artykuł nr 1

CHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W...

Sesja Rady Gminy Żabia Wola, zwołana na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Gminy Żabia Wola, odbyła się w dniu 21 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Żabia Wola. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.