artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 2/2023 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 7/2023 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, punktach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 8/2023 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli z terenu Gminy Żabia Wola