artykuł nr 1

Informacja Komisarza Wyborczego w w Warszawie II z dnia 26 lipca 2019 r.

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO w WARSZAWIE II
z dnia 26 lipca 2019 r.


w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień
o utworzeniu komitetu wyborczego
w związku z wyborami uzupełniającymi
do Rady Gminy Żabia Wola
zarządzonymi na dzień 29 września 2019 r.

 

  • Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających należy składać do Komisarza Wyborczego w Warszawie II do dnia 5 sierpnia 2019 r.
  • Zawiadomienia są przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego w Warszawie II w gmachu Urzędu Wojewódzkiego Pl. Bankowy 3/5, parter (wejście B) pokój 42 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania tj. od 8.15 do 16.15.
  • Zasady tworzenia komitetów wyborczych są określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684), oraz w Informacji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. Treść Kodeksu wyborczego jak i Informacji jest dostępna na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej – www.kbw.gov.pl

Uwaga!
Zgodnie z art. 96 Kodeksu wyborczego można być pełnomocnikiem wyborczym i pełnomocnikiem finansowym tylko jednego komitetu wyborczego.
Zgodnie z art. 127 § 2 i § 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego nie może być pełnomocnikiem wyborczym innego komitetu wyborczego, pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego oraz funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu Karnego.

  • Wzory dokumentów o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach przedterminowych są dostępne na stronach internetowych Komisarza Wyborczego w Warszawie – warszawa.kbw.gov.pl

 

Komisarz Wyborczy
w Warszawie II
/-/ Kinga Hulak