artykuł nr 1

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane na obszarze Powiatu Grodziskiego

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Żabiej Woli

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Żabiej Woli został utworzony na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Żabia Wola i Powiatem Grodziskim.

Pomoc świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 bezpośrednio przez adwokata lub radcę prawnego i polega m.in. na informowaniu osoby zainteresowanej o obowiązującym stanie prawnym, jej uprawnieniach i obowiązkach, wskazaniu sposobu rozwiązania konkretnego problemu, pomocy w zakresie sporządzania pism (z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym sądowym i sądowo-administracyjnym).

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kontakt:
Żabia Wola, ul. Wiejska 2f
tel. 46 857 85 30

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: (22) 723 01 68
pon.- śr. w godz. 8:00-16:00
czw. w godz. 8:00-17:00
pt. w godz. 8:00-15:00


Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców powiatu grodziskiego