artykuł nr 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 5...

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stawu rekreacyjno-hodowlanego
artykuł nr 2

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 19...

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie geometrii dróg w rejonie kościoła i szkoł
artykuł nr 3

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 11...

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacji stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 21105 Żabia Wola zlokalizowanej n
artykuł nr 4

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 4...

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 4 czerwca 2007 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
artykuł nr 5

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 17...

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Dostępne kategorie:
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004