artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 2.1/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA...

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy Żabia Wola
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie wprowadzenia w Gminie Żabia Wola procedury wewnętrznej dot. raportowania schematów podatkowych
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2020 r.
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 4/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji wydatków do paragrafów w Zarządzeniu Nr 3/2020 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 16 stycznia 2020 r.
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 5/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Żabia Wola jest organem prowadzącym.