artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe (pracowników Urzędu Gminy Żabia Wola, pracowników GOPS w Żabiej Woli) za rok 2018