artykuł nr 1

Wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. 2013 r. poz. 1342)Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829)

Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 764)

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2011 r. Nr 106, poz. 622)

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 Nr 18 poz. 97 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2010 r. Nr 47, poz. 278) transponująca przepisy dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym 

WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (Formularz CEIDG-1) można:

- pobrać i wypełnić w domu,
- pobrać z dowolnego urzędu miasta lub gminy,
- wypełnić na stronie firma.gov.pl lub ceidg.gov.pl, wydrukować i podpisać,
- przygotować w wersji elektronicznej w systemie CEIDG. Po zapisaniu otrzymasz unikalny kod kreskowy, który pozwoli urzędnikowi w gminie odnaleźć twój formularz w systemie CEIDG,

- dokument tożsamości (na przykład dowód osobisty lub paszport) — jeśli zanosisz wniosek do urzędu,
- notarialne poświadczenie podpisu — jeśli wysyłasz wniosek pocztą tradycyjną.

OPŁATA
Usługa jest bezpłatna

TERMIN ZALATWIENIA SPRAWY

Do 1 dnia roboczego od złożenia wniosku — dane twojej firmy zostaną wpisane do CEIDG. Od momentu wpisania możesz rozpocząć swoją działalność. 
Do 3 dni roboczych od wpisania do CEIDG — dane Twojej firmy będą widoczne na stronie CEIDG.

MIEJSCE ZŁOŻENIA
Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3
96-321 Żabia Wola (piętro I, pok. Nr 12)
lub bezpośrednio przez portal internetowy www.ceidg.gov.pl prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju.

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje

UWAGA: Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę we wpisie – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych o których mowa w art.. 25 ust 1 i 7 ustawy z dnia z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829).

PRZYDATNE LINKI:
https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes
Informacje i wskazówki o zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej,  interpretacjach podatkowych.

https://prod.ceidg.gov.pl
Portal nadzorowany przez Ministerstwo Rozwoju.

www.mikroporady.pl
Bezpłatna pomoc w zarządzaniu mikro firmą. Serwis dostarcza bezpłatne wsparcie na każdym etapie działalności gospodarczej, od podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej aż do zamknięcia, przekształcenia lub zawieszenia.

Załączniki:
Formularz CEIDG-176 KB