artykuł nr 1

Dokumenty dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

artykuł nr 2

FP.210.1.2023 - ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora ds. inwestycji drogowych w Referacie Inwestycji. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2023 r. do godz. 10:00
artykuł nr 3

Specjalista ds. kultury i organizowania imprez...

Dyrektor Domu Kultury w Żabiej Woli ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy oferty pracy na stanowisko specjalista ds kultury i organizowania imprez artystycznych na adres: Dom Kultury w Żabiej Woli, ul. Warszawska 27, 96-321 Żabia Wola, godziny pracy 8:00-16:00. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2023 r. do godz. 16:00.