artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Żabiej Woli

1. Nazwa i adres jednostki (miejsce pracy):
Żłobek Gminny w Żabiej Woli, ul. Spółdzielcza 1, 96-321 Żabia Wola
2. Stanowisko:
Dyrektor Żłobka Gminnego w Żabiej Woli

wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Żabiej Woli”, należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Żabia Wola,
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub przesłać na w/w adres do dnia 6 września 2022 r., do godziny 10:00 bądź w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie stosownego formularza na stronie www.zabiawola.pl

Treść ogłoszenia:
ZARZĄDZENIE NR 81/2022 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 sierpnia 2022 r. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Żabiej Woli

Załączniki:
Informacja o wynikach naboru212 KB