główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2694398
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ294159
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane podstawowe 294159
   Godziny urzędowania 11575
   Regulamin organizacyjny 7008
   Struktura organizacyjna 39024
     Referat Finansowy (Fn) 8059
     Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (POGK) 3652
     Referat Inwestycji i Infrastruktury (RI) 9776
     Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (SZ) 508
     Urząd Stanu Cywilnego (USC) 6836
     Główny Specjalista ds. Rozwoju (GSR) 354
     Stanowisko ds. obywatelskich i Archiwum Zakładowego (SO) 1080
     Stanowisko ds. Promocji i obsługi Rady Gminy (BR) 4020
     Stanowisko ds. Kancelaryjnych (Kn) 3650
     Stanowisko ds. Kadrowych (K) 3931
     Stanowisko ds. Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Zdrowia (RDG) 4352
     Informatyk (In) 445
     Inspektor Ochrony Danych (IOD) 262
     Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Nieruchomościami (GN) 6726
     Stanowisko ds. Wojskowych, Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (OCK) 451
   Wójt 8908
   Zastępca wójta 222
   Sekretarz 6005
   Skarbnik 4950
Rada Gminy
   Rada Gminy 17527
     Kontakt 18
     Przewodniczący Rady 4377
     Skład Rady 10604
     Sesje 11654
    ›    Planowane sesje Rady Gminy - harmonogram roczny 6037
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2006 5319
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2007 4002
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2008 4431
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2009 4095
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2010 4199
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2011 4490
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2012 3024
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2013 3299
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2014 2622
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2015 2396
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2016 863
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2017 1035
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2018 1115
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 3524
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2019 706
    ›    Najbliższa sesja - rok 2020 20
     Uchwały Rady Gminy 5481
     Apele Rady Gminy 750
    ›    Kadencja 2014-2018 475
    ›    Kadencja 2018-2023 204
     Interpelacje i zapytania Radnych 804
    ›    Kadencja 2018-2023 1183
     Raporty o stanie Gminy 234
   Komisje Rady 13975
    ›    Komisja Rewizyjna 2883
    ›    Komisja budżetu, rozwoju i przedsiębiorczości, ochrony środowiska 2899
    ›    Komisja oświaty, spraw socjalnych i kultury, sportu i rekreacji 4157
    ›    Komisja planowania przestrzennego i inwestycji 257
    ›    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 215
     Komisje Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencja 1076
    ›    Terminy wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola lata 2005-2018 26062
    ›    Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji 2117
     Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola 1525
     Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola 8557
    ›    2005 1213
    ›    2006 2755
    ›    2006 /kadencja 2006-2010/ 1629
    ›    2007 3397
    ›    2008 3387
    ›    2009 3063
    ›    2010 3638
    ›    2010 /kadencja 2010-2014/ 1243
    ›    2011 2366
    ›    2012 2259
    ›    2013 2055
    ›    2014 1796
    ›    2015 1838
    ›    2016 1065
    ›    2017 1001
    ›    2018 664
    ›    2019 971
Prawo Lokalne
   Statut 7960
   Zarządzenia Wójta 3279
     2020 25
     2019 4377
     2018 2046
     2017 2013
     2016 3582
     2015 13794
     2014 10480
     2013 8541
     2012 10667
     2011 14062
     2010 14201
     2009 9481
     2008 8475
     2007 10106
     2006 11883
     2004 1662
     2005 1463
    ›    ZARZĄDZENIE NR 36/2007 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok 729
    ›    ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA NR 27/2008 z dnia 13 listopada 2008 r.w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2009 rok 960
    ›    ZARZĄDZENIE NR 29/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola na 2010 rok 845
     Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej 1671
    ›    ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2011 rok 782
    ›    ZARZĄDZENIE NR 48/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2012 rok 719
    ›    ZARZĄDZENIE NR 52/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2013 rok 718
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2014 675
    ›    Rok 2005 681
    ›    Rok 2006 793
    ›    Rok 2007 872
    ›    Rok 2008 658
    ›    Rok 2009 681
    ›    Rok 2010 547
    ›    Rok 2011 673
    ›    Rok 2012 907
    ›    Uchwała Nr 2/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 (+ załączniki) 1334
    ›    Uchwała nr 78/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na 2005 rok (+ załączniki) 1102
