główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2888022
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ309984
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane podstawowe 309984
   Godziny urzędowania 12029
   Regulamin organizacyjny 7739
   Struktura organizacyjna 41975
     Referat Finansowo-Podatkowy (FP) 8929
     Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (PS) 5308
     Referat Rozwoju i Gospodarki (RG) 581
     Referat Organizacyjno-Administracyjny (OA) 424
     Referat Inwestycji i Infrastruktury (RI) 10779
     Stanowisko ds. zamówień publicznych (SZP) 219
     Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Nieruchomościami (KGN) 7372
     Wieloosobowe Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (PSZ) 992
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC) 103
     Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC) 118
     Stanowisko ds. obywatelskich, obronnych i Zarządzania Kryzysowego (SO) 1243
     Inspektor Ochrony Danych (IOD) 25
   Wójt 9371
   Zastępca wójta 545
   Sekretarz 6440
   Skarbnik 5344
Rada Gminy
   Rada Gminy 19736
     Kontakt 229
     Przewodniczący Rady 4646
     Skład Rady 11164
     Sesje 13004
    ›    Planowane sesje Rady Gminy - harmonogram roczny 6513
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2006 5628
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2007 4219
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2008 4739
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2009 4382
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2010 4523
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2011 4786
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2012 3233
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2013 3519
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2014 2849
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2015 2673
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2016 1107
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2017 1411
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2018 1465
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 5509
    ›    Najbliższa sesja - rok 2019 2933
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2019 1203
    ›    Najbliższa sesja - rok 2020 1625
    ›     Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2020 386
     Uchwały Rady Gminy 6189
     Apele Rady Gminy 952
    ›    Kadencja 2014-2018 585
    ›    Kadencja 2018-2023 398
     Interpelacje i zapytania Radnych 1197
    ›    Kadencja 2018-2023 1644
     Raporty o stanie Gminy 472
   Komisje Rady 14895
    ›    Komisja Rewizyjna 3053
    ›    Komisja budżetu, rozwoju i przedsiębiorczości, ochrony środowiska 3047
    ›    Komisja oświaty, spraw socjalnych i kultury, sportu i rekreacji 4314
    ›    Komisja planowania przestrzennego i inwestycji 404
    ›    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 328
     Komisje Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencja 1454
    ›    Terminy wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola lata 2005-2018 27724
    ›    Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji 3810
     Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola 2180
     Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola 9350
    ›    2005 1325
    ›    2006 2922
    ›    2006 /kadencja 2006-2010/ 1717
    ›    2007 3564
    ›    2008 3578
    ›    2009 3247
    ›    2010 3860
    ›    2010 /kadencja 2010-2014/ 1324
    ›    2011 2641
    ›    2012 2458
    ›    2013 2252
    ›    2014 2006
    ›    2015 2081
    ›    2016 1255
    ›    2017 1236
    ›    2018 846
    ›    2019 1225
    ›    2020 591
Prawo Lokalne
   Statut 8219
   Zarządzenia Wójta 4148
     2020 1998
     2019 7354
     2018 2691
     2017 2771
     2016 4809
     2015 15861
     2014 11628
     2013 9139
     2012 11215
     2011 14657
     2010 14769
     2009 9881
     2008 8868
     2007 10561
     2006 12335
     2004 1742
     2005 1546
    ›    ZARZĄDZENIE NR 36/2007 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok 771
    ›    ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA NR 27/2008 z dnia 13 listopada 2008 r.w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2009 rok 999
    ›    ZARZĄDZENIE NR 29/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola na 2010 rok 884
     Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej 1721
    ›    ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2011 rok 822
    ›    ZARZĄDZENIE NR 48/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2012 rok 768
    ›    ZARZĄDZENIE NR 52/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2013 rok 771
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2014 714
    ›    Rok 2005 706
    ›    Rok 2006 821
    ›    Rok 2007 898
    ›    Rok 2008 684
    ›    Rok 2009 706
    ›    Rok 2010 571
    ›    Rok 2011 698
    ›    Rok 2012 933
    ›    Uchwała Nr 2/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 (+ załączniki) 1384
    ›    Uchwała nr 78/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na 2005 rok (+ załączniki) 1149
    ›    Uchwała Nr 62/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2006. 1374
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2007. 1396
    ›    UCHWAŁA Nr 85/XIII/2007 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2008 1077
    ›    - - - UCHWAŁA Nr 56/XXIV/2008 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2009 802
     Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 2512
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2010 Nr 67/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r. 909
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2011 Nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010 r. 747
    ›    UCHWAŁA NR 9/IV/2010 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 - 2020 824
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2012 Nr 81/XV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2011 r. 976
    ›    UCHWAŁA NR 80/XV/2011 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola. 867
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2013 Nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. 867
    ›    UCHWAŁA NR 65/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 756
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2014 Nr 82/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. 836
    ›    UCHWAŁA NR 81/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabia Wola. 705
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2015 Nr 2/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r. 717
    ›    UCHWAŁA NR 1/IV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 624
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2016 Nr 143/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 r. 280
    ›    UCHWAŁA NR 142/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 401
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2017 Nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. 451
    ›    UCHWAŁA NR 97/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 471
   Projekty uchwał 6076
   Uchwały 33758
     2020 1183
     2019 3055
     2018 2725
     2017 2221
     2016 2063
    ›    styczeń 781
    ›    marzec 845
    ›    kwiecień 794
    ›    czerwiec 1030
    ›    grudzień 832
    ›    wrzesień 491
    ›    październik 776
    ›    listopad 649
     2015 2597
    ›    styczeń 989
    ›    luty 926
    ›    marzec 959
    ›    kwiecień 733
    ›    maj 794
    ›    wrzesień 1061
    ›    październik 1350
    ›    listopad 1157
    ›    grudzień 1318
    ›    czerwiec 1149
    ›    sierpień 656
     2014 /kadencja 2014-2018/ 1045
    ›    grudzień 1322
     2014 1707
    ›    styczeń 908
    ›    marzec 1154
    ›    kwiecień 945
    ›    czerwiec 1041
    ›    wrzesień 829
    ›    październik 1011
    ›    sierpień 803
     2013 2279
    ›    grudzień 1192
    ›    listopad 944
    ›    październik 1019
    ›    wrzesień 959
    ›    czerwiec 1350
    ›    kwiecień 1036
    ›    marzec 1233
    ›    styczeń 1329
    ›    maj 952
     2012 2332
    ›    luty 1002
    ›    kwiecień 1324
    ›    czerwiec 1093
    ›    wrzesień 1063
    ›    październik 997
    ›    listopad 1057
    ›    grudzień 1822
    ›    lipiec 815
     2011 2363
    ›    styczeń 1472
    ›    marzec 1293
    ›    kwiecień 1096
    ›    czerwiec 1095
    ›    wrzesień 1266
    ›    październik 1043
    ›    listopad 1360
    ›    grudzień 1180
    ›    maj 947
    ›    sierpień 912
     2010 /kadencja 2010-2014/ 1458
    ›    grudzień 1828
     2010 2376
    ›    luty 1443
    ›    marzec 1059
    ›    kwiecień 1082
    ›    czerwiec 1199
    ›    wrzesień 1191
    ›    październik 1486
    ›    maj 932
    ›    sierpień 922
     2009 2658
    ›    luty 1298
    ›    marzec 992
    ›    kwiecień 1030
    ›    maj 871
    ›    czerwiec 1305
    ›    wrzesień 1472
    ›    sierpień 946
    ›    październik 1025
    ›    listopad 1118
    ›    grudzień 1374
     2008 2753
    ›    styczeń 1303
    ›    marzec 1199
    ›    kwiecień 1231
    ›    czerwiec 1088
    ›    wrzesień 1046
    ›    październik 1171
    ›    listopad 1560
    ›    grudzień 1404
    ›    maj 919
    ›    sierpień 980
     2007 3018
    ›    luty 1449
    ›    marzec 1591
    ›    kwiecień 1140
    ›    maj 995
    ›    czerwiec 1236
    ›    lipiec 1307
    ›    wrzesień 994
    ›    październik 1083
    ›    listopad 1288
    ›    grudzień 1189
     2006 /kadencja 2006-2010/ 1700
    ›    listopad 1020
    ›    grudzień 1498
     2006 2198
    ›    styczeń 1206
    ›    luty 1208
    ›    kwiecień 1257
    ›    czerwiec 1109
    ›    wrzesień /06.09.2006/ 1066
    ›    wrzesień /28.09.2006/ 1092
    ›    październik 1321
     2005 2403
    ›    luty 1334
    ›    marzec 1461
    ›    kwiecień 1079
    ›    czerwiec 1228
    ›    sierpień 1644
    ›    wrzesień 1183
    ›    listopad 1737
    ›    grudzień 1138
     2004 2695
    ›    styczeń 4363
    ›    luty 1494
    ›    marzec 1163
    ›    kwiecień 1264
    ›    czerwiec 1465
    ›    lipiec 1034
    ›    sierpień 1264
    ›    wrzesień 1354
    ›    listopad 1427
    ›    grudzień 1351
     2003 1791
    ›    I Kwartał 1407
    ›    II Kwartał 1085
    ›    III Kwartał 1329
    ›    IV Kwartał 1379
    ›    Rok 2005 667
    ›    Rok 2006 573
   Gospodarka komunalna 19033
Ogłoszenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia 46468
     2020 6449
     2019 8904
     2018 9038
     2017 4578
     2016 10491
     2015 14070
     2014 8603
     2013 9470
     2012 10787
     2011 11426
     2010 13555
     2009 25113
     2008 13525
     2007 8574
     2006 10466
     2005 3087
     2004 2275
   Ogłoszenia o naborze pracowników 66629
     2020 6572
     2019 19618
     2018 10091
     2017 6356
     2016 6216
     2015 8041
     2014 6664
     2013 8460
   Zgromadzenia 1393
     2016 922
   Obwieszczenia i zawiadomienia (archiwalne, do roku 2007) 3176
     Rok 2007 12372
     Rok 2006 4955
     Rok 2005 5252
     Rok 2004 951
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 100158
     2020 13131
     2019 35882
     2018 25333
     2017 24161
     2016 30980
     2015 39644
     2014 26774
   Zamówienia publiczne do 14 tyś. euro i do 30 tyś. euro 22471
     2020 6154
     2019 25006
     2018 19802
     2017 16430
     2016 36643
     2015 31731
     2014 22417
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 2178
Finanse
   Sprawozdania z wykonania budżetu 2225
     2020 rok 231
     2019 rok 836
     2018 rok 991
     2017 rok 603
     2016 rok 858
     2015 rok 949
     2014 rok 989
     2013 rok 1112
     2012 rok 1153
     2011 rok 1375
     2010 rok 1300
     2009 rok 1328
     2008 rok 1633
     2007 rok 1717
     2006 rok 1606
     2005 rok 1319
     2004 rok 941
     2003 rok 852
   Podatki i opłaty lokalne 4601
    ›    Osoby fizyczne 10346
    ›    Osoby prawne 3634
     Podatek od nieruchomości 5422
    ›    Osoby prawne 2111
    ›    Osoby fizyczne 1879
     Podatek rolny 1371
    ›    Osoby fizyczne 1360
    ›    Osoby prawne 999
     Podatek leśny 624
     Podatek od środków transportowych 2865
     Wysokość stawek podatkowych 3685
     Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 2004
     Wykaz udzielonych ulg 1315
     Zaświadczenia 3090
     Zwrot podatku akcyzowego 379
     Archiwum wzorów deklaracji i informacji podatkowych wraz z uchwałami 426
   Mienie gminy 34971
Gospodarka Komunalna
   Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 3165
Załatwianie Spraw
     Urząd Stanu Cywilnego (USC) 7102
   Procedury, e-Urząd 29390
     Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna 9593
    ›    Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 7328
    ›    Podział nieruchomości 3573
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 2425
    ›    Zmiana przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 3382
    ›    Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1966
    ›    Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola. 3182
    ›    Zmiana przeznaczenia gruntów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 2290
    ›    Ustalanie numerów porządkowych /adresowych/ 1902
    ›    Wydanie zaświadczenia o rewitalizacji 303
    ›    Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP 90
    ›    Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w MPZP 164
     Ochrona środowiska 4612
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 8986
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 3388
     Urząd Stanu Cywilnego 3623
    ›    Zgłoszenie urodzenia dziecka 1213
    ›    Zgłoszenie zgonu 922
    ›    Uznanie ojcostwa 691
    ›    Zmiana imienia lub nazwiska 752
    ›    Zawarcie i rejestracja małżeństwa 951
    ›    Sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, ustalenie treści aktu 813
    ›    Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego 816
    ›    Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego 1343
    ›    Rejestracja Stanu Cywilnego - wiadomości ogólne 999
    ›    Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 263
     Ewidencja ludności, Wybory 3598
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące 4045
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 1851
    ›    Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności 3447
    ›    Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy) 1542
    ›    Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 1124
    ›    Rejestr Wyborców 628
     Dowody osobiste 8340
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 308
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 264
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 275
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 284
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 258
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 529
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 460
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 476
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 484
    ›    Podział nieruchomości 826
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 589
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 801
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 595
     Działalność gospodarcza 2760
     Zezwolenia i decyzje 7120
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3096
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 2964
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1636
    ›    Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych na terenie gminy imprez 1475
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 3475
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami 2476
    ›    Warunki wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną 1202
    ›    Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu 3660
    ›    Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną 1726
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska 891
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i odławianie zwierząt 1924
    ›    Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym 1035
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 412
     Podatki i opłaty lokalne 6152
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 325
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 279
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 264
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 309
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 490
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 301
     Oświata 1840
    ›    Stypendia socjalne 1328
     Wodociągi/ Kanalizacja 6917
    ›    Warunki dostawy wody do nieruchomości z sieci wodociągowej 5440
    ›    Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 8415
    ›    Budowa sieci wodociągowej 8383
    ›    Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego 3555
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1347
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1455
     Gospodarka odpadami 2148
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola 2407
    ›    Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 1018
     KARTY DUŻEJ RODZINY 769
    ›    Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny 728
    ›    Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 810
     Zgromadzenia 651
Ochrona środowiska
   Wykaz danych o środowisku 5465
   Program Ochrony Środowiska 970
Organizacje pozarządowe
   Programy współpracy 911
     Programy współpracy 559
     Sprawozdania 420
   Konkursy 1793
     Rok 2019 7295
     Rok 2018 15154
     Rok 2016 20292
   Oferty złożone w trybie art. 19a 383
     Rok 2020 9
     Rok 2018 215
   Informacje 1353
     Pozostałe informacje 572
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 510
   Inspektor Ochrony Danych 392
Informacja publiczna
   Informacja publiczna 6071
   Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji 325
     2020 167
     2019 240
   Centralny Rejestr Umów i Zleceń 273
     2020 159
     2019 242
Kontrole
   Kontrole wewnętrzne 536
     2019 325
Inne
   INWESTYCJE 33222
     Zrealizowane inwestycje 2366
     Planowane inwestycje 5435
     Oferty inwestycyjne 12517
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1022
    ›    Stan elektryfikacji 969
    ›    Stan telefonizacji 920
    ›    Stan gospodarki komunalnej 948
     Informacje ogólne 2169
     Projekty zgłoszone (planowane do zgłoszenia) do Funduszy Strukturalnych 4243
     Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 4642
     Oferty - sprzedaż nieruchomości, wynajem lokali użytkowych 68448
   WYBORY 11064
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 9 (2020) 66
    ›    Zarządzenie Nr 248 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola 50
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego 38
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy 65
    ›     Gminna Komisja Wyborcza 13
    ›    Obwodowa Komisja Wyborcza 7
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020) 1725
    ›    Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 138
    ›    Obwieszczenia wyborcze 329
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 817
    ›    Kandydaci 275
    ›    Vademecum wyborcy 311
    ›    Wyniki wyborów 461
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2020) 736
    ›    Zarządzenie Nr 52 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola 227
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego 187
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy 222
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 275
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 255
    ›    Kandydaci 209
    ›    Vademecum wyborcy 99
    ›    Zarządzenie Nr 140 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola 131
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2019) 1214
    ›    KOMUNIKATY 517
    ›    VADEMECUM WYBORCY 513
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 870
    ›    WYNIKI WYBORÓW 554
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2019) 2121
    ›    Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola 516
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego 513
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy 360
    ›    VADEMECUM WYBORCY 189
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 263
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 309
    ›    Kandydaci 266
    ›    WYNIKI WYBORÓW 621
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020- 2023 157
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2019) 1174
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019) 1686
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 245
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 933
    ›    VADEMECUM WYBORCY 524
    ›    OBWIESZCZENIA WYBORCZE 346
    ›    KANDYDACI 639
    ›    WYNIKI WYBORÓW 174
     Wybory sołeckie (2019-2023) 3557
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2018) 14318
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 334
    ›    PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA 1499
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW 268
    ›    KOMITETY WYBORCZE 1434
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 880
    ›    VADEMECUM WYBORCY 889
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1439
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA 1160
    ›    KANDYDACI 3140
    ›    WYNIKI WYBORÓW (I tura) 4117
    ›    II tura wyborów WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA 2667
    ›    WYNIKI WYBORÓW (II tura) 2016
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1281
    ›    KOMUNIKATY 709
    ›    VADEMECUM WYBORCY 948
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 913
    ›    WYNIKI WYBORÓW 685
     REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015 879
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 606
    ›    OBWODOWE KOMISJE DO SPRAW REFERENDUM 1209
    ›    VADEMECUM WYBORCY 871
    ›    WYNIKI REFERENDUM 384
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 2532
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015) 811
    ›    Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 526
    ›    INFORMACJE DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU ROLNICZEGO 678
    ›    WYNIKI WYBORÓW 407
     Wybory sołeckie (2015-2019) 2678
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1415
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1347
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1150
    ›    WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 556
    ›    WYNIKI WYBORÓW 979
    ›    POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 545
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 679
    ›    OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 512
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2014) 7423
    ›    PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl 1602
    ›    PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA 2448
    ›    PODZIAŁ POWIATU GRODZISKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 2783
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 786
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 1438
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1650
    ›    PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 1086
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA W ŻABIEJ WOLI 2447
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 3269
    ›    WIZUALIZACJA WYBORÓW 1109
    ›    KANDYDACI 1785
    ›    WYNIKI WYBORÓW 5793
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014) 1067
    ›    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 489
    ›    KOMUNIKATY 633
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1347
    ›    ***PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl *** 502
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1018
    ›    WYNIKI WYBORÓW 2236
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011) 1344
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 707
    ›    KOMUNIKATY 1465
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1915
    ›    ---PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl --- 802
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1358
    ›    WYNIKI WYBORÓW 735
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 1383
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011) 2489
     Wybory sołeckie (2011-2015) 3009
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2010) 3399
    ›    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 marca 2010 r. 1118
    ›    Uchwała Nr 272/XLII/10 RADY POWIATU GRODZISKIGO z dnia 29 kwietnia 2010 r. 827
    ›    Komitety Wyborcze 1906
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 982
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY --- 1871
    ›    Obwieszczenia - podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice, liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedziba komisji wyborczej 1873
    ›    ------ PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ------- 840
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli 2818
    ›    Informacje dla kandydatów na radnych oraz Wójta 1616
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 2091
    ›    OBWIESZCZENIE WÓJTA Gminy ŻABIA WOLA z dnia 20 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 985
    ›    Geografia wyborcza 1317
    ›    Kandydaci 1704
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010) 1056
    ›    --- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r. 844
    ›    --- Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 936
    ›    --- Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów 791
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 1842
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY - informacje dotyczące spisów wyborców oraz rejestru wyborców 1388
