artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień...

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) Gmina Żabia Wola zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2024 roku.
artykuł nr 2

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2023 r.

artykuł nr 3

Plan postępowań o udzielenie zamówień...

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) Gmina Żabia Wola zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2022 roku.
artykuł nr 4

Plan postępowań o udzielenie zamówień...

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) Gmina Żabia Wola zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2021 roku.
artykuł nr 5

Plan postępowań o udzielenie zamówień...

Działając na podstawie art. 13a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późniejszymi zmianami) Gmina Żabia Wola informuje o planie postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku.