artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8...

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz.327, Nr63, poz.425 i Nr112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz.607 i Nr 180, poz. 1111 ora...