artykuł nr 1

POSTANOWIENIE NR 99/2020 Komisarza Wyborczego w...

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r.
artykuł nr 2

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Warszawie II z...

o możliwości dokonania przez pełnomocników wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
artykuł nr 3

POSTANOWIENIE NR 80/2020 Komisarza Wyborczego w...

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Żabia Wola
artykuł nr 4

POSTANOWIENIE NR 54/2020 Komisarza Wyborczego w...

w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Żabia Wola
artykuł nr 5

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie II z...

o możliwości dokonania przez pełnomocników wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych