główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN3058939
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ290306
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane podstawowe 290306
   Godziny urzędowania 11493
   Regulamin organizacyjny 6924
   Struktura organizacyjna 38609
     Referat Finansowy (Fn) 7936
     Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (POGK) 3528
     Referat Inwestycji i Infrastruktury (RI) 9619
     Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (SZ) 430
     Urząd Stanu Cywilnego (USC) 6752
     Główny Specjalista ds. Rozwoju (GSR) 293
     Stanowisko ds. obywatelskich i Archiwum Zakładowego (SO) 1033
     Stanowisko ds. Promocji i obsługi Rady Gminy (BR) 3970
     Stanowisko ds. Kancelaryjnych (Kn) 3593
     Stanowisko ds. Kadrowych (K) 3870
     Stanowisko ds. Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Zdrowia (RDG) 4298
     Informatyk (In) 382
     Inspektor Ochrony Danych (IOD) 224
     Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Nieruchomościami (GN) 6661
     Stanowisko ds. Wojskowych, Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (OCK) 394
   Wójt 8785
   Zastępca wójta 147
   Sekretarz 5890
   Skarbnik 4869
Rada Gminy
   Rada Gminy 17038
     Przewodniczący Rady 4311
     Skład Rady 10471
     Sesje 11335
    ›    Planowane sesje Rady Gminy - harmonogram roczny 5974
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2006 5287
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2007 3975
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2008 4404
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2009 4064
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2010 4169
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2011 4454
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2012 2997
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2013 3276
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2014 2592
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2015 2351
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2016 829
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2017 960
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2018 1055
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola 3043
    ›    Najbliższa sesja - rok 2019 2103
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2019 594
     Uchwały Rady Gminy 5337
     Apele Rady Gminy 696
    ›    Kadencja 2014-2018 453
    ›    Kadencja 2018-2023 147
     Interpelacje i zapytania Radnych 717
    ›    Kadencja 2018-2023 1083
     Raporty o stanie Gminy 203
   Komisje Rady 13739
    ›    Komisja Rewizyjna 2861
    ›    Komisja budżetu, rozwoju i przedsiębiorczości, ochrony środowiska 2877
    ›    Komisja oświaty, spraw socjalnych i kultury, sportu i rekreacji 4124
    ›    Komisja planowania przestrzennego i inwestycji 233
    ›    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 197
     Komisje Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencja 996
    ›    Terminy wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola lata 2005-2018 25834
    ›    Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji 1807
     Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola 1357
     Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola 8395
    ›    2005 1201
    ›    2006 2738
    ›    2006 /kadencja 2006-2010/ 1615
    ›    2007 3380
    ›    2008 3368
    ›    2009 3044
    ›    2010 3610
    ›    2010 /kadencja 2010-2014/ 1229
    ›    2011 2338
    ›    2012 2236
    ›    2013 2028
    ›    2014 1778
    ›    2015 1808
    ›    2016 1043
    ›    2017 977
    ›    2018 634
    ›    2019 835
Prawo Lokalne
   Statut 7907
   Zarządzenia Wójta 3123
     2019 3789
     2018 1918
     2017 1922
     2016 3393
     2015 13550
     2014 10337
     2013 8487
     2012 10605
     2011 13992
     2010 14153
     2009 9447
     2008 8437
     2007 10045
     2006 11847
     2004 1648
     2005 1455
    ›    ZARZĄDZENIE NR 36/2007 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok 720
    ›    ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA NR 27/2008 z dnia 13 listopada 2008 r.w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2009 rok 949
    ›    ZARZĄDZENIE NR 29/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola na 2010 rok 839
     Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej 1657
    ›    ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2011 rok 772
    ›    ZARZĄDZENIE NR 48/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2012 rok 702
    ›    ZARZĄDZENIE NR 52/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2013 rok 705
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2014 663
    ›    Rok 2005 677
    ›    Rok 2006 789
    ›    Rok 2007 864
    ›    Rok 2008 649
    ›    Rok 2009 675
    ›    Rok 2010 540
    ›    Rok 2011 665
    ›    Rok 2012 903
    ›    Uchwała Nr 2/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 (+ załączniki) 1319
    ›    Uchwała nr 78/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na 2005 rok (+ załączniki) 1094
    ›    Uchwała Nr 62/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2006. 1319
