artykuł nr 1

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żabia Wola w dniu 9 marca 2023 r.

Żabia Wola, 07.03.2023 r.

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żabia Wola, które odbędzie się w dniu  9 marca 2023 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Domu Kultury w Żabiej Woli (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia;
  2. Zatwierdzenie porządku obrad;
  3. Ustalenie składu zespołów kontrolnych;
  4. Sprawy różne, wolne wnioski;
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Joanna Janoś