artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 60/2013 Wójta Gminy Żabia Wola z...

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Urzędzie Gminy
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 53/2013 Wójta Gminy Żabia Wola z...

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Bolesławek w granicach administracyjnych
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 55/2013 Wójta Gminy Żabia Wola z...

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Jastrzębnik.
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 56/2013 Wójta Gminy Żabia Wola z...

w sprawie rozpatrzenia uwag złożomnych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Grzegorzewice
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 49/2013 Wójta Gminy Żabia Wola z...

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego część miejscowości Bieniewiec.