artykuł nr 1

Informacja na temat składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Żabia Wola

Załącznik do pobrania [MS WORD]
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 18/2004 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 04 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

ZARZĄDZENIE Nr 18/2004 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 04 czerwca 2004rw sprawie: zmiany w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz.U. Nr 25 poz.219) stosownie do przepisów art. 50 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu i do Senatu ( Dz.U. z 2001r Nr 84 poz.921 ze zm.) Wójt Gminy uchwala co następuje: § 1Wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Skułach następujących osób:1.Michała Sandowicz zam. w m. Ojrzanów zgłoszonego przez KW Polskiego Stronnictwa Ludowego z powodu zrzeczenia się członkostwa2.Macieja Majewskiego zam. w m. Bieniewiec zgłoszonego przez KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy z powodu nieobecności na pierwszym posiedzeniu komisji § 2Powołanie na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Skułach następujących osób:1.Marka Witczaka zam. w m. Kaleń-Towarzystwo zgłoszonego przez KW Polskiego Stronnictwa Ludowego,2.Annę Wolicką zam. w m. Zaręby zgłoszoną przez Wójta Gminy § 3Informację o zmianie w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w siedzibach Obwodowych Komisji. § 4Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Wójt Gminy Żabia Wola
artykuł nr 3

Informacja o wyłożeniu spisów wyborców

S Z A N O W N I W Y B O R C Y W dniach od 31.05.2004r do 11.06.2004r w godzinach urzędowania, w pokoju nr 1 Urzędu Gminy, udostępnione będą do wglądu spisy wyborców oraz wydawane będą zaświadczenia o prawie do głosowania poza terenem gminy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. WÓJT GMINY HALINA WAWRUCH
artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 20 maja 2004 r.

Załącznik do pobrania poniżej [MS WORD]
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10...

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. nr 25 poz 219) Wójt Gminy Żabia Wola podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania...
Dostępne kategorie:
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 8 (2020)
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 9 (2020)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020)
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2020)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2019)
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2019)
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020- 2023
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2019)
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)
Wybory sołeckie (2019-2023)
Wybory organów samorządu terytorialnego (2018)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015)
REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015)
Wybory sołeckie (2015-2019)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015)
Wybory organów samorządu terytorialnego (2014)
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011)
Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011)
Wybory sołeckie (2011-2015)
Wybory organów samorządu terytorialnego (2010)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010)
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007)
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/
Wybory sołeckie /2007 r./
Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./
Wybory samorządowe 2006
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005)
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004)