artykuł nr 1

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 6...

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Zalesie w granicach administracyjnych oraz prognozy oddziaływania na środowisko
artykuł nr 2

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 6...

o przyjęciu Uchwałą Nr 67/XXXI/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 października 2013 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Kaleń w gminie Żabia Wola
artykuł nr 4

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31...

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Słubica B (obszar 2) oraz prognozy oddziaływania na środowisko
artykuł nr 5

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