    ›    Uchwała Nr 62/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2006. 1330
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2007. 1352
    ›    UCHWAŁA Nr 85/XIII/2007 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2008 1033
    ›    - - - UCHWAŁA Nr 56/XXIV/2008 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2009 758
     Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 2297
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2010 Nr 67/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r. 871
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2011 Nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010 r. 709
    ›    UCHWAŁA NR 9/IV/2010 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 - 2020 779
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2012 Nr 81/XV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2011 r. 929
    ›    UCHWAŁA NR 80/XV/2011 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola. 825
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2013 Nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. 827
    ›    UCHWAŁA NR 65/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 718
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2014 Nr 82/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. 793
    ›    UCHWAŁA NR 81/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabia Wola. 659
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2015 Nr 2/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r. 672
    ›    UCHWAŁA NR 1/IV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 575
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2016 Nr 143/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 r. 240
    ›    UCHWAŁA NR 142/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 358
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2017 Nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. 393
    ›    UCHWAŁA NR 97/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 409
   Projekty uchwał 5731
   Uchwały 32393
     2019 2178
     2018 2385
     2017 1968
     2016 1939
    ›    styczeń 695
    ›    marzec 745
    ›    kwiecień 697
    ›    czerwiec 941
    ›    grudzień 744
    ›    wrzesień 424
    ›    październik 695
    ›    listopad 588
     2015 2512
    ›    styczeń 908
    ›    luty 856
    ›    marzec 878
    ›    kwiecień 667
    ›    maj 708
    ›    wrzesień 994
    ›    październik 1221
    ›    listopad 1078
    ›    grudzień 1240
    ›    czerwiec 1080
    ›    sierpień 580
     2014 /kadencja 2014-2018/ 957
    ›    grudzień 1245
     2014 1621
    ›    styczeń 842
    ›    marzec 1061
    ›    kwiecień 867
    ›    czerwiec 986
    ›    wrzesień 765
    ›    październik 949
    ›    sierpień 724
     2013 2193
    ›    grudzień 1133
    ›    listopad 883
    ›    październik 960
    ›    wrzesień 888
    ›    czerwiec 1275
    ›    kwiecień 968
    ›    marzec 1157
    ›    styczeń 1265
    ›    maj 887
     2012 2238
    ›    luty 941
    ›    kwiecień 1249
    ›    czerwiec 1019
    ›    wrzesień 987
    ›    październik 941
    ›    listopad 986
    ›    grudzień 1727
    ›    lipiec 747
     2011 2286
    ›    styczeń 1391
    ›    marzec 1224
    ›    kwiecień 1030
    ›    czerwiec 1023
    ›    wrzesień 1211
    ›    październik 981
    ›    listopad 1287
    ›    grudzień 1109
    ›    maj 883
    ›    sierpień 845
     2010 /kadencja 2010-2014/ 1389
    ›    grudzień 1764
     2010 2296
    ›    luty 1374
    ›    marzec 995
    ›    kwiecień 1018
    ›    czerwiec 1132
    ›    wrzesień 1131
    ›    październik 1422
    ›    maj 852
    ›    sierpień 854
     2009 2584
    ›    luty 1234
    ›    marzec 918
    ›    kwiecień 961
    ›    maj 802
    ›    czerwiec 1242
    ›    wrzesień 1428
    ›    sierpień 879
    ›    październik 949
    ›    listopad 1053
    ›    grudzień 1313
     2008 2658
    ›    styczeń 1228
    ›    marzec 1140
    ›    kwiecień 1168
    ›    czerwiec 1007
    ›    wrzesień 994
    ›    październik 1106
    ›    listopad 1489
    ›    grudzień 1339
    ›    maj 861
    ›    sierpień 905
     2007 2936
    ›    luty 1375
    ›    marzec 1530
    ›    kwiecień 1070
    ›    maj 924
    ›    czerwiec 1182
    ›    lipiec 1240
    ›    wrzesień 924
    ›    październik 1011
    ›    listopad 1227
    ›    grudzień 1130
     2006 /kadencja 2006-2010/ 1628
    ›    listopad 951
    ›    grudzień 1438
     2006 2121
    ›    styczeń 1152
    ›    luty 1138
    ›    kwiecień 1198
    ›    czerwiec 1041
    ›    wrzesień /06.09.2006/ 1003
    ›    wrzesień /28.09.2006/ 1014
    ›    październik 1268
     2005 2309
    ›    luty 1268
    ›    marzec 1397
    ›    kwiecień 1020
    ›    czerwiec 1137
    ›    sierpień 1575
    ›    wrzesień 1108
    ›    listopad 1668
    ›    grudzień 1071
     2004 2591
    ›    styczeń 4230
    ›    luty 1415
    ›    marzec 1094
    ›    kwiecień 1182
    ›    czerwiec 1397
    ›    lipiec 966
    ›    sierpień 1194
    ›    wrzesień 1265
    ›    listopad 1348
    ›    grudzień 1264
     2003 1725
    ›    I Kwartał 1350
    ›    II Kwartał 1013
    ›    III Kwartał 1251
    ›    IV Kwartał 1317
    ›    Rok 2005 648
    ›    Rok 2006 554
   Gospodarka komunalna 18389
Ogłoszenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia 41780
     2020 148
     2019 7903
     2018 8096
     2017 4035
     2016 8696
     2015 13013
     2014 8204
     2013 9201
     2012 10392
     2011 11125
     2010 12991
     2009 24494
     2008 13114
     2007 8276
     2006 10210
     2005 2917
     2004 2178
   Ogłoszenia o naborze pracowników 61492
     2020 922
     2019 18738
     2018 9567
     2017 6004
     2016 5988
     2015 7902
     2014 6572
     2013 8300
   Zgromadzenia 1217
     2016 759
   Obwieszczenia i zawiadomienia (archiwalne, do roku 2007) 3027
     Rok 2007 12240
     Rok 2006 4803
     Rok 2005 5070
     Rok 2004 873
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 95958
     2020 940
     2019 32168
     2018 24518
     2017 23557
     2016 29262
     2015 38553
     2014 26350
   Zamówienia publiczne do 14 tyś. euro i do 30 tyś. euro 20631
     2019 21821
     2018 19257
     2017 16127
     2016 34788
     2015 30569
     2014 22027
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 1750
Finanse
   Sprawozdania z wykonania budżetu 1713
     2019 rok 476
     2018 rok 740
     2017 rok 502
     2016 rok 766
     2015 rok 869
     2014 rok 897
     2013 rok 1040
     2012 rok 1071
     2011 rok 1302
     2010 rok 1221
     2009 rok 1252
     2008 rok 1546
     2007 rok 1623
     2006 rok 1525
     2005 rok 1230
     2004 rok 862
     2003 rok 755
   Podatki i opłaty lokalne 3611
    ›    Osoby fizyczne 9196
    ›    Osoby prawne 3317
     Podatek od nieruchomości 4285
    ›    Osoby prawne 1952
    ›    Osoby fizyczne 1674
     Podatek rolny 1047
    ›    Osoby fizyczne 1226
    ›    Osoby prawne 869
     Podatek leśny 451
     Podatek od środków transportowych 2530
     Wysokość stawek podatkowych 3031
     Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 1830
     Wykaz udzielonych ulg 1089
     Zaświadczenia 2790
     Zwrot podatku akcyzowego 244
     Archiwum wzorów deklaracji i informacji podatkowych wraz z uchwałami 270
   Mienie gminy 34497
Gospodarka Komunalna
   Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2059
Załatwianie Spraw
   Procedury, e-Urząd 27876
     Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna 8686
    ›    Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 6149
    ›    * Podział nieruchomości 3238
    ›    * Rozgraniczenie nieruchomości 2278
    ›    * Zmiana przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 3138
    ›    * Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1863
    ›    Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola. 2930
    ›    * Zmiana przeznaczenia gruntów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 2122
    ›    * Ustalanie numerów porządkowych /adresowych/ 1557
     Ochrona środowiska 4229
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 7996
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 3233
     Urząd Stanu Cywilnego 3103
    ›    Zgłoszenie urodzenia dziecka 1099
    ›    Zgłoszenie zgonu 773
    ›    Uznanie ojcostwa 607
    ›    Zmiana imienia lub nazwiska 649
    ›    Zawarcie i rejestracja małżeństwa 685
    ›    Sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, ustalenie treści aktu 720
    ›    Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego 715
    ›    Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego 1080
    ›    Rejestracja Stanu Cywilnego - wiadomości ogólne 849
    ›    Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 194
     Ewidencja ludności, Wybory 3378
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące 3595
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 1741
    ›    Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności 2711
    ›    Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy) 1413
    ›    Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 1006
    ›    Rejestr Wyborców 428
     Dowody osobiste 7859
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 261
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 212
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 227
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 236
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 218
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 467
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 411
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 426
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 444
    ›    Podział nieruchomości 764
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 538
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 679
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 515
     Działalność gospodarcza 2606
     Zezwolenia i decyzje 6743
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 2895
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 2754
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1520
    ›    Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych na terenie gminy imprez 1381
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 3122
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami 2249
    ›    Warunki wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną 1099
    ›    Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu 3276
    ›    Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną 1567
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska 791
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i odławianie zwierząt 1785
    ›    Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym 839
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 260
     Podatki i opłaty lokalne 5653
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 289
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 240
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 232
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 270
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 435
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 264
     Oświata 1729
    ›    Stypendia socjalne 1236
     Wodociągi/ Kanalizacja 6252
    ›    Warunki dostawy wody do nieruchomości z sieci wodociągowej 4255
    ›    Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 6902
    ›    Budowa sieci wodociągowej 7141
    ›    Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego 2728
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1240
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1345
     Gospodarka odpadami 1616
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola 1772
    ›    Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 886
     KARTY DUŻEJ RODZINY 665
    ›    Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny 669
    ›    Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 722
     Zgromadzenia 569
Ochrona środowiska
   Wykaz danych o środowisku 5247
   Program Ochrony Środowiska 731
Organizacje pozarządowe
   Programy współpracy 788
     Programy współpracy 466
     Sprawozdania 343
   Konkursy 1614
     Rok 2019 4192
     Rok 2018 15078
     Rok 2016 20213
   Oferty złożone w trybie art. 19a 230
     Rok 2018 133
   Informacje 1203
     Pozostałe informacje 500
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 353
   Inspektor Ochrony Danych 229
Informacja publiczna
   Informacja publiczna 5710
   Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji 105
     2020 2
     2019 95
   Centralny Rejestr Umów i Zleceń 65
     2020 3
     2019 92
Kontrole
   Kontrole wewnętrzne 274
     2019 173
Inne
   INWESTYCJE 32495
     Zrealizowane inwestycje 2278
     Planowane inwestycje 5282
     Oferty inwestycyjne 12428
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 952
    ›    Stan elektryfikacji 882
    ›    Stan telefonizacji 865
    ›    Stan gospodarki komunalnej 873
     Informacje ogólne 2129
     Projekty zgłoszone (planowane do zgłoszenia) do Funduszy Strukturalnych 4202
     Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 4585
     Oferty - sprzedaż nieruchomości, wynajem lokali użytkowych 67821
   WYBORY 10072
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2019) 1067
    ›    KOMUNIKATY 352
    ›    VADEMECUM WYBORCY 346
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 689
    ›    WYNIKI WYBORÓW 445
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola 1699
    ›    Zarządzenie Nr 47 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola 401
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego 410
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy 282
    ›    VADEMECUM WYBORCY 106
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 152
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 216
    ›    Kandydaci 196
    ›    WYNIKI WYBORÓW 530
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020- 2023 64
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2019) 808
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019) 1547
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 175
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 763
    ›    VADEMECUM WYBORCY 381
    ›    OBWIESZCZENIA WYBORCZE 271
    ›    KANDYDACI 562
    ›    WYNIKI WYBORÓW 103
     Wybory sołeckie (2019-2023) 2878
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2018) 14150
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 219
    ›    PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA 1371
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW 180
    ›    KOMITETY WYBORCZE 1336
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 805
    ›    VADEMECUM WYBORCY 678
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1162
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA 971
    ›    KANDYDACI 3013
    ›    WYNIKI WYBORÓW (I tura) 3993
    ›    II tura wyborów WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA 2560
    ›    WYNIKI WYBORÓW (II tura) 1907
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1189
    ›    KOMUNIKATY 641
    ›    VADEMECUM WYBORCY 824
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 839
    ›    WYNIKI WYBORÓW 629
     REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015 786
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 536
