Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2018

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 24 kwietnia 2018 r.

Utworzony: 2018-04-16 | Zmodyfikowany: 2018-04-23 16:48

2. 2018

RI.271.1.8.2018 Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej i z powierzchniowe...

Utworzony: 2018-04-05 | Zmodyfikowany: 2018-04-23 16:38

3. Dowody osobiste

Wydanie dowodu osobistego

Akty prawne dotyczące dowodów osobistych Kwestie związane z dowodami osobistymi są uregulowane w: ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r.o dowodach osobistych(Dz. U. 2010 Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r.w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015 poz. 212) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20...

Utworzony: 2005-11-08 | Zmodyfikowany: 2018-04-23 13:30

4. 2018

RI.271.1.11.2018 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ku Rzece we Władysławowie I ETAP ...

Utworzony: 2018-04-20 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 16:36

5. Pomoc prawna

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane na obszarze Powiatu Grodziskiego

Milanówek, ul. Piasta 30, tel. 22 299 71 74 (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16), nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokatów i radców prawnych; Żabia Wola, ul. Wiejska 2f, tel. 46 857 85 30 (od poniedziałku do piątku w godz. 9-13), nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokatów i radców prawnych; Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11A, tel. 22 299 51 01 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-12), punkt prowadzony przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni, ni...

Utworzony: 2017-11-07 | Zmodyfikowany: 2018-04-19 16:06

6. 2018

RI.271.1.10.2018 Zakup energii elektrycznej do obiektów na terenie Gminy Żabia Wola ...

Utworzony: 2018-04-11 | Zmodyfikowany: 2018-04-19 15:27

7. 2018

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WOOŚ-II.420.99.2018.JCH.6 z ...

Utworzony: 2018-04-18 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 14:48

8. Procedury, e-Urząd

e-Urząd

Co to jest ePUAP Adres: https://epuap.gov.pl Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu. Profil zaufany (eGo) Adres: https://pz.gov.pl To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w Internecie (służy on jako elektroniczny podpis). Za jego pomocą można łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowy...

Utworzony: 2018-02-16 | Zmodyfikowany: 2018-04-17 13:49

9.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Co to jest ePUAP Adres: https://epuap.gov.pl Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu. Profil zaufany (eGo) Adres: https://pz.gov.pl To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w Internecie (służy on jako elektroniczny podpis). Za jego pomocą można łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowy...

Utworzony: 2010-10-07 | Zmodyfikowany: 2018-04-17 13:45

10. 2018

Fn.271.1.2018 Udzielenie Gminie Żabia Wola długoterminowego kredytu bankowego w wyso...

Utworzony: 2018-04-17 | Zmodyfikowany: 2018-04-17 09:50

11. Najbliższa sesja - rok 2018

Najbliższa Sesja Rady Gminy Żabia Wola - 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 10:00

Żabia Wola, dnia 16.04.2018 r. Zapraszam na Sesję Rady Gminy Żabia Wola, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w Domu Kultury w Żabiej Woli. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia; Stwierdzenie prawomocności obrad; Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad; Powołanie komisji uchwał i wniosków; Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żabia Wola na lata 2018-2021 z perspektywa do roku 2024; Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ...

Utworzony: 2018-04-16 | Zmodyfikowany: 2018-04-16 13:57

12. 2018

RI.271.3.3.2018 ZAPYTANIE CENOWE NA Usługę pełnienia obowiązków inspektora nadzoru...

Utworzony: 2018-04-13 | Zmodyfikowany: 2018-04-13 11:30

13. 2015

ZARZĄDZENIE NR 101/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zarządzenie nr 101/2015 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 grudnia 2015 r. wsprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Regulaminu Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Żabia Wola Na podstawie art. 33 ustawy zdnia 8marca 1990 ustawy osamorządzie gminnym wzwiązku z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U.2015 poz. 2135 z dnia 2015.12.16) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administrac...

Utworzony: 2018-04-13 | Zmodyfikowany: 2018-04-13 10:05

14. 2018

RI.271.1.3.2018 Modernizacja -remont dróg na terenie Gminy Żabia Wola przy użyciu de...

Utworzony: 2018-03-06 | Zmodyfikowany: 2018-04-12 15:20

15. 2018

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-II.7570.1.304.2017.JF z dnia 29 marca 2018 r.

Utworzony: 2018-04-12 | Zmodyfikowany: 2018-04-12 09:26

16. Rejestr instytucji kultury Gminy Żabia Wola

Rejestr instytucji kultury Gminy Żabia Wola

Utworzony: 2012-11-16 | Zmodyfikowany: 2018-04-11 13:50

17. 2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Ref...

Utworzony: 2018-04-10 | Zmodyfikowany: 2018-04-10 22:35

18. 2018

ZARZĄDZENIE NR 7.1/2018 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola Na podstawie art. 11 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073 z późn. zm.) w związku z §9 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i ki...

Utworzony: 2018-04-09 | Zmodyfikowany: 2018-04-09 17:44

19. 2018

RI.271.1.5.2018 Zakup energii elektrycznej do obiektów na terenie Gminy Żabia Wola -...

Utworzony: 2018-03-16 | Zmodyfikowany: 2018-04-09 17:21

20. 2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/inspekto...

Utworzony: 2018-04-09 | Zmodyfikowany: 2018-04-09 17:15