artykuł nr 1

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w MPZP