artykuł nr 1

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
artykuł nr 2

Informacja Wojewody Mazowieckiego

o złożeniu oświadczenia lustracyjnego