artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne...

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista w Referacie Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Gminy na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2019 r. do godz. 16.00
artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne...

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2019 r. do godz. 16.00
artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko...

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Inwestycji i Infrastruktury w Urzędzie Gminy”, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2019r. do godz. 15.00
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko...

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Żabia Wola, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.01.2019 r. do godz. 14.00
artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko...

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Główny specjalista ds. realizacji Strategii Gminy, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.01.2019r. do godz. 14.00
Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013