artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 1/2023 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmujących fragmenty miejscowości Żabia Wola - Obszar I i Obszar III
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 2/2023 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 4/2023 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy Żabia Wola na 2023 rok
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 5/2023 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Żelechów obszar A1 w rejonie ulic: Chełmońskiego, Krakowiańskiej, Nad Lasem, Topolowej
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE Nr 6/2023 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Żelechów - Obszar 1D-2-II