artykuł nr 1

RI.271.2.24.2022. Ogłoszenie o zamówieniu

Wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Żabia Wola.
Oferty należy składać do 07.09.2022 do godziny 9.00 za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP oraz miniPortalu.

Dostępne kategorie:
2022
2021