WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA LUB ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE,NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE (18.05.2018)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA LUB ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE,NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE (19.02.2018)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ /28.10.2016/

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ /10.2016/

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO...

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podst. art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 - 09.03.2016 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ /2016/

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ /2013/

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ /2012/

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza ustny przetarg...

Przetarg odbędzie się 5 października 2007 roku o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli przy ulicy Głównej 3.

Wójt Gminy Żabia Wola podaje do publicznej wiadomości...

Wójt Gminy Żabia Wola podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2007 Wykaz znajduje się w załączniku poniżej

Wójt Gminy Żabia Wola podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2006

Żabia Wola, dnia 15 grudnia 2006 r.


Na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.Wójt Gminy Żabia Wola podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2006.

(dokument do pobrania poniżej - tabela w MS Excel)

Wójt Gminy Żabia Wola podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2005

Wójt Gminy Żabia Wola  podaje do publicznej wiadomości  wykaz  nieruchomości  przeznaczonych  do sprzedaży w roku 2005.

(dokument do pobrania poniżej - tabela w MS Excel)

Stan mienia komunalnego gminy Żabia Wola na dzień 31.12.2004r.

Stan mienia komunalnego gminy Żabia Wola na dzień  31.12.2004r. 
(dokument do pobrania poniżej - tabela w MS Excel)