Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2018

RI.271.1.20.2018 Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Słubicy Dobrej - przetarg...

Utworzony: 2018-06-20 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 16:04

2. 2018

RI.271.1.8.2018 ZAPYTANIE CENOWE NA Opracowanie dokumentacji projektowej na prze...

Utworzony: 2018-06-20 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 14:08

3. 2018

RI.271.3.6.2018 ZAPYTANIE CENOWE NA Usługę pełnienia obowiązków inspektora nadzoru...

Utworzony: 2018-06-12 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 14:03

4. PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA

PODZIAŁ POWIATU GRODZISKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE

Utworzony: 2018-06-20 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 11:03

5. PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA

PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE

Utworzony: 2018-06-20 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 11:03

6. PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA

PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA

PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE UCHWAŁA NR 12/XXXIII/2018 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu czytaj treść PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OBWODY GŁOSOWANIA UCHWAŁA NR 13/XXXIII/2018 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowy...

Utworzony: 2018-06-20 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 11:01

7. 2018

Wybory organów samorządu terytorialnego (2018)

Wybory organów samorządu terytorialnego (2018)

Utworzony: 2018-06-20 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 10:52

8. ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH

ZARZĄDZENIE Nr 91 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy czytaj treść

Utworzony: 2018-06-20 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 10:41

9. 2018

POGK.271.2.MR.2018 ZAPYTANIE CENOWE NA Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na teren...

Utworzony: 2018-06-18 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 17:05

10. 2018

RI.271.1.16.2018 Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żab...

Utworzony: 2018-06-06 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 13:46

11. 2018

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 19 czerwca 2018 r.

Utworzony: 2018-06-13 | Zmodyfikowany: 2018-06-14 15:46

12. 2018

RI.271.1.18.2018 Rozbudowa, nadbudowa oraz remont budynku Ochotniczej Straży Pożarne...

Utworzony: 2018-05-30 | Zmodyfikowany: 2018-06-14 13:36

13. 2018

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego SPN-II.7570.1.375.2017.JF z dnia 22 maja 2018 r.

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 17:34

14. Najbliższa sesja - rok 2018

Najbliższa Sesja Rady Gminy Żabia Wola - 19 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 10:00

Żabia Wola, dnia 11.06.2018 r. Zapraszam na Sesję Rady Gminy Żabia Wola, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w Domu Kultury w Żabiej Woli. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia; Stwierdzenie prawomocności obrad; Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad; Powołanie komisji uchwał i wniosków; Sprawozdanie za rok 2017 z Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żabia Wola w latach 2016-2021 przyjętego Uchwałą Nr 16/XVIII/2016 Rady Gminy Żabia...

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 15:42

15. Referat Inwestycji (RI)

Referat Inwestycji

Referat znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia w Żabiej Woli(wejście od ulicy Wiejskiej 2f) Kierownik Referatu Inwestycji Ewa Taras pokójnr 4, tel. (46) 857 81 99, 857 81 82, nr wewnętrzny: 13, e.taras@zabiawola.pl inwestycje@zabiawola.pl Agnieszka Karkulak inspektor pokójnr 1, tel. (46) 857 81 99, 857 81 82, nr wewnętrzny: 14, a.karkulak@zabiawola.pl,inwestycje@zabiawola.pl Zadania: •Realizacja zadań wynikających z Prawa Zamówień Publicznych, •Przygotowanie i prowadzenie postępowań...

Utworzony: 2007-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 10:48

16. Urząd Stanu Cywilnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2018-06-08 14:59

17. Klauzule informacyjne

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2018-06-08 14:53

18. 2018

RI.271.1.17.2018 PRZEBUDOWA ULICY SÓJKI W MIEJSCOWOŚCI ZARĘBY NA ODCINKU OD KM 0+016...

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2018-06-08 12:12

19. 2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów na zastępstwo na stanowisko do spraw zamówień public...

Utworzony: 2018-06-04 | Zmodyfikowany: 2018-06-08 11:18

20. 2018

RI.271.3.5.2018 ZAPYTANIE CENOWE NA Usługę pełnienia obowiązków inspektora nadzoru i...

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2018-06-07 14:37