artykuł nr 1

Referat Finansowo-Podatkowy

Referat znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia w Żabiej Woli (wejście od ulicy Wiejskiej 2f)

Do zadań Referatu Finansowo-Podatkowego należą:
1. Budżet
2. Podatki
3. Płace
4. Kadry

Ewa Firek-Adamska
Kierownik Referatu Finansowo-Podatkowego 

pokój nr 7,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 17
tel. (46) 858 27 17

Jolanta Olczak
inspektor 

pokój nr 3,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 20
tel. (46) 858 27 20
Zadania:
- Księgowość budżetowa Organu i Jednostki Urzędu Gminy.

Anna Szamburska
inspektor 

pokój nr 3, 
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 20
tel. (46) 858 27 20
Zadania:

Alicja Perzyna
inspektor

pokój nr 3,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 20
tel. (46) 858 27 20
Zadania: 
- Sprawozdawczość.

Iwona Opaczyńska 
inspektor

pokój nr 2,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 32
tel. (46) 858 27 32
Zadania:
- Prowadzenie spraw w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadań własnych jst (dotacje, pożyczki, kredyty, środki unijne itp.).

Justyna Olejnik
podinspektor

pokój nr 2,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 32
tel. (46) 858 27 32
Zadania:
- Płatności bezgotówkowe, opłaty lokalne: wzrost wartości nieruchomości, opłata adiacencka.

Elżbieta Lubańska
inspektor 

pokój nr 6, 
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 22
tel. (46) 858 27 22
Zadania: 
- Opłaty lokalne za pobór wody, czynsz najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, VAT.

Ewa Karp
inspektor 

pokój nr 6,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 18
tel. (46) 858 27 18
Zadania:
- Podatki lokalne osoby fizyczne i os. prawne.

Kamila Pakuła
inspektor

pokój nr 6,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 18
tel. (46) 858 27 18
Zadania: 
- Podatki lokalne osoby fizyczne i os. prawne.

Aneta Przybylska
inspektor

pokój nr 1,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 28
tel. (46) 858 27 28
Zadania: 
- Podatek od środków transportowych, egzekucja, Gminna Spółka Wodna - księgowość.

Dorota Kornatek
podinspektor

pokój nr 1,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 28
tel. (46) 858 27 28
Zadania:
- Księgowość analityczna na kontach ewidencyjnych podatników: osób fizycznych oraz osób prawnych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.