artykuł nr 1

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w...

o skreśleniu w okręgu wyborczym nr 20 z zarejestrowanej listy nr 2 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość nazwisko kandydata na posła - Jan Feliks Szyszko - umieszczonego na liście pod poz. nr 4, w związku ze śmiercią
artykuł nr 2

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w...

o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 20 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
artykuł nr 3

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w...

o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 41 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
artykuł nr 4

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie II z...

o możliwości dokonania przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12...

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika