artykuł nr 1

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej...

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2020 r.
artykuł nr 2

Wzory druków do zgłoszenia kandydata na radnego