artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na:Renowacja i...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Skułach ul. Mszczonowska 3 96-321 Żabia Wola.
artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na: Remont i termomodernizację...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.05.2011r. do godziny 11.00 w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Szkoła Podstawowaim. M. Kownackiej w Skułach, ul. Mszczonowska 3, 96-321 Żabia Wola b) faxem na numer: 46 857 98 28, c) w wersji elektronicznej na e-mail: Sp_skuly@zabiaw.pl
artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na: Remont i termomodernizację...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.04.2011r. do godziny 11.00 w formie: a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Skułach, ul. Mszczonowska 3, 96-321 Żabia Wola b) faxem na numer: 46 857 98 28, c) w wersji elektronicznej na e-mail: Sp_skuly@zabiaw.pl
artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe na remont pokrycia dachu...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.05.2010r. do godziny 11.00 w formie: a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Skułach, ul. Mszczonowska 3, 96-321 Żabia Wola b) faxem na numer: 46 857 98 28, c) w wersji elektronicznej na e-mail: Sp_skuly@zabiaw.pl
artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na remont pokrycia dachu...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 07.05.2010r. do godziny 11.00 w formie: Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Skułach, ul. Mszczonowska 3, 96-321 Żabia Wola