artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27...

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24...

o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych