artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 16...

o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości glosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzi...
artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 1...

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, wyborów burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 56/2014 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.