    ›    OBWODOWE KOMISJE DO SPRAW REFERENDUM 1049
    ›    VADEMECUM WYBORCY 756
    ›    WYNIKI REFERENDUM 301
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 2371
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015) 729
    ›    Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 457
    ›    INFORMACJE DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU ROLNICZEGO 622
    ›    WYNIKI WYBORÓW 343
     Wybory sołeckie (2015-2019) 2466
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1338
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1191
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1070
    ›    WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 494
    ›    WYNIKI WYBORÓW 896
    ›    POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 485
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 623
    ›    OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 446
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2014) 7331
    ›    PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl 1516
    ›    PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA 2233
    ›    PODZIAŁ POWIATU GRODZISKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 1938
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 708
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 1348
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1467
    ›    PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 909
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA W ŻABIEJ WOLI 2228
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 2407
    ›    WIZUALIZACJA WYBORÓW 1037
    ›    KANDYDACI 1676
    ›    WYNIKI WYBORÓW 5524
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014) 998
    ›    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 427
    ›    KOMUNIKATY 577
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1200
    ›    ***PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl *** 447
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 946
    ›    WYNIKI WYBORÓW 2158
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011) 1267
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 645
    ›    KOMUNIKATY 1384
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1763
    ›    ---PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl --- 727
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1278
    ›    WYNIKI WYBORÓW 664
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 1297
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011) 2401
     Wybory sołeckie (2011-2015) 2907
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2010) 3324
    ›    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 marca 2010 r. 1059
    ›    Uchwała Nr 272/XLII/10 RADY POWIATU GRODZISKIGO z dnia 29 kwietnia 2010 r. 771
    ›    Komitety Wyborcze 1846
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 900
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY --- 1737
    ›    Obwieszczenia - podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice, liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedziba komisji wyborczej 1778
    ›    ------ PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ------- 782
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli 2653
    ›    Informacje dla kandydatów na radnych oraz Wójta 1548
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 2019
    ›    OBWIESZCZENIE WÓJTA Gminy ŻABIA WOLA z dnia 20 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 914
    ›    Geografia wyborcza 1249
    ›    Kandydaci 1599
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010) 984
    ›    --- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r. 778
    ›    --- Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 863
    ›    --- Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów 736
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 1667
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY - informacje dotyczące spisów wyborców oraz rejestru wyborców 1327
    ›    Wykaz obwodów głosowania 867
    ›    Informacja o zasadach powoływania obwodowych komisji wyborczych, miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 845
    ›    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 796
    ›    Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 665
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 650
    ›    Zarządzenie Nr 23 / 2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 801
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 783
    ›    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r. 849
    ›    Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 785
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. - II tura 731
    ›    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r. 797
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009) 1369
    ›    Wykaz lokalizacji przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych 739
    ›    Informacje dotyczące rejestrów, spisów wyborców 1555
    ›    Wykaz obwodów głosowania 832
    ›    Upoważnienie do otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania 1052