    ›    Wykaz obwodów głosowania 932
    ›    Informacja o zasadach powoływania obwodowych komisji wyborczych, miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 941
    ›    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 867
    ›    Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 729
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 704
    ›    Zarządzenie Nr 23 / 2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 849
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 844
    ›    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r. 885
    ›    Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 853
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. - II tura 807
    ›    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r. 859
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009) 1463
    ›    Wykaz lokalizacji przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych 821
    ›    Informacje dotyczące rejestrów, spisów wyborców 1654
    ›    Wykaz obwodów głosowania 932
    ›    Upoważnienie do otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania 1413
    ›    Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 838
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12.05.2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 836
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 889
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 767
    ›    Zestawienie zbiorcze wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Żabia Wola 1613
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007) 1135
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 1203
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/ 1480
     Wybory sołeckie /2007 r./ 2449
     Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./ 1954
     Wybory samorządowe 2006 3998
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 3494
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 4619
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004) 4204
   Jednostki organizacyjne 8237
     Dom Kultury w Żabiej Woli 2526
     Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli 2900
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10667
    ›    Kontakt 1961
    ›    Kierownictwo 1499
    ›    Statut 1351
    ›    Regulamin 1610
    ›    Struktura organizacyjna 1480
    ›    Ewidencje i rejestry 1184
    ›    Ogłoszenia, Przetargi, Oferty 33403
    ›    Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli dotyczące realizacji zadań zleconych i własnych 1526
    ›    Kontakt 716
    ›    Kierownictwo 523
    ›    Regulaminy 608
    ›    Statut 520
    ›    Plany, Programy 546
    ›    Zarządzenia dyrekcji 640
    ›    Ogłoszenia 640
    ›    Przetargi, oferty 5232
    ›    Informacje nieudostepnione 438
     Placówki Oświatowe w Gminie Żabia Wola 1837
   Jednostki pomocnicze 4502
     Sołectwa 6098
    ›    Statut Sołectw 1392
   Rejestry i ewidencje 7950
     Centralny Rejestr Umów i Zleceń 347
     Rejestr instytucji kultury Gminy Żabia Wola 815
   Oświadczenia majątkowe 15214
     Oświadczenia majątkowe za rok 2018 (oraz na koniec/początek kadencji 2019) 1358
    ›    Radni 631
    ›    Wójt 582
    ›    Zastępca Wójta 411
    ›    Sekretarz 394
    ›    Skarbnik 487
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 770
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 694
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2018-2023/ 1578
    ›    Wójt 1034
    ›    Radni 1513
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2014-2018/ 775
    ›    Wójt 808
    ›    Radni 475
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 1373
    ›    Wójt 670
    ›    Sekretarz 528
    ›    Skarbnik 510
    ›    Radni 500
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 922
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 967
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1402
    ›    Wójt 928
    ›    Sekretarz 531
    ›    Skarbnik 462
    ›    Radni 712
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1222
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 1041
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1018
    ›    Wójt 525
    ›    Sekretarz 423
    ›    Radni 699
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1066
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 1089
    ›    Skarbnik 447
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1238
    ›    Wójt 750
    ›    Sekretarz 640
    ›    Skarbnik 654
    ›    Radni 744
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1202
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 976
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2014-2018/ 1078
    ›    Wójt 698
    ›    Radni 934
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2010-2014/ 790
    ›    Wójt 596
    ›    Radni 649
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1191
    ›    Wójt 666
    ›    Sekretarz 615
    ›    Skarbnik 467
    ›    Radni 805
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 811
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 960
   Pomoc prawna 867
   Redakcja Biuletynu 4303