artykuł nr 1

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w...

o godzinach rozpoczęcia pracy w lokalu wyborczym w dniu głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych w okręgu wyborczym nr 9 na dzień 13 września 2020 r.
artykuł nr 2

POSTANOWIENIE NR 1969/2020 Komisarza Wyborczego w...

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 13 września 2020 r.
artykuł nr 3

POSTANOWIENIE NR 1962/2020 Komisarza Wyborczego w...

w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Żabia Wola
artykuł nr 4

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie II z...

o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 13 września 2020 r.
artykuł nr 5

Informacja o możliwości dokonania zgłoszeń...

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są do 14 sierpnia 2020 r. (piątek) w Urzędzie Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3 w godzinach urzędowania.