artykuł nr 1

Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie II z...

w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłoszeń na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonymi na dzień 13 września 2020 r.