artykuł nr 1

OA.271.1.28.2023 - zapytanie cenowe

POPC.05.01.00-14-0001/21 - Realizacja wniosku o dofinansowanie w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
Dostawa fabrycznie nowego serwera dwuprocesorowego w obudowie typu RACK.

Składanie ofert: za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl lub na adres: przetargi@zabiawola.pl
w terminie do dnia 31.05.2023 r. godzina 9:00

Link do postępowania:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/159660

Dostępne kategorie:
2023
2022
2021