główna zawartość
artykuł nr 1

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA LUB ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE,NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE (18.05.2018)

artykuł nr 2

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA LUB ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE,NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE (19.02.2018)

artykuł nr 3

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ /28.10.2016/

artykuł nr 4

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ /10.2016/

artykuł nr 5

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY,...

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podst. art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 - 09.03.2016 r.