artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 330 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia...

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola