artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 56/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie powołania Dyrektora Domu Kultury w Żabiej Woli
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 60/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Zarządzeniu Nr 59/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 grudnia 2012 r.
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 59/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2012 r.
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 58/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Uchwale Nr 64/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r.