    ›    Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 772
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12.05.2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 771
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 826
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 675
    ›    Zestawienie zbiorcze wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Żabia Wola 1528
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007) 1047
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 1108
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/ 1399
     Wybory sołeckie /2007 r./ 2356
     Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./ 1872
     Wybory samorządowe 2006 3898
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 3411
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 4458
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004) 4041
   Jednostki organizacyjne 7886
     Dom Kultury w Żabiej Woli 2388
     Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli 2744
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10495
    ›    Kontakt 1837
    ›    Kierownictwo 1412
    ›    Statut 1292
    ›    Regulamin 1538
    ›    Struktura organizacyjna 1414
    ›    Ewidencje i rejestry 1118
    ›    Ogłoszenia, Przetargi, Oferty 30124
    ›    Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli dotyczące realizacji zadań zleconych i własnych 1444
    ›    Szkoła Podstawowa w Józefinie 5369
    ›    Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie im. Stefanii Dziewulskiej 1838
    ›    Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach 1646
    ›    Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie 2788
    ›    Kontakt 1762
    ›    Kierownictwo 816
    ›    Regulaminy 708
    ›    Statut 709
    ›    Plany, Programy 704
    ›    Zarządzenia dyrekcji 960
    ›    Ogłoszenia 745
    ›    Przetargi, oferty 2530
    ›    Informacje nieudostepnione 660
    ›    Uchwały Rady Pedagogicznej 671
    ›    Kontakt 796
    ›    Kierownictwo 770
    ›    Regulaminy 498
    ›    Statut 552
    ›    Plany, Programy 576
    ›    Zarządzenia dyrekcji 1952
    ›    Ogłoszenia 582
    ›    Przetargi, oferty 2388
    ›    Informacje nieudostepnione 581
    ›    Kontakt 894
    ›    Kierownictwo 536
    ›    Regulaminy 506
    ›    Statut 535
    ›    Plany, Programy 562
    ›    Zarządzenia dyrekcji 555
    ›    Ogłoszenia 573
    ›    Przetargi, oferty 1723
    ›    Informacje nieudostepnione 487
    ›    Kontakt 645
    ›    Kierownictwo 490
    ›    Regulaminy 565
    ›    Statut 480
    ›    Plany, Programy 507
    ›    Zarządzenia dyrekcji 578
    ›    Ogłoszenia 607
    ›    Przetargi, oferty 5182
    ›    Informacje nieudostepnione 412
     Placówki Oświatowe w Gminie Żabia Wola 1538
   Jednostki pomocnicze 4350
     Sołectwa 5782
    ›    Statut Sołectw 1269
   Rejestry i ewidencje 7732
     Centralny Rejestr Umów i Zleceń 261
     Rejestr instytucji kultury Gminy Żabia Wola 739
   Oświadczenia majątkowe 14262
     Oświadczenia majątkowe za rok 2018 (oraz na koniec/początek kadencji 2019) 674
    ›    Radni 317
    ›    Wójt 248
    ›    Zastępca Wójta 190
    ›    Sekretarz 182
    ›    Skarbnik 211
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 398
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 367
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2018-2023/ 1265
    ›    Wójt 843
    ›    Radni 1208
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2014-2018/ 675
    ›    Wójt 728
    ›    Radni 397
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 1234
    ›    Wójt 575
    ›    Sekretarz 448
    ›    Skarbnik 437
    ›    Radni 429
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 836
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 855
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1305
    ›    Wójt 839
    ›    Sekretarz 458
    ›    Skarbnik 395
    ›    Radni 634
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1128
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 943
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 923
    ›    Wójt 454
    ›    Sekretarz 373
    ›    Radni 609
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 964
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 953
    ›    Skarbnik 376
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1158
    ›    Wójt 691
    ›    Sekretarz 577
    ›    Skarbnik 580
    ›    Radni 677
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1138
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 906
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2014-2018/ 990
    ›    Wójt 635
    ›    Radni 850
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2010-2014/ 718
    ›    Wójt 537
    ›    Radni 556
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1085
    ›    Wójt 572
    ›    Sekretarz 536
    ›    Skarbnik 411
    ›    Radni 691
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 726
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 860
   Pomoc prawna 655
   Redakcja Biuletynu 4164