artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł, odpowiadających ww. ustawie
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 2/2021 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2021 r.