główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2019

RI.271.7.1.2019. Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 530 000,00 zł realizowanego w dwóch transzach z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Żabia Wola na 2019 r. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 22.10.2019 r. godz. 12:00

Utworzony: 2019-09-20 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 17:42

2. Obwodowe Komisje Wyborcze

POSTANOWIENIE NR 1142/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 10 września 20...

POSTANOWIENIE NR 1142/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 29 września 2019 r. czytaj treść Postanowienia Gmina Żabia Wola Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych Miejsce: Urząd Gminy, sala konferencyjna Termin: 19 września 2019 r., godz. 16.00

Utworzony: 2019-09-10 | Zmodyfikowany: 2019-09-19 12:49

3. 2019

RI.271.5.13.2019. Ogłoszenie nr 599365-N-2019 z dnia 2019-09-18 r.

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żabia Wola: ul. Krakowiańska Żelechów, ul. Słoneczna Grzegorzewice, ul. Dębowa Osowiec II Etap, ul. Kresowa Ojrzanów oraz remont ul. Kresowej Ojrzanów Oferty należy składać do dnia 04.10.2019 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

Utworzony: 2019-09-18 | Zmodyfikowany: 2019-09-18 21:07

4. 2019

RI.271.5.23.2019. Ogłoszenie nr 598399-N-2019 z dnia 2019-09-18 r.

Usługa nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej nad zadaniem „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola". Oferty należy składać do dnia 26.09.2019 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

Utworzony: 2019-09-18 | Zmodyfikowany: 2019-09-18 14:42

5. Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 24 września 2019 r.

Żabia Wola 17.09.2019 r. Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Żabia Wola, które odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia Komisji i przyjęcie porządku obrad; Zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Żabia Wola; Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żabia Wola na lata 2019 – 2024 oraz zasad wy...

Utworzony: 2019-09-17 | Zmodyfikowany: 2019-09-17 16:04

6. 2019

RI.271.5.17.2019. Ogłoszenie nr 594276-N-2019 z dnia 2019-09-06 r.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola. Oferty należy składać do dnia 23.09.2019 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

Utworzony: 2019-09-06 | Zmodyfikowany: 2019-09-17 15:52

7. 2019

RI.271.5.22.2019. Ogłoszenie nr 594347-N-2019 z dnia 2019-09-06 r.

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola. Oferty należy składać do dnia 17.09.2019 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

Utworzony: 2019-09-06 | Zmodyfikowany: 2019-09-17 15:51

8. OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 16 września 2019 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 16 września 2019 r. dot. możliwości dokonania przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych czytaj treść

Utworzony: 2019-09-16 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 21:02

9. KOMUNIKATY

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 16 września 2019 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 16 września 2019 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Żabia Wola obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Warszawie II informuje, co następuje: § 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów w...

Utworzony: 2019-09-16 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 20:43

10. 2019

Postanowienie Nr 1143/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 10 września 20...

POSTANOWIENIE Nr 1143/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE II z dnia 10 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 12 § 2 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Warszawie II postanawia, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału Gminy Żabia Wola na stałe obwody głosowania, ustala ...

Utworzony: 2019-09-10 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 15:40

11. KOMUNIKATY

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 września 2019 roku

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 września 2019 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Żabia Wola podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pols...

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 15:12

12. Kandydaci

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 13 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 29 września 2019 r. czytaj treść

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 11:13

13. 2019

RI.271.5.19.2019. Ogłoszenie nr 591687-N-2019 z dnia 2019-09-04 r.

Usługa Nadzoru Inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno -budowlanej, sanitarnej i elektrycznej dla zadania pn.: Budowa Gminnego Żłobka w miejscowości Żabia Wola wraz z budowa placu zabaw oraz wyposażeniem Oferty należy składać do dnia 12.09.2019 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

Utworzony: 2019-09-04 | Zmodyfikowany: 2019-09-12 18:28

14. 2019

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 12 września 2019 r.

Utworzony: 2019-09-12 | Zmodyfikowany: 2019-09-12 12:41

15. OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji...

Obwodowe komisje wyborcze powołuje spośród wyborców, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, Komisarz Wyborczy w Warszawie II; Prawo zgłaszania kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych przysługuje pełnomocnikom wyborczym reprezentującym zarejestrowane komitety wyborcze. Wyborcy mogą także samodzielnie zgłaszać w Urzędzie swoje kandydatury na członka komisji - komisarz wyborczy będzie mógł powołać takie osoby w skład komisji w przypadku konieczności uzupełniania składów komisji. Z...

Utworzony: 2019-09-10 | Zmodyfikowany: 2019-09-10 21:40

16. Obwodowe Komisje Wyborcze

POSTANOWIENIE NR 1141/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II dnia 9 września 2019 r.

POSTANOWIENIE NR 1141/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Żabia Wola czytaj treść Postanowienia

Utworzony: 2019-09-10 | Zmodyfikowany: 2019-09-10 20:37

17. Informacje Komisarza Wyborczego

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 września 2019 r.

POSTANOWIENIE NR 1141/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Żabia Wola Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Warszawie II postanawia, co następuje: § 1. W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 29 września 2019 r., powołuje ...

Utworzony: 2019-09-09 | Zmodyfikowany: 2019-09-10 20:34

18. Informacje Komisarza Wyborczego

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 10 września 2019 r.

POSTANOWIENIE NR 1142/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 29 września 2019 r. Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 29 września 2019 r., Komi...

Utworzony: 2019-09-10 | Zmodyfikowany: 2019-09-10 20:33

19. Rok 2019

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 09 września 2019 r.

Utworzony: 2019-09-09 | Zmodyfikowany: 2019-09-09 16:01

20. 2019

ZARZĄDZENIE Nr 92/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 92/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ogłoszonego zarządzeniem Nr 91/2019 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 9 września 2019 r. Na podstawie art. 15 ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno...

Utworzony: 2019-09-09 | Zmodyfikowany: 2019-09-09 15:42