główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2019

ZARZĄDZENIE NR 111/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zakładowego planu kont dla projektu pn. „Remont zabytkowego dworu klasycystycznego pełniącego funkcję Domu Kultury” realizowanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00009-65160-UM0700003/18 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), rozporządzenia...

Utworzony: 2019-12-06 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 11:49

2. 2019

ZARZĄDZENIE NR 119/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia z 25 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 119/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia z 25 listopada 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zakładowego planu kont dla projektu pn. „Budowa pracowni językowej w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie” realizowanego w ramach umowy o udzieleniu pomocy finansowej Nr 175/ES-KW/D-156/MPDP/2019 ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” Na podstawie art. 10...

Utworzony: 2019-12-06 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 11:47

3. 2019

ZARZĄDZENIE NR 116/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 116/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2020 Na podstawie art. 233 pkt.1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz uchwały Nr 58/XLIV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy Żabia Wola zarządza co następuje: § 1 Przygo...

Utworzony: 2019-11-18 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 11:47

4. 2019

ZARZĄDZENIE NR 120/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zakładowego planu kont dla projektu pn. „Budowa gminnego żłobka w miejscowości Żabia Wola - MALUCH +” realizowanego w ramach umowy w sprawie wsparcia finansowego Nr M1b/11/11/2019 ze środków Funduszu Pracy Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r....

Utworzony: 2019-12-06 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 11:46

5. 2019

ZARZĄDZENIE NR 127/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 3 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 127/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) postanawiam co następuje: § 1 Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Kingi Pleśnierowicz nauczyciela oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach, ubiegają...

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 11:45

6. 2019

ZARZĄDZENIE NR 126/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 3 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 126/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) postanawiam co następuje: § 1 Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Anny Chrzanowskiej nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefini...

Utworzony: 2019-12-06 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 11:41

7. 2019

ZARZĄDZENIE NR 86/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 86/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zakładowego planu kont dla projektu pn. „Budowa dróg gminnych nr 150628W ul. Ślaskiego i nr 150630W ul. Krańcowej w miejscowości Żabia Wola” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie Nr FDS/28/2019 ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Fi...

Utworzony: 2019-12-06 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 11:17

8. 2019

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 27 listopada 2019 r.

Utworzony: 2019-12-04 | Zmodyfikowany: 2019-12-04 18:33

9. 2019

RI.271.5.29.2019. Ogłoszenie nr 626865-N-2019 z dnia 2019-11-26 r.

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową i remontem dróg gminnych na terenie Gminy Żabia Wola. Oferty należy składać do dnia 04.12.2019 r. do godziny 11:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

Utworzony: 2019-11-26 | Zmodyfikowany: 2019-12-04 18:32

10. Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2019

Sprawozdanie z XVI Sesji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji w dniu 27 listopada 201...

Utworzony: 2019-12-04 | Zmodyfikowany: 2019-12-04 18:32

11. 2019

RI.271.6.5.2019. Ogłoszenie o zamówieniu

„Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej ul. Kresowa i ul. Bracka w m. Ojrzanów, na terenie działek nr ew. 511/5 i 511/7 ul. Wiśniowa w m. Żelechów, gm. Żabia Wola oraz na terenie działek nr ew. 322/5, 11/7, 11/6, 11/5, 12, 13/1, 13/5 w m. Żabia Wola wraz z budową przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz ul. Motylkowa, ul. Brzozowa, na terenie działek nr ew. 65/13, 65/27, 65/21, 98/1 w miejscowości Wycinki Osowskie” Oferty należy składać do dnia 03.12.2019 r. do god...

Utworzony: 2019-11-18 | Zmodyfikowany: 2019-12-04 18:27

12. 2019

RI.271.5.26.2019. Ogłoszenie nr 623510-N-2019 z dnia 2019-11-18 r.

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żabia Wola, ulicy Słonecznej w miejscowości Grzegorzewice. Oferty należy składać do dnia 04.12.2019 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

Utworzony: 2019-11-18 | Zmodyfikowany: 2019-12-04 18:24

13. Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji

Posiedzenie Komisji budżetu, rozwoju i przedsiębiorczości, ochrony środowiska w dniu...

Żabia Wola 26.11.2019 r. Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, rozwoju i przedsiębiorczości, ochrony środowiska, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Żabia Wola, z siedzibą przy ul. Głównej 3. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia Komisji i przyjęcie porządku posiedzenia; Opiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2020; Opiniowania projektu uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wo...

Utworzony: 2019-11-26 | Zmodyfikowany: 2019-12-03 15:56

14. Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. ...

Żabia Wola 03.12.2019 r. Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Żabia Wola, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia Komisji i przyjęcie porządku obrad; Opiniowanie projektu w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Bartoszówka gm. Żabia Wola; Opiniowanie projektu w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemó...

Utworzony: 2019-12-03 | Zmodyfikowany: 2019-12-03 15:48

15. 2019

ZARZĄDZENIE Nr 121/2019 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 27.11.2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 121/2019 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 27.11.2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm.), art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1...

Utworzony: 2019-11-29 | Zmodyfikowany: 2019-11-29 14:37

16. 2019

K.210.17.2019. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw planowania prz...

Utworzony: 2019-11-18 | Zmodyfikowany: 2019-11-29 14:20

17. 2019

ZARZĄDZENIE Nr 114.1/2019 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 08.11.2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 114¹/2019 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 08.11.2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Referacie Inwestycji i Infrastruktury. Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm.), art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 .) oraz § 3 pkt 1) Regulaminu ...

Utworzony: 2019-11-29 | Zmodyfikowany: 2019-11-29 10:34

18. 2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw zamówień publicznych w Refera...

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-29 10:27

19. 2019

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego z dnia 18 listopada 2019 r.

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-11-28 19:31

20. 2019

RI.271.5.30.2019. Ogłoszenie nr 625252-N-2019 z dnia 2019-11-28 r.

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej ul. Kresowa i ul. Bracka w m. Ojrzanów, na terenie działek nr ew. 511/5 i 511/7 ul. Wiśniowa w m. Żelechów, gm. Żabia Wola oraz ul. Motylkowa, ul. Brzozowa, na terenie działek nr ew. 65/13, 65/27, 65/21, 98/1 w miejscowości Wycinki Osowskie” Oferty należy składać do dnia 06.12.2019 r. do godziny 12:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3,...

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-11-28 19:22