artykuł nr 1

FP.210.6.2023 - ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej. 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.06.2023 r. do godz. 10:00

Formularz elektroniczny dostępny pod adresem:
https://www.zabiawola.pl/1257,rekrutacje-na-wolne-stanowiska

Dokumenty dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze441 KB