artykuł nr 1

Rejestr Wyborców

artykuł nr 2

Pełnomocnictwo do głosowania

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - pełnomocnictwo do głosowania