artykuł nr 1

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego