artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 63/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Gminy Żabia Wola rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 62/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Żabia Wola na 2011 rok – po stronie wydatków
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 61/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2011 r.
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 60/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Uchwale Nr 79/XV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2011 r.
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 59/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie zarządzania ryzykiem w ramach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Żabia Wola, a także w jednostkach organizacyjnych Gminy