artykuł nr 1

Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie ustalenia podziału Powiatu Grodziskiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

PODZIAŁ POWIATU GRODZISKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE

  • Uchwała nr 349/XLIV/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia podziału Powiatu Grodziskiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (czytaj treść)