Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2965625
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ271052
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane podstawowe 271052
   Godziny urzędowania 11051
   Regulamin organizacyjny 6390
   Struktura organizacyjna 36415
     Referat Finansowy (Fn) 7379
     Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (POGK) 2890
     Referat Inwestycji (RI) 8789
     Urząd Stanu Cywilnego (USC) 6224
     Stanowisko ds. obywatelskich i Archiwum Zakładowego (SO) 784
     Stanowisko ds. promocji i obsługi Rady Gminy (BR) 3670
     Stanowisko ds. Kancelaryjnych (Kn) 3317
     Stanowisko ds. Kadrowych (K) 3561
     Stanowisko ds. Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Zdrowia (RDG) 4028
     Informatyk (In) 132
     Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Nieruchomościami (GN) 6263
   Wójt 7951
   Sekretarz 5239
   Skarbnik 4368
Rada Gminy
   Rada Gminy 14516
     Przewodniczący Rady 3962
     Skład Rady 9741
     Sesje 9842
    ›    Planowane sesje Rady Gminy - harmonogram roczny 5575
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2006 5229
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2007 3931
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2008 4360
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2009 3984
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2010 4066
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2011 4353
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2012 2918
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2013 3143
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2014 2489
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2015 2285
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2016 753
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2017 732
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2018 736
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 775
    ›    Najbliższa sesja - rok 2019 395
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2019 103
     Uchwały Rady Gminy 4653
     Apele Rady Gminy 393
    ›    Kadencja 2014-2018 299
     Interpelacje i zapytania Radnych 192
    ›    Kadencja 2018-2023 345
   Komisje Rady 12308
    ›    Komisja Rewizyjna 2718
    ›    Komisja budżetu, rozwoju i przedsiębiorczości, ochrony środowiska 2748
    ›    Komisja oświaty, spraw socjalnych i kultury, sportu i rekreacji 3918
    ›    Komisja planowania przestrzennego i inwestycji 107
    ›    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 89
     Komisje Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencja 331
    ›    Terminy wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola lata 2005-2018 25391
    ›    Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji 369
     Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola 357
     Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola 7436
    ›    2005 1142
    ›    2006 2692
    ›    2006 /kadencja 2006-2010/ 1599
    ›    2007 3306
    ›    2008 3295
    ›    2009 2913
    ›    2010 3551
    ›    2010 /kadencja 2010-2014/ 1191
    ›    2011 2280
    ›    2012 2147
    ›    2013 1997
    ›    2014 1707
    ›    2015 1693
    ›    2016 957
    ›    2017 839
    ›    2018 510
    ›    2019 191
Prawo Lokalne
   Statut 7677
   Zarządzenia Wójta 2028
     2019 472
     2018 1195
     2017 1573
     2016 2993
     2015 12470
     2014 9905
     2013 8396
     2012 10519
     2011 13913
     2010 14078
     2009 9374
     2008 8359
     2007 9970
     2006 11716
     2004 1619
     2005 1390
    ›    ZARZĄDZENIE NR 36/2007 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok 707
    ›    ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA NR 27/2008 z dnia 13 listopada 2008 r.w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2009 rok 936
    ›    ZARZĄDZENIE NR 29/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola na 2010 rok 826
     Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej 1595
    ›    ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2011 rok 762
    ›    ZARZĄDZENIE NR 48/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2012 rok 680
    ›    ZARZĄDZENIE NR 52/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2013 rok 682
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2014 639
    ›    Rok 2005 656
    ›    Rok 2006 772
    ›    Rok 2007 842
    ›    Rok 2008 640
    ›    Rok 2009 662
    ›    Rok 2010 529
    ›    Rok 2011 641
    ›    Rok 2012 891
    ›    Uchwała Nr 2/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 (+ załączniki) 1266
    ›    Uchwała nr 78/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na 2005 rok (+ załączniki) 1080
    ›    Uchwała Nr 62/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2006. 1301
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2007. 1328
    ›    UCHWAŁA Nr 85/XIII/2007 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2008 1007
    ›    - - - UCHWAŁA Nr 56/XXIV/2008 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2009 719
     Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 2140
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2010 Nr 67/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r. 824
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2011 Nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010 r. 686
    ›    UCHWAŁA NR 9/IV/2010 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 - 2020 749
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2012 Nr 81/XV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2011 r. 902
    ›    UCHWAŁA NR 80/XV/2011 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola. 797
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2013 Nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. 784
    ›    UCHWAŁA NR 65/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 698
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2014 Nr 82/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. 756
    ›    UCHWAŁA NR 81/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabia Wola. 608
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2015 Nr 2/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r. 629
    ›    UCHWAŁA NR 1/IV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 521
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2016 Nr 143/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 r. 214
    ›    UCHWAŁA NR 142/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 311
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2017 Nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. 341
    ›    UCHWAŁA NR 97/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 356
   Projekty uchwał 5258
   Uchwały 30506
     2019 305
     2018 1595
     2017 1715
     2016 1830
    ›    styczeń 645
    ›    marzec 681
    ›    kwiecień 621
    ›    czerwiec 910
    ›    grudzień 694
    ›    wrzesień 398
    ›    październik 653
    ›    listopad 557
     2015 2413
    ›    styczeń 848
    ›    luty 797
    ›    marzec 804
    ›    kwiecień 614
    ›    maj 618
    ›    wrzesień 854
    ›    październik 1062
    ›    listopad 976
    ›    grudzień 1112
    ›    czerwiec 1026
    ›    sierpień 530
     2014 /kadencja 2014-2018/ 889
    ›    grudzień 1176
     2014 1559
    ›    styczeń 814
    ›    marzec 1027
    ›    kwiecień 833
    ›    czerwiec 937
    ›    wrzesień 737
    ›    październik 913
    ›    sierpień 666
     2013 2148
    ›    grudzień 1112
    ›    listopad 862
    ›    październik 932
    ›    wrzesień 867
    ›    czerwiec 1250
    ›    kwiecień 937
    ›    marzec 1136
    ›    styczeń 1239
    ›    maj 831
     2012 2177
    ›    luty 919
    ›    kwiecień 1198
    ›    czerwiec 989
    ›    wrzesień 955
    ›    październik 921
    ›    listopad 945
    ›    grudzień 1672
    ›    lipiec 728
     2011 2234
    ›    styczeń 1349
    ›    marzec 1179
    ›    kwiecień 1002
    ›    czerwiec 1000
    ›    wrzesień 1172
    ›    październik 955
    ›    listopad 1263
    ›    grudzień 1081
    ›    maj 853
    ›    sierpień 817
     2010 /kadencja 2010-2014/ 1343
    ›    grudzień 1739
     2010 2246
    ›    luty 1313
    ›    marzec 966
    ›    kwiecień 996
    ›    czerwiec 1074
    ›    wrzesień 1096
    ›    październik 1359
    ›    maj 786
    ›    sierpień 814
     2009 2545
    ›    luty 1202
    ›    marzec 894
    ›    kwiecień 936
    ›    maj 779
    ›    czerwiec 1213
    ›    wrzesień 1406
    ›    sierpień 859
    ›    październik 929
    ›    listopad 1031
    ›    grudzień 1260
     2008 2588
    ›    styczeń 1129
    ›    marzec 1096
    ›    kwiecień 1123
    ›    czerwiec 976
    ›    wrzesień 964
    ›    październik 1080
    ›    listopad 1456
    ›    grudzień 1303
    ›    maj 841
    ›    sierpień 870
     2007 2892
    ›    luty 1335
    ›    marzec 1494
    ›    kwiecień 1044
    ›    maj 904
    ›    czerwiec 1160
    ›    lipiec 1198
    ›    wrzesień 879
    ›    październik 986
    ›    listopad 1188
    ›    grudzień 1090
     2006 /kadencja 2006-2010/ 1573
    ›    listopad 932
    ›    grudzień 1402
     2006 2078
    ›    styczeń 1129
    ›    luty 1097
    ›    kwiecień 1177
    ›    czerwiec 1007
    ›    wrzesień /06.09.2006/ 986
    ›    wrzesień /28.09.2006/ 957
    ›    październik 1218
     2005 2257
    ›    luty 1245
    ›    marzec 1363
    ›    kwiecień 1002
    ›    czerwiec 1071
    ›    sierpień 1543
    ›    wrzesień 1076
    ›    listopad 1563
    ›    grudzień 1045
     2004 2523
    ›    styczeń 4094
    ›    luty 1379
    ›    marzec 1075
    ›    kwiecień 1149
    ›    czerwiec 1374
    ›    lipiec 913
    ›    sierpień 1144
    ›    wrzesień 1236
    ›    listopad 1301
    ›    grudzień 1242
     2003 1694
    ›    I Kwartał 1294
    ›    II Kwartał 987
    ›    III Kwartał 1206
    ›    IV Kwartał 1283
    ›    Rok 2005 631
    ›    Rok 2006 526
   Gospodarka komunalna 17797
Ogłoszenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia 36671
     2019 1701
     2018 6806
     2017 3695
     2016 5959
     2015 12306
     2014 8031
     2013 9086
     2012 10268
     2011 11014
     2010 12860
     2009 24352
     2008 12983
     2007 8180
     2006 10123
     2005 2819
     2004 2124
   Ogłoszenia o naborze pracowników 54028
     2019 9193
     2018 8793
     2017 5822
     2016 5795
     2015 7796
     2014 6498
     2013 8238
     2012 8794
     2011 8617
     2010 6371
     2009 8591
     2008 6972
     2007 13363
   Zgromadzenia 1077
     2016 681
   Obwieszczenia i zawiadomienia (archiwalne, do roku 2007) 2896
     Rok 2007 12195
     Rok 2006 4746
     Rok 2005 5000
     Rok 2004 811
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 87638
     2019 4019
     2018 23205
     2017 22978
     2016 26535
     2015 37807
     2014 26228
     2013 29479
     2012 38569
     2011 51692
     2010 71055
     2009 28968
     2008 22288
     2007 39145
     2006 47541
     2005 27570
     2004 21951
     2003 10781
   Zamówienia publiczne do 14 tyś. euro i do 30 tyś. euro 18606
     2019 4197
     2018 18712
     2017 15923
     2016 32174
     2015 29912
     2014 21862
     2013 21647
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 1321
Finanse
   Sprawozdania z wykonania budżetu 1055
     2018 rok 362
     2017 rok 414
     2016 rok 718
     2015 rok 821
     2014 rok 855
     2013 rok 966
     2012 rok 1032
     2011 rok 1227
     2010 rok 1175
     2009 rok 1169
     2008 rok 1449
     2007 rok 1518
     2006 rok 1440
     2005 rok 1181
     2004 rok 817
     2003 rok 709
   Podatki i opłaty lokalne 2495
    ›    Osoby fizyczne 8094
    ›    Osoby prawne 2802
     Podatek od nieruchomości 3067
    ›    Osoby prawne 1805
    ›    Osoby fizyczne 1516
     Podatek rolny 728
    ›    Osoby fizyczne 1133
    ›    Osoby prawne 749
     Podatek leśny 345
     Podatek od środków transportowych 2162
     Wysokość stawek podatkowych 2383
     Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 1716
     Wykaz udzielonych ulg 905
     Zaświadczenia 2633
     Zwrot podatku akcyzowego 168
     Archiwum wzorów deklaracji i informacji podatkowych wraz z uchwałami 137
   Mienie gminy 34170
Gospodarka Komunalna
   Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 842
Załatwianie Spraw
   Procedury, e-Urząd 26998
     Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna 8227
    ›    * Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego 5555
    ›    * Podział nieruchomości 3000
    ›    * Rozgraniczenie nieruchomości 2148
    ›    * Zmiana przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 2999
    ›    * Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1784
    ›    * Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola. 2756
    ›    * Zmiana przeznaczenia gruntów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 1930
    ›    * Ustalanie numerów porządkowych /adresowych/ 1339
     Ochrona środowiska 3987
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 7084
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 3114
     Urząd Stanu Cywilnego 2747
    ›    Zgłoszenie urodzenia dziecka 1030
    ›    Zgłoszenie zgonu 736
    ›    Uznanie ojcostwa 559
    ›    Zmiana imienia lub nazwiska 589
    ›    Zawarcie i rejestracja małżeństwa 555
    ›    Sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, ustalenie treści aktu 664
    ›    Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego 674
    ›    Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego 920
    ›    Rejestracja Stanu Cywilnego - wiadomości ogólne 703
    ›    Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 146
     Ewidencja ludności, Wybory 3229
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące 3130
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 1671
    ›    Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności 2254
    ›    Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy) 1328
    ›    Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL 910
    ›    Rejestr Wyborców 208
     Dowody osobiste 7335
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 223
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 186
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 212
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 217
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 183
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 441
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 387
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 397
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 390
    ›    Podział nieruchomości 719
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 512
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 619
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 475
     Działalność gospodarcza 2488
     Zezwolenia i decyzje 6400
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 2733
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 2036
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1432
    ›    Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych na terenie gminy imprez 1325
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 2828
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami 2016
    ›    Warunki wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną 1052
    ›    Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu 3017
    ›    Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną 1488
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska 736
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i odławianie zwierząt 1638
    ›    Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym 735
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 156
     Podatki i opłaty lokalne 5396
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 272
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 218
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 197
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 236
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 376
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 247
     Oświata 1670
    ›    Stypendia socjalne 1175
     Wodociągi/ Kanalizacja 5571
    ›    Warunki dostawy wody do nieruchomości z sieci wodociągowej 3349
    ›    Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 5665
    ›    Budowa sieci wodociągowej 5459
    ›    Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego 2085
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1180
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1287
     Gospodarka odpadami 1328
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola 1365
    ›    Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 811
     KARTY DUŻEJ RODZINY 575
    ›    Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny 633
    ›    Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 642
     Zgromadzenia 513
Ochrona środowiska
   Wykaz danych o środowisku 5080
   Program Ochrony Środowiska 485
Organizacje pozarządowe
   Programy współpracy 683
     Programy współpracy 389
     Sprawozdania 301
   Konkursy 1380
     Rok 2018 10381
     Rok 2016 20128
   Oferty złożone w trybie art. 19a 90
     Rok 2018 50
   Informacje 1036
     Pozostałe informacje 358
Wybory sołeckie
   2019 1642
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 195
   Inspektor Ochrony Danych 87
Inne
   INWESTYCJE 31715
     Zrealizowane inwestycje 2211
     Planowane inwestycje 5140
     Oferty inwestycyjne 12378
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 931
    ›    Stan elektryfikacji 860
    ›    Stan telefonizacji 840
    ›    Stan gospodarki komunalnej 852
     Informacje ogólne 2115
     Projekty zgłoszone (planowane do zgłoszenia) do Funduszy Strukturalnych 4187
     Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 4542
     Oferty - sprzedaż nieruchomości, wynajem lokali użytkowych 67223
   WYBORY 9036
     Wybory sołeckie (2019-2023) 1699
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2018) 13701
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 143
    ›    PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA 1118
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW 131
    ›    KOMITETY WYBORCZE 1156
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 721
    ›    VADEMECUM WYBORCY 529
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 916
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA 849
    ›    KANDYDACI 2824
    ›    WYNIKI WYBORÓW (I tura) 3832
    ›    II tura wyborów WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA 2447
    ›    WYNIKI WYBORÓW (II tura) 1824
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1135
    ›    KOMUNIKATY 589
    ›    VADEMECUM WYBORCY 772
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 806
    ›    WYNIKI WYBORÓW 578
     REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015 721
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 509
    ›    OBWODOWE KOMISJE DO SPRAW REFERENDUM 936
    ›    VADEMECUM WYBORCY 677
    ›    WYNIKI REFERENDUM 273
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 1537
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015) 690
    ›    Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 434
    ›    INFORMACJE DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU ROLNICZEGO 581
    ›    WYNIKI WYBORÓW 310
     Wybory sołeckie (2015-2019) 2074
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1308
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1090
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1039
    ›    WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 462
    ›    WYNIKI WYBORÓW 867
    ›    POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 462
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 581
    ›    OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 397
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2014) 7231
    ›    PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl 1436
    ›    PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA 1837
    ›    PODZIAŁ POWIATU GRODZISKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 963
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 652
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 1294
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1355
    ›    PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 635
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA W ŻABIEJ WOLI 2143
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 2069
    ›    WIZUALIZACJA WYBORÓW 994
    ›    KANDYDACI 1555
    ›    WYNIKI WYBORÓW 5175
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014) 937
    ›    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 401
    ›    KOMUNIKATY 555
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1151
    ›    ***PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl *** 422
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 882
    ›    WYNIKI WYBORÓW 1941
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011) 1229
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 599
    ›    KOMUNIKATY 1330
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1712
    ›    ---PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl --- 633
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1251
    ›    WYNIKI WYBORÓW 635
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 1248
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011) 2299
     Wybory sołeckie (2011-2015) 2814
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2010) 3265
    ›    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 marca 2010 r. 1012
    ›    Uchwała Nr 272/XLII/10 RADY POWIATU GRODZISKIGO z dnia 29 kwietnia 2010 r. 751
    ›    Komitety Wyborcze 1793
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 866
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY --- 1656
    ›    Obwieszczenia - podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice, liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedziba komisji wyborczej 1701
    ›    ------ PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ------- 720
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli 2529
    ›    Informacje dla kandydatów na radnych oraz Wójta 1458
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 1962
    ›    OBWIESZCZENIE WÓJTA Gminy ŻABIA WOLA z dnia 20 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 892
    ›    Geografia wyborcza 1170
    ›    Kandydaci 1456
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010) 948
    ›    --- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r. 755
    ›    --- Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 811
    ›    --- Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów 713
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 1580
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY - informacje dotyczące spisów wyborców oraz rejestru wyborców 1300
    ›    Wykaz obwodów głosowania 840
    ›    Informacja o zasadach powoływania obwodowych komisji wyborczych, miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 813
    ›    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 772
    ›    Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 639
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 621
    ›    Zarządzenie Nr 23 / 2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 779
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 743
    ›    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r. 824
    ›    Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 736
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. - II tura 678
    ›    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r. 757
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009) 1321
    ›    Wykaz lokalizacji przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych 685
    ›    Informacje dotyczące rejestrów, spisów wyborców 1480
    ›    Wykaz obwodów głosowania 774
    ›    Upoważnienie do otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania 923
    ›    Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 726
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12.05.2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 742
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 802
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 624
    ›    Zestawienie zbiorcze wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Żabia Wola 1446
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007) 1004
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 1082
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/ 1367
     Wybory sołeckie /2007 r./ 2278
     Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./ 1825
     Wybory samorządowe 2006 3830
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 3360
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 4392
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004) 3983
   Jednostki organizacyjne 7567
     Dom Kultury w Żabiej Woli 2224
     Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli 2545
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10231
    ›    Kontakt 1688
    ›    Kierownictwo 1357
    ›    Statut 1240
    ›    Regulamin 1468
    ›    Struktura organizacyjna 1347
    ›    Ewidencje i rejestry 1088
    ›    Ogłoszenia, Przetargi, Oferty 25680
    ›    Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli dotyczące realizacji zadań zleconych i własnych 1359
    ›    Szkoła Podstawowa w Józefinie 5073
    ›    Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie im. Stefanii Dziewulskiej 1615
    ›    Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach 1367
    ›    Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie 2566
    ›    Kontakt 1676
    ›    Kierownictwo 765
    ›    Regulaminy 687
    ›    Statut 673
    ›    Plany, Programy 667
    ›    Zarządzenia dyrekcji 931
    ›    Ogłoszenia 695
    ›    Przetargi, oferty 2447
    ›    Informacje nieudostepnione 639
    ›    Uchwały Rady Pedagogicznej 626
    ›    Kontakt 712
    ›    Kierownictwo 723
    ›    Regulaminy 478
    ›    Statut 526
    ›    Plany, Programy 551
    ›    Zarządzenia dyrekcji 1897
    ›    Ogłoszenia 549
    ›    Przetargi, oferty 2191
    ›    Informacje nieudostepnione 542
    ›    Kontakt 828
    ›    Kierownictwo 512
    ›    Regulaminy 480
    ›    Statut 511
    ›    Plany, Programy 536
    ›    Zarządzenia dyrekcji 535
    ›    Ogłoszenia 544
    ›    Przetargi, oferty 1687
    ›    Informacje nieudostepnione 471
    ›    Kontakt 575
    ›    Kierownictwo 470
    ›    Regulaminy 527
    ›    Statut 448
    ›    Plany, Programy 486
    ›    Zarządzenia dyrekcji 545
    ›    Ogłoszenia 576
    ›    Przetargi, oferty 5103
    ›    Informacje nieudostepnione 394
     Placówki Oświatowe w Gminie Żabia Wola 1214
   Jednostki pomocnicze 4168
     Sołectwa 5304
    ›    Statut Sołectw 1132
   Rejestry i ewidencje 7389
     Rejestr instytucji kultury Gminy Żabia Wola 662
   Oświadczenia majątkowe 12644
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2018-2023/ 535
    ›    Wójt 467
    ›    Radni 499
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2014-2018/ 489
    ›    Wójt 552
    ›    Radni 308
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 947
    ›    Wójt 472
    ›    Sekretarz 390
    ›    Skarbnik 376
    ›    Radni 398
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 688
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 697
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1193
    ›    Wójt 762
    ›    Sekretarz 418
    ›    Skarbnik 361
    ›    Radni 545
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1026
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 824
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 835
    ›    Wójt 425
    ›    Sekretarz 345
    ›    Radni 539
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 833
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 788
    ›    Skarbnik 347
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1081
    ›    Wójt 671
    ›    Sekretarz 554
    ›    Skarbnik 555
    ›    Radni 650
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1062
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 851
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2014-2018/ 924
    ›    Wójt 595
    ›    Radni 808
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2010-2014/ 661
    ›    Wójt 506
    ›    Radni 531
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1025
    ›    Wójt 539
    ›    Sekretarz 517
    ›    Skarbnik 390
    ›    Radni 645
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 689
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 744
     Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1088
    ›    Wójt 644
    ›    Sekretarz 689
    ›    Radni 691
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 956
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 960
    ›    Skarbnik 784
     Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1159
    ›    Wójt 697
    ›    Sekretarz 619
    ›    Skarbnik 513
    ›    Radni 724
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 861
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 777
    ›    Wójt 838
     Oświadczenia majątkowe za rok 2010 937
    ›    Sekretarz 596
    ›    Skarbnik 586
    ›    Radni 712
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 710
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 713
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2010-2014/ 973
    ›    Radni 782
    ›    Wójt 582
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2006-2010/ 698
    ›    Wójt 484
    ›    Radni 588
     Oświadczenia majątkowe za rok 2009 1005
    ›    Wójt 696
    ›    Sekretarz 543
    ›    Skarbnik 582
    ›    Radni 713
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 703
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 772
     Oświadczenia majątkowe za rok 2008 1135
    ›    Wójt 1250
    ›    Sekretarz 644
    ›    Skarbnik 659
    ›    Radni 893
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 732
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 749
     Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1092
    ›    Wójt 698
    ›    Sekretarz 559
    ›    Skarbnik 579
    ›    Radni 744
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 968
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 763
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1485
    ›    Wójt 1198
    ›    Sekretarz 774
    ›    Skarbnik 740
    ›    Radni 973
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1051
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 976
    ›     Pozostałe oświadczenia majątkowe 313
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 311
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2006-2010/ 1236
    ›    Radni 955
    ›    Wójt 909
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2002-2006/ 1002
    ›    Radni 814
    ›    Wójt 663
     Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1211
    ›    Wójt 814
    ›    Sekretarz 811
    ›    Skarbnik 814
    ›    Radni 846
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 877
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 784
     Oświadczenia majątkowe za rok 2004 1133
    ›    Wójt 716
    ›    Sekretarz 627
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 704
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 792
    ›    Radni 883
    ›    Skarbnik 677
     Rok 2003 - Wójt Gminy Żabia Wola 1547
     Rok 2003 - Sekretarz Gminy 1126
     Rok 2003 - Skarbnik Gminy 1073
     Rok 2003 - Radni Gminy Żabia Wola 1302
    ›    Auguścik Andrzej 1356
    ›    Badowski Witold 738
    ›    Badowska Regina 951
    ›    Bieganowski Mirosław 1145
    ›    Filarczyk Roman 916
    ›    Folwarski Stanisław 948
    ›    Gajewska Grażyna 803
    ›    Karp Roch 889
    ›    Leśniak Waldemar 908
    ›    Perzyna Krzysztof 832
    ›    Redestowicz Wanda 935
    ›    Sadowska Barbara 760
    ›    Wister Ryszard 818
    ›    Witczak Marek 762
    ›    Wolicka Anna 839
     Rok 2003 - Kierownicy jednostek organizacyjnych 1628
     Rok 2003 - Pozostałe oświadczenia majątkowe 1240
   Informacja publiczna 5085
   Pomoc prawna 423
   Redakcja Biuletynu 4047