artykuł nr 1

Zapytanie cenowe. RI.271.1.35.2020

Przebudowa ul. Sójki od km 0+600,00 do km 0+896,50 w miejscowości Zaręby, gmina Żabia Wola. Oferty należy składać do dnia 04.11.2020 do godziny 12.00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub elektronicznie na adres przetargi@zabiawola.pl.
artykuł nr 2

Zapytanie cenowe. RI.271.1.32.2020

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola. Oferty należy składać do dnia 01.10.2020 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub elektronicznie na adres przetargi@zabiawola.pl
artykuł nr 3

Zapytanie cenowe. RI.271.1.31.2020

Opracowanie uproszczonej dokumentacji na budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego Oferty należy składać do dnia 25.09.2020 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub elektronicznie na adres przetargi@zabiawola.pl
artykuł nr 4

Zapytanie cenowe. RI.271.1.29.2020

Zapytanie cenowe na zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowościach: Kaleń, Władysławów, Bartoszówka, Słubica Dobra. Składanie ofert w Kancelarii Urzędu lub mailowo: przetagi@zabiawola.pl do dnia 07.09.2020 r. do godz. 10.00
artykuł nr 5

Zapytanie cenowe. RI.271.1.26.2020

na zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowościach: Kaleń, Władysławów, Bartoszówka, Słubica Dobra. Składanie ofert: Kancelaria Urzędu lub mailowo: przetagi@zabiawola.pl do dnia 28.08.2020 r. do godz.10.00
Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014