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2007. 1342
    ›    UCHWAŁA Nr 85/XIII/2007 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2008 1020
    ›    - - - UCHWAŁA Nr 56/XXIV/2008 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2009 746
     Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 2235
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2010 Nr 67/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r. 857
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2011 Nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010 r. 698
    ›    UCHWAŁA NR 9/IV/2010 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 - 2020 766
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2012 Nr 81/XV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2011 r. 915
    ›    UCHWAŁA NR 80/XV/2011 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola. 815
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2013 Nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. 816
    ›    UCHWAŁA NR 65/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 711
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2014 Nr 82/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. 775
    ›    UCHWAŁA NR 81/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabia Wola. 646
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2015 Nr 2/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r. 660
    ›    UCHWAŁA NR 1/IV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 562
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2016 Nr 143/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 r. 231
    ›    UCHWAŁA NR 142/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 346
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2017 Nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. 373
    ›    UCHWAŁA NR 97/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 396
   Projekty uchwał 5632
   Uchwały 32059
     2019 1771
     2018 2261
     2017 1902
     2016 1917
    ›    styczeń 681
    ›    marzec 727
    ›    kwiecień 687
    ›    czerwiec 929
    ›    grudzień 721
    ›    wrzesień 416
    ›    październik 686
    ›    listopad 573
     2015 2497
    ›    styczeń 898
    ›    luty 846
    ›    marzec 868
    ›    kwiecień 659
    ›    maj 690
    ›    wrzesień 977
    ›    październik 1197
    ›    listopad 1067
    ›    grudzień 1227
    ›    czerwiec 1074
    ›    sierpień 568
     2014 /kadencja 2014-2018/ 941
    ›    grudzień 1237
     2014 1601
    ›    styczeń 832
    ›    marzec 1051
    ›    kwiecień 854
    ›    czerwiec 980
    ›    wrzesień 759
    ›    październik 935
    ›    sierpień 714
     2013 2177
    ›    grudzień 1124
    ›    listopad 875
    ›    październik 950
    ›    wrzesień 879
    ›    czerwiec 1264
    ›    kwiecień 952
    ›    marzec 1148
    ›    styczeń 1255
    ›    maj 875
     2012 2216
    ›    luty 932
    ›    kwiecień 1236
    ›    czerwiec 1005
    ›    wrzesień 978
    ›    październik 931
    ›    listopad 979
    ›    grudzień 1716
    ›    lipiec 740
     2011 2275
    ›    styczeń 1381
    ›    marzec 1210
    ›    kwiecień 1022
    ›    czerwiec 1015
    ›    wrzesień 1201
    ›    październik 968
    ›    listopad 1275
    ›    grudzień 1100
    ›    maj 869
    ›    sierpień 837
     2010 /kadencja 2010-2014/ 1378
    ›    grudzień 1752
     2010 2281
    ›    luty 1360
    ›    marzec 983
    ›    kwiecień 1009
    ›    czerwiec 1125
    ›    wrzesień 1121
    ›    październik 1417
    ›    maj 835
    ›    sierpień 844
     2009 2571
    ›    luty 1227
    ›    marzec 910
    ›    kwiecień 945
    ›    maj 792
    ›    czerwiec 1234
    ›    wrzesień 1420
    ›    sierpień 872
    ›    październik 942
    ›    listopad 1043
    ›    grudzień 1304
     2008 2645
    ›    styczeń 1212
    ›    marzec 1127
    ›    kwiecień 1156
    ›    czerwiec 994
    ›    wrzesień 983
    ›    październik 1094
    ›    listopad 1477
    ›    grudzień 1331
    ›    maj 854
    ›    sierpień 887
     2007 2925
    ›    luty 1365
    ›    marzec 1517
    ›    kwiecień 1060
    ›    maj 918
    ›    czerwiec 1173
    ›    lipiec 1232
    ›    wrzesień 912
    ›    październik 1003
    ›    listopad 1220
    ›    grudzień 1119
     2006 /kadencja 2006-2010/ 1624
    ›    listopad 940
    ›    grudzień 1431
     2006 2111
    ›    styczeń 1139
    ›    luty 1129
    ›    kwiecień 1190
    ›    czerwiec 1035
    ›    wrzesień /06.09.2006/ 996
    ›    wrzesień /28.09.2006/ 1001
    ›    październik 1252
     2005 2297
    ›    luty 1260
    ›    marzec 1386
    ›    kwiecień 1012
    ›    czerwiec 1126
    ›    sierpień 1562
    ›    wrzesień 1102
    ›    listopad 1654
    ›    grudzień 1056
     2004 2580
    ›    styczeń 4189
    ›    luty 1405
    ›    marzec 1088
    ›    kwiecień 1174
    ›    czerwiec 1388
    ›    lipiec 959
    ›    sierpień 1184
    ›    wrzesień 1255
    ›    listopad 1338
    ›    grudzień 1256
     2003 1721
    ›    I Kwartał 1343
    ›    II Kwartał 1008
    ›    III Kwartał 1245
    ›    IV Kwartał 1304
    ›    Rok 2005 642
    ›    Rok 2006 549
   Gospodarka komunalna 18260
Ogłoszenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia 40989
     2019 7097
     2018 7926
     2017 3987
     2016 8283
     2015 12867
     2014 8165
     2013 9166
     2012 10352
     2011 11086
     2010 12941
     2009 24428
     2008 13064
     2007 8236
     2006 10190
     2005 2900
     2004 2166
   Ogłoszenia o naborze pracowników 59959
     2019 17441
     2018 9478
     2017 5946
     2016 5968
     2015 7883
     2014 6552
     2013 8283
   Zgromadzenia 1188
     2016 738
   Obwieszczenia i zawiadomienia (archiwalne, do roku 2007) 3005
     Rok 2007 12222
     Rok 2006 4781
     Rok 2005 5044
     Rok 2004 859
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 94298
     2019 27430
     2018 24383
     2017 23462
     2016 28822
     2015 38390
     2014 26318
     2013 29564
     2012 38747
     2011 52506
     2010 71239
     2009 29141
     2008 22329
     2007 39224
     2006 47628
     2005 27688
     2004 22037
     2003 10863
   Zamówienia publiczne do 14 tyś. euro i do 30 tyś. euro 20052
     2019 18882
     2018 19185
     2017 16100
     2016 34361
     2015 30395
     2014 21987
     2013 21794
   Plany postępowań o udzielenie zamówień 1687
Finanse
   Sprawozdania z wykonania budżetu 1615
     2019 rok 410
     2018 rok 701
     2017 rok 482
     2016 rok 750
     2015 rok 849
     2014 rok 881
     2013 rok 1018
     2012 rok 1052
     2011 rok 1288
     2010 rok 1206
     2009 rok 1238
     2008 rok 1529
     2007 rok 1600
     2006 rok 1507
     2005 rok 1217
     2004 rok 842
     2003 rok 743
   Podatki i opłaty lokalne 3271
    ›    Osoby fizyczne 8901
    ›    Osoby prawne 3078
     Podatek od nieruchomości 3888
    ›    Osoby prawne 1878
    ›    Osoby fizyczne 1627
     Podatek rolny 938
    ›    Osoby fizyczne 1205
    ›    Osoby prawne 832
     Podatek leśny 405
     Podatek od środków transportowych 2430
     Wysokość stawek podatkowych 2725
     Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 1802
     Wykaz udzielonych ulg 1035
     Zaświadczenia 2746
     Zwrot podatku akcyzowego 221
     Archiwum wzorów deklaracji i informacji podatkowych wraz z uchwałami 211
   Mienie gminy 34425
Gospodarka Komunalna
   Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 1838
Załatwianie Spraw
   Procedury, e-Urząd 27730
     Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna 8594
    ›    Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 6029
    ›    * Podział nieruchomości 3182
    ›    * Rozgraniczenie nieruchomości 2246
    ›    * Zmiana przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 3109
    ›    * Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1840
    ›    Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola. 2889
    ›    * Zmiana przeznaczenia gruntów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 2086
    ›    * Ustalanie numerów porządkowych /adresowych/ 1500
     Ochrona środowiska 4180
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 7876
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 3208
     Urząd Stanu Cywilnego 3051
    ›    Zgłoszenie urodzenia dziecka 1080
    ›    Zgłoszenie zgonu 763
    ›    Uznanie ojcostwa 594
    ›    Zmiana imienia lub nazwiska 637
    ›    Zawarcie i rejestracja małżeństwa 664
    ›    Sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, ustalenie treści aktu 706
    ›    Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego 699
    ›    Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego 1042
    ›    Rejestracja Stanu Cywilnego - wiadomości ogólne 822
    ›    Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 182
     Ewidencja ludności, Wybory 3348
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące 3503
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały 1719
    ›    Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności 2608
    ›    Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy) 1384
    ›    Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 972
    ›    Rejestr Wyborców 397
     Dowody osobiste 7724
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 252
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 204
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 223
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 230
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 212
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 453
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 397
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 415
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 435
    ›    Podział nieruchomości 751
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 529
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 660
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 498
     Działalność gospodarcza 2588
     Zezwolenia i decyzje 6676
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 2866
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 2281
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1499
    ›    Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych na terenie gminy imprez 1371
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 3060
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami 2207
    ›    Warunki wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną 1085
    ›    Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu 3230
    ›    Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną 1550
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska 776
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i odławianie zwierząt 1758
    ›    Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym 816
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 236
     Podatki i opłaty lokalne 5596
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 284
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 233
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 226
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 265
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 429
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 257
     Oświata 1718
    ›    Stypendia socjalne 1221
     Wodociągi/ Kanalizacja 6146
    ›    Warunki dostawy wody do nieruchomości z sieci wodociągowej 4126
    ›    Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 6729
    ›    Budowa sieci wodociągowej 6896
    ›    Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego 2648
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1225
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1330
     Gospodarka odpadami 1540
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola 1678
    ›    Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 874
     KARTY DUŻEJ RODZINY 642
    ›    Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny 663
    ›    Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 711
     Zgromadzenia 557
Ochrona środowiska
   Wykaz danych o środowisku 5221
   Program Ochrony Środowiska 686
Organizacje pozarządowe
   Programy współpracy 776
     Programy współpracy 453
     Sprawozdania 335
   Konkursy 1596
     Rok 2019 2909
     Rok 2018 15054
     Rok 2016 20196
   Oferty złożone w trybie art. 19a 207
     Rok 2018 118
   Informacje 1173
     Pozostałe informacje 481
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 335
   Inspektor Ochrony Danych 201
Informacja publiczna
   Informacja publiczna 5611
     Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji 77
    ›    2019 76
     Centralny Rejestr Umów i Zleceń 37
    ›    2019 61
Kontrole
   Kontrole wewnętrzne 235
     2019 145
Inne
   INWESTYCJE 32375
     Zrealizowane inwestycje 2260
     Planowane inwestycje 5266
     Oferty inwestycyjne 12412
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 945
    ›    Stan elektryfikacji 875
    ›    Stan telefonizacji 858
    ›    Stan gospodarki komunalnej 868
     Informacje ogólne 2124
     Projekty zgłoszone (planowane do zgłoszenia) do Funduszy Strukturalnych 4198
     Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 4571
     Oferty - sprzedaż nieruchomości, wynajem lokali użytkowych 67707
   WYBORY 10003
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2019) 1034
    ›    KOMUNIKATY 329
    ›    VADEMECUM WYBORCY 322
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 608
    ›    WYNIKI WYBORÓW 413
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola 1477
    ›    Zarządzenie Nr 47 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola 376
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego 394
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy 269
    ›    VADEMECUM WYBORCY 93
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 145
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 204
    ›    Kandydaci 186
    ›    WYNIKI WYBORÓW 502
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020- 2023 51
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2019) 770
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019) 1511
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 162
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 737
    ›    VADEMECUM WYBORCY 348
    ›    OBWIESZCZENIA WYBORCZE 259
    ›    KANDYDACI 546
    ›    WYNIKI WYBORÓW 98
     Wybory sołeckie (2019-2023) 2714
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2018) 14112
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 203
    ›    PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA 1333
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW 160
    ›    KOMITETY WYBORCZE 1312
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 786
    ›    VADEMECUM WYBORCY 652
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1130
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA 942
    ›    KANDYDACI 2985
    ›    WYNIKI WYBORÓW (I tura) 3967
    ›    II tura wyborów WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA 2531
    ›    WYNIKI WYBORÓW (II tura) 1891
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1182
    ›    KOMUNIKATY 632
    ›    VADEMECUM WYBORCY 800
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 827
    ›    WYNIKI WYBORÓW 620
     REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015 777
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 529
    ›    OBWODOWE KOMISJE DO SPRAW REFERENDUM 1023
    ›    VADEMECUM WYBORCY 738
    ›    WYNIKI REFERENDUM 286
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 2327
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015) 720
    ›    Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 449
    ›    INFORMACJE DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU ROLNICZEGO 615
    ›    WYNIKI WYBORÓW 332
     Wybory sołeckie (2015-2019) 2372
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015) 1331
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1159
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1056
    ›    WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 483
    ›    WYNIKI WYBORÓW 886
    ›    POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 476
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 609
    ›    OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 436
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2014) 7315
    ›    PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl 1500
    ›    PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA 2196
    ›    PODZIAŁ POWIATU GRODZISKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 1899
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 693
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY 1333
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1439
    ›    PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE 877
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA W ŻABIEJ WOLI 2204
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 2373
    ›    WIZUALIZACJA WYBORÓW 1023
    ›    KANDYDACI 1660
    ›    WYNIKI WYBORÓW 5484
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014) 987
    ›    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 415
    ›    KOMUNIKATY 567
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1181
    ›    ***PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl *** 439
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 934
    ›    WYNIKI WYBORÓW 2142
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011) 1250
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 635
    ›    KOMUNIKATY 1371
    ›    VADEMECUM WYBORCY 1740
    ›    ---PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl --- 713
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 1267
    ›    WYNIKI WYBORÓW 654
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 1283
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011) 2383
     Wybory sołeckie (2011-2015) 2892
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2010) 3312
    ›    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 marca 2010 r. 1050
    ›    Uchwała Nr 272/XLII/10 RADY POWIATU GRODZISKIGO z dnia 29 kwietnia 2010 r. 765
    ›    Komitety Wyborcze 1833
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 890
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY --- 1716
    ›    Obwieszczenia - podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice, liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedziba komisji wyborczej 1763
    ›    ------ PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ------- 766
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli 2631
    ›    Informacje dla kandydatów na radnych oraz Wójta 1535
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 2005
    ›    OBWIESZCZENIE WÓJTA Gminy ŻABIA WOLA z dnia 20 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 906
    ›    Geografia wyborcza 1234
    ›    Kandydaci 1578
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010) 976
    ›    --- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r. 770
    ›    --- Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 852
    ›    --- Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów 729
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 1645
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY - informacje dotyczące spisów wyborców oraz rejestru wyborców 1319
    ›    Wykaz obwodów głosowania 855
    ›    Informacja o zasadach powoływania obwodowych komisji wyborczych, miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 832
    ›    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 787
    ›    Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 655
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 640
    ›    Zarządzenie Nr 23 / 2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 793
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 771
    ›    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r. 841
    ›    Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 770
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. - II tura 719
    ›    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r. 790
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009) 1359
    ›    Wykaz lokalizacji przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych 729
    ›    Informacje dotyczące rejestrów, spisów wyborców 1539
    ›    Wykaz obwodów głosowania 816
    ›    Upoważnienie do otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania 1023
    ›    Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 764
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12.05.2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 763
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych 818
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl --- 667
    ›    Zestawienie zbiorcze wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Żabia Wola 1515
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007) 1036
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 1100
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/ 1391
     Wybory sołeckie /2007 r./ 2336
     Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./ 1863
     Wybory samorządowe 2006 3876
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 3397
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005) 4439
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004) 4019
   Jednostki organizacyjne 7839
     Dom Kultury w Żabiej Woli 2361
     Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli 2705
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10447
    ›    Kontakt 1806
    ›    Kierownictwo 1395
    ›    Statut 1279
    ›    Regulamin 1526
    ›    Struktura organizacyjna 1405
    ›    Ewidencje i rejestry 1111
    ›    Ogłoszenia, Przetargi, Oferty 29395
    ›    Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli dotyczące realizacji zadań zleconych i własnych 1422
    ›    Szkoła Podstawowa w Józefinie 5308
    ›    Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie im. Stefanii Dziewulskiej 1790
    ›    Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach 1581
    ›    Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie 2757
    ›    Kontakt 1737
    ›    Kierownictwo 802
    ›    Regulaminy 701
    ›    Statut 699
    ›    Plany, Programy 693
    ›    Zarządzenia dyrekcji 948
    ›    Ogłoszenia 737
    ›    Przetargi, oferty 2507
    ›    Informacje nieudostepnione 648
    ›    Uchwały Rady Pedagogicznej 657
    ›    Kontakt 777
    ›    Kierownictwo 759
    ›    Regulaminy 489
    ›    Statut 536
    ›    Plany, Programy 563
    ›    Zarządzenia dyrekcji 1939
    ›    Ogłoszenia 564
    ›    Przetargi, oferty 2356
    ›    Informacje nieudostepnione 573
    ›    Kontakt 884
    ›    Kierownictwo 526
    ›    Regulaminy 493
    ›    Statut 523
    ›    Plany, Programy 555
    ›    Zarządzenia dyrekcji 545
    ›    Ogłoszenia 565
    ›    Przetargi, oferty 1716
    ›    Informacje nieudostepnione 480
    ›    Kontakt 633
    ›    Kierownictwo 485
    ›    Regulaminy 556
    ›    Statut 468
    ›    Plany, Programy 500
    ›    Zarządzenia dyrekcji 566
    ›    Ogłoszenia 593
    ›    Przetargi, oferty 5169
    ›    Informacje nieudostepnione 406
     Placówki Oświatowe w Gminie Żabia Wola 1500
   Jednostki pomocnicze 4323
     Sołectwa 5724
    ›    Statut Sołectw 1257
   Rejestry i ewidencje 7673
     Rejestr umów i zleceń 201
     Rejestr instytucji kultury Gminy Żabia Wola 730
   Oświadczenia majątkowe 14096
     Oświadczenia majątkowe za rok 2018 (oraz na koniec/początek kadencji 2019) 534
    ›    Radni 277
    ›    Wójt 205
    ›    Zastępca Wójta 169
    ›    Sekretarz 155
    ›    Skarbnik 187
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 331
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 295
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2018-2023/ 1221
    ›    Wójt 817
    ›    Radni 1171
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2014-2018/ 662
    ›    Wójt 715
    ›    Radni 383
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 1211
    ›    Wójt 554
    ›    Sekretarz 435
    ›    Skarbnik 425
    ›    Radni 422
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 822
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 834
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1286
    ›    Wójt 826
    ›    Sekretarz 447
    ›    Skarbnik 387
    ›    Radni 621
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1102
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 926
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 903
    ›    Wójt 442
    ›    Sekretarz 357
    ›    Radni 589
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 935
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 914
    ›    Skarbnik 363
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1143
    ›    Wójt 684
    ›    Sekretarz 564
    ›    Skarbnik 571
    ›    Radni 665
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1126
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 895
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2014-2018/ 977
    ›    Wójt 623
    ›    Radni 840
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2010-2014/ 703
    ›    Wójt 527
    ›    Radni 545
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1062
    ›    Wójt 557
    ›    Sekretarz 529
    ›    Skarbnik 402
    ›    Radni 677
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 716
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe 829
   Pomoc prawna 616
   Redakcja Biuletynu 4144