artykuł nr 1

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (wykaz)

Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami

Ochrona środowiska

Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja ludności, Wybory

Dowody osobiste

Działalność gospodarcza

Zezwolenia i decyzje

Podatki i opłaty lokalne

Wodociągi/ Kanalizacja

Gospodarka odpadami

Zgromadzenia