artykuł nr 1

RI.271.2.43.2022 - ogłoszenie o zamówieniu

Zimowe utrzymanie dróg i ulic stanowiących własność Gminy Żabia Wola w sezonie zimowym 2022/2023 w rejonie 3. Oferty należy składać do 18.11.2022 do godziny 10.00 za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP oraz miniPortalu.

Dostępne kategorie:
2022
2021