe za rok 2009 998
    ›    Wójt 695
    ›    Sekretarz 540
    ›    Skarbnik 580
    ›    Radni 713
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 699
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 763
     Oświadczenia majątkowe za rok 2008 1127
    ›    Wójt 1230
    ›    Sekretarz 641
    ›    Skarbnik 656
    ›    Radni 882
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 726
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 742
     Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1084
    ›    Wójt 691
    ›    Sekretarz 557
    ›    Skarbnik 574
    ›    Radni 740
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 955
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 762
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1482
    ›    Wójt 1191
    ›    Sekretarz 770
    ›    Skarbnik 737
    ›    Radni 972
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1047
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 964
    ›     Pozostałe oświadczenia majątkowe 312
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 309
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2006-2010/ 1233
    ›    Radni 948
    ›    Wójt 908
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2002-2006/ 987
    ›    Radni 804
    ›    Wójt 660
     Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1209
    ›    Wójt 799
    ›    Sekretarz 758
    ›    Skarbnik 804
    ›    Radni 838
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 865
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 779
     Oświadczenia majątkowe za rok 2004 1129
    ›    Wójt 713
    ›    Sekretarz 626
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 700
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 789
    ›    Radni 856
    ›    Skarbnik 675
     Rok 2003 - Wójt Gminy Żabia Wola 1538
     Rok 2003 - Sekretarz Gminy 1116
     Rok 2003 - Skarbnik Gminy 1069
     Rok 2003 - Radni Gminy Żabia Wola 1295
    ›    Auguścik Andrzej 1334
    ›    Badowski Witold 730
    ›    Badowska Regina 935
    ›    Bieganowski Mirosław 1130
    ›    Filarczyk Roman 907
    ›    Folwarski Stanisław 929
    ›    Gajewska Grażyna 796
    ›    Karp Roch 876
    ›    Leśniak Waldemar 890
    ›    Perzyna Krzysztof 819
    ›    Redestowicz Wanda 932
    ›    Sadowska Barbara 756
    ›    Wister Ryszard 807
    ›    Witczak Marek 758
    ›    Wolicka Anna 836
     Rok 2003 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 1615
     Rok 2003 - Pozostałe oświadczenia majątkowe 1229
   Informacja publiczna 5016
   Pomoc prawna 372
   Redakcja Biuletynu